Meroving, frank, angolszász és gót tartalom

A magyar hieroglif írás emlékeit kutatva olyan sok hieroglifikus meroving, frank, angolszász és gót szöveget találtam, hogy szükség volt e külön cikkcsoport kialakítására is. E nyugaton előkerült írásemlékek részben hun és avar készítésűek s a kereskedelmi forgalomban, vagy más úton, például ajándékozással, örökléssel, vagy rablóhadjáratok eredményeképpen kerültek új gazdáikhoz. Az írásemlékek egy része az eredeti minták nyomán és azok folytatásaként már nyugaton készült, ami a nyugatra gyakorolt hun és avar eszmék hatásának tudható be.  

Hieroglifikus mondatok meroving és frank tárgyakon
2 megjegyzés: