Párbeszéd a Tudomány embereivel és másokkal

Az alábbi cikkekben a tudomány embereivel és másokkal évtizedeken át folytatott párbeszéd fejezeteiről tájékozódhat az olvasó. Az eszmecsere, különösen az egyet nem értők közötti eszmecsere, igen fontos dolog, mert az előrelépés lehetőségét rejti magában. Ám ez a nemes elv - sajnos - nem érvényesül korlátlanul. A süketek párbeszédében sem hat igazán. 1. ábra. Az MTA székháza jelkép, ám - a magyar írástörténet kezdeteit illető szakterületeken - nem a Tudományt jelképezi, hanem a téveszméket és tudatlanságot, sőt a korai magyar írásemlékek tudatos pusztítását és letagadását is
Horváth Csaba a magyarul beszélő szkítákról


Rovológiai megjegyzés Horváth Tünde "A badeni kultúráról – rendhagyó módon" c. dolgozatához
Zártkörű rovológia


Révész Péter a kár írásból származtatja a székely írástNeparáczki Endre nem mond igazat, mert vannak hun, avar és honfoglaló nyelvemlékek


Hozzászólás Török Tibor genetikus honfoglalók nyelvét illető álláspontjához


Török Tibor sem mond igazat, mert léteznek hieroglifikus avar nyelvemlékek


Bernert Zsolttal, a Természettudományi Múzeum főigazgatójával beszélgetek az Attila-kiállításukról
Mikos Éva néprajzkutató amatőr múltszemlélettel foglalkozó dolgozatárólTóth István "A nagy ősanya sarjai" c. kötete a magyar-indián nyelvrokonságról
Irodalom


A csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthetőMagyarszombatfai csupor a kereszt alakú virágkompozícióvá vált Dana és alatta a két kacskaringó és a tengely által alkotott ten szójelekkel, az együttes olvasatuk: Dana ten (mai magyarsággal: Dana isten


Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn keresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődők  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot!
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra, "Inkább vagyok itthon Etele szolgája, mint vagyonos ember idegenben"

9 megjegyzés:

 1. Adrienn Kőnig a fészbukon: "Köszönöm szépen a sok infót ! Már tudom hogy az elkövetkező hetekben mivel fogom a szabadidőmet eltölteni ... önnek hála. Végre valaki ki meri mondani, amit gondol a világról és amit megtapasztalt ! Üdv !"

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm! Csak úgy érdemes írni, ha az ember azt írja, amit gondol. Illetve annál azért cizelláltabban ... És ha van, akit érdekel.

   Törlés
 2. Kerékgyártó Árpád a fészbukon: Őszintén csodálom azt a kitartást, amellyel Varga Géza párbeszédet próbál kezdeményezni "tudományos" életünk jeles képviselőivel. - Én végig éltem a múlt század nagyobbik felét, Találkoztam az előttem élő két generációval, akik szüleimmel, illetve nagyszüleimmel voltak kortársak. Egyetemet végzett, művelt, széles látókörű emberekkel. És könyvtárainkból ismerem abból a korból, amikor az MTA a hazugságát kitalálta, hogy művelt magyarjaink azzal a hazugsággal nem értettek egyet soha, amit az MTA képvisel! - Hogy immár másfél évszázada mégis tudják tartani a hazugságaikkal magukat, ez azért van, mert durván visszaélnek a legfelsőbb tudományos intézménynek juttatott jogokkal. A hazugságot, amit kitaláltak népünk történelmével kapcsolatban az a középkori vallási fanatikusokat is felülmúló módon dogmává tették, és - felújítva az inkvizíciós múltat is - üldöznek mindenkit aki valóban érdemi tudományos munkát végez, így képes akár a saját tudományos meggyőződésén is változtatni, módosítani, ha bizonyítékok ezt teszik szükségessé. NO ERRE ŐK NEM KÉPESEK!!! Nem csak hazai, "fellengzős nacionalista" jelzővel lekezelt érdemi kutatókkal, de külföldi nem véletlenül világhírű tudósok, neves professzorok és kutató csoportok kutatási eredményeivel sem hajlandóak még csak megismerkedni sem! - Ez nem új keletű, ismereteim szerint a múlt század elején, közepén is már felismerték. Becsületes politika nem avatkozik a tudomány dolgaiba. MÉGIS, amikor már oly egyértelmű a visszaélés a jogokkal akkor tenni kell valamit. És akkor azt kezdték kiépíteni, hogy az MTA mellett AZONOS jogokkal, tehát másik, legfelsőbb szinten tudományos, de valóban tudományos tevékenységet folytató intézetet hoznak létre. Akkor sajnos a háború közbeszólt. Most is érzi mindenki, hogy nagyon nem jól mennek a dolgok.. - Nem tudom a Magyarság Kutató milyen sikerrel tevékenykedik, hiszen ha nincs egyértelműen elhatárolva az MTA-tól, és érdemes megnézni, történelmi témában minden ismertető kiadvány és intézkedés Glatz Ferenc érdekeltségén keresztül történik. Csak a közelmúltban két kezdeményezést ismerek, ahol tudósok, kutatók akarták áttörni az inkvizíciós fegyelmet. Mindkét esetben HATHATÓSAN vették el a "kedvüket" a tudományos tevékenységtől. Párbeszéd ezért akik valóban tudományosan kutatnak, és ezt ismerik is egyszerűen NINCS!!! Nincs és elkerülnek mindent, mert saját személyük, és pozíciójuk kerülhet támadás célpontjává, ha érdemben párbeszédbe bocsátkozva. És ez nem csak ránk hazaiakra igaz, de külföldi neves, akár valóban kiérdemelt tudományos címekkel is rendelkező tudósokra is ugyanúgy érvényes.

  VálaszTörlés
 3. Kerékgyártó Árpád a fészbukon: "Az, hogy az MTA napjainkban egyértelmű "liberális", azaz globalizálódott spekuláns tőke önkényuralmát építő eszmeiséget szolgálja, és nem tudományos tevékenységet folytat, az sajnos nagyon egyértelmű! A magyarság történelmének vonalát tekintve, ami nagy változást hozott szinte minden ország történelem ismeretében, az a valóban tudományos történelmi nyelvészet, az antropológia, a genetika, melyeknek bizonyító erejű kutatási eredményei a történelmi kitekintést jelentősen kiterjesztett a múltba, az írást rendszeresen nem használó ősidők felé. Az ősidőkben Európából történt kiáramlások hatásaiban, és a visszatérések korszakaiban már minden valóban tudományos intézmény meg találta új valós bizonyított alapokon a történelmi helyét és szerepét. Ezek az ismeretek népünknek jelentős szerepet igazolnak a kora ókori kultúrák kialakulásában. bizonyított, hogy akik a sumer rokonságot kutatták igazuk volt, ahogyan a etruszk, és más népekkel való kapcsolatok, a történelem egy egy valós szeletét kutatták. Tehát, akik valóban tudományos módon kutattak igazolást nyertek, csak az MTA hazugsága maradt hazugság. Körömszakadtáig ragaszkodnak hozzá, mert a politikai célt nagyon jól szolgálja. Ahogy már céloztam rá, korunk emberiség ellenes aljas politikája minden célba vett országot és népet önérzetében is támadja, de gazdaságilag akarja kifosztani. Az MSZP színeiben tevékenykedő, és még köztársasági elnöki kinevezést is remélő MTA fő történésze Glatz Ferenc 1996-ban kiadott A Magyarok Krónikája című művében gyalázza népünk őseit. Görbelábú gyilkosoknak nevezte őket, kiknél az asszony és a gyermekgyilkosságok mindennaposak voltak. SZERINTE nyelvük nem volt, csak makogtak. A szavakat a műveltebb szláv népektől lopkodták.. Szóval, ha ez igaz lenne, sem írna így egy fő történész népéről. Itt a tudatos, politikai céllal való gyalázás működött, de nagyon erősen!!! - Szomorú, amikor a tisztességes politika beavatkozni nem akar a tudományos életbe, az minden tudományos tevékenységet mellőzve aljas idegen érdekeket szolgáló politika részese lett. - Érdeme oda figyelmi, amikor a németeket nem zsarolták meg, és politikájuk nem volt Európa ellenes: Arany Griffek emlékeinek nevezték a németek azt az elképesztően gazdag kiállítást, amelyet 2007-ben Berlinben mutattak be, a német archeológiai intézet rendezésében. Az öt kilós katalógus, amit kiadtak erre az alkalomra könyvművészeti remekmű, mert a bemutatott aranytárgyak, szinte megfogható érzékletességgel szerepelnek a sík papírlapon. Eurázsia 33 nagy gyűjteményéből állították össze azt a kiállítást, amelyet egy nap alatt még futólag sem lehetett áttekinteni. Kazahsztán, Ukrajna, Tuvai Köztársaság, Oroszország, Irán, Németország, Magyarország, Románia múzeumai szállították a gondosan kiválogatott anyagot. Amint a prospektusból látom, a kazahsztáni Air Astana légitársaság szállította Berlinbe és vissza a kölcsönadó múzeumokba, mert ezáltal is segíteni óhajtották azt a sok nehézséget átélt szkíta utódnépet, akiknek országában a németek a szkíták területi központját látják. Münchenből a bajor HYPO Bank adta kölcsön szkíta aranytárgyait, mivel ez a bank egyik fő feladatának tekinti cégének aranyfedezettel való ellátását, s ehhez a legkézenfekvőbb kincs-együttes a szkíták aranykincse. A katalógus bevezetőjét Dr. Frank-Walter Steinmeier kultuszminiszter írta, aki nemcsak megköszönte a kölcsönadó országok segítségét, de leírta a német tudomány állásfoglalását is a szkítákkal kapcsolatban, vagyis, hogy a szkíták Eurázsiában évezredeken át tartó idők alatt uralkodó népcsoport voltak, s ma EURÓPÁBAN a magyarságot lehet utódnépéül tekinteni, akik megtartották az eredeti, agglutináló nyelvüket is."

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Árpád!

   Köszönöm a hozzászólásodat! Az említett német kiadású kötet az én könyvtáramban is megtalálható. Valóban nagyon szép és hasznos képek vannak benne. A képek némelyikéből készített fotógrafikám szerepel a legutóbbi kötetemben is. Sokat segített a szkíta jelkincs egyértelmű magyar vonatkozásainak felismerésében (például a krími szkíta koronán megtalálható a magyar Isten szójel).

   Bizony, örök szégyene ennek a magyar- és kultúraellenes csürhének, amit a korai magyar történelem évezredeinek letagadásával, a hieroglifikus írásemlékeink figyelmen kívül hagyásával csinál.

   A cikkeim megosztásával segíthetsz a "tudományos konszenzus" leleplezésében és a helyes (írástant is figyelembe vevő) kép kialakításában.

   Törlés
 4. Csehiné Hozdik Judit a fészbukon: "Kár rájuk a szó."

  Varga Géza: Valóban nem remélhető, hogy becsületes ember módjára válaszolni fognak a hozzájuk intézett kérdésekre, ám minden ilyen cikkel bebizonyosodik, hogy ezek sem szakmailag, sem etikailag nem érik el a küszöböt.

  VálaszTörlés
 5. Kerékgyártó Árpád a fészbukon: "Süketek párbeszéde??? Szerintem az abszolút süketek is szót képesek érteni, mert megtalálják a módját, ha van bennük akarat. Az MTA történészei, és talán tőlük még átkozottabbak a történelmi nyelvészei NAGYON TUDATOSAN ellent mondanak minden érdemi közeledésnek és érdemi vita kezdeményezésnek. - NEM MOST, hanem már a múlt század elején a magyarság kimondta, hogy amit az MTA művel, az a tudatos visszaélés azzal a joggal, amit népünktől kaptak és érdemi tudományos tevékenységet feltételezve kapták azt. Minden érdemi vitától a kezdetektől fogva elzárkóznak. TELJESEN EGYÉRTELMŰ, hogy a tudományos világ mellettük elhaladt, ők azt követni képtelenek. Bármerre nyitnának, összeomlana minden, így marad az elzárkózás. Próbálkozni lehet, de nem tudom, érdemes-e? - Most hogy megalakult a MAKI, amelynek létrehozásánál a múlt század elején már egyértelművé tett megállapítást is figyelmen kívül hagyták. Érdemi előre lépés csak akkor lehetne, ha megvonnák az MTA-tól a jogokat. A múlt század elején ezt akarták megvalósítani, mivel a legfelsőbb tudományos intézmény fölött országon belül nincs felsőbb, DE Legfelső LEHET kettő!!! És ha azonos jogokkal valóban tudományosan tevékenykedő intézményt létrehozunk, az arra alkalmatlan sorsa megpecsételődik. Csak egy egyszerű indok, a vita elől már nem térhet ki!!! A múlt században elindult ez, de sajnos a háború közbe szólt, majd egészen más érdekek érvényesültek... - Nem hiszem, hogy tudományos témába beleavatkozna kormányunk. A MAKI tevékenységét is TELJESEN FÉLRE TERELIK!!! Kénytelenek nagyon erős kompromisszumok mellet dolgozni a kutatók, vagy fel is adják azt. - Azért Bízom abban, hogy már annyira nevetségesek az MTA képviselői és csicskáik, hogy egyszer nagyon nagyot fognak bukni. Azt viszont TUDOM, az MTA-val, amióta a hazug történelmet megalkották, a magyarság műveltebb része soha nem értett egyet!!!

  Varga Géza: Köszönöm a hozzászólást, amivel lényegében egyetértek. Talán annyit tennék hozzá - emlékezve az elmaradt rendszerváltás cionista mozgatórugóira - hogy talán a hatalom sem akarja igazán a tisztázást. Kétségtelen, hogy valamit próbáltak tenni (pl. a miniszterelnöki hivatal kertjében felállítottak egy szobrot, aminek a talapzatán rovásfelirat van), de az is bizonyos, hogy ennek semmi érdemi hatása sincs a rovológiai kutatásra és az eredmények hasznosítása ugyanúgy elmarad, mint korábban (pl. az Attila kiállításon). A székely írás ma is ugyanolyan gyűlölt és nem ismert téma a "tudós világ" szemében, mint korábban volt. Nincs szakértelem, ami szakítani tudna a "tudományos konszenzus" évszázados hazugságaival. Az MKI vezetője kifejezetten elzárkózott a magyar írásokkal való foglalkozástól, a beosztottai pedig vagy tévednek erről írván, vagy szóba sem hozzák, amikor pedig kellene. Csak az nyilvánvaló, hogy a szükséges szakmai és etikai szintet nem érik el.

  VálaszTörlés
 6. Beliczai Mária a fészbukon: "ahogy egy becsületes ember nem érti a gazemberséget, úgy egy gazember sem érti a tisztességet."

  Varga Géza: Meg kell jegyezni, mert sok mindent megmagyaráz.

  VálaszTörlés
 7. Kőnig Adrienn:

  Gyűlölnek mert igazad van, s ők nem képesek ezt elviselni! Rosszul közelítik meg a dolgokat és félreértik a pozíciójukat, amiért sok esetben a túlméretezett egójuk a felelős!
  Nem tudják - mert bele sem gondoltak még - hogy a te esetedben a tudást nem csak úgy - egy polcról - rád akasztották. Te mindig magadat fejlesztetted, mert kíváncsi voltál, s ez a kíváncsiság űzött és hajtott tovább, egészen addig amíg mindent a témában elolvastál, de nem csak elolvastál, hanem meg is értettél mindent. S végső soron ilyen emberrel nem nagyon találkoztak még - akitől bármit kérdeznek, mégis mindent tud és mindenben tájékozott, mindig igaza van! Ezt ők még elképzelni sem tudják, nemhogy elviselni! Ebből adódik a gyűlöletük.

  Ugyanakkor sok barátod van és számtalan rajongód (biztosan nem csak én !), akik boldogan kiállnak érted, melletted, mert éppen ezért a tulajdonságodért kedvelnek, érzik, hogy különleges vagy! Így nem is arról van szó, hogy nem értenél az emberi kapcsolatokhoz …Hiszen ők mind éppen így szeretnek téged amilyen vagy!!!

  Ez a véleményem! Így érzem, ezt tapasztalom, talán naívan, lehet hogy gyerekesen - de nem szűnök meg barátként rajongani érted. Köszönöm, hogy részese lehetek egy picit az életednek!

  Áldjon meg téged az ég ❣️

  Varga Géza:

  Köszönöm! Megpróbálok megfelelni a magas követelményeknek!

  VálaszTörlés