2023. november 28., kedd

Mezopotámia környéki cseréptál hieroglifikus szövege

Jan Waalke Meyer: Kulturen am Rande Mesopotamiens von West-Kleinasien bis zum Kaspischen Meer c. kötetének címlapján látható a cseréptál (1. ábra), amelynek jeleit e cikkben a magyar hieroglif írás segítségével elolvasom. Pontos lelőhelyét és korát nem tudom, szabír/hurri, vagy szabír-utód (Hacilar, Urartu vagy Nyugat-Irán) lehet. A tál minden jele azonosítható és elolvasható a végső soron kőkori eredetű és széles körben elterjedt magyar hieroglif írás szójeleivel (1). E szójelekből (a kőkori ősvallás jelképeiből) alakult ki a napjainkig használatban maradt székely írás. A jelen cikkben e cseréptál hieroglifáinak olvasatát közlöm.

 

1. ábra. Mezopotámia környéki cseréptál (fotógrafika Jan Waalke Meyer nyomán)


Az 1. ábra jobb szélén fentről lefele a székely írás "f" (Föld) és "ty" (atya) jele látható. Ezek határozzák meg a képszerkezet leginkább látható Atya Földje olvasatát.
2/a. ábra. A Mezopotámia környéki cseréptál Lyukó magas köve olvasatú szövegrészlete


A 2. ábra jobb szélén fentről lefele a székely írás "ly" (lyuk, Lyukó), valamint "m" (magas) és "harmadik k" () jele van. Ezek kiegészítik a fenti alapvető magyarázatot, ami így együttesen a Magas kő Lyukó atya Földje olvasatot teszi lehetővé. A mondatjelnek akad párhuzama a hunoknál és az amerikai indiánoknál is (2/b. ábra).2/b. ábra. Egy acoma cserépedény "Lyukó magas köve" mondatának (balra) van "Dana magas köve" olvasatú rokona egy apahidai hun csaton (jobbra)
 

A Mezopotámiához környéki cseréptál a párhuzamai révén a sztyeppi írások kialakulását megmagyarázó írásemlékek körébe tartozik akkor is, ha későbbi az első sztyeppi írásoknál. 3. ábra. Az urartui hieroglif írás és a székely írás egyeztethető jeleiJegyzet

(1) A magyar hieroglif írás szójeleivel írt nyelvemlékek hasznosítása időszerű feladat lenne, mert a régészet és a genetika nem képes a nyelv kimutatására. Például a kínai-magyar közös szervezésben tervezett hun-kiállítás sikere is a hun nyelvemlékek feldolgozásán múlhat. A kiállításon - az íráshordozók jelentősége miatt - elkerülhetetlenül ki lesz állítva egy sor olyan hun lelet, amelyiken jól elolvasható magyar nyelvű szöveg van. Ha ezek mellé nem lesz odatéve az olvasatuk, holott az értelmiség jó része már el tudja őket olvasni, akkor az egyfajta értékelésre ad lehetőséget. Amennyiben a szervezők kiállítják a hun szövegek olvasatait is, akkor az jelentős mértékben lendít az őstörténet-írás helyzetén, eldöntheti a viták jó részét.

Magyar Hirlap cikke szerint Chu Xiaobo, a Shanghai Múzeum igazgatója az egyik szerződő fél. Közvetítő feladatokat lát el dr. Back István Henrik, a Back és Rosta Kft. vezérigazgatója. A magyar szerződő fél Prof. Dr. Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója. 


Irodalom

Jan Waalke Meyer: Kulturen am Rande Mesopotamiens von West-Kleinasien bis zum Kaspischen Meer, Frankfurtes Archaeologische Schriften 8., ReichertWiesbaden 2009 (academia.edu) 

Létrejött a hun kiállítás (magyarhirlap.hu)

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017. 

Varga Géza: Eszik-e, vagy isszák a magyar hieroglif írást?

Varga Géza: Lyukó napisten nevének magyarázata egy kazahsztáni ogur-szabír jelvény segítségével

Varga Géza: Acoma agyagdoboz a "Magas kövön ragyogó Dana isten" mondattalVarga Géza

Attila Róma elfoglalására induló csapatai az Őrségen keresztül jutottak el Itáliába. Ha Ön is oda készül, akkor tarthat egy pihenőt jövet is, meg menet is Veleméren, a Cserépmadár szállás és Csinyálóház kényelmes és szép lakosztályaiban! Nálunk akkor is megszállhat, ha az esze ágában sincs továbbmenni. Ami tökéletesen érthető lesz, hiszen aligha van jobb hely Velemérnél és Magyarországnál. Attila is visszafordult ...

2023. november 27., hétfő

Kusán érem a hieroglifikus Zsen ten "Újjászülető isten" mondattal

Az academia.edu hasábjain olvasható Khodadad Rezakhani From the Kushans to the Western Turks című dolgozata, amelyben több kusán érem fényképét mutatja be. Ezek egyikén szerepel a magyar hieroglifákból (ősvallási jelentőségű szójelekből) összeállított zsen ten "zsendülő, feltámadó, újjászülető isten" mondatjel (1. ábra). 

A jelen cikkben e mondatjelet olvasom el a végső soron kőkori eredetű magyar hieroglif írás segítségével. Bemutatom e kusán ligatúra és összetevőinek néhány párhuzamát is (2-9. ábra). 

Igen régi és egykor széles körben használt hieroglifák maradtak ránk a kusán érmen. E megmaradást segítette a jelek ősvallási-uralmi használata, a dinasztia hatalmát legitimáló, isteni eredetet sugalló volta. A jelhasználat fennmaradása a hun, avar és magyar kultúrában összefügg a hun-magyar dinasztia genomjának hasonló korból és tájról való eredeztetésével. A kusán uralkodók hun eredetűek (Götz/1994). A Kásler Miklós és társai által végzett genetikai kutatásoknak köszönhetően tudjuk, hogy a hun-magyar Árpád ház genomja az ókori Baktria, a mai Afganisztán északi területén alakult ki 4500 évvel ezelőtt (1). Hozzátehetjük: olyan kultúrában született meg az uralkodóház, ahol a későbbi hun-magyar állameszme és annak jelképrendszere már ismert lehetett (2. és 3. ábra). E hieroglifikus jelhagyományt a magyar jelkincs mindvégig megőrizte (2). A magyar államcímerben ma is az ugyanazon ősvallási jelkészlethez tartozó, avarhun eredetű  Egy országa hieroglifikus mondatjel olvasható. 

A székely írásban megőrzött jeleknek és a 90-es években az Írástörténeti Kutatóintézet műhelyében elvégzett akrofónia-rekonstrukcióknak köszönhetően a sztyeppi népektől ránk maradt rövid hieroglifikus szövegek ma már elolvashatóak. Az így hozzáférhetővé vált több száz hieroglifikus nyelvemlék megengedi ama reményt, hogy a kínai-magyar közös szervezésben készülő hun kiállítás egy jelentős új forráscsoportot mutat be a világnak. 

1. ábra. A kusán érem és az I. Hormizd kusán uralkodó kezében tartott méltóságjelvény, felette valószínűleg a Hold ábrázolását (esetleg a feje tetejére állított nagy hieroglifát) látjuk

 

A 2. ábrán látható anaui pecsétnyomó hieroglifáinak székely megfelelői (balra fent) és egy kaitag szőnyeg zsen Ten (mai magyarsággal: zsendülő Isten) ligatúrája (jobbra fent). A pecsétnyomó jeleinek olvasata jobbról balra: Ak zsen ten szár (mai magyarsággal Heraklész a zsendülő /is/Ten úr).
 

3. ábra. Kr. e. 2000 tájáról származó baktriai világmodell


A 3. ábrán látható négyezer éves baktriai világmodell a sugár irányban elolvasható Zsenge Dana földje (mai magyarsággal Zsenge isten földje, vagy Feltámadó/újjászülető Dana földje) mondatot rögzíti. A világmodell zsenge, Dana és föld hieroglifái (balra, fentről lefele), valamint a hieroglifáknak megfelelő székely "zs" (zsenge), "d" (Dana) és "f" (Föld) rovásjelek az ábra jobb oldalán olvashatók.
4. ábra. A kunbábonyi avar kagán csatja (fotógrafika) a Lyukó ten országa "Lyukó isten országa" mondattal, amely az eget tartó fát (az Istennel azonosított Tejutat) idézi

Az 5. ábrán látható magyar hímes tojás hieroglifái: a Jóma ligatúra a tojásról (balra fent), a Zsen ten ligatúra a tojásról (balra lent). Az ábra jobb oldalán fentről lefele a székely "j" (jó "folyó") és "m" (magas) jelek, továbbá a "zs" (zsenge) és ten "isten" jelek. 6. ábra. Egy Csou dinasztia korából való kínai érem sen "fű, fiatal növény, hajtás, zsenge" jeleA 6. ábrán látható kínai sen "zsenge" szójel a székely írás "zs" (zsenge) jelének formai és tartalmi párhuzama, amely a zsengeünnepre, a feltámadás és az új termés ünnepére emlékeztet. 
7. ábra. A hettita (luvi, anatóliai) hieroglif írás ismeretlen jelentésű jele
A 9. ábrán látható honfoglalás kori tiszabezdédi tarsolylemez az égigérő fát és a hasadékában karácsonykor születő Istent ábrázolja képszerű jelekből alkotott elolvasható képszerkezet segítségével. Az ábra bal oldalán kiemelt mondatjel elolvasható Dana ős nagy sar a zsenge (mai magyarsággal: Dana ős nagyúr a zsenge, vagy inkább Dana ős nagyúr feltámad) alakban. Az ábra jobb szélén a hieroglifáknak megfelelő székely "d", ős, "sz", "n", "s" és "zs" rovásjelek (fentről lefele). 


Jegyzetek

(1) A Magyar Hirlap cikke szerint Chu Xiaobo, a Shanghai Múzeum igazgatója az egyik szerződő fél. Közvetítő feladatokat lát el dr. Back István Henrik, a Back és Rosta Kft. vezérigazgatója. A magyar szerződő fél Prof. Dr. Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója. 

(2) A magyar címer és a székely írásjelek, valamint a magyar népi jelkészlet összefüggéseivel A magyarság jelképei c. kötetben foglalkoztam.


10. ábra. Kínai eredetű nagyszéksósi hun, pliszkai bolgár és veleméri magyar népi mondatjel-előfordulás
11. ábra. A sumer nun "herceg" és a kínai wang "uralkodó" jelek


 A 11. ábrán látható sumér és kínai jelek azt bizonyítják, hogy az ókorban ez a jelkép legitimálta a királyi hatalmat, mert azt az Istennel azonos égig érő fától (a Tejúttól) származónak mutatta azt.


Irodalom 

Khodadad Rezakhani From the Kushans to the Western Turks (academia.edu) 

Kásler Miklós és társai: Az Árpád-dinasztia filogenetikai eredetének meghatározása Harmadik Béla Y kromoszóma szekvenálása alapján, European Journal of Human Genetics, 2020. július 7.

Götz László: Keleten kél a Nap I-II, Püski Kiadó Kft., Budapest, 1994. 

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017. 

Varga Géza: A magyarság jelképei, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 1999.

Varga Géza: A Kr. e. 4500 tájáról ránk maradt anaui pecsétnyomó magyargyanús jelei 

Varga Géza: A Ten hieroglifaVarga Géza

Attila Róma elfoglalására induló csapatai az Őrségen keresztül jutottak el Itáliába. Ha Ön is oda készül, akkor tarthat egy pihenőt jövet is, meg menet is Veleméren, a Cserépmadár szállás és Csinyálóház kényelmes és szép lakosztályaiban! Nálunk akkor is megszállhat, ha az esze ágában sincs továbbmenni. Ami tökéletesen érthető lesz, hiszen aligha van jobb hely Velemérnél és Magyarországnál. Attila is visszafordult ...

2023. november 23., csütörtök

Kora középkori hieroglifikus szöveg a hohenbergi turulon

Elisabeth Nowotny tollából jelent meg egy cikk az academia.edu-n. A címe: Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Hohenberg, Steiermark, Mit Exkursen zur historischen und archäologischen Situation im Ostalpenraum. Magyarul: Hohenberg kora középkori temetője, Stájerország. Kirándulásokkal a keleti alpesi régió történelmi és régészeti helyzetéről. E jelen cikkemben az általa (4. képtábla, 240. oldal) közölt késő meroving, vagy korai frank madárábrázolás szójeleit olvasom el (1. ábra). A fordításban Frigyesi Piroska volt a segítségemre, amiért itt is köszönetet mondok.1. ábra. A hohenbergi turul olvasata: Ragyogó Lyukó atyaAz 1. ábra jobb szélén fentről lefele a hohenbergi hieroglifáknak megfelelő székely "ly" (lyuk/Lyukó), "ty" (atya), "r" (ragyogj, ragyog, ragyogtál) rovásjelek láthatók. Ezek alatt szerepelnek a székely "m (magas) és "harmadik k" () rovásjelek, amelyek a hieroglifikus magas kő olvasatot adhatják. Lyukó a hunok és avarok napistenének egyik neve.

A turul meghatározásának szükségességét Bálint Csanád vetette fel a nagyszentmiklósi kincsről írt kötetében. László Gyulával és másokkal vitázva felsóhajtott a rakamazi korong turuljáról szólván, hogy kellene végre egy ismertetőjel, amely megkülönböztetné a közönséges ragadozómadarak ábrázolását a turultól. Nos, Bálint Csanád - mint azt egy személyes beszélgetésünk során elmondta - nem ismerte a rovásírást, ezért nem tűnhetett fel neki a turulok sajátos ismertetőjele (1). 

A turult ugyanis az különbözteti meg a közönséges ragadozómadár-ábrázolástól, hogy - a "szent madárhoz szent jel" elvnek megfelelően - a székely rovásírással rokon magyar hieroglif írás szójelei szerepelnek rajtuk. Ezt látjuk a hohenbergi madáron és a seregnyi további turulábrázoláson is. Székely rovásjelekkel azonosítható hieroglifák szerepelnek rajtuk. Ez alapján a hohenbergi madárka a hun-avar-magyar kultúra terméke lehet, vagy annak hatása alatt született és egy magyar nyelvemléket hordoz. 

A madár testén lévő jelek közül leginkább az atya hieroglifa (a székely írás "ty" betűjének őse) tűnik szembe. Ez a jel az Orion csillagkép végletekig leegyszerűsített rajza. Ennek egyik grafikai párhuzama a kínai írás "atya" jele is. (2) 

A madár alakú jelvény legfontosabb közlendője az isteni ős, az atya azonosítása. A gondolat jól egyeztethető a magyar krónikákban fennmaradt és Emese álmaként ismert mítosszal (3), miszerint a turul az Álmos véréből származó dinasztia őse. 

A madár további jelei közül azonosítható az ismétlődő ragyogj, ragyog, ragyogtál, valamint az atya jel szárai között lévő lyuk/Lyukó hieroglifa. E három szójel adja az egyszerűsített olvasatot, a  Ragyogó Lyukó atya mondatot.  

Ragyogó Lyukó atya jelmontázs ismétlődése indokolhat egy összetettebb olvasatot is. Az olvasat bővítésének lehetőségét kínálja az is, hogy a madár feje - a hasonló korú leletek alapján - esetleg a magas kő mondat lekopott változata lehet (4). Ezekkel együtt a teljes olvasat így Lyukó atya ragyogj, ragyogj! Lyukó atya, a magas kő ragyog, ragyog lehet (5).   

A hohenbergi turul jeleinek olvasata újfent megerősíti azt a több adatra támaszkodó álláspontot, miszerint a merovingok és a korai frankok is meghatározó hun és avar etnokulturális hatás alatt álltak. 2. ábra. A világgal azonos szent turulmadár egy frank ékszeren, a mellén lévő bekeretezett mondat olvasata: Nagyon nagy, ragyogónál ragyogóbb ősúrA 2. ábrán látható frank turul a hohenbergi madárka párhuzama. E frank madáron is a magyar hieroglif írás jeleivel írt ősvallási jelentőségű magyar mondatot olvashatunk. A szöveg itt is az Istennel azonosítja a madarat. Az ábra jobb szélén, fentről lefele a székely írás ős, "sz" (szár "növényi szár, úr"), "r" (ragyog), "n" (nagy) jelei láthatók. 

A hohenbergi turul atya jelének jó párhuzamát közli Jan Waalke Meyer a Kulturen am Rande Mesopotamiens von West-Kleinasien bis zum Kaspischen Meer (magyarul: Kultúrák Mezopotámia peremén Kis-Ázsiától a Kaszpi-tengerig) c. kötet címlapján (3. ábra). A tál peremén ismétlődő magas kő mondat értő jelhasználatra és az ismert ősvallási nézetek követésére (a Tejúttal és istennel azonos világoszlop tiszteletére) utal.

 

Mezopotámia környéki cseréptál
Jan Waalke Meyer nyománJegyzet

(1) A régészekre jellemző (tisztelet a kivételnek), hogy nem ismerik a székely írást, sőt annak megismerésétől intézményesen elzárkóznak

(2) Az atya hieroglifa (ősvallási kötődésű szójel) másik grafikai párhuzama a sumér írásban "atya" és "Orion csillagkép" jelentést hordoz. Ezeket a távolinak tetsző írástörténeti összefüggéseket az magyarázza, hogy az ismert írások legkorábbi jelei a kőkori ősvallás jelképeiből alakultak ki. Azaz az ismert írásrendszerek nem poligenezissel, hanem monogenezissel alakultak ki. A Nemetz Tibor segítségével elvégzett matematikai valószínűségszámítás a jelhasonlóságok okaként a genetikai kapcsolatot azonosította.

Az ősvallás szerint az Orion csillagkép az Isten égi megfelelője. Egy obi-ugor mítosz szerint az ősapa (Orion) a fiaival (Gemini, azaz Ikrek csillagkép) az előlük a Tejúton a Sarkcsillag felé menekülő csillagszarvas üldözői. A hunok által is ismert (Attila által a catalanunumi csata előestéjén említett) csodaszarvas-monda változatai szerint a szarvas végül üldözőinek asszonyává válik és vélük egy boldog országot alapít.

(3) Az Árpád nemzetség eredetmondája szerint Emesének, a nemzetség ősanyjának álmában egy madár megjelenése megjövendölte, hogy dicső uralkodók származnak majd tőle. Az álom-jelenet miatt a születendő gyermeknek Álmos lett a neve, aki népének vezetőjévé vált. A XIV. századi magyar krónikakompozíció és Anonymus különbözőképpen őrizték meg a mondai történet részleteit: az előbbi Elődöt és Eunodbilia meg nem nevezett lányát, az utóbbi Ügyeket és Emesét tartja Álmos szüleinek. Eunodbilia nevében a magyar ősvallás isteni triászának (Enéh, Du/Dana és Bél isteneknek) a nevei rejlenek. Abban megegyeznek a kútfők, hogy a terhes nőnek álmában megjelent a turulmadár. Anonymus szerint a madár "mintegy reá szállva, teherbe ejtette", míg a krónikakompozícióban csak tudomására hozza, hogy "méhéből patak fakad, és idegen földön sokszorozódik meg" - mivel ágyékából dicső (szent) királyok fognak származni.

Ez a mítosz igen régi és a párhuzamok alapján a hozzá tartozó jelhasználattal egyetemben keletről hoztuk magunkkal. Ez megfelel annak a népesedéstörténeti képnek, amit a genetikai kutatások alapján rajzolni lehet. A European Journal of Human Genetics nemzetközi tudományos lapban jelent meg az Árpád-ház filogenetikai eredetének meghatározása III. Béla Y-kromoszómás szekvenciájának elemzése alapján címmel. Az archeogenetikai vizsgálatok alapján az Árpád-házi királyok dinasztiája (e dinasztia genomja) a mai Afganisztán északi részén, az ókori Baktria területén alakult ki 4500 évvel ezelőtt.  Kétezer évvel ezelőtt már az "Árpádok" családja és rokonaik az Uráltól délre és nyugatra helyezkedtek el.

(4) A magas kő elolvasható ábrázolása látható a Magyar Nemzeti Múzeumban restaurálás ürügyével barbár módon lereszelt felületű budapesti késő középkori jelvény párhuzamain.  

(5) A szójelek meglehetős biztonsággal azonosíthatók. Ezek az ismert székely írás jeleinek előzményei. Több száz hasonló lelet esetében bizonyult már megfelelőnek az értelmezésük. Az avar korból is sok hasonló szöveg előkerült már. 

Ismert szójelekből alkotott mondatjeleket olvashatunk a hohenbergi turulon is. Ez az írásemlék - az írás sajátosságainak megfelelően - nem sokat árul el a szójelek kiolvasásának sorrendjéről, azaz a mondat szerkezetéről. A szójelek nem jelölik a szó pontos hangalakját (ragozását) sem. Ez rugalmas olvasatot tesz lehetővé, vagy követel meg. Az ókori írásokban az is természetes, hogy egy szójelnek több jelentése van. Nincs okunk arra, hogy ugyanezt a tulajdonságot a végső soron kőkori eredetű magyar hieroglif írás esetében hibának tekintsük. Ilyen szövegek maradtak ránk, ezeket kell megértenünk. A kreativitásunkért cserébe egy új forráscsoporthoz jutunk.


Irodalom

Elisabeth Nowotny: Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Hohenberg, Steiermark, Mit Exkursen zur historischen und archäologischen Situation im Ostalpenraum (academia.edu) 

Ha-Sung Howard Chung: The Origin of the Merovingians OrWhy was King Childeric not buried Catholic? (academia.edu) 

Jan Waalke Meyer: Kulturen am Rande Mesopotamiens von West-Kleinasien bis zum Kaspischen Meer, Frankfurtes Archaeologische Schriften 8., ReichertWiesbaden 2009 (academia.edu)

Varga Géza: Hiteles turulábrázolások

Varga Géza: Kaptam egy elutasító levelet a Nemzeti Régészeti Intézettől 

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.


Varga Géza: Hunok a brit trónon (academia.edu) 

Varga Géza: Huns on the British Throne (academia.edu)


Varga Géza: Staffordshire-i amulett hun mondatokkal (academia.edu)
Varga Géza: Lyukó napisten nevének magyarázata egy kazahsztáni ogur-szabír jelvény segítségévelVarga Géza

Attila Róma elfoglalására induló csapatai az Őrségen keresztül jutottak el Itáliába. Ha Ön is oda készül, akkor tarthat egy pihenőt jövet is, meg menet is Veleméren, a Cserépmadár szállás és Csinyálóház kényelmes és szép lakosztályaiban! Nálunk akkor is megszállhat, ha az esze ágában sincs továbbmenni. Ami tökéletesen érthető lesz, hiszen aligha van jobb hely Velemérnél és Magyarországnál. Attila is visszafordult ...