2018. március 12., hétfő

67 A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei

A Volterra városában működő etruszk múzeumban áll az alábbi váza, amelynek e cikkben elemezzük a jeleit. Ezek azért érdekesek a számunkra, mert szoros rokonságot mutatnak a székely írás elődjét jelentő magyar hieroglif írás jeleivel. Ezt az ősi írásunkat a közelmúltban megjelent Magyar hieroglif írás c. kötetben mutatom be tankönyvszerűen. Ajánlom mindazoknak, akikben e cikket olvasván kérdések merülnének fel. Mivel a 650 oldalas és műnyomó papíron vagy 1000 kitűnő képet tartalmazó könyv még a Püskinél is elég drága, az olvasó a kérdéseit a jelen cikk végén megtalálható megjegyzés rovatban is felteheti.


1. ábra. A volterrai váza archaikus jelei közül az Ak ügy "Heraklész folyó" mondat foglalja el a fül alatti központi helyet az égbolt ívét alátámasztó szár "úr" hieroglifa alatt, fölötte a fül alakja is jelentést hordozhat  


A magyar hieroglif írás 20-50 jele már a kőkorban el volt terjedve a Pireneusoktól Dél-Amerikáig. E jelek eredetileg az ősvallás jelképei voltak, amiből következően a mindenütt felbukkanó jelpárhuzamok az egykor közös ősvallás hagyatékát is képezik. 

A Mario Alinei professzor által felfedezett etruszk-magyar nyelvrokonság (és a Kárpát-medencei magyar őshonosság elmélete) alapján arra is gondolhatunk, hogy a jelkészletek elválása elhúzódó folyamat volt. A kőkor mélyén a jelek azonossága volt a jellemző s az írástani differenciálódás jóval később, a fémkorszakok hajnalán következett be, vagy vált meghatározóvá. Alinei professzor azt feltételezi, hogy az etruszkok ősei kb. 5000 évvel ezelőtt a Dunántúlról vándoroltak Itáliába. Ezért könnyű arra gondolni, hogy a vázán lévő közös jelkészlet még ezt a kort, az azonosságok korát képviseli. 

Az etruszk vázák egy részét a görögöknek tulajdonítják s azt nem sikerült tisztáznom, hogy ez a származtatás ezekre a szép volterrai vázákra is vonatkozik-e, vagy sem. Persze azon is érdemes elgondolkozni, hogy ez a görög eredeztetés jogos-e. A korai görög vázákon mindenesetre valóban megtaláljuk nagyjából ugyanezeket a magyargyanús jeleket, amit esetleg a Tordos-Vincsa kultúra hatásával is magyarázhatunk, amely közvetlenül, a Kárpát-medencéből is elérhette Itáliát, meg a görögök közvetítésével is. A kb. 6-7 ezer éves Tordos-Vincsa kultúra, amelyiknek 49 jele azonos a magyar jelkészlet jeleivel, előbb a Kárpát-medencében tűnik fel, majd a Balkánon, azt követően pedig az Égeikumban is teret hódít. Ugyanez a Kárpát-medencei hatás magyarázhatja például az eredetileg nem görög Athéné istennő megjelenését is a későbbi görög területeken. Athéné neve ugyanis, a 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor tanulságai alapján, a Fáy Elek által említett tehennu formát is figyelembe véve, a tehén, Ten szavainkkal lehet összefüggésben. 


2. ábra. Az alul elhelyezkedő Ak ügy mondattól jobbra is, meg balra is található egy-egy keretbe foglalt "ég" jel, fölöttük a "nagy" és "szár" jelekből alkotott "ég" ligatúra jobbról és balról is egy-egy "Lyukó" napjelképpel3. ábra. A volterrai etruszk váza szimmetrikusan elhelyezett "ég" jelei feltehetően azért vannak a képszerűbb képszerkezet mellett, amiért Kossuth Lajos szobrainak talapzatára rá szokták írni, hogy Kossuth Lajos (megmagyarázandó azt, hogy mit látunk - itt tehát ugyanazt látjuk hieroglifikus ábrázolással és szójeles írással is leírva)
4. ábra. A volterrai "ég" jelek képi tartalmát megvilágító kínai és magyar jelpárhuzamok (balról jobbra): az eget tartó fa rajza egy kínai tetőcserépdíszről (ez egy elterjedt ősvallási ábrázolási konvenció), a kínai lolo írás "ég" szójele és a székely írás "g" (ég) jele


5. ábra. A volterrai napjelkép és a székely írás "ly" (Lyukó) jele, ez a jel a kínai és az egyiptomi írásban is a Nap jele, a sumerben pedig "kút, forrás" értelmű - mert az ősvallás szerint a napisten minden jó forrása6. ábra. Az Ak ügy "Heraklész folyó" jelpár egész Eurázsiában előfordul, a Tejút egyik jelképe, amely (a mítográfusok munkáiból megismerhető ősvallási tételek alapján) azt fejezi ki, hogy a fiúisten (az etruszkoknál Hercle) azonos a Tejúttal/égig érő fával7. ábra. A volterrai és a székely Ak "Heraklész/patak" szójel


 

8. ábra. A volterrai és a székely ügy "folyó" hieroglifa9- ábra. Az Ak ügy mondat felett az égbolt ívét középen alátámasztó szár "úr" jel látható, az égbolt csúcsán két példányban is megjelenik a székely "zászlós s" (sarok) jel etruszk megfelelője
10. ábra. A volterrai etruszk váza nyakán körbefutó hullámvonal az óceán jelképe lehet11. ábra. Az etruszk váza hullámvonala több "sarok" hieroglifából van összeállítva, balról jobbra: a szentgyörgyvölgyi tehénszobor "sarok" szójele, az etruszk váza "sarok" hieroglifája és a székely írás "s" (sarok) jele12. ábra. A volterrai etruszk váza "zászlós s" (sarok) hieroglifája (középen), a Sri Lanka-i sztúpa a világhegyen álló világoszlopot ábrázolja (balra), a székely írás "zászlós s" jele (jobbra)
13. ábra. A székely írás "c" és "g" jelének az "eget tartó fa" ábrázolási konvenció volt a közös őse, középen az etrusz váza "ég" ligatúrája, balra a székely írás "c" betűje, jobbra a székely írás "g" (ég) jele14. ábra. Az "ég" ligatúra egyik eleme az üveghegyként elképzelt égboltot ábrázoló "nagy" hieroglifa, balról jobbra: a hettita (luviai) hieroglif írás "nagy" szójele Diringer nyomán, az etruszk váza égboltot ábrázoló íve és a székely írás "n" (nagy) rovásbetűje, amelyik a rovástechnológia miatt fordult függőlegesbe 15. ábra. Az etruszk váza "ég" ligatúrájának másik eleme az égboltot középen alátámasztó, Istennel azonos világfa/Tejút jelképe, balról jobbra: hettita (luviai) "fa" szójel, az etruszk világfa/világoszlop jele, a székely írás "sz" (szár "úr") rovásbetű
veleméri Cserépmadár szállás kertjében, kávé mellett


További cikkek

Amennyiben még nem tudja, hogy hol tölti el a nyaralásra szánt időt - akkor látogasson meg Veleméren és pihenjen nálam a Cserépmadár szállás és Csinyálóház nevű szálláson! Ez esetben módunk lenne néhány rovológiai tárgyú beszélgetést összekapcsolni az őrségi szálláson eltöltött hétvégével, vagy huzamosabb idejű nyaralással. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor nálunk megfelelő terepet talál. Nyilvánvaló, hogy különleges élményben lehet része. Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek csak itt és csak nálunk kaphatják meg ezt a legjobbaknak való szellemi csemegét. Volt szerencsém a milánói Boscolo-ban, egy ötcsillagos szállodában is eltölteni néhány napot és állíthatom, hogy az igen magas színvonalú kiszolgálásnak volt egy súlyos hibapontja: az alkalmazottak egy szót sem szóltak a magyar írástörténetről s a szállodai környezetben sem volt egyetlen rovásfelirat sem. Ha Ön ezt a nyaralási malőrt el szeretné kerülni, akkor - amennyiben javasolhatom - hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése