Indián tartalom

Az alábbi blogbejegyzések elsősorban az indián-magyar írástörténeti és nyelvi kapcsolatokkal foglalkoznak. Kétségtelen, hogy a bennük foglaltak minden akadémikus állásponttal ellenkeznek, amint az is, hogy a feltárt párhuzamok az elfogadott és egyetemeken oktatott téveszmék dacára léteznek. A Nemetz Tibor matematikus segítségével elvégzett valószínűségszámításunk eredményeképpen tudjuk, hogy e jelhasonlóságok nem a véletlen hasonlóságnak, hanem az írásrendszerek genetikus kapcsolatának köszönhetők. A bemutatott hieroglifák a kőkori ősvallás jelképeiként szolgáltak és csak korlátozottan használhatók (a Háború és békét nem lehetne leírni velük, csak néhány ősvallási jelentőségű mondatot). Az alábbi cikkekben foglaltak jobb megértését segítheti a Magyar hieroglif írás c. kötetem, amelyben tankönyvszerűen írom le ezt a szó- és mondatjeleket alkalmazó írásunkat, amelynek 20-50 jele már a kőkorban el volt terjedve a Pireneusoktól Dél-Amerikáig. The Acoma clay box with “Dana deity shining on a high stone” inscription

Acoma agyagdoboz a "Magas kövön ragyogó Dana isten" mondattalTóth István "A nagy ősanya sarjai" c. kötete a magyar-indián nyelvrokonságról


 

Hopi tál az "Ogur isten" mondattal


A csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthetőMagyarszombatfai csupor a kereszt alakú virágkompozícióvá vált Dana és alatta a két kacskaringó és a tengely által alkotott ten szójelekkel, az együttes olvasatuk: Dana ten (mai magyarsággal: Dana isten


Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődők aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra, "Inkább vagyok itthon Etele szolgája, mint vagyonos ember idegenben"

7 megjegyzés:

 1. Varga Géza szakrális magyar-hun hieroglifái az emberiség kultúr kincse, mert az eredetet bizonyítja tudományos kutatása. Időben és térben helyezi el az ó-kori kultúrákat a szakrális jelek segítségével, amelyek az ősforrásból alakultak. Hatalmas teljesítmény a kontinenseken kialakult írások és jelábrázolások összevetése és rokonítása. Számunkra különleges értéke van megállapításainak a Szentkoronával kapcsolatban, miszerint szakrális hieroglifák stigmázzák eredetét, kiválasztott helyet biztosítva az emberiség kultúr-kincsei között, Varga Géza tudományos kutatásainak köszönhetően..

  VálaszTörlés
 2. Ilyen gondolatébresztő olvasmány, mindig kapcsolódik más ismeretekhez. Móricz János kutató felfedezései, és kapcsolatai bizonyára Varga Géza számára is vizsgálati területet jelentenek. Sajnálatos, hogy a spanyol keresztény térítés elpusztította az indián őskúltúra maradványait. Mindazonáltal, a szakrális hieroglifák megőrződtek, és igazolják Varga Géza hipotézisét az 50 ezer éves, ókor előtti szakrális képjelek meglétéről a világ korai civilizációiban.

  VálaszTörlés
 3. Lux Foto és Rakonczai Ilona megjegyzése a fészbukon: Az észak- és dél-amerikai indiánok eredetét illetően számos feltevés látott már napvilágot. Az egyik teória szerint az őslakosok mintegy 10-15000 évvel ezelőtt keltek át az Alaszka nyugati és Szibéria keleti részét összekötő Bering-szoros mentén, akkoriban ugyanis a két földrészt keskeny földhíd kötötte össze. Egyes kutatók, bár nem utasítják el az iménti elmélet valóságalapját, azt vallják, hogy a bennszülöttek őseinek egy része már korábban, 30 ezer évvel ezelőtt Ázsiából és Polinéziából hajóval érkezett Amerikába.
  Noah Rosenberg, a Michigan Egyetem Orvostudományi Fakultásának genetikus kutatója szerint az amerikai őslakosok nagy valószínűséggel Kelet-Szibériából származnak, és egy népvándorlási hullám során kerültek az amerikai kontinensre. A bizonyíték két pillérre támaszkodik: egyrészt a ma Szibériában valamint Észak- és Dél-Amerikában élő őslakosok genetikai hasonlóságán alapszik, másrészt e népek tagjai körében előfordul egy csak rájuk jellemző genetikai mutáció.
  Rosenberg és munkatársai a világ 50 különböző népcsoportjának DNS-mintáit vizsgálták meg, és 678 egyedi genetikai markert kutattak, amely sok-sok generációra visszamenőleg adhat választ származási kérdésekben.
  Mind az észak-, mind a dél-amerikai indiánok génállományában megtalálható egy olyan genetikai variáns, amelyet Kelet-Szibéria lakosain kívül a világ más tájain élő népcsoportoknál nem fordul elő.
  „Ha több hullámban, és eltérő népcsoportoktól eredően zajlott volna le a népvándorlás, akkor ez a mutáció nem terjedt volna el széles körben az észak- és dél-amerikai indiánoknál” – nyilatkozott Rosenberg.
  Az új eredmények birtokában tehát valószínűsíthető, hogy a Bering-szorost valaha összekötő földnyelv jelentette a hidat a Kelet-Ázsiából elvándorlók számára. Az azonban nyitott kérdés marad, hogyan települtek át a bevándorlók Dél-Amerikába. A szerzők úgy vélik, hogy a mai indiánok ősei a partok mentén hajózva jutottak el a déli kontinensre.
  Az eredményeket részletesen összefoglaló közlemény a PLoS Genetics tudományos folyóiratban jelent meg.

  VálaszTörlés
 4. Dr. Oláh Zoltán genetikus megejegyzése másutt: "az új archeogenetikai adatok alapján megerősíthető, hogy a fehér bőrű kökénydombiak kirajzásából lettek az észak amerikai indián és hun népességek is, így a beszédük is tőlünk, a hangfoglalóktól származik, akár a többi nyelv, csak azok az indiánnal szemben elvesztették agglutináló, néhány hanggal jelentésmódosítást elérő nyelvtechnológiai szabályrendszerüket, ezért szótárazóvá, azaz lexikális tudást igénylővé váltak. A jelenlegi 2. bábeli zűr-zavarban, a bevándorló csavargók nyelv és szótárromboló hatására kezd szétesni a maradék nyelvi, értelmi kapaszkodó. A Nyugat a tudathasadásos nyelveivel halálra van ítélve, de nem tud mit tenni ellene, mert ezek a nyelvek nem önjavító rendszerűek, mint anyanyelvünk, és épp ezért az indiánok is elpusztíthatatlanok, mert nem szavak hanem szabályok határozzák meg, hogy hogyan kell az önazonosságunkat hordozó ősi gyökszótárt használni ma is, üdv. -oz"

  VálaszTörlés