2018. december 12., szerda

Lyukó isten országa hieroglifikus mondat egy meroving bogláron

A pazar szépségű, merovingként nyilvántartott korongfibula a hunok által Európába hozott és elterjesztett polichróm stílus jeles alkotása. Méltó ahhoz a Hun Birodalomhoz, amelyik a legjobb ötvösöket alkalmazta s azokat el tudta látni minden szükséges alapanyaggal is. Ezen alapanyagok közé szokás számítani a nemesfémeket és a drágaköveket, amelyekkel - az ötvös tehetségén és a tárgy történelmi jelentőségén felül - általában mérik egy ékszer értékét. Van azonban egy további összetevő is, ami a szemünkben különösen értékessé teszi ezt a szép korongot: a magyar hieroglif írás jeleivel rögzített gondolati tartalom. Hun eleink ugyanis nem puszta dísztárgyakat rendeltek meg az ötvöseiktől, hanem olyan díszes jelvényeket, amelyek hieroglifák (vallásos jelentőségű szójelek) segítségével kifejezték a világnézetüket is. 


1. ábra. A meroving korongfibula közepén Lyukó napisten hieroglifája található, ahonnan a négy világtáj felé egy-egy mondatjel helyezkedik el olyképpen, hogy a korongot bármely irányból szemlélő a Lyukó isten földje mondatot olvashatja


A világ legszebb írásának, a magyar hieroglif írásnak az olvasásában még járatlan szem számára szokatlannak tűnhetnek ezek az írásjelek, ám ez a legtermészetesebb dolog egy felfedezés esetén. Kezdetben mindenkinek újdonságszámba mennek, még a felfedezőnek, e sorok írójának is hozzá kellett szoknia és keresgélnie kellett az érveket a magyarázathoz. Az olvasó megdöbbenését nyugtázhatjuk, hiszen valóban különleges írásemlékek soráról van szó a hun hieroglifákkal borított ötvösremekek esetében. 


2. ábra. A meroving korong (fentről lefelé) Lyukó isten országa olvasatú mondatjele3. ábra. A meroving mondatjelnek van néhány párhuzama, például a kölkedi avar boglár (fentről lefelé) Nagyságos Ten szár földje (mai magyarsággal: Nagyságos Ten úr földje) olvasatú mondatjele


Nem megszokott, hogy az írásjeleket aranyból és drágakövekből alakítják ki, de ez nem is példátlan. Mindannyian ismerünk ilyeneket például az ókori Egyiptomból. S a Hun Birodalom ehhez fogható gazdasági-katonai-kulturális jelenség volt, hasonló eredményekkel. Ha tudjuk, hogy e jelvényeket egy világnézet propagálása érdekében alkották, akkor azt is elfogadhatjuk, hogy e mondatjelek szembeszökően szépek. Azért szépek, mert így jobban képviselték a hun mondanivalót s a megrendelők megengedhették maguknak ezt az elképesztő fényűzést. A pazar külsőhöz illő írással  és írástechnológiával megfogalmazott mondat illik egy olyan, hatalma csúcsán lévő nagyhatalomhoz, amelyik az ismert világ minden anyagi és szellemi javával (például saját írással is) rendelkezvén, így tette közzé a több évezredes léte alatt megfogalmazódott, számára legfontosabb mondanivalót. 4. ábra. A meroving korong Lyukó isten országa mondatjele (balra) olyan szójelekből áll, amelyeknek kitűnő párhuzamát találjuk a magyar hieroglif írásban: jobbra, fentről lefelé: székely "ly" (Lyukó), "us" (ős), "nt/tn" (Ten) rovásjelek és a heraldikából ismert ország szójel az Árpád-kori magyar államcímerből


A meroving korongon lévő mondatjel a székely írás jeleiből, pontosabban elődjének, a magyar hieroglif írásnak a szójeleiből áll (4. ábra). Ennek megfelelően magyarul olvasható el - amiből következően ez nem meroving, hanem hun tárgy és nyelvemlék. 

Ebből persze az is kiviláglik, hogy a hunok magyarul beszéltek. Ez ugyan messzemenő következtetésnek tűnhet a tanult kutatók számára, ám ez csak az egyetemi oktatás alacsony színvonalának köszönhető. Valójában a magyar hieroglif írást nem ismerő professzorok is jobbára csak a politikai alapozású prekoncepciók mentén dolgozó szakmai konszenzus megalapozatlan téveszméit ismételgetik (példa erre Sándor Klára és Szentgyörgyi Rudolf esete is).
5. ábra. A savariai Iseum területén hiteles ásatáson előkerült római kori veret világmodelljén (fotógrafika) négyszer olvasható el a meroving mondat közeli párhuzama: Lyukó ten országa


Ellene lehetne vetni e megállapításnak, hogy a szójeleket elvileg a világ bármely nyelvén el lehet olvasni, ám ez az elvi kifogás a gyakorlatban nem hasznosítható, mert nincs másik nép, amelyik ezekkel a jelekkel rendelkezne, amelyiknek hasonló írása és írásemlékei lennének. 
6. ábra. Az Árpád-kori karcagi csatkarika ismétlődő sorai végén azt hirdeti, hogy ez a Magas kő, magas égi kő földje, a körirat négy sora egy világmodell négy oldaláról származik


Mivel mi magyarok is csak nemrég értesültünk arról, hogy ilyen hieroglifikus írásunk van, ezért elvileg feltételezhető, hogy valamelyik másik nép is hasonló következtetésre jut egykor és a saját nyelvén fogja elolvasni ezt a mondatjelet. Amíg azonban ez be nem következik (bevallom, nem gondolom, hogy ez valaha is megtörténne), addig a nyájas olvasó - jobb híján - kénytelen megbarátkozni a fenti megállapításokkal. Hacsak nem tud jobb választ a felmerülő kérdésekre (jobb olvasatot a hieroglifikus írásemlékeinkre).

7. ábra. A IX-X. századi afrászijábi világmodell azt hirdeti, hogy ez Jóma szár földje (mai magyarsággal Jóma úr földje)


A kölkedi avar boglár elgondolkodtató párhuzama e most tárgyalt meroving írásemléknek. Mindkét korong felülnézeti világmodell, központi írásjele a körbe zárt pont alakú, lyuk/Lyukó olvasatú napisten-jelkép. Mindkét korongon négy, sugár irányban elhelyezkedő mondatjel van. Mindegyik mondatjel a magyar hieroglif írás jeleiből áll, előfordul bennük a Ten "isten" szójel és mindegyik mondatjel azt hirdeti, hogy ez a föld/ország az istené. Ez a mondatszerkezet és mondanivaló visszaköszön az afrászijábi tálon és a karcagi csatkarikán is. A Krisztus urunktól ránk maradt imádságban is elmondjuk nap mint nap, hogy Tiéd az ország - mert ez az Istenét tisztelő világ természetes hozzáállása. 

Nyilvánvaló, hogy e széles körben elterjedt gondolati tartalom és jelhasználat nem meroving, hanem hun eredetű, mert ezen a széles időbeli és földrajzi horizonton a hunokon kívül aligha terjeszthette el más.

A merovingok különleges helyzetet foglalnak el a hunokkal kapcsolatba került germán népek sorában. Ők ugyanis Attila halála után sem kerültek szembe a hunokkal, sőt - úgy tűnik - hogy a hun udvarban nevelkedett ősüknek köszönhetően elsajátították és sikerrel alkalmazták a hun ideológiát és állameszmét. Erre utal, hogy a merovingok kiemelt tiszteletben részesítették a hun királyi családhoz tartozás gyanújába keveredett Szent Mártont és tanításait

A bemutatott hieroglifikus szövegpárhuzamok (5-7. ábra) nyilvánvalóvá teszik, hogy a most tárgyalt korong mondatjelei a hun világnézet tartozékai - mert e területeken a hun utód népeknek köszönhetően hosszú évszázadokra rögzültek a hunok értékei. Ez a meroving tulajdonba került hun ékszer is alátámasztja a meroving állameszmére és világnézetre gyakorolt erős hun hatást. 


Varga Géza
veleméri Cserépmadár szállás pincelejárója valamikor egy őrségi parasztház boroshordóihoz vezetettTovábbi blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak


A magyar írástörténet kutatását támogatja, ha nálam nyaral a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházban, egy hiteles őrségi parasztházban 
veleméri Cserépmadár szállás kertjében, kávé mellett


Javaslom az olvasónak, hogy - amennyiben még nem tudja, hogy hol tölti el a nyaralásra szánt időt - akkor látogasson meg Veleméren és pihenjen nálam a Cserépmadár szállás és Csinyálóház nevű szálláson! Ez esetben módunk lenne néhány rovológiai tárgyú beszélgetést összekapcsolni az őrségi szálláson eltöltött hétvégével, vagy huzamosabb idejű nyaralással. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor nálunk megfelelő terepet talál. Nyilvánvaló, hogy különleges élményben lehet része. Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek csak itt és csak nálunk kaphatják meg ezt a legjobbaknak való szellemi csemegét. Volt szerencsém a milánói Boscolo-ban, egy ötcsillagos szállodában is eltölteni néhány napot és állíthatom, hogy az igen magas színvonalú kiszolgálásnak volt egy súlyos hibapontja: az alkalmazottak egy szót sem szóltak a magyar írástörténetről s a szállodai környezetben sem volt egyetlen rovásfelirat sem. Ha Ön ezt a nyaralási malőrt el szeretné kerülni, akkor - amennyiben javasolhatom - hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot!Egy jellegzetes szobabelső a veleméri Cserépmadár szálláson

2 megjegyzés: