2022. augusztus 18., csütörtök

Mongóliai hun sziklarajz "Jó ragyogó ős" mondata Obrusánszky Borbála fényképén

Obrusánszky Borbála közölte legutóbb néhány mongóliai hun sziklarajz fényképét, amelyekről korábban már egy gyors olvasatot adtam. Közülük most részletesebben is ismertetem az egyiket. 1. ábra. A Jó ragyogó ős olvasatú hun mondat a mongóliai Khovd sziklájáról (fotógrafika, középen, lentről felfele), a hun , ragyogó és ős hieroglifák (balra) és a hieroglifáknak megfelelő székely "j" és "r" rovásbetűk, valamint az "us" (ős) szójel 
2. ábra. Obrusányszky Borbála fényképének részlete


A Khovd-i sziklafalon egymás fölött kétszer is szerepel a Jó ragyogó ős mondat (2. ábra). Lehetséges, hogy ezek egy ima ismétlődő sorai voltak. A dallamot, amire ezt énekelhették, megváltozott szöveggel talán ma is őrzi valamelyik magyar és/vagy ujgur népdal. Mindenképpen egy rendszeresen ismételt, az ősvallás számára fontos mondat lehetett ez a hun korban. Az ötvösök a hasonló rövid jelmondatokat ismételték meg az amulettként szolgáló hun ékszereken is. Ezekkel az ékszerekkel (fibulákkal, ővveretekkel, jelvényekkel stb.) a világnézetüket fejezték ki és biztosították az isten jóindulatát is. Irodalom

Varga Géza: Magyar mondatok az Obrusánszky Borbála által fényképezett mongóliai sziklarajzokon

Varga Géza: Magyar hieroglif írás
Varga GézaHa Ön a leírások alapján még nem tudta eldönteni, hogy Veleméren van-e az a hely, amelyről egész életében álmodott, akkor ezen a hídon kell átjönnie s a domb tövében jobbra kell kanyarodnia ...