2022. szeptember 22., csütörtök

Hungarian signs of the pre-Columbian statue of the mother of God in Casa Grande

 19. április 15., hétfő

Monday 15 April 19

Casa Grande prekolumbián istenanya-szobrának magyaros jelei

Casa Grande egy kisváros Tucson és Phoenix között, Arizona államban. A pueblo fazekasság híven megőrizte az ősöktől származó jelkészletet. Ez a Casa Grande cseréptárgy három ismerős jelet hordoz a felületén: az anya és a "Isten, jó, folyó" hieroglifát, valamint a függőleges hullámvonalat, aminek a jelnevét ugyan nem ismerjük, de - a párhuzamok jelkörnyezetéből sejthetően - az égi folyót, a Tejutat jelképezi. Ezekből megérthető, hogy a Tejúttal azonos istenanya cserépszobrát látjuk. 


Hungarian signs of the pre-Columbian statue of the mother of God in Casa Grande

Casa Grande is a small town between Tucson and Phoenix, Arizona, USA. Pueblo pottery has faithfully preserved the sign set of the ancestors. This Casa Grande ceramic object bears three familiar symbols on its surface: the anya "mother" and the "God, good, river" hieroglyphs, as well as the vertical wavy line, the sign name of which is unknown, but - as can be guessed from the symbolic context of the parallels - it symbolizes the celestial river, the Milky Way. From these it can be understood that we are seeing the same clay statue of the mother of God as the Milky Way.

Berze Nagy János a magyar népmesék alapján megállapította, hogy a Tejút (az égig érő fa) eredetileg egy női istenséggel volt azonos, mert amikor a kiskanász felmászik rá és kinyit egy ajtót, mindig nőt, öregasszonyt talál a fában.   

Based on Hungarian folk tales, János Nagy Berze stated, that the Milky Way (the sky-high tree) was originally identical with a female deity, because when the little swineherd climbs it and opens a door, he always finds a woman, an old woman, in the tree.1. ábra. A Casa Grande szobrocska

Figure 1. The Casa Grande statuette2. ábra.  Hun anya hieroglifa (balra) és a Casa Grande szobrocska anya hierogifája (jobbra), a székely írás "a" betűjének megfelelői

Figure 2. Hun anya "mother" hieroglyph (left) and the hieroglyph of the Casa Grande statue anya "mother" (right), the equivalents of the letter "a" of the Szekler script
3. ábra. A Casa Grande szobrocska "folyó" hieroglifája (balra),  alucsajdengi hun jelvény jó jele (jobbra), a székely írás "j" betűjének megfelelői

Figure 3. The "God, good, river" hieroglyph of the Casa Grande statue (left), the  "God, good, river" sign of the Hun badge of Aluchaideng /Ordos, China/ (right), the equivalents of the letter "j" of the Szekler script
4. ábra. A Casa Grande szobrocska háromszorozott függőleges hullámvonala (balra), egy erdélyi kancsó függőleges hullámvonala (jobbra), a Tejút egyik jele 

Figure 4. The triple vertical wavy line of the Casa Grande statue (left), the vertical wavy line of a Transylvanian jug (right), a sign of the Milky WayIrodalom

Literature

Berze Nagy János: Az égigérő fa, magyar mitológiai tanulmányok, (The sky-high tree, Hungarian mythological studies), Pécs, 1961. 

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, (Hungarian hieroglyphic writing, Research Institute of Writing History), Budapest, 2017.
Varga Géza