2022. május 20., péntek

Révész Péter idegen tollakkal ékeskedik az altáji rovásfeliratról szólván

Karzsaubaj Szártkozsauli kötete 2019-ben jelent meg az altáji sziklafelirat képével és leírásával. A kazah tudós helyesen ismerte fel, hogy a szöveg a székely írás jeleivel van írva. Ám nem adott olvasatot és tévesen keltezte a Kr. e. VII. századra. 

Máthé Lajos keletkutatótól 2022-ben kaptam kézhez a fenti kötetet. Több hetes munkával pontos rajzot és betűhű olvasatot készítettem a feliratról a kazah tudós fényképe alapján. Az olvasat elkészítését megnehezítették a sziklán már ott lévő, szarvasokat ábrázoló rajzok és a felület egyenetlenségei. Ezeken túl egy tudatos titkosítási eljárás nyomát is felfedeztem a szövegben. A feliratot készítő Dr. Kun Péter ugyanis felesleges mellékvonalak behúzásával az "r"-ből "z"-t, az "i"-ből "gy"-t, a "g"-ből "l"-t csinált. Ezzel sikerült megakadályoznia Karzsaubaj Szártkozsaulit a magyar szavak azonosításában, ám egy magyarul tudó embernek ezek nem okozhattak igazi akadályt. Az eredeti betűalakokat helyreállítva könnyen elolvasható, pontosan betűzött magyar szöveg tárult a szemem elé. Ezen az olvasaton azóta sem kellett változtatni, csupán az szksz jelsor értelmezése módosult.

Feltűnt a felirat kevert, esetenként modern jel- és szóhasználata. Az Enikő nevet Vörösmarty Mihály (1800-1855) alkotta meg. A Péter, Budapest és Magyarország szavak alakja sem régi. Az angol sex szó csak az 1950-es években terjedt el a magyar szóhasználatban (1). Több jel mutat arra is, hogy a felirat készítője az 1990-es években kibontakozott rovásreform gyakorlatát követte (2). Így a kazah tudós által adott korszakba sorolás hibáját, a szöveg recens voltát én vettem észre elsőként. Legkorábban a blogomban jelent meg a felirat korára vonatkozó helyesbítés és az olvasat is. 

Révész Péternek a szándékok rövid egyeztetése után 2021. 08. 05-én küldtem el a közösnek szánt cikk általam írt tervét a szöveg teljes olvasatával együtt. 

Kedves Péter!

Mellékelem a cikket. Kérlek, hogy egészítsd ki a saját véleményeddel és hogy az esetleges észrevételeidet még a magyar változaton vezessük át!

Üdvözöl: Varga Géza

A cikkemhez az altáji felirat általam készített rajzát (11. ábra) és teljes olvasatát is mellékeltem. E levélben az szksz szót még nem egészítettem ki a sziklán nem szereplő "e" betűvel, ám azt is hamarosan továbbítottam Péternek.


1. ábra. 2021. 08. 05-én juttattam el Révész Péterhez az alábbi rajzomat és az "Enikő, Enikőm szksz szeretlek! Magyarország, Kun Péter" megfejtésemet tartalmazó cikket2. ábra. Az altáji sziklafeliratnak ezt a rajzát küldtem el Révész Péternek a tisztázott részek olvasatával együtt, a középen sötéten hagyott szó a felirat utolsóként elolvasott "szksz" részlete, amit nem sokkal később - szeksz-re kiegészítve - szintén elküldtem neki


Ezt követően Révész Péter nagy mértékben kiforgatta a cikkem megállapításait és lényegében kisajátította magának az első megfejtés és az olvasat dicsőségét. Bár kértem, nem kaptam tőle kézirat-tervezetet sem magyarul, sem angolul. Azt idővel az MDPI tudományos folyóirat küldte el angolul. 

Az MDPI-től legkorábban 2022. 02. 15-én kaptam tájékoztatást, ám a teljes kézirathoz csak jóval később jutottam el. Szerzőtársam április 21-én tájékoztatott arról, hogy a kéziratot a szerkesztőség elfogadta. Az angol kézirattal a google fordító segítségével boldogultam, nem minden nehézség nélkül. Ott jelent meg elsőként az elvileg Révész Péterrel közösen írt cikkünk "A Proposed Translation of an Altai Mountain Inscription Presumed to Be from the 7th Century BC" cím alatt. Már a cím alapján is sejthető volt, hogy Révész Péter félrevezeti az olvasókat. Az altáji sziklafeliratnak ugyanis nem sok köze van a Kr. e. VII. századhoz. Ezt a cikket Révész Péter feltette az academia.edu-ra is, ám az ott közölt cím mellett már csak az ő neve szerepel szerzőként.3. ábra. Az academia.edu-n már egyedül Révész Péter neve szerepel az elvileg közös, valójában az én rajzomra, megfejtésemre és olvasatomra épülő cikk címe mellett
Jegyzetek

(1) Az angol sex szó a latin sexus szóból ered, amelynek jelentése eredetileg a biológiai nem fogalmát takarja. Csak az angol hatás előretörésével kap 'szex' értelmet. Magyarul először leírva ilyen értelemben 1958-ban említik a szexfilm kifejezés részeként. 

(2) A fentieken túl figyelmeztető jel volt a jobbról balra tartó sorvezetés erőltetése. Nem közismert, hogy a székely írásnak több sorvezetése is volt. A népi hieroglifikus szövegeken (hímes tojásokon, fazekasedényeken) ma is többféle sorvezetést találunk.  Sziklafelületen nem indokolt a botra rovás (a rovástechnológia) sorvezetését alkalmazni. Ehhez társul az Ak jel hibás használata és Bél Mátyás "ö/ő" jelformája. Ezek valójában korábban is előfordultak már, azonban az együttes megjelenésük árulkodó volt. Az 1990-es években megindult rovásreform terjesztette el őket. Így vált a XX. század végi értelmiség ismertetőjelévé az ömlesztett stíluskeverék. Ez egybeesett az Altájba irányuló magyar turizmus népszerűsödésével is. Annyira biztos voltam a felirat recens voltában, hogy rákerestem a neten Kun Péter és Enikő nevére s megtaláltam őket. Péter el is ismerte a felirat készítését.  


Irodalom

Molnár Pál: Valódi, hamisítatlan magyar rovásfelirat az Altáj-hegységben! (preshaz.eu)