2018. július 31., kedd

A gömöri tornácoszlop-kitámasztó olvasata

A gömöri tornácoszlop-kitámasztó díszítése arról tanúskodik, hogy a magyar hieroglif írás az egész magyar nyelvterületen el volt terjedve (1. ábra). A gömöriek is tudták, hogy a tornácoszlopot a Tejúthoz, az eget tartó oszlophoz kell hasonlítani. Ezt jelzi a kacskaringó alakú "folyó" szójel, mert a Tejút is folyó. A fölötte lévő napjelkép meg azt igazolja, hogy a napistennek az oszlop tetején lévő palotájáról is tudomással bírtak.1. ábra. A gömöri tornácoszlop-kitámasztó (balra) és a jelei (jobbra fent), valamint a nékik megfelelő székely jelek (jobbra lent), az olvasata: Jóságos Nap


A "folyó" hieroglifa

A folyó és a víz az élet, meg az Isten jelképe volt évezredeken át, ezért igen sok folyóábrázolás maradt ránk. Megjelennek a magyar jelkincsben is. Amikor a népi jelkészletben lévő (például a most tárgyalt gömöri) kacskaringó jelentését kutatjuk, akkor könnyű dolgunk van, mert egy-két biztos fogódzónk akad.2. ábra. Szent Kristóf egy folyón viszi át a kisdedet, az 1300-as évekből származó mártonhelyi (Szlovénia) freskón a folyót kacskaringókkal ábrázolták, mert akkor még ismert volt a szójel "folyó" jelentése is3. ábra. A Diringer által közölt csukcs szójegyzék "jó" szójele4. ábra. Szkíta szarvas a Jóságos Lyukó mondattal, a Napnak itt is ugyanaz a jelzője, mint a gömöri tornácoszlop-kitámasztón, jobbra lent a székely írás "j" és "ly" betűje


A napjelkép

Az 1. ábra jobb alsó sarkában a székely írás "ü" (Üdő) jele látható,  aminek a lényege egy kör és a belőle kiinduló sugarak. Ez az Üdő jel a fölötte lévő sugaras napábrázolás rokonságába tartozik, azonban korántsem bizonyos, hogy a kitámasztó napjelképének ez a legközelebbi rokona. A  magyarságnak ugyanis több különböző olvasatú napjelképe is volt, amelyeket nem mindig könnyű elválasztani egymástól. A két koncentrikus kört tartalmazó napjelkép olvasata nem Üdő, hanem Lyukó, a csak sugarakat tartalmazó napjelkép olvasata pedig Nap.5. ábra. Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester napjelképe6. ábra. Csótár Rezső szentgyörgyvölgyi fazekas mester napjelképe, a felmenőitől örökölt hagyományos naptiszteletnek megfelelően ma is megpuszilja ezt a jelképet a cserépedényén, amikor kiveszi a kemencéből 

7. ábra. Papp Vilmos magyarszombatfai fazekas mester kancsójának olvasata Jó Nap lehet8. ábra. Hun napjelkép Apahidáról9. ábra. A mistelbachi avar boglár olvasata ugyanaz, mint a gömöri tornácoszlop-kitámasztóé: Jóságos Nap10. ábra. Hun tükör hátoldala sugaras napjelképpel, közepén a székely írás "kis r" betűjének hun változatával, a Rá/ragyogó hieroglifával, a hátoldal olvasata: Ragyogó Nap
11. ábra. Hun napjelkép Tamanyból
12. ábra. Napjelkép egy szarmata ékszerről13. ábra. A hettiták két "Nap" szójele


14. ábra. A sumer naab "napfelkelte, naplemente" szójel (L129), azaz a naab (magyarul Nap) szójel lényegében változatlan jelentéssel, hangalakkal és jelformával megtalálható a legkorábbi sumer képjelek között is, meg a magyar népi jelkincsben is - hörögjön bár "tudománytalan"-t a tanult honfitársaink tömege15. ábra. Az Uljap kurgán szkíta szarvasának agancsába a Jó a jóságos Lyukó mondatot rejtették, amiből a Jóságos Lyukó kifejezés állandósult összetételnek látszik s ez, vagy ennek rokona jelent meg a gömöri tornácoszlop-kitámasztón is


A fentieket összefoglalva azt kell megállapítanunk, hogy a gömöri tornácoszlop-kitámasztó egy több évezredes ősvallási hagyomány képviselőjeként idézte fel azt a mondatot, amit már a szkíták is mondogathattak, amikor az Istent dicsérték. 

A magyar őstörténet akadémikus kutatói a hasonló összefüggéseket két ok miatt sem fedezhették fel, ismerhették el. Polübioszt követve úgy értékelhetjük ezt a teljesítményüket, hogy vagy túl ostobák a jelkincs összefüggéseinek felismeréséhez, vagy egy haynauista-hunfalvysta prekoncepciót követve félre is akarták/akarják vezetni a magyarságot a saját őskultúráját illetően.

Ugyan mi másnak lenne betudható az, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumba általam leadott, előtte öt régész által hunnak, vagy hun korinak minősített és a székely rovásjelek előképeivel az Északi sarok magyar szöveget tartalmazó budapesti hun jelvényt barbár módon lereszelték (azt állítván, hogy egy folyadék hatására tűntek elő a leleten a reszelésnyomok) és letagadták róla a rovásjeleket? Érthető a muzeológusok kétségbeesett és sikertelen tagadása, hiszen a régészeti leletek rongálása köztörvényes bűncselekmény és talán még finnugrista körökben sem számít prémiumdíjas cselekedetnek.
További blogbejegyzések
A veleméri műemléktemplom, amelynek két tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető


Ha Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn keresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásraÉdes fiam! Ha egy biztonságos helyet keresel nyaralás céljára, ahol a török idők óta nem járt felfegyverzett iszlámhitű, akkor Velemért ajánlom, abban a békés, erdőkkel koszorúzott, termálstrandokkal és tavakkal körülvett gyönyörű völgyben! www.csinyalohaz.hu www.cserepmadar.hu

2018. július 30., hétfő

Az új-mexikói Largo kanyon hieroglifái és magyar párhuzamaik

Megszoktuk már, hogy az amerikai indiánok népi és archaikus jelkészletében lépten-nyomon ismerős, a székely írás jeleivel és a magyar népi jelkincs hieroglifáival azonos rajzolatokra bukkanunk. Bár ennek az azonosságnak a puszta emlegetése is végtelenül tudománytalan minden tanult ember számára, ez a különös jelenség mégis, minden tankönyvi előírás ellenére is létezik és tapasztalható. Nincs ez másképpen az új-mexikói Largo kanyon sziklarajzai esetében sem, mert itt is találunk néhány indián - magyar párhuzamot. Ez a navaho indiánok területe, feltehetően tőlük származnak e sziklarajzok.

A tudománytalan jelzőt indokolatlanul használóknak pedig meg van engedve, hogy a harmincnál is több azonos jelre nálam jobb magyarázatot adjanak. Ami persze reménytelennek látszik, mert a Nemetz Tibor matematikussal elvégzett valószínűségszámításunk eredménye az volt, hogy ezek a hasonlóságok a genetikus kapcsolat (az írásrendszerek rokonságának, egy központból való származásának) a bizonyítékai. Az írás kőkori kialakulása innen, az indián-magyar egyezésektől indulva érthető meg. Pillanatnyilag ez a felismerés jelenti az írástan pillanatnyi csúcsteljesítményét. Ez egy tudományos igényű cáfolat nélküli felismerés a magyar hieroglif írás kőkori eredetéről. Ahhoz az egyelőre nem létező, még jobb, új hipotézishez, ami jobb lenne az általam kifejtettnél, persze dolgozniuk kellene a kritikusaimnak (pontosabban: a rámbődűlőknek), valamint intelligensnek sem ártana lenniük.  Ezek bizony kemény feltételek. Ráadásul elárulhatom: ha a fejük tetejére állnak, akkor sem találnak fogást a könyvemben kifejtett felismerésen, csak a hozzá nem értésük, a lustaságuk és a prekoncepciójuk fog nyilvánvalóvá válni. 

Egy idő után (miután elolvasták és megértették az általam vázolt összefüggésrendszert) elkerülhetetlenül le kell nyelniük a békát. A székely írás egy kőkori vallás jelképrendszeréből alakult ki, ezért hasonlítanak ennyire az indián jelek a magyar jelekre.

További cikkeim e tárgykörben:

Az új-mexikói Lobo kanyon magyar-azonos jelei


Hopi edény "jóságos, ragyogó úr" mondattal1. ábra. Sziklarajzok a Largo kanyonban2. ábra. Sziklarajzok a Largo kanyonban


 

3. ábra. A Largo kanyon égig érő fája (balra) és egy veleméri rajzos sindün látható megfelelője (jobbra, Sindümúzeum)4. ábra. A Largo kanyon másik égig érő fája (balra) és a székely írás "tprus" (tapar us "szabír ős") jele (középen) és egy magyar báni dénár (jobbra)

5. ábra. Largo kanyon két istenábrázolása (balra és középen), valamint a székely írás "nt/tn" (Ten "isten") jele (jobbra) 6. ábra. Largo kanyon folyóábrázolása (balra) és a székely írás "ü" (ügy "folyó") jele (jobbra)7. ábra. Largo kanyon napábrázolása (balra) és a székely írás "ly" (Lyukó) jele (jobbra)8. ábra. A Largo kanyon kacskaringója (balra) és egy gömöri tornácoszlop "folyó" jele9. ábra. Largo kanyon homokóra alakú jele (balra) és a székely írás "u" (ushu "őskő, fém, meteorvas") jele (jobbra)10. ábra. Largo kanyon fiatal növényt ábrázoló vésete (balra) és a székely írás "zs" (zsenge) jele
További blogbejegyzések
A veleméri műemléktemplom, amelynek két tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető


Ha Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállásmedencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállások Őriszentpéteren, netán az őrségi szállások Szalafőn keresőkulcsok mentén keres magának egy őrségilakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!


A szállásnak nevet adó veleméri cserépmadárka