2019. február 28., csütörtök

Donald koppanása rovológus szemmel


1. ábra. Trump és Kim


Kim és Trump vietnami megbeszélésének csődjével van tele a sajtó, de a sok szövegből mintha kimaradt volna valami. Nem tudjuk meg az újságokból, hogy miért is következett be a kudarc, melyek lehettek e beszélgetés valódi mélységei és buktatói, miféle szerepek és törekvések csaptak is össze Hanoiban. Bocsássa meg nekem a nagyérdemű, hogy kéretlenül (a rovológiai szakirodalomban bejáratott terminológia szerint önjelöltként) beleszólok a nagyok dolgába és osztom az észt kéretlenül, miközben sokan érezhetik úgy, hogy ezt mindenki jobban tudja nálam. Lehet, hogy így van, de ez a net igen demokratikusan van kitalálva s még én is elmondhatom, mit is gondolok erről az esetről.

A találkozó valójában egy - irodalmi, színházi értelemben vett - dráma, sőt tragédia, amelyben nagy nézetrendszerek csaptak össze. A történet messze nincs még lejátszva, ezért a nagy drámákra jellemző jellemfejlődésre is lehetőség van. Egyelőre csak némely tanulságok levonására kerülhet sor. 

A színdarab szereplője két tömeggyilkos (polkorrektebb módon fogalmazva: két tömeggyilkos rendszer képviselője), akik azonban a mi liberális világunkban könnyebben megkaphatják a béke Nobel-díjat, mint az akasztófát - ha aláírnak egy multináciknak is tetsző megállapodást. Hajlamosak vagyunk Trump-ot rokonszenvesebbnek, Kim-et meg egy ázsiai diktátornak gondolni, ám óva intenék mindenkit az ilyen leegyszerűsítésektől, hiszen ez csak a ballib sajtó egyik sugása, amit a sok agymosás miatt a saját nézetünknek hiszünk. A jelen amerikai kormányzat - úgy tűnik - javítani igyekszik a Magyarországhoz fűződő kapcsolatokon, ám e javulás keretében Trianon reviziója nyilvánosan nem merült fel, ugyanakkor mintha fegyveres konfliktust készítene elő a környezetünkben. A jóindulatú és igazságos nagyhatalmat még nem találták fel?

Az indiánok hullahegyein megakuló, az államok között fiatalnak számító USA-ban ma képviseleti demokrácia van, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb szemfényvesztő és mesemondó nyeri el a következő kormányzati időszakra a dolgok meghatározásának lehetőségét. Ez az alkotmányos berendezkedés  - a megvesztegetett képviselőkön keresztül - kitűnő lehetőséget teremt a "pénzügyes" köröknek az állam tényleges irányítására. A képviseleti demokrácia annyira bejött a multináciknak, hogy a jobb gyarmataikon már felsőház sincs. A felsőházban ugyanis nem a megvesztegethető képviselők, hanem a történelmi egyházak és a történelmi családok képviselői szoktak ülni és vigyázni az állam és a nemzet megmaradására. Például a hatmillió ártatlan magzat legyilkolására lehetőséget adó abortusztörvényünk aligha ment volna át egy igazi felsőházon.

Ezzel szemben északi Koreában egy családi diktatúra üzemel, amely gondosan ügyel arra, hogy a hatalmat az éppen soron következő Kim átvehesse az apjától. Ezért aztán a legjobb tudása szerint igyekszik a családnak alávetett ország megtartására is. A koreai Kim családnév egyébként arra utal, hogy a család királyi vérből származik. A királyság, vagy a dinasztikus diktatúra egy igen régi, több évezredes államirányítási modell, ami szerencsésebb világban garantálhatja is egy-egy nemzet megmaradását. Mi magyarok is csak addig voltunk sikeresek, addig vészeltük át elfogadhatóan a bajokat, amíg az Árpád-házi királyaink viselték az országért a felelősséget. A korábban létezett európai királyi családoknak betett az I. világháború, azóta a képviseleti demokrácia boldogít bennünket. Ráadásul - a ballib agymosásnak köszönhetően - azt hisszük róla, hogy ez valami korszerű és fejlett dolog, holott csak a nemzethalál előszobája. 

Az USA a világ önjelölt csendőre szerepét vállalta magára és hosszú ideje kötelességének érezheti, hogy folyamatosan fenntartsa és előidézze a háborút a világ legkülönbözőbb térségeiben, mérhetetlen pusztulást, milliók halálát és szenvedését okozva. Általában sikerrel jár (mert az államot befolyásoló multináciknak már a fegyverkezésre költött összeg is sikert jelent), a közelmúltban azonban kapott egy maflást Vietnamban. Ehhez a vietnami esethez nekünk magyaroknak is közünk van, mert a magyar államadósság kezdetét a nyugatról felvett és az amerikaellenes harcok támogatására Vietnamba küldött összegek jelentették. De nem csak ezért van jogunk figyelni a térség dolgaira, hanem mert a saját sorsunkat is jobban megérthetjük általa.

Koreában az USA korábban döntetlent ért el, ami a szenvedő fél (a koreaiak) számára a legpusztítóbb lehetőség. Tudjuk a török időkből, hogy ha egy ország közepén húzódik a frontvonal, az a lakosság és a táj pusztulásával egyenértékű. A török időkben a magyarság lélekszáma a felére csökkent. Nos, hasonló helyzet alakult ki Koreában, amelyet kettévág a demarkációs vonal, ahol évtizedek óta nincs lezárva a háború, amiből következően az északi Korea erején felüli erőfeszítésekre kényszerül a fegyverkezés területén. 

Korea számára két példa is illusztrálja a lehetőségeket. Vagy teljes győzelmet kell aratnia az USA felett és akkor felvirágozhat, mint Vietnam (amire persze nincs lehetősége, mert Trumpnak nagyobb rakétainditó-gombja van), vagy teljes mértékben alá kell vetnie magát az USA elképzeléseinek s akkor meg úgy virágozhat fel, mint a déli Korea (amin nyilván a multinácik is keresnek). 

A megbeszélés tétje látszólag az volt, hogy Észak-Korea leszereli-e az atomfegyvereit, vagy sem. Ha leszerelné, akkor - a háborús tapasztalatai alapján - joggal gondolná, hogy tökéletesen kiszolgáltatottá válna egy tömeggyilkos hatalom számára. Ezért aztán érthető, hogy Kim mester óvatosan halad előre a leszerelés terén. Mi az, amit kérhet cserébe?

Kérheti a következő néhány dolgot (persze a megvalósíthatóságuk egy másik kérdés). 
- A két Korea egyesítése.
- Az okozott háborús károk megtérítése az USA részéről. 
- Az egyenjogúság és a kölcsönös tisztelet jegyében az USA is szerelje le az atomfegyvereit, vagy az egyesített Korea is tarthassa meg azokat. 
- Azt is tisztázni lehetne, hogy az USA miért nem jár el hasonló következetességgel minden olyan állammal szemben, amelyik nemzetközi engedély nélkül, önjelöltként fejlesztett ki saját atomfegyvert?

A fenti lehetséges követelésekkel szemben Kim igencsak mérsékelt kéréssel állt elő, amikor - a sajtó szerint - mindössze a gazdasági szankciók eltörlését kérte. Trump már ettől is felállt az asztaltól, bár még kiderülhet, hogy ezt javasolták is neki. Lehetséges, hogy Kim a többi követeléssel csak a következő tárgyalási fordulókon fog előállni?

Lássuk be, Kim mester most a világ csendőrét próbálja ráébreszteni arra, hogy nem pusztíthatja az életünket és az életterünket minden korlátozás és felelősség nélkül. Drukkoljunk Kim sikerének? 


A veleméri Csinyálóház egy különleges őrségi szállás (két háló, fürdőszoba, étkezőkonyha, 5 ágy, nagy terasz)  a kertjében lévő tóka tündérrózsái és a levelein napozó békák érdekes látnivalót kínálnak öregnek és fiatalnak 


További blogbejegyzések

A veleméri Szentháromság-templom, amelynek két rovológiai nevezetessége is megtekinthető


Ha Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. 


Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn keresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! 

Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!A veleméri Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) mellett várja a felújítást a százhúsz éves pajta
  

2019. február 25., hétfő

Meroving boglár a "Lyukó úr a nagy Isten" mondattal


1/a. ábra. A meroving boglár világmodellje (középen) és jeleinek (balra) székely párhuzama (jobbra), a legvalószínűbb olvasata: Lyukó sar a nagy Dana (mai magyarsággal: Lyukó úr a nagy Isten)


Megkapó szépségű és írástani (paleográfiai) tanulságokkal is szolgáló világmodellt olvashatunk el közösen a jelen cikkben bemutatásra kerülő meroving bogláron. Az akadémikus ízlésnek talán jobban megfelelne, ha falerát mondanék boglár helyett, ám ez utóbbi pontosan ugyanazt jelenti, csak magyarul van mondva. Már pedig okunk van a magyar kifejezések használatára, mert a korong jelei egytől egyig a magyar hieroglif írás és a székely írás jelei. Sőt, a dolgot tovább lehetne feszíteni, ha nem falerát és nem boglárt, hanem jelvényt mondanánk. Erre is okunk lenne, hiszen ez a világmodell a viselője világnézetét fejezi ki és hirdeti - azaz egy (eredetileg) hun jelvénnyel lehet dolgunk. Magára valamit adó akadémikus kutató azonban nem mondhat jelvényt, mert ahhoz hozzá tartozna, hogy szerinte a tárgyon értelmes mondanivalót kifejező, elolvasható jelek is vannak. (1) Azzal pedig magára vonná a szemantika fontosságát és főleg a szakrális tartalmak létét vonakodva felismerő akadémikus "tudomány" értetlenségét.

Tekintve, hogy a hasonló meroving ékszerek nagy valószínűséggel hun eredetűek (az ilyen tárgyak könnyen átvészelik az időt), e korongot talán pontosabb lenne hun jelvénynek minősíteni. A korszakba sorolás természetesen nem a mi dolgunk, hanem a régészeké és az ötvösöké, e sorok írója csak a jelek elolvashatóságára hívja fel a figyelmet. Ezt a hun világmodellt azok képesek jól elhelyezni a kultúrtörténetben, akik el tudják olvasni a hasonló hieroglifikus szövegeket. Remélhetőleg egyre többen leszünk.1/b. ábra. Meroving korong a hieroglifikus Lyukó sar dana "Lyukó úr(is)ten" és Nagy Lyukó sar "Nagyságos Lyukó úr" mondatokat rögzítő világmodellel (fotógrafika)


A teremtett és rendezett világ szakrális középpontját (az Ararát körüli Édent) jelek segítségével ábrázoló világmodellek több évezredes szabálya szerint a világ középen az Isten, a sarkain pedig (esetenként az oldalfelezőkön is) a magasba vezető út jelének kell szerepelnie. E feltételrendszernek a központi, kereszt alakú ligatúra is megfelel, mert közepén van Lyukó napisten hieroglifája, amihez a világoszlopot ábrázoló sar/sarok (mai magyarsággal úr) jelek csatlakoznak (2. ábra). A korong köriratában négyszer ismétlődik a Nagyságos Lyukó úr mondat, amit körben olvasható, négysoros imádságként alkalmazhattak. Egyes indiai világmodellekről tudjuk, hogy imádságként elolvashatók. Ez a több ezer éves ősvallási szokás adhatja a magyarázatát annak, miért négysorosak a legrégebbi magyar népdalok. Ebből viszont arra is következtethetünk, hogy e korong szövegét annak idején valamilyen dallam segítségével énekelték. A dallam ma is létezhet a magyar népdalkincsben, csak - a kereszténység felvétele miatt - ma már másik szöveg kötődik hozzá. Sikerül azonosítani valaha ezt a dallamot?
2. ábra. A Lyukó sar dana, mai magyarsággal Lyukó úr(is)ten olvasatú mondat keresztet alkot, de nem a kivégzőeszközt ábrázolja, hanem a szetyeppi világelképzelést illusztrálja, a kereszt szárai a Lyukó sar (mai magyarsággal a Lyukó úr) mondat alkotja, ami 6500 éves anaui előzményekre megy vissza 
3. ábra. A Nagy Lyukó sar/sarok (mai magyarsággal Nagyságos Lyukó úr) mondat4. ábra. A meroving hieroglifák és a székely betűk összehasonlító táblázataAz "s" (sar/sarok "úr") hieroglifának három változata is látható a bogláron (ez volt a központi gondolat), ugyanezek a jelváltozatok a magyar népi hieroglifák között és a székely írásban is megtalálhatók. A négy hegyábrázolás az Éden négy hegységét (a Kaukázust, Elburzt, Zagroszt, Tauruszt) jelképezi.


A fenti meroving hieroglifák elolvasásakor és a székely jelekkel való összehasonlításuk során ugyanazokat a rendszerszerű azonosságokat és eltéréseket találtuk, amelyeket más hieroglifikus szövegeknél is tapasztaltunk. 

Például a meroving nagy hieroglifa egy álló hegyet ábrázol, míg a székely "n" betű ehhez képest - a rovástechnológia igényeinek megfelelve - egy negyed fordulattal függőlegesre lett állítva. 

A 4. ábra alsó sorában szereplő székely "s" betű Bél Mátyás ábécéjéből való. Őt rendre azzal szokás vádolni, hogy a pennával papírra írás miatt váltak cikornyássá a jelei, ezért - így szól a körültekintést nélkülöző akadémikus verdikt - Bél Mátyás jelei "barokkosan rontottak". Ezzel szemben itt azt tapasztaljuk, hogy az aranydrótból formált meroving sar/sarok szójel vége még jobban kunkorodik, azaz még "barokkosabbnak" mondhatnánk, ha a merovingok sejthettek volna bármit is a barokk kor későbbi megszületéséről. Valójában arról van szó, hogy a nagy szójelet meg kellett különböztetni a hozzá nagyon hasonló Óg hieroglifától, ezért az előbbinek a szélét kifelé, az utóbbiét pedig befelé kunkorították.  (2) E kunkorodásokból az is következik (azok számára, akik ismerik az ősvallás irodalmát), hogy e jelek az égbolt kupoláját ábrázolják. A szelek ugyanis néha felemelik és visszaejtik az ég boltozatát, amelynek ezért a pereme csorbult. 

A sar/sarok jel kiolvasásakor pedig csak akkor kapunk értelmes mai mondatot, ha a sar/sarok helyett az úr szót illesztjük a többi szóhoz. Ennyit változhatott a nyelv a sar/sarok jel "feltalálása" óta. 

E sorozatosan jelentkező megfigyelések azt igazolják, hogy az olvasatainkkal jó úton járunk, a szövegek, meg a hieroglifák értelmét és hangalakját is megközelítettük, megtudtunk valamit a magyar nyelv és írás hun kor óta(?) bekövetkezett változásairól.


Jegyzetek

(1) Az írástani ismeretek elképesztően alacsony színvonala az akadémikus "tudomány" számára nem engedi meg a jelvény kifejezés használatát a hasonló hieroglifikus leletek esetében, hiszen "mint tudjuk" ezek csak díszítések. Ezen a küszöbön a végzettségükre és a beosztásukra büszke "tudósok" - az eddigi tapasztalataim alapján - még akkor sem hajlandók átlépni, ha megbeszéljük és a beszélgetőpartnerem szóban elismeri, hogy nincs olyan törvény, miszerint egy dísz nem lehet egyúttal elolvasható is, sőt vannak kifejezetten díszítő célzattal alkalmazott írások is (mint pl. az egyiptomi hieroglif írás). Miután mindezeket az írástani elveket megbeszéltük és egyeztettük pl. a Magyar Nemzeti Múzeum egyik főigazgató-helyettesével, azt követően a budapesti hun(?) jelvény elkeskenyedő részén lévő "sormintáról" tárgyalván, mégis visszatért az - Á, az csak díszítés! - "érvhez" és meg sem próbálta ellenőrizni, hogy a "díszítés" elolvasható-e, vagy sem. 

(2) Sarok szavunk éppen e két (sar és Óg) hieroglifa hangalakjának egyesítéséből keletkezett azzal összefüggésben, hogy a világmodellek sarkain e két jel szokott előfordulni. A jelek összetartozása a bronzkor óta megfigyelhető az anatóliai és a kárpát-medencei leletanyagban, előfordul az Iseum területén kiásott hiteles, római kori leleteken is. 


Irodalom

Budapesti hun(?) jelvény bibliográfia

Az akadémikus tudomány átadta a terepet, nem képes a székely írás eredeztetésére

Az abingdoni világmodell

Szabír jelek az Iseumban 

Lyukó isten országa hieroglifikus mondat egy meroving bogláron


Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről


Levél Sosztarits Ottó úrnak, a szombathelyi ISEUM igazgatójának


A Conques-i Szent Fidesz-szobor magyar hieroglifái


A jelhasználat megerősíti a Szent Márton hun királyfi voltáról írt középkori híradást


Frank világmodell hun jelekkel


Frank turul magyar hieroglifákkal


Frank világmodell a sar og "Óg úr" ligatúrával


Hun írásemlékek idegen címkével (égipatróna.hu) 

Meroving tulajdonba került hun cikáda fibula magyar mondattal


Merovingok vagy késő hunok? (Obrusánszky Borbála)

Gepidák a meroving-kultúra időszakában (Arcanum)

Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás

A székely településtörténet és a magyar hieroglif írás

Magyar hieroglif írás

Dr. Somos Zsuzsa: Hunok a brit trónon (youtube video) 

Jutalomzene azoknak, akik eddig elolvasták (Nélküled, P. Mobil)


A veleméri Szentháromság-templom, amelynek két rovológiai nevezetessége is megtekinthető


Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. 


Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!A veleméri Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) mellett várja a felújítást a százhúsz éves pajta

2019. február 22., péntek

Meroving ezüstgyűrű a hieroglifikus "Ragyogj jóságos úristen" mondattal

Ha a régészek tudják, hogy a meroving sírok olyanok, mint egy hun sír (már pedig ez a hír járja), akkor azon sincs okunk meglepődni, hogy a meroving sírokban talált leleteken magyarul elolvasható mondatokat találunk (mert a hunok magyarságában nincs okunk kételkedni). Több hasonló lelet bemutatása után most egy meroving ezüstgyűrű jeleit olvassuk el. Felsorolunk néhány olyan szövegpárhuzamot is, amelyek e "meroving" írásemlék közelebbi vagy távolabbi rokonságába tartoznak, illusztrálandó, hogy ez a jelhasználat Szibéria időszámításunk előtti évezredeiben gyökerezik. Ha az olvasó áttekinti ezeket az írásemlékeket és az irodalomjegyzékben megadott további tanulmányokat, akkor rádöbbenhet arra, hogy a meroving tárgyakon lévő hieroglifikus nyelvemlékek elolvasása szükséges a hunok nyelvének azonosításához és a székely írás eredetének tisztázásához. 
1/a. ábra. A meroving ezüstgyűrű jelei (balra) és azok székely párhuzamai (jobbra), ezeken kívül figyelembe veendők még a pecsétlap két oldalán, a gyűrű csatlakozó részén lévő függőleges vonalak, a ragyogj és ragyogtál hieroglifák is1/b. ábra. Meroving ezüstgyűrű a hieroglifikus Ragyogj! Jó sar/sarok isten. Ragyogtál.  (mai magyarsággal: Ragyogj! Jóságos úristen. Ragyogtál. ) mondattal (fotógrafika)
2. ábra. Szkíta bronzló hieroglifája (Közép-Ázsia, Kr. e. 500, balra), a meroving ezüstgyűrű jele (középen) és a csukcs "jó" szójel (jobbra)
3/a. ábra. A mistelbachi avar boglár egy ló homlokát díszíthette, a köriratban szintén a hieroflifa ismétlődik, míg középen az Istenre utaló hieroglifa (ez esetben a Nap szójel) látható, amiképpen a meroving ezüstgyűrű szövegének is hasonló a szerkezete, a kép jobb oldalán fent a mistelbachi hieroglifák, alattuk pedig vélük rokonségban lévő székely jelek 
3/b. Néhai Papp Vilmos magyarszombatfai fazekas tejesköcsöge az őrségi szárnyas napkorong mintával, amelyben ugyanazt a két ( és Nap) hieroglifát használja fel, mint amelyet a mistelbachi avar bogláron is láthatunk A 3. ábrán látható avar jelvényhez annyi megjegyzés kívánkozik, hogy a kép jobb alsó sarkában lévő székely "ü" betű eredetileg egy sugaras napábrázolás, amely Oitoszür "Üdő/Idő úr" szkíta és Utu sar "Üdő/Idő úr" sumer napisten nevével és a hettita (luviai) hieroglif írásban használatos szójelével van rokonságban. A népi hieroglifáink között azonban van külön Nap szójel is, ami pontosan megfelel az avar boglár központi jelének. Ez azt a tanulságot nyújtja a számunkra, hogy a meroving és az avar jelvények gondolati tartalma, jelmontázsának szerkezete, sőt a jeleik és a nyelvezetük is a magyar kultura tartozéka. A 4. ábra alapján azt is hozzátehetjük ehhez, hogy a magyar népi jelhasználat és a székely írás a merovingokhoz is elkerült avarhun jelhagyomány szerves folytatása.
4/a. ábra. Homoródkarácsonyfalvai mennyezetkazetta, a hieroglifákból alkotott körirat Bél isten X alakú jelét fogja körbe, nyilvánvalóan pogány hagyományok továbbélése egy keresztény templomban (a mennyezetkazetta fényképét Bereczky Zoltánnak köszönöm)
4/b. ábra. A homoródkarácsonyfalvai hieroglifa (balra) és a székely írás "j" betűje (jobbra)
5. ábra. A meroving gyűrű sarokisten "úristen" jelmontázsa az égig érő fa ábrázolása (balra), a felbontása székely jelek segítségével (jobbra), lentről felfelé: "s" (sarok), "nt/tn" (ten) és "us" (ős), ebből az isten összetétel korán rögzült s ebben a jelmontázsban már egyetlen szójelként jelenik meg, ezért a három elemi összetevő olvasási sorrendje látszólag ellentmondásosAz 5. ábrán lévő sar/sarok hieroglifa olvasatához az a magyarázat kívánkozik, hogy a hegyet (a világoszlopot) ábrázoló jel hangalakja a hettitáknál még tar volt, ebből a hun korra sar lett, majd - legkésőbb a honfoglalás korában - egyesülvén az Óg jellel, a sarokmontázsoknak sarok lett a hangalakja s ma ezt rendeljük a székely írás "s" betűjéhez. A sar, vagy szár alakú szótőből keletkezett valamikor az úr szavunk, ezért a meroving gyűrűn és másutt is látható sarokisten jelmontázsokat mai magyarsággal olvashatjuk úristen alakban is. A világoszlopot (Tejutat, égig érő fát) ugyanis az ősvallás azonosnak tartotta az Istennel, amelynek állandó jelzője az Úr.
6. ábra. A feltehetően a heftalita Hun Birodalomból (Irán északi részéről) származó magyar királyi jogar (fent) és jelei: a kristálygömb oroszlánjának testén lévő hieroglifa (lent balra és középen), valamint az Isten olvasatú, "eget tartó fa" képszerkezetet megvalósító jelmontázs, amely a jogar nyelét a világoszloppal, égig érő fával azonosítja (lent jobbra)7. ábra. Isten (ős + ten) olvasatú eget tartó fa (Kelet-Európa, Pletnyeva nyomán), a meroving gyűrű Isten szójelének párhuzama
8. ábra. Amur menti sziklarajz sámánábrázolása az időszámításunk előtti évezredekből, a fejtetőn az Isten ligatúrával (a meroving ezüstgyűrű ligatúrájához képest fordított sorrendben vannak az elemi szójelek), többek között Hoppál Mihály is közölte


A magyar királyi jogaron lévő és isten hieroglifák (6. ábra) alapján kétségtelen, hogy a magyar és a meroving jelhasználat egyaránt a hun kultúra örököse. 


10. ábra. A Yazilikaja-i hettita sziklapantheonban Sarruma isten tartja kezében a magyar hieroglif írás segítségével Da isten alakban elolvasható mondatjelet (az isten összetétel fentről lefelé tartó olvasási sorrendje itt is ellenkezik az egész mondat lentről felfelé irányuló olvasási rendjével)


 11. ábra. Hose Echeverria által az Andokban gyűjtött indián jelképek a magyar hieroglif írás ős jelének párhuzamai (a Tejút hasadékában születő napistent jelképezik)12. ábra. Inka palást részlete a vízisten (Ak ten?) ábrázolásával, fején a magyar hieroglif írás ten jelének párhuzamával (az olvasat csak a magyar hieroglif írás alapján történt feltételezés, amitől az indián olvasat eltérhet - ha egyáltalán létezik indián olvasat)


A magyar hieroglif írás 20-50 jele már a kőkorban el volt terjedve a Pireneusoktól Dél-Amerikáig. A változó összetételű jelkészlet és a jelformák eltérései elvileg lehetőséget nyújtanak az egyes kultúrák összefüggéseinek és határainak tisztázására - ami persze további kutatásokat igényel. 

A most vizsgált jelek közül leginkább az Isten ligatúra tűnik etnikumjelzőnek. Érdekes, hogy a ligatúra elemeinek sorrendje nem azonos minden írásemléken, amint az isten szó zürjén megfelelője is fordított sorrendű. 

A 11. és 12. ábrák indián hieroglifáin külön-külön megtalálható a magyar ős és a ten szójelek párhuzama, de ezek az amerikai jelek - az eddigi ismereteink alapján - még nem egyesültek és nem alakult ki belőlük egy amerikai isten szó és szójel. Az egyetlen kivételt képezhető szöveg Tenochtitlán város neve lehet, amelynek első két szótagja azt az őst (istent) jelöli, aki a város területére vezette a lakosságot. Itt tehát a zürjén "isten" párhuzamát feltételezhetjük (a lehetséges nyelvi összefüggés további kutatást igényel).

Ha ez az egyesülés megtörtént volna, akkor az indián emlékeken is jelentkeznie kellene az isten ligatúrának. Mivel erre eddig nem találtam példát az indián népi hieroglifák világában, azt feltételezem, hogy az isten szó az indiánok őseinek Amerikába vándorlása után alakult ki a hatti/hettita  területek és az Amur közötti területen, valamikor a Kr. e. évezredek mélyén. Ez az a terület, ahol a hunok is megszülethettek, ebből következően az eurázsiai "isten" ligatúrák előfordulásairól feltételezhetjük, hogy hun(?) őseink hagyatékát képezik.

A hasonló hieroglifikus szövegek magyar olvasata és párhuzamai alapján nem fér kétség ahhoz, hogy a meroving gyűrű és a bemutatott magyar párhuzamok egyaránt hun eredetűek, vagy a hun kultúra örökségeként, azzal összefüggésben születtek meg. Amint az is természetes, hogy a hunok (nem a hunok alá rendelt valamelyik népcsoport, hanem az igazi hunok) magyarul beszéltek.Irodalom

Az abingdoni világmodell

Szabír jelek az Iseumban 

Lyukó isten országa hieroglifikus mondat egy meroving bogláron


Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről


Levél Sosztarits Ottó úrnak, a szombathelyi ISEUM igazgatójának


A Conques-i Szent Fidesz-szobor magyar hieroglifái


A jelhasználat megerősíti a Szent Márton hun királyfi voltáról írt középkori híradást


Frank világmodell hun jelekkel


Frank turul magyar hieroglifákkal


Frank világmodell a sar og "Óg úr" ligatúrával


Hun írásemlékek idegen címkével (égipatróna.hu) 

Meroving tulajdonba került hun cikáda fibula magyar mondattal


Merovingok vagy késő hunok? (Obrusánszky Borbála)

Gepidák a meroving-kultúra időszakában (Arcanum)

Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás

A székely településtörténet és a magyar hieroglif írás

Dr. Somos Zsuzsa: Hunok a brit trónon (youtube video) 

Magyar hieroglif írásA veleméri Csinyálóház egy különleges őrségi szállás (két háló, fürdőszoba, étkezőkonyha, 5 ágy, nagy terasz)  a kertjében lévő tóka tündérrózsái és a levelein napozó békák érdekes látnivalót kínálnak öregnek és fiatalnak 


A veleméri Szentháromság-templom, amelynek két rovológiai nevezetessége is megtekinthető


Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával.  
Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődők aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!A veleméri Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) mellett várta a felújítást a százhúsz éves pajta (ma már különlegesen felújított konferenciateremként segíti a munkánkat)