2018. április 15., vasárnap

98 Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről

Püspöki Nagy Péter felmutat egy forrást az avarok írásáról, amit - csupán feltételezve, de helyesen - a székely írással azonosít. Írásának ezt a részletét alább megismételjük, elolvasható hieroglifikus és vegyes rendszerű avar-magyar szövegeket mellékelve hozzá. 


1. ábra. A kunbábonyi avar kagán övcsatján az "ország" jelentésű hármas halom alatt az égig érő fa "Ten" ábrázolása látható, az olvasata: Ten országa (mai magyarsággal: isten országa)


A szó- és mondatjeleket alkalmazó avar-magyar hieroglifikus írás persze alkalmatlan lenne bibliafordítás céljára, de a léte azt valószínűsíti, hogy ugyanezeket a jeleket használták betűző íráshasználattal is. Annál is inkább feltételezhetjük ugyanezen jeleknek a szójelként és egyúttal betűként való használatát, mert efféle vegyes rendszerű jelhasználatot felmutató írásemléket többet is ismerünk. Például ilyen a Bodrog-alsóbűi fúvókatöredék is, amelyik a honfoglalás korából származik, de egy korábban is ott élő (kézenfekvően avar) lakosság hagyatéka lehet. Vagyis ekkor (az avar korban, vagy előtte) már lezajlott az akrofónia és megszületett a később székely írásnak nevezett betűző jelhasználat is. Ez megegyezik a hagyományban megőrződött állásponttal, miszerint a székely írás a hunoktól maradt ránk (a magyar hagyomány az avarokat is hunokként említi).2. ábra. Ugyanezt az Isten országa mondatot a csempeszkopácsi templom kapubélletében ilyen alakban olvashatjuk el, azt bizonyítja ez a párhuzam, hogy az avarok írása az Árpád-féle honfoglalás után is tovább élt - ahogyan azt Püspöki Nagy Péter feltételezte


A forrásban említett avar bibliafordítás minden valószínűség szerint a Kaukázustól északra, Quardusat szerzetesnek köszönhetően a magyarul beszélő szabírhunok számára készült. Ez a szabírhun bibliafordítás Baján avarjaival együtt került be a Kárpát-medencébe, mert Baján még a sztyeppén hódoltatta a szintén magyarul beszélő és a heftalita Hun Birodalomból korábban kivándorló (Iránba, majd a Kaukázus északi előterébe települő) szabírokat. Ők hozhatták magukkal a fent említett bibliafordítás mellett a mervi oázisban 531 táján készített Szent Koronát is.
3. ábra. Csomor Lajos ötvös szerint a Gizella-kincs turulos fibuláját az avarok készítették, amit a rajta lévő hieroglifikus szövegek megerősítenek4. ábra. A pécsi avar szíjvégen elolvasható a hieroglifikus Lyukó, a nagyságos, ragyogó király szár (úr) mondat, a fej felett lévő kerek Lyukó "napisten" jel oldalt még nincs kiemelve, a kép bal oldalán a székely jelpárhuzamok és a zalavári avar "király" hieroglifa

5. ábra. A Nagy Károly avar hadjáratának hadizsákmányából származó Conques-i Szent Fides-szobor koronáján lévő Ten "isten" jel és a rajta lévő további hieroglifák, az olvasat: Lyukó ten az Ak ügy, a sarok ügy (mai magyarsággal: Lyukó isten a Heraklész-folyó, a sarok-folyó)6. ábra. A Tolna-megyei hun kori súly betűző felirata tiszta alfabetikus szöveg már az avar kor előtti időkből, a "harmadik k" segítségével az olvasat kb. Keszi Dénesné, vagy Kész a Dionision 7. ábra. A honfoglalás-kori Bodrog-alsóbűi fúvókatöredéken vegyes rendszerű  jelhasználattal találkozunk: a Lyukónak szó töve a lyuk szójellel, a végződése pedig betűzve van leírva

8. ábra. A feltehetően hun-avar korú morvaországi (fent) és Dél-dunántúli (lent) leletek hieroglifikus szövegének olvasata: Ak, a nagyon nagy ügy (mai magyarsággal: Heraklész, a nagyon nagy folyó), a Dél-dunántúli lelet alsó részén egy sarok jel is megmaradt (az istennel azonosított égi folyó, a Tejút, az északi sarkon állt a mitológiai világkép szerint)


A fentiek alapján a hunok és az avarok használták a székely írás elődjét, a szó- és mondatjeleket alkalmazó magyar hieroglif írást és az ebből kialakított, ma székely írásnak nevezett betűző írásunkat is. A székelyek szó- és mondatjeleiről hiteles forrásunk is fennmaradt Veit Gailel pozsonyi honfitársunknak köszönhetően s ezek a szó- és mondatjelek, például az "us" (ős) és a "tprus" (tapar us "szabír ős") ma is kimutathatóak a székely írásemlékekben. 

A betűző írásunkkal bibliafordítás is készült a számukra, míg Anonymus a Volgán átkelő honfoglalókról szólván (nyilván egyidejű) évkönyveket említ. Mindezek alapján kétségtelen, hogy a hun-avar kor és a honfoglalás kora a magyar írástörténet kiemelkedő fontosságú időszaka volt. A honfoglalók saját könyvtárakkal rendelkezve vonultak be a Kárpát-medencébe, ahol a magyarul beszélő avarok is magyar nyelvű könyveket használtak az egyházi szertartásokon. 

A hun-avar-honfoglaló nép ötvösei a világ talán legszebb írásemlékeit állították elő, amelyeket ma is el lehet olvasni a magyar hieroglif írás segítségével.


Forrás: https://www.facebook.com/groups/457381137625991/permalink/1888547237842700/

A magyar írástörténet kutatását támogatja, ha nálam nyaral a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházban, egy hiteles őrségi parasztházban 
További cikkek

A székely írás eredeztetése

veleméri Cserépmadár szállás kertjében, kávé mellett


Javaslom az olvasónak, hogy - amennyiben még nem tudja, hogy hol tölti el a nyaralásra szánt időt - akkor látogasson meg Veleméren és pihenjen nálam a Cserépmadár szállás és Csinyálóház nevű szálláson! Ez esetben módunk lenne néhány rovológiai tárgyú beszélgetést összekapcsolni az őrségi szálláson eltöltött hétvégével, vagy huzamosabb idejű nyaralással. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor nálunk megfelelő terepet talál. Nyilvánvaló, hogy különleges élményben lehet része. Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek csak itt és csak nálunk kaphatják meg ezt a legjobbaknak való szellemi csemegét. Volt szerencsém a milánói Boscolo-ban, egy ötcsillagos szállodában is eltölteni néhány napot és állíthatom, hogy az igen magas színvonalú kiszolgálásnak volt egy súlyos hibapontja: az alkalmazottak egy szót sem szóltak a magyar írástörténetről s a szállodai környezetben sem volt egyetlen rovásfelirat sem. Ha Ön ezt a nyaralási malőrt el szeretné kerülni, akkor - amennyiben javasolhatom - hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése