Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról


A magyar jelek eredetileg ősvallási jelképek voltak, amit a rekonstruált akrofónia és a képi tartalom is alátámaszt. Az egyes jelek ősvallási jelentősége a távoli földrajzi tájakon is ugyanaz, vagy hasonló. Azért, mert az Éden területén kialakult vallási nézeteket (világmagyarázatokat) az onnan szétrajzó népek (a Homo sapiens sapiens hordái) a vallási jelképekkel együtt vitték el Eurázsia és Amerika tájaira. S a magyar hieroglifák ezekből az ősvallási jelképekből alakultak ki. Amikor tehát az Éden területén kb. 50 000 évvel ezelőtt már kialakult ősvallás szétszóródott nyomait azonosítjuk a világ különböző pontjain, egyúttal a székely írás (pontosabban az elődjét képező magyar hieroglif írás) kialakulásának körülményeit is jobban megérthetjük. 

Az akrofónia-rekonstrukciók során nyilvánvalóvá vált jeleink ősvallási jelentősége, a rekonstrukció során nyert szavak vallásos szerepe. Például a székely írás "ty" betűje (a magyar hieroglif írás atya jele, 1. és 2. ábra) az Orion csillagképet ábrázolja s e jelnek rokona a kínai "atya" jel, meg a sumer "atya, Orion" jel is, nem is beszélve az indián megfelelőkről. Az Orion jelentősége ismert, például a sumerek Ninurta isten égi alakját tisztelték benne, a Közép-Amerikai indiánok nagy vadásznak tartották, a magyar mitológiában pedig Nimród ősapánknak felel meg, aki a fiaival (az Ikrek csillagképpel, azaz Hunorral és Magorral) űzi a Tejúton előle menekülő csillagszarvast.  1. ábra. Indián edény a magyar hieroglif írás "atya" jelének megfelelőjével (balra), Zsohár Gyula őrségi fazekas mester pohara az Orion csillagképet ábrázoló atya és a Tejútat jelképező Ak (patak, Heraklész) jelével, a két edény között a székely írás "ty" betűje, az utóbbi edény a veleméri Sindümúzeum kiállításán megtekinthető, jobbra lent a kínai írás fu "atya" jele
2. ábra. Fent balra az Orion csillagkép, középen a tatárlakai "atya" szójel, fent jobbra a székely írás "ty" (atya) jel; a sumer L128 "atya, Orion" szójel így adja vissza az X alakú csillagképet (lent)


Hasonló tanulság kínálkozott a székely írás jelsorrendje alapján is (mert a jelek sorrendjét azok ősvallási jelentősége határozta meg). Eddig ez az egyetlen alátámasztott magyarázat arra, hogy az ábécé jelei miért az adott sorrendben követik egymást. Mosolyt fakaszt, hogy az akadémikus áltudomány nagy tekintélyű professzorai nem tudnak választ adni erre a kérdésre (hogy miért éppen ez a latinos sorrendű ábécék jelsorrendje), de az általam már megválaszolt és évekkel ezelőtt nyomtatásban is kiadott, sőt a jobbaknak a kezébe is nyomott magyarázatról nem hajlandók tudomást venni. Ez ugyanis nyilvános beismerése lenne, hogy nem a végzettségük és a beosztásuk jelentős, hanem a tudásuk és a becsületük deficitje.

A székely jelek segítségével érthetővé válik egyes – Eurázsiában és Amerikában egyaránt elterjedt – ősvallási jelképek képi tartalma. Például nyilvánvaló, hogy az indián svasztika is négy „folyó” jelből alkotott ligatúra – vagyis az Éden négy szent folyójának térképe. Ez nemcsak a vallási képzetek, hanem a hozzájuk tartozó jelek korára és közös forrásból való származására is utal.

Ugyanez derül ki az Eurázsia és Amerika archaikus edénydíszeinek tanulmányozása által. Ezek az archaikus edények leggyakrabban az Éden térképét ábrázolják, "természetesen" mindig a székely jelek megfelelőiből alkotva meg az elolvasható díszeket. Ezáltal a jeleink keletkezését a Homo sapiens sapiens 50 000 évvel ezelőtti közös őshazájához, az Ararát "Uru atri, Úr atya" központú Közel-Kelethez köti. 
A székely jelek segítségével elolvashatóvá vált Jóma – egy kőkori isten – neve (vö. finn jumala „isten”, iráni Jima istennév, japán Jimmu tenno császár neve, penut indián yomi „sámán”, magyar ima!). A Jóma ligatúra előfordulásai az Őrségtől és a csángóktól a Turáni-Alföldön, az alucsajdengi hun jelvényen és a japán jomon kerámiákon át Amerikáig követhetők. Az iráni mitológia megőrizte annak ismeretét, hogy Jima a vízözön (azaz a jégkorszak) előtti kor uralkodója volt. Mindezekből következően a Jóma hieroglifa széles körű elterjedtsége ugyanúgy az őskőkori népvándorlásnak köszönhető, mint a hozzá tartozó vallási képzeté.
4. ábra. Magyarszombatfai tál Jóma ten "Jóma isten" ligatúrákkal


5. ábra. Azték tollpajzs Jóma ligatúrával


Azaz a jeleink szétválaszthatatlanul egybe vannak forrva azokkal az egész világon elterjedt mítoszokkal (ősvallási törmelékekkel), amelyek szülőföldjeként az 50 000 évvel ezelőtti Édent azonosíthatjuk. Ebből következően a székely írás (és az elődje, a magyar hieroglif írás) az ősvallás jelképeiként kialakult legkorábbi jelrendszer egyenes leszármazottja. A veleméri Cserépmadár szállás (egy parasztházból kialakított őrségi szálláshely) bejárata


További cikkek

A nagytótlaki körtemplom a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháztól csak 15 km-re van


Tavasszal eggyel több a gondunk, mert el kellene döntenünk, hová is menjünk majd nyaralni. Bevallani sem merjük magunknak, hogy szeretnénk egy jó ajánlatot kapni, amiben nem csak szállás, hanem kulturális csemege is van. Szeretne a szép szállás mellé valamiféle értelmiségi-vonzó szolgáltatást (például magyar írástani beszélgetéseket) is kapni? Mert ha a kedves olvasó is a legjobbak, vagyis a rovológia iránt érdeklődők közé tartozik, akkor ajánlhatjuk magunkat. Ez az ajánlatunk nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi és megismételhetetlen (legfeljebb egy következő alkalommal, mint visszatérő vendég). Az általunk ajánlott őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról folytatott eszmecserére és a Sindümúzeumban díjtalan tárlatlátogatásra is van lehetőség az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a múzeum) teljesen ingyenes. Ha Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az olyan, írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha választhatnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van, másutt meg mutatóba sincs. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot az őrségi szállás lefoglalása végett!


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések