2018. április 27., péntek

Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán

Erre a törött fülű szentgyörgyvölgyi csuporra, az őrségi fazekasság e jellegzetes termékére (1. ábra) fekete mázzal rajzoltak egy vízszintes és egy függőleges hullámvonalat, amelyek az óceánt és a Tejutat jelképezik. Van még rajta egy fehérrel rajzolt Nimród tamga is, az Orion csillagkép egyfajta megjelenítése. Ez utóbbi fehér jel sok fejtörést okozott, mert bár a jelet elég gyakran láttam a fazekasedényeken, de mindegyik előfordulás eltért a másiktól, ezért nem volt könnyű megérteni. Nyilvánvaló volt, hogy egyre inkább csak megszokásból, értelmét vesztett díszítésként alkalmazták az egymást váltó generációk. A gyakorisága azonban a jelentés egykori fontosságára utalt. A jel megértéséhez végül egy másik őrségi cserépedény díszítése vezetett el (2. ábra). Azon is szerepelt a függőleges hullámvonal alakú Tejút-jelkép, de a mellette lévő atya jelről már tudtam, hogy az Orion csillagképpel azonosított Nimród apánk jelképes ábrázolása. 1. ábra. A szentgyörgyvölgyi Nimród tamgás csupor, a fehér jelnek egy vízszintes és három függőleges vonalból kellene állnia2. ábra. Zsohár Gyula őriszentpéteri fazekas mester csupra szintén az Orion csillagképpel azonosított ősatyát idézi fel a függőleges hullámvonal mellett, azonban Nimród apánknak másik (a székely írás "ts" betűjével azonos) jelét alkalmazta Az Őrségi népi jelkészlet lényegében azonos a magyar jelkészlettel. Mindkét edényen megtalálható a függőleges hullámvonal (a Tejút jelképe), de a mellettük lévő másik két jel már nem hasonlít egymásra. Szerencsére azt már tudtam a korábbi kutatásaim alapján, hogy az Oriont ábrázoló Nimród tamga változatok két csoportba oszthatók: az egyik típus X alapra épül (2. ábra), a másik típuson pedig felismerhető az Orion övének vízszintes vonala (1. ábra). Azért alakult ki ez sok változat, mert az Orion csillagképet (amiben egy felemelt karú férfit láttak) többféleképpen is le lehet rajzolni, de a rajzok lényege mégis csak az X alak és az Orion öve csillaghármasa lehet.
3. ábra. Az Orion csillagkép


Mivel az X alapú jel azonos a székely írás "ty" betűjével (2. ábra), ami a kínai írás "atya" jelével is rokon, kézenfekvő volt, hogy ez a jelünk az isteni ősatya jelképe. Hosszas töprengések után azt is sikerült felismerni, hogy a jel grafikai alakja az Orion csillagképet ábrázolja, akiben Árpád népe Nimródot látta (Bonfini szerint ez a név a zsidó krónikákból került a magyar évkönyvekbe, azaz korábban - az X alak alapján - Bél lehetett a fiúisten neve). A megértést az segítette, hogy az Orion csillagkép a lapp mítoszok szerint a Tejúton előle az Sarkcsillag felé menekülő csillagszarvasra vadászik. Csak be kellett helyettesíteni a csillagok között zajló jelenetbe a magyar csodaszarva-monda szereplőit. Ezek szerint a Gemini (Ikrek) csillagkép Nimród két fiával, Hunorral és Magorral azonos. Ezt a megfejtést a sumer írás "atya" jele megerősítette, mert az egyúttal az Orion csillagképet is jelöli. A legkorábbi előfordulása ennek az "atya" hieroglifának a tatárlakai táblákon található, ahol az X alak homokóra alakúvá vált (4. ábra). Hasonló a sumer írás "atya" jele is (5. ábra).4. ábra. A tatárlakai táblák "atya, Orion" jele5. ábra. A sumer írás "atya, Orion" jele (L128) 


A székely írás "ty" (atya), a magyar hieroglif írás atya és a kínai írás "atya" jelének a lényege már egy X alakzat (6. és 7. ábra), amely azonban a homokóra alaktól nem áll távol. 6. ábra. A koronázó palást hieroglifákkal írt magasságos atya mondatában már az X alapra kidolgozott jel szerepel
7. ábra. A kínai "atya" szójel lényege is egy X
8. ábra. Az X alapra épített jelek (a ciprusi "a" és a székely "ty" egyik változata) is megfeleltethetők az Orion csillagkép szerkezetének9. ábra. A kínai banpo kultúra (Kr. e. 4800-4300) kerámiájának ismeretlen jelentésű jele feltehetően szintén az Orion csillagképet ábrázolja, de ezen már felismerhető az Orion öve csillaghármasa
10. ábra. Az Árpád-kori magyar ezüstgyűrű Nimród tamgája majdnem pontosan megegyezik a fenti kínai banpo jellel (magántulajdon)11. ábra. Árpád-kori ezüstdénár, közepén a Nimród tamgával, amely jelzi az Orion öv három csillagának a helyét
12. ábra. Óbolgár Nimród tamga, rokona a fenti magyar tamgának, de a változások miatt az Orion öve csak sejthető
13. ábra. Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester tányéra (egy régi másolata), a madár szájában lévő növény töve ugyanabba a népi jelsorozatba tartozik, mint az 1. ábra szentgyörgyvölgyi csuporjának Nimród tamgája, itt elegendő lett volna egyetlen vízszintes vonal az Orion öve jelzésére

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése