2019. január 31., csütörtök

A budapesti hun(?) jelvényről a Magyar Nemzeti Múzeummal kötött letéti szerződés

A mellékelt képeken látható a letéti szerződés, amivel a Magyar Nemzeti Múzeum gondjaira bíztam egy rovásjeleket hordozó leletet. A múzeum a letéti szerződés aláírása előtt egy átvételi elismervénnyel átvette előzetes vizsgálatra, majd ezt követően aláírtuk a múzeum jogásza által fogalmazott alábbi szerződést.

Az öt régésztől (Bálint Csanádtól, Vadai Andreától, Erdélyi Istvántól, Vékony Gábortól és Bakay Kornéltól) származó addigi ismereteim alapján úgy gondoltam, hogy ez egy hun kori, magyarul jól elolvasható szöveg. Joggal gondolták ezt a régészek, mert a lelet alakja valóban hasonlít némelyik hun cikádafibuláéra. A szerződéshez tartozó jegyzék szerencsére még elismeri, hogy a vascsap csonkja az átadáskor még létezett. (1)

A szerződésben a múzeum főigazgatója azt írta alá, hogy ez egy hun kori, jelentős lelet. Az egyik restaurátor szerint ez idő tájt "rengeteg fénykép készült a leletről", ám ezeket - az alább látható kivételével - az ismételt kérésem ellenére sem voltak hajlandók beszerezni és átadni. 

1. ábra. A budapesti hun(?) jelvényről a Magyar Nemzeti Múzeumban készített fényképfelvételen feltüntették a tárgy hosszát is, amit azóta kétszer is lemértek és rögzítettek, e szerint a restaurálás ürügyével végrehajtott barbár reszelés után 42.4 mm (ezt Vér Sándor mérte), a polirozás után pedig ma már csak 42 mm a hossza (ezt Tomka Gábor főigazgató-helyettes úr mérte), a vascsonk felfelé áll, ezért a hátoldalról készített felvételen én nem látom, az előlap elkeskenyedő alsó részét azonban megemeli 1-2 mm-rel, ezért az előlapról készített felvételen az árnyék alul vastagabb


Később a múzeum azt kezdte el híresztelni (s ez volt a lelet wikipédiás szócikkének törlésére indult - sajnos "eredményes" - eljárás ürügye), hogy ez a szerződés csak a letevő véleményét (tehát az én véleményemet) tükrözi. Ennek ugyan ellentmond az előzetes múzeumi vizsgálat és a nyilván hozzáértő főigazgató aláírása (ami szakmailag többet számíthat az enyémnél), valamint az, hogy ez mégis csak egy jogilag kötelező érvényű szerződés lenne (ami nem azonos a régész-szakmai érvényességgel). 

A régészek álláspontjáról persze idővel kiderülhet a téves volta, azt felül lehet írni, ám az csak az ő megbízhatóságukat értékeli, ha a saját tévedésüket (amennyiben valóban tévedésről van szó, mert Erdélyi István ezt ma is hun korinak tartja) ilyen egyértelmű szerződés léte esetén megpróbálják nekem tulajdonítani.  2. ábra. A letéti szerződés oldalai


3. ábra. A régészek joggal gondoltak hun kori, vagy hun cikádafibulára, mert a tárgy alakja nagyon hasonló (a reszelés miatt ma már nem állapítható meg pontosan, hogy milyen tűszerkezet volt rajta), balról jobbra: a csömöri, kemecsei és kistokaji hun cikádafibulák, a budapesti hun(?) jelvény és egy morvaországi leletpárhuzamának a töredéke


Jegyzet

(1) Ez a kiálló vascsonk később nyom nélkül eltűnt, a reszelés után már nem volt megtalálható. A múzeum azt állította róla a kulturális államtitkárnak, hogy rozsdásodás miatt esett le, miközben a csonk maradványáról készített mikroszkópos felvételen világosan látszanak a friss fémfelületen a reszelőnyomok. Egyébként is meg kellett volna őrizniük még a letörött csonkot is egy későbbi anyagvizsgálat számára, ha gondosan járnak el - ám  ebben az eljárásban lelkiismeretességről szó sem volt.


IrodalomVarga Géza: Átvételi elismervény a Magyar Nemzeti Múzeumtól a budapesti hun(?) jelvényről

Varga Géza: Múzeumi mese a reszelőnyomot hagyó folyadékról

Varga Géza: A Magyar Nemzeti Múzeumból irányítja valaki a wikipédiás rovásüldözést?

Varga Géza: A szlovén hátterű Doncsecz wikipedia-szerkesztő újra pusztítja a magyar kultúrát

Varga Géza: Levél Varga Benedek főigazgató úrnak a Magyar Nemzeti Múzeumba

Varga Géza: Vizsgálat indul a Magyar Nemzeti Múzeumban letétbe helyezett budapesti hun jelvény ügyében

Varga Géza: Miért nem tettem eddig büntető feljelentést a Magyar Nemzeti Múzeum ellen?A csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthetőA csempeszkopácsi templom kapubélletének Isten országa olvasatú hieroglifikus mondatjeleHa Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint feltehetően Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra

Levél Dr. Horváth-Lugossy Gábornak, a Magyarságkutató Intézet főigazgatójának


1. ábra. A karcagi csatkarika, a magyar hieroglif írás leghosszabb emléke, amellyel a "szakma" nem tud mit kezdeni (Hakan Aydemir maga is háromféle megoldást javasolt az egyik részletre, amit - az egész szöveghezhez hasonlóan - tökéletesen félreértett) 


Tisztelt Dr Horváth-Lugossy Gábor főigazgató úr!

Köszönettel vettem levelét, amelyben egyrészt arról tájékoztat, hogy örömükre szolgál a Magyarságkutató Intézet célkitűzéseinek támogatását célzó megkeresésem, másrészt a türelmemet kéri, amíg tájékozódik a budapesti hun(?) jelvénnyel történtekkel kapcsolatban. 

- A Dr. Kásler Miklós miniszter úrnak küldött levelemben felajánlott támogatásom azonban 
nem általában a történeti örökséggel, hanem a magyar írástörténet kezdeteivel kapcsolatos, mert ezzel foglalkozom, itt tudok segíteni. Az Intézetnek (és az akadémikus "tudománynak") ugyanakkor e téren - a legjobb tudomásom szerint - nincsenek komolyan vehető eredményei és szakértői sem (ám a sajtóban az Intézethez közelinek minősített Bíró András Zsolt kitiltotta a Lezsák Sándor által támogatott köteteimet a Kurultájról). 

Kérem ezért, hogy az írástan figyelembe vételére tett javaslatomra vonatkozóan legyen szíves pontosítani a válaszát és tegye lehetővé egy konkrét terv kialakítását, ami az Intézetben a magyar írástörténet adatainak felhasználását eredményezné! A magyar őstörténet kutatását ugyanis (a genetika mellett) az írástani adatok segítségével lehet a leghamarabb előre mozdítani. Ezzel szemben - a "szakértők" hiányával, vagy tragikus tájékozatlanságával összefüggésben - az írástan rendszerint megemlítésre sem kerül, amikor az őstörténeti kutatásokhoz felhasználható tudományágakat sorolják fel. 

Egy mai példa a szerzők körében uralkodó elképesztő zavarra és tévedésekre: 
A székely településtörténet és a magyar hieroglif írás 

A miniszter úrnak írt másik levelemben ( https://vargagezairastortenesz.blogspot.com/2019/01/level-kasler-miklos-miniszter-urnak.html ) pontosabban is megfogalmaztam a javaslatomat: "az Intézet fő feladatai között szerepeljen a magyar írástan kutatása! ... Fel kell mérni a világ összes írás- és jelrendszerének ismérveit s azokat össze kell hasonlítani a magyar jelhasználat körülményeivel. ... Javaslom, hogy a minisztérium rendelje el a közgyűjteményekben lévő rovásírásos, vagy az eddig díszítésnek vélt hieroglifikus írásemlékek közzétételét a neten és a nagyközönség ellenőrzése, hozzászólása és értékelése mellett végzett leírásukat! Az akadémikus „tudomány” e téren száz év alatt előadott szégyenletes teljesítménye nem ad kellő alapot az arisztokratikus elzárkózásukhoz. Nem túlzás, hogy a rovásírással foglalkozó netes rovatokban többet tudnak a magyar írásokról, jobban ismerik az írásrendszerek összehasonlításának módszertanát és inkább mondanak igazat, veszik figyelembe a tényeket, mint az MTA-ban, az egyetemeinken vagy a múzeumainkban (vagy ezek nem a mi intézményeink, hanem egy arctalan ellenségé?). Az egyetemek vegyenek részt a múzeumok leletleíró munkájában és oktassák a magyar írástörténetet! Amelyik intézmény nem hajlandó elvégezni ezt a feladatot, ott az állami apanázs csökkentése mellett a vezetői helyekre új pályázatot kellene kiírni. Egyúttal pályázatot kellene hirdetni a székely írás leírására, különös tekintettel az eredet, a magyar szó- és mondatjelek, valamint a világ összes jelrendszerével fennálló kapcsolat és hasonlóságok kérdésére (a klasszikus írásrendszereket a kőkori monogenezis miatt ősrokonság fűzi egymáshoz, ahogyan azt a Nemetz Tibor matematikus segítségével elvégzett valószínűségszámításunk is kimutatta). A munka alakulását a sajtó folyamatosan közvetítse a nagyközönség felé!"     

Javaslom és kérem a magyar hieroglif írás államilag szervezett, méltó bemutatását is, mert nem minden évszázadban fedezünk fel új magyar írást!


Tudom, hogy nem az én dolgom az Intézet munkaprogramjának meghatározása, ám az én dolgom a magyar írástörténeti adatok felhasználásának elérése. Kérem, főigazgató úr, legyen szíves tájékoztatni arról, hogy miként tervezik a székely írás meg a magyar hieroglif írás adatainak az őstörténeti kutatásokban való felhasználása terén az előrelépést!  Van-e olyan munkatársa, akinek feladata a már egy évvel ezelőtt is elküldött kötetem elolvasása és az arra történő válaszadás, meg a tennivalók megszervezése?

- A másik téma, a budapesti hun(?) jelvény barbár lereszelése és az elmaradt tudományos igényű leírás pótlása témájában az alábbi cikkem és az abból elérhető továbbiak megtekintését ajánlom az Ön és szakértői szíves figyelmébe! Kérem egyúttal a személyes igénybevételemet is, mert az államtitkár úr által szervezett előző vizsgálat a Magyar Nemzeti Múzeumból származó valótlan állítás miatt tévútra futott! 

Budapesti hun(?) jelvény bibliográfia 

A figyelmét megköszönve tisztelettel üdvözli: Varga Géza írástörténész

Tájékoztatás végett kapja: Dr. Kásler Miklós miniszter úr és a közvélemény


***

A csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthetőA csempeszkopácsi templom kapubélletének Isten országa olvasatú hieroglifikus mondatjeleHa Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn keresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint feltehetően Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra

2019. január 29., kedd

A székely településtörténet és a magyar hieroglif írás

Két okom is van arra, hogy a székely településtörténetről ismételten szót ejtsek (1). 1. ábra. Sindümúzeum, a veleméri rajzos sindük bemutatóhelye


- A veleméri Sindümúzeumban (2) turistaszezonban naponta tartok tárlatvezetést (1. ábra) s a látogatók részéről az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés a székely településtörténetre vonatkozik. Joggal kérdeznek rá ugyanis a vendégeim, hogy mit keres az Őrségben egy sor székely jel pontos mása és igazolja-e ezen írástani párhuzam az Őrséget érintő székelytelepítés-elméleteket? Ilyen elméletből ugyanis akad elég. Némelyik az Őrségből telepíti Erdélybe a székelyeket, a másik meg Székelyföldről vándoroltatja az Őrségbe az őrállók eleit. Zsupos Zoltán is megemlíti, hogy Benkő Loránd a nyelvészeti eredmények alapján a székelyek nyugatról keletre történt telepedését feltételezte, míg László Gyula – elismerve a nyelvtudomány ide vonatkozó eredményeit – éppen ellenkező irányúnak vélte azt. 

E spekulációk abban egyeznek meg, hogy a megtörténtükre (nem egy-két határőr, hanem a székely nép áttelepítésére) nincs forrás és a szerzők egyike sem figyelt fel az őrségi jelkincs (általában a magyar népi hieroglifák) és a székely írás megfeleléseire. Pedig ezek megkerülhetetlen összefüggések (Varga Géza: Így írtok ti magyar őstörténetet, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2010.). 
2. ábra. A veleméri rajzos sindün a Bél és a Föld hieroglifákból alkotott világmodell látható, a jelformák azonosak a székely írás "b" és "f" betűinek formájával3. ábra. A veleméri rajzos sindün az égig érő fa látható, csúcsán a székely írás "us" (ős) hieroglifájának megfelelője, hasonlókat Csernyecov közölt az obi-ugoroktól


- A másik ok Sántha Attila tanulmánya (3). A szerző többször is említi az Őrséget, amelyet vagy 25 évvel ezelőtt szűkebb hazámnak választottam. Az Őrségben a székelytelepítés témára rávilágító új adatcsoport bukkant fel: a magyar hieroglif írás. Segít helyükre tenni azon feltételezéseket, amelyek - tévesen - székely áttelepítéseknek és telepeknek juttatnak szerepet a székely írás eredeztetésekor. 4/a. ábra. A székely írás, a magyar népi hieroglifák és a hettita hieroglif írás egyezései


A székelyek ide-oda telepítésének változatai

Zsupos Zoltán közelmúltban kifejtett elmélete szerint (Honnan ered a székely írás? A székelység a Kárpát-medencében, Valóság, 2017. augusztus) a székely írás a germán rúnákból alakult ki. Hipotézisében fontos szerepet szánt a székelyek feltételezett korai vándorlásainak. A germán rúnából való átvételhez ugyanis a székelyeknek a Karoling korban a Dunántúl nyugati végén kellett élniük. S ha már a szakirodalomban meg volt engedve a székelyek őseinek oda-vissza való telepítgetése, akár alátámasztás nélkül is, akkor kézenfekvően kínálkozott számára ennek kiaknázása. Antropológiai és nyelvjárási adatokra hivatkozva úgy véli, hogy "az Őrvidék és az Őrség területén lakó székelyek egy része Marosszékre, Csík- és Háromszékre" települt. 

Idézi Benkő Eleket, aki szerint "A székelység embertani képének és az Anonymus közléséből ismert Attila-hagyományunknak … távoli múltba mutató jellege … arra utal, hogy a bennünket most érdeklő folyamatok a 12–13. századhoz képest sok évszázaddal korábbi időkben zajlottak le. Ilyen gyanút alapozhat meg a számos mesterségesen konstruált elemet és feltűnően kevés, biztosan török eredetű írásjelet tartalmazó székely (rovás) írás ábécéje is. Az antropológiai vizsgálatok e gyanút területi és kronológiai értelemben is körvonalazták, amennyiben az embertani anyag közvetlen kapcsolatait nem Erdély és a szomszédos területek embertani anyagában, hanem az avar kor és a Karoling-Dunántúl antropológiai leletei között találták meg.” 

Két megjegyzés kívánkozik a fent idézettekhez. 

- Egyrészt a székely írásnak nincsenek biztosan török eredetű elemei. Két hasonló jelünk van, az "sz" és az "n", de a puszta hasonlóság semmit sem mond az átadás irányáról. Ha e rovásbetűk akrofóniáját megvizsgáljuk, akkor viszont az derül ki, hogy az "n" keletkezhetett a magyar nagy hieroglifából (amit használtak a hunok is), de nem keletkezhetett az ótürk ulu "nagy" szójeléből (mert olyan nem létezett s egyébként is csak egy "u" betű keletkezhetett volna belőle). Miközben a székely írás pontos megfeleléseit, sőt előzményének, a magyar hieroglif írásnak a magyarul elolvasható emlékeit ismerjük az avar és a hun (5), sőt a frank leletekről (8). 

- Másrészt kételyek fogalmazódnak meg bennünk, hogy az avar és a hun antropológiai képet a rendelkezésünkre álló adatok alapján el lehet-e határolni egymástól? Nem tekinthetünk el ugyanis attól, hogy a hunok és az avarok a heftalita Hun Birodalmat alkotó rokonnépek voltak, miközben a Kárpát-medencéből származó hun antropológiai anyagnak meg szűkében, ha nem híján vagyunk. Annál is inkább lényegesnek gondolhatjuk e szempontot, mert a magyarsággal azonos szabírokról mondja Jordanes, Attila halálát követően, hogy ők az igazi hunok, akik egyszer már jártak itt (Getica. A gótok eredete és tettei; szöveggond. Kiss Magdolna; Dolmen 2000, Pécs, 2002.). Ezt követően Baján hódoltatta a szabírokat és vélük együtt vonult be a Kárpát-medencébe. Vagyis a források alapján eleve nem számíthatunk arra, hogy a hun és az avar antropológiai alkat lényegesen eltérő, miközben kell bennük léteznie egy azonos antropológiai alkatú csoportnak (a szabírhunnak). Ebből következően - bár az antropológiai elemzések mutathatnak az avarokra - az így meghatározott avar időintervallum alulról nem korlátozott, azaz nem zárja ki a székelyek hun eredetét.

Zsupos Zoltán hivatkozik Lezsák Gabriellára is, aki szerint "a székelykérdés kulcsa az avar kori népesség továbbélése lehet. A kutatás ma már hajlik arra, hogy a székelyek nem nyelvcsere útján jutottak a magyar nyelvhez, hanem mindig is magyarul beszéltek és azonosak lehetnek a Kárpát-medence avar kori, hun identitású lakosságával"

Az idézett álláspontok - feltételezve, hogy a "hun identitású lakosság" egy része (a székelység) Attila halála óta folyamatosan a Kárpát-medencében lakott - megengednék a székely írás hun eredeztetését is. Ez azonos lenne a hagyományos vélekedéssel - ám Zsupos Zoltán nem ezt az utat választotta. 

Szerinte a nyugatról keletre telepítés folyamata mehetett végbe és azt vizsgálja, hogy mikor és hol voltak együtt a székely írás létrejöttéhez szükséges feltételek. Feltételezi, hogy a székelyek jórészt a Karoling-kori Pannóniában laktak és hogy az avarok pacifikálása Nagy Károly birodalmának keleti részén 811 után a fegyverek helyett a diplomáciára támaszkodott. Ennek legfontosabb eszköze a keresztény hitre térítés, aminek feltétele az írás ismerete volt. A frank kolostorok tudós személyei ismerték az angolszász futhark írást. Az Alsó-Pannóniában élő székelyek a keresztény térítés során, mivel nem rendelkeztek önálló írással, akárcsak a hasonló helyzetben lévő szlávok - állítja Zsupos Zoltán - rá voltak kényszerítve az írásbeliségre. A magyarul beszélő, önálló népi tudattal rendelkező székelyek nem akarták sem a szláv, bajor, frank vagy egyéb népek, népcsoportok által használt írásrendszereket átvenni, hanem sajátot alkottak. Nem kívántak azonban teljesen eltérni a korábbi Avar Kaganátusban élő törökös népek által használt írástól, ugyanakkor a Karoling Birodalom térítőitől egy azokhoz hasonló, bár térben távoli írásrendszert, az angolszász futharkot megismerhették. Annak betűit használták fel az önálló székely írás megteremtéséhez, de nem szolgai módon, hanem külön gondot fordítottak arra, hogy a jelek hangértéke ne ugyanaz legyen, mint a felhasznált írásrendszerben. Megalkotói művelt székely emberek voltak, akik így biztosították, hogy a székely nyelven leírt szöveget az angolszász futharkot használók ne érthessék meg, így az csupán a székely írást ismerők kiváltsága lett.

Zsupos Zoltán hipotézise több sebből vérzik. Egyrészt semmi sem bizonyítja, hogy a székelyek Alsó Pannóniában éltek s onnan vándoroltak volna Erdélybe a Karoling kor végén, vagy azt követően. Másodszor: volt saját írásuk, a hun írás, amit a Szent Koronán, a jogaron és a koronázó paláston és másutt lévő hieroglifák alapján a szabír kor óta folyamatosan használt a magyarság. Harmadszor: Cirill és Method élettörténetéből tudjuk, hogy a frankok nem támogatták, hanem a triglosszia-elv (4) szellemében akadályozták az új írások kialakulását és egyházi használatát.  A futhark és a székely írás jeleinek nagyfokú hasonlósága tény, de ennek csak akkor szabad jelentőséget tulajdonítani, ha minden más jelrendszer esetében is vizsgáljuk a hasonlóság fokát és olyan magyarázatot adunk a mindenütt megfigyelhető hasonlóságra, ami e világjelenséget megmagyarázza (6). Zsupos Zoltán azonban ezt a vizsgálatot nem végezte el, csak kiragadott egyet a sok párhuzam közül. A meg nem értett hasonlóságok jelentőségét eltúlozta, félremagyarázta és eredeztetés-elméletének alapjává tette. Ezek fényében az előadása csak az ismert tényekkel szembemenő, megalapozatlan elméleti konstrukció. 

Őriszentpéteren néhány évvel ezelőtt tartottak egy falunap-szerű baráti találkozót, amelynek témája  a székelyek és az Őrség népességének azonossága volt. Egy hatalmas sátorban Zágorhidi Czigány Balázs történész tartott másfél órás előadást székely vendégek és őrségiek előtt arról, hogy az Őrség lakossága eredetileg székely lett volna. A végén egyetlen mondattal beismerte, hogy az elmondottakról (a székelyek Őrségbe telepítéséről) nincs semmiféle forrás. Az őrségi népi jelkészlet és a székely írásjelek egyezéseit nem említette, bár ez látszólag alátámaszthatta volna az álláspontját. Az akadémikus "tudomány" azonban bevallottan nem ismeri a székely írást és általában a magyar jelkincset, ezért azt felhasználni sem tudja  a magyar történet leírásakor.4/b. ábra. A székely írás, a magyar népi hieroglifák és a hettita hieroglif írás egyezései


Sántha Attila idézi Révész László régészt (5), aki szerint a "székelyek nyelvészeti alapon feltételezett, történészek által elfogadott és régészek által hallgatólagosan ugyancsak valószínűsített korábbi  nyugat-délnyugat-dunántúli szállásterülete nem több, mint puszta fikció. ... a leghalványabb nyoma sincsen annak, hogy a székelyek őseit 10. századi fejedelmeink ... a ... területre telepítették volna."  
5. ábra. A karcagi csatkarika, magyar hieroglifákkal írt felirattal


Az őrségi sindük és általában a magyar nép jelkészlete azonban, amelyben szinte mindegyik fontosabb székely rovásjel megfelelőjét megtaláljuk (4. ábra), indokolja a Sindümúzeum látogatói által gyakran feltett kérdést. Hátha ez ama "leghalványabb nyom", amit Révész László hiányol? Igazolhatja-e az akadémikus "tudomány" hipotézisét a székelyek Nyugat-Magyarország és Székelyföld között elképzelt áttelepítéséről a kétségtelenül létező, nagyszámú jelkészleti egyezés? 

Csak azt állapíthatjuk meg, hogy a "szakma" nem hajlandó létezőnek tekinteni és hasznosítani az írástani tényeket, amelyekre más, a hagyománynak megfelelő magyarázatot kell adnunk. Példa erre a 2021-ben kiadott MTA rováskorpusz. Ez a hatalmas kötet nem csak ezeket a veleméri sindüjeleket nem volt hajlandó megemlíteni. Számukra az egész magyar nyelvterületen megtalálható és a székely jelekkel szinte azonos népi (fazekasjelek), uralmi (pl. a magyar államcímer Egy országa olvasatú hármashalma és kettőskeresztje) valamint a vallási jelkészletünk (például a csempeszkopácsi Isten országa mondatjel) sem létezik. Sértette volna a prekoncepciójukat ezek megemlítése. Mert ők - mint az a rováskorpuszukból kiderül - az eredetileg török nyelvű székelység által a magyarsághoz közvetített rovásírás megalapozatlan elmeszüleményéhez kerestek alátámasztást.  6. ábra. A budapesti hun(?) jelvény az éSZAKi sarok olvasatú, vegyes rendszerű felirattal (balra) és dél-dunántúli leletpárhuzamai (jobbra) a hieroglifikus Ak nagyon nagy ügy (mai magyarsággal: Heraklész a nagyon nagy folyó) szövegekkel (5)


Az őrségi jelkészlet és a székely írás egyezésére alapozott kérdés indokolt, azonban a rá adható válasz némileg felülírja Révész László áttelepítést tagadó álláspontját. A székely jelpárhuzamok ugyanis nem csak az Őrségben, hanem az egész magyar nyelvterületen kimutathatók. Ez az általános jelkincsbeli egységesség pedig nem azzal magyarázható, hogy ide is, oda is (vagy innen is, onnan is) székelyeket telepítettek, hanem azzal, hogy a magyarok hun eredetűek és mindenütt megörökölték hun őseik jeleit. Azaz volt áttelepülés, de sokkal korábban: még az Attila halálát követő időkben. Ezen összefüggés belátására a finnugrista ihletésű akadémikus "tudomány" nem hajlandó, hiszen akkor fel kellene adnia a hun-magyar azonosság tagadását előíró prekoncepcióját. Ráadásul el kellene ismernie, hogy a székely ábécét nem az ótürk írásból vettük át, hanem a magyar hieroglif írásból (6) a hun eredetű magyarság alakította ki, ami ismét egy sor prekoncepció lomtárba száműzését igényelné a "tudósoktól".
7. ábra. A hun és székely írásjelek hasonlóságát bemutató fenti kiadványom 1996-ban, a tanulmány bővített kiadása 2001-ben, a fentebb már említett A székelység eredete c. kötetben jelent meg 


A székely írás és a székely településtörténet

Az írástan tényeire nem figyelő akadémikus magyarázat szerint a székely írást csak a székelyek használták és csak a Székelyföldről ismertek az emlékei. Sándor Klára szerint a székely írásról "nem tudjuk bizonyítani, hogy valaha a magyarság egésze használta volna" (7).  Pedig csak le kell hajolni a hieroglifikus bizonyítékok soráért. 

Magyar hieroglif írás c., valamint a korábbi köteteim (pl. Székely írásjelek hun tárgyakon) alapján nyilvánvaló, hogy ilyen bizonyítékok sora létezik, a székely írás jeleit, vagy annak előzményeit nem csak a székelység, hanem az egész magyar nép használta és használja (2-6. ábra). Az akadémikus "tudomány" azonban nem hajlandó figyelembe venni a Székelyföldön kívüli jeleket és szövegeket. 8. ábra. A bodrog-alsóbűi fúvóka a Lyukónak olvasatú szöveget hordozza (jobbról első a Lyuk szójele, azt követi az "ó" betű, a "na" ligatúra s a végső "k" betű), a kohászok Lyukó napistennek áldoztak a munka megkezdésekor, amit vegyes rendszerű (szójelet és betűket is alkalmazó) írással örökítettek meg


Jellemző példája e mellőzésnek a bodrog-alsóbűi rovásírásos fúvóka esete (8. ábra).  Azt írja ugyanis Sándor Klára, hogy a székely írásnak a Székelyföldön kívülről egyetlen kivétellel nem ismerjük emlékét. "A kivétel egy négy betűből álló szövegtöredék, melyet egy agyagfúvóka darabja tartalmaz ... a jelsornak nem tudunk megbízható olvasatot adni, így nem tudhatjuk, a hangértékük is azonos-e a székely ábécében ismeretessel. Minthogy újabban föltételezik, hogy korai székely telepek Somogyban is lehettek, nem zárható ki, hogy az alsóbűi fúvóka a korai székelységhez köthető emlék." 9/a. ábra. Az apahidai hun turulok nyakán lévő, hieroglifikus Ragyogó ország mondat9/b. ábra. A Gizella-kincs avar eredetű turulos fibuláján a turul nyakán lévő Ragyogó nagy ország mondat


Sándor Klára álláspontjának nem az a legnagyobb hibája, hogy a szerző nem ismeri a megbízható olvasatot (8. ábra) és nem hajlandó tudomást venni a szójeleinkről sem, hanem az, hogy a székely íráshoz székely telepeseket keres. Ez ugyanis csupán látszólag logikus, mert a székely írást az akadémikus "tudomány" nevezte el székely írásnak - eredetileg hun írásnak hívták (például Thelegdi János a Rudimentában). Ezért aztán nem székely, hanem hun, vagy avarhun telepeseket kellene keresnie annak, aki a bodrog-alsóbűi szöveg magyarázatát és a székely írás eredetét kutatja. Mivel hun és avarhun eleink belakták az egész Kárpát-medencét, ez nem is jelentene megoldhatatlan feladatot. Minden mesterségesen kreált írástani és székely telepítéstani ránc kisimul, ha forrásnak tekintjük a magyar krónikák állításait a székelyek és a magyarok hun eredetéről.   

10. ábra. A pécsi (szajki) avar szíjvég (a legfelső kör alakú jellel együtt) a hieroglifikus Lyukó a ragyogó, nagy király szár (mai magyarsággal: Lyukó, a ragyogó, nagy király úr) szöveget őrzi


Mit mond a nyelv?

A Révész László és a nyelvészek álláspontja között ellentmondás mutatkozik. Benkő Loránd szerint ugyanis Sepsi-, Orbai-, Kézdi-, Kászonszék, Alcsík, Felcsík és Gyergyószék nyelvjárása az Őrvidék és az Őrség nyelvével mutat rokonságot s ezt az adatot is figyelembe kell vennünk valamiképpen. 

Sántha Attila ugyanakkor Révész Lászlóra hivatkozva azt írja, hogy azon a nyugat-délnyugat-magyarországi területen, ahonnan  a székelyek tekintélyes részét Erdélybe vándoroltatják, nincs is (honfoglaló magyar - VG) lakosság a honfoglalás után. Hozzátehetjük, hogy valóban nincs, hiszen a Balatontól délre és nyugatra lévő területeken az Árpád vezette népesség az ott a honfoglalást nagy számban megélő avarok miatt csak később telepszik meg.  

A nyelvészek álláspontján mégsem léphetünk túl. Ez azon alapszik, hogy egységes székely nyelvjárás nem létezik, ám vannak helyette olyan székely nyelvszigetek, amelyek nyelvhasználatának párját megtaláljuk az anyaországi magyarok között. Logikus a feltevés, hogy az egyes székely csoportok a nékik megfelelő nyelvjárású anyaországi területekről származnak. Ha a nyelvészek egyik-másik székely nyelvjárás párhuzamát kijelölik az anyaországban, akkor Révész László hiába hivatkozik arra, hogy ott a honfoglalás után nem is létezett magyar lakosság - ha előzőleg ugyanott a hunok és az avarok magyarul beszéltek. Ez esetben a honfoglalás előtt magyarul beszélő hunokat és avarokat kell számításba vennünk a székelyek őseként. Mégpedig úgy, ahogyan azt a magyar krónikák megírták: Attila halála után menekültek Csigle mezejére a Kárpát-medence nyugatabbi területeiről. 

Ebből persze az következik, hogy a Dunántúl és általában a magyar nyelvterület nyelvjárásai nem a honfoglalás korában alakultak ki, hanem léteztek már a hun és az avar korban s azóta is folyamatosan léteznek. 

Ha visszakanyarodunk szűkebb hazám, az őrségi Velemér szókincséhez, a hun korból maradhatott ránk Velemér neve is. Ez a településnév Attila alkirályának, Valamárnak (végső soron Balambér "Bél ember" korábbi hun uralkodónak) a nevét őrzi. Valamárnak Velemér és Velem vidékén volt kis országa a Hun Birodalom szétesése után. 

Hasonló tanulságot kínál az említett, csak a Dunántúlon, a rómaiak megszállta területen ismert sindü (sindő, sindöl) szó is, ami a latin scindul "tetőcserép" közvetlen átvétele a római korból. 

További hun eredetű szó az élősövény veleméri öregek által ma is használt neve: a gyepű, valamint a fatörzs belső, keményebb magjára alkalmazott gyű szó is. E két szó töve ugyanis azonos a Géza (Gyeücsa), gyökér, győz tövével s megtalálható Onogesius "Hun Győző" hadvezér nevében is. E szókincs megmaradásához azonban folyamatosan továbbélő lakosság és kultúra kellett, s ez utóbbiba a hunok és a székelyek jeleivel azonos őrségi magyar népi jelkészlet is beletartozik. 11. ábra. Lyukó napisten hun jelvénye (Noin Ula) nyelvet azonosít, mert a két koncentrikus kör alakú jel csak a magyarban jelent lyukat (a sumerben "kút, forrás", a kínaiban és az egyiptomi hieroglif írásban a "Nap" jele), ezért a jelentést illusztráló fizikai lyuk a hunok magyar nyelvének bizonyítéka, miközben a teremtésre a tojásokat tojó madarak ábrázolása utal, kétoldalt a székely írás "ly" betűjének két alakja 


A víznevek hasznosítása

A hun-magyar azonosság hagyományának elfogadását és a székelyek honfoglalás utáni ide-oda való áttelepítéséről íróasztal mellett alkotott teóriák elvetését Sántha Attila tanulmánya is támogatja. Ő ugyanis a székely székneveket helyi pataknevekből eredezteti és nem a nyugatabbra élő magyar tömb által használt szavakkal veti össze. Ebből következően - bár a szakirodalomban általában ezt feltételezik - a székely nemzetség- és ágnevekkel azonos helynevek nem utalnak egykor itt élt, vagy ide telepített székelyekre.

A lakosság egyes csoportjainak, szervezetének víznevekről való elnevezése hun kori szokás maradéka lehet, amelynek - a jelek elterjedtsége alapján - kőkori ősvallási eredete van. A forrásokat és a vizeket a Teremtő egyik megnyilvánulásának, epiphaniának "az Isten megjelenésének" tekintették. A forrás és a Teremtő töve ezzel összefüggésben van genetikus kapcsolatban. Hasonló következtetéseket enged meg a hun jelhasználat is, amelyben a körbe zárt pont, vagy két koncentrikus kör alakú jel Lyukó napisten jelképe (4., 8. 10. 11. és 12. ábra). 

A hun-avar kor óta létező nyugati gyepűlánc őrségi (ma Őriszentpéter központú) részének eredeti neve is Szalaőrök vidéke volt, vagyis nyugaton is a víznevekből (esetünkben a Zala folyó nevéből) indultak ki a legkorábbi idők elnevezéseinek megalkotásakor. 

Az elmondottakkal szoros kapcsolatban van az őrségi népi jelhasználat is. Egyik példája ennek egy szentgyörgyvölgyi korsó, amelyen a Noin Ula-i hun lyuk/Lyukó hieroglifa utódának értő és a magyar nyelvet azonosító alkalmazását találjuk (12. ábra). Értő alkalmazások ezek, mert - a jel környezete és a tárgy használata alapján - az élettel és a Teremtéssel összefüggő jelentést hordoznak.
12. ábra. A szentgyörgyvölgyi korsó felülnézeti világmodelljének belsejében, az Isten szokásos helyén egy Lyukó hieroglifát találunk, amelynek a közepe - ahonnan az életet adó vizet  kapjuk - lyukas Összefoglalás

A fentiek alapján ismételten azt állapíthatjuk meg, hogy a székelység eredetének története így-vagy úgy összefügg a székely írás eredetének történetével (a székelység és az írása is hun eredetű).  Ezért a székelység eredete és az áttelepítési képzetek valóságtartalma nem lesz mindenki előtt tiszta addig, amíg a kutatás - a Vásáry István legutóbbi dolgozatában illusztrált negatív példához hasonlóan - nem hajlandó a székely írás tudományos igényű leírására (szó- és mondatjeleink létének elismerésére) és eredeztetésére (a hieroglifikus avarhun és népi írásemlékek figyelembe vételére), hanem ragaszkodik a sohasem bizonyított finnugrista dogmák ismételgetéséhez. 


Jegyzet

(1) Korábban már írtam erről A székelység eredete c. kötetben (Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2001.).
(2) A Sindümúzeum a magyar írástörténet egyetlen múzeuma, e sorok írójának magángyűjteménye az őrségi Veleméren.
(3) Sántha Attila: A székely székek neveinek víznévi eredetéről, Kelet Kapuja, II. évf. 1. szám, 2019. január-március.
(4) A nyugaton kialakult ún. triglosszia-elv szerint csak három nyelvet lehetett használni Isten igéjének közvetítésére: a hébert, a görögöt és a latint. A kilencedik században ennek alapján vádolták eretnekséggel morvaországi frank hittérítők Szent Cirillt (Konstantint) és Metódot, amiért a szláv nyelvű liturgiát terjesztették. Zsupos Zoltán minden alapot nélkülöző feltételezése arról, hogy ugyanez a frank papság új székely írás megteremtését segítette volna elő, szembemegy a korabeli tendenciákkal.
(5) Révész László: A régészeti hagyaték és a nyelvtörténeti kutatások kapcsolatai a 9-11. századi Kárpát-medencében (szemelvények). Helynévtörténeti tanulmányok 2015/3, 45-54., a székelyekre vonatkozó rész 49-51.
(6) Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2018.
(7) Sándor Klára: A székely írás, in: Magyar őstörténet, 6. kötet, A honfoglalók műveltsége, sorozatszerkesztő: Sudár Balázs, Helikon, Budapest, 2018.
(8) Frank világmodell a sar og "Óg úr" ligatúrával

A csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthetőA csempeszkopácsi templom kapubélletének Isten országa olvasatú hieroglifikus mondatjeleHa Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint feltehetően Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra