Hímes tojások jelei

Györgyi Erzsébet írja a A tojáshímzés díszítménykincse c. tanulmányában: "A tojásfelület felosztásában, a díszítmények alkalmazásában és elhelyezésében törvényszerűség, rendszer nyilvánul meg, és ez alkalmasnak mutatkozik a hímes tojások rendszeres áttekintésének alapjául, nemcsak a magyar, ill. Kárpátmedencei anyagra nézve, hanem a teljes keleteurópai, sőt bizonyos mértékig a közép és nyugateurópai (ahol csak elszórtan találkozunk néhány kevéssé jelentős megnyilvánulással) anyagra vonatkozóan is. A hímes tojások általunk javasolt rendszerezésének megvalósításával olyan áttekintést nyerhetünk az anyagról, amelynek alapján reményünk lehet a tojáshímzés oly kevéssé ismert történeti alakulására vonatkozó megalapozott hipotézist kialakítani és a díszítés eredeti jelentéséről, valamint alakulásának törvényszerűségeiről, tendenciáiról ismereteket nyerni. A téma igen kiterjedt szakirodalmában hasonló jellegű eredményes kísérletre nem sikerült akadnunk. ... A tojáshímzés díszítménykincsének egységességére már e század elején felhívta a figyelmet ... BELULESZKÓ, 1905. 116.: „speciális, bizonyos nemzetekre jellemző motívumok talán nincsenek is: az ékítmények a geográfiai határvonalakon átszárnyalnak és az egyes népek díszítő modora közt bizonyos transzfúzió mutatható ki. A magyar tojások díszítményeit megtaláljuk nemzetiségeinknél, sőt fellelhetők azok idegen földön is, így a morva, huczul, orosz tojásokon. Az eltérések, jobban mondva az egyes nemzetekre vagy felekezetekre jellemző sajátosságok inkább a kivitelben és a színezés mikéntjében mutathatók ki."

Az eredet kérdésének megoldatlansága indokolja a székely írás jelkincse felől történő megközelítést. Ha ez az irány megfelelőnek mutatkozik (amiben a magyar népi jelhasználatban tapasztaltak alapján nincs okunk kételkedni), akkor nyilvánvalóvá válik, hogy hímes tojásaink jelkészlete és jelhasználata ugyanolyan forrásból (a szkíta-hun ősvallási jelhasználatból) származik, mint a székely írás is.

Az alábbi linkekre kattintva elérhető cikkekben a magyar hieroglif írás segítségével kísérelem meg egy-egy hímes tojás jeleinek értelmezését és elolvasását.
A zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum hímes tojása a "Ragyogj zsendülő ten úr" mondattalA zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum hímes tojása a "Magasságos úristen" mondattal


A zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum hímes tojása a hieroglifikus "Ragyogó Jóma úr" mondattalA zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum hímes tojása a hieroglifikus "Bél úr" mondattal


A zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum hímes tojása a hieroglifikus "Jó ős" mondattal


A zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum hímes tojása a hieroglifikus "Lyukó ten ragyogó földje" mondattal

Zalabaksai hímes tojás a hieroglifikus "Ragyogó ten úr" mondattalSzabófalvi hímes tojás hieroglifákkal

Zalabaksai hímes tojás világmodelljének "Lyukó úr" mondata

Irodalom

Györgyi Erzsébet: A tojáshímzés díszítménykincse, díszítményrendszerezési és -értelmezési kísérlet, Néprajzi értesítő, a Néprajzi Múzeum évkönyve, Budapest, 1974. 5. oldal.

Varga Géza: Magyar hieroglif írás

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése