2018. szeptember 13., csütörtök

Az Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamga Czibor Imre tányérján

Van egy jellegzetes jelcsoport, amelyik kezdettől kétségbeejtett azzal, hogy a világ szinte mindegyik jelrendszerében előfordul, igen sok (alapvetően azonban két nagy csoportba sorolható) változatban. Ezek a változatok alig határolhatók el egymástól, mert szinte folyamatos átmenetet képeznek egyik formából a másikba. Évtizedekbe telt, amíg sikerült tisztáznom, hogy az Orion csillagképet, népünk (korábban Bél, később Nimród néven emlegetett) ősatyjának égi megfelelőjét ábrázolják és jellemzően sztyeppi népekhez köthetőek. 

A Nimród tamga a hun dinasztia nemzetségjele volt, amit a jelen cikkben nem ismertetett sztyeppi, kínai és bolgár változatok mellett megerősít az is, hogy Kézai szerint Attila Nimródot tekintette az ősének. 

Ide tartozik, hogy az Orion csillagképet ábrázoló sumer "atya" jel egyúttal az "Orion csillagkép" jele is, amelyben Ninurta isten égi megfelelőjét látták.  


1. ábra. Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester tányérja egy néprajzi hitelességű tárgymásolatMostanában fedeztem fel Czibor Imre tányérján (1. ábra) és néhány őrségi edényen e tamga számomra újabb változatait. Korábban nem sok ügyet vetettem rájuk, mert (az analfabéta leírókhoz hasonlóan) puszta díszítésnek véltem. Amíg aztán egy római kori jelváltozat alapján világossá nem vált, hogy egy több ezer éves jelhagyomány mára már nem értett maradékait látjuk ezeken az őrségi edényeken (5., 7. és 8. ábra). Amiképpen a hun kori ősvallás történeteiből lettek a magyar népmesék, azonképpen váltak a hun ősvallás jelképei is rovásbetűkké, vagy a népművészet díszítőelemeivé. Ezt a folyamatot illusztrálja a Nimród tamga jelcsoport jelen cikkben bemutatott néhány példánya.

Az Iseumban előkerült jelváltozat (4. ábra) még pontosan azonosítható az Orion csillagképpel és azt jelzi, hogy a római korban az Iseumban, vagy a közelében volt egy díszes terem, amely a magyar őstisztelet céljait szolgálta. Ez összefügghetett a város egykori Savaria nevével, ami a magyarság korábbi szabír nevével azonosítható. 

Az őrségi jelváltozatok azt látszanak bizonyítani, hogy a szabírhunokkal azonos magyarság és kultúrája a római kortól napjainkig folyamatos ezen a szép pannon tájon.

2. ábra. A tányéron a magyar népi hieroglifák sora ismerhető fel: a középső sorban a Bél, Orion, szár, Ten és Nap hieroglifák, a legalsó sorban a nekik megfelelő további párhuzamok a székely írásból, az Iseum római kori leletanyagából, a sumer írásból és magyarszombatfai edényekről
3. ábra. Czibor Imre tányérjának Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamgája5. ábra. Szentgyörgyvölgyi csupor az Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamgával és Tejút jelképpel6. ábra. A fenti csupor jelei egy jellegzetes ősvallási ábrázolási hagyományt képviselnek, amely egyrészt az ősapa csillagképét (Nimród/Oriont), másrészt a mellette elfutó Tejutat idézte fel7. ábra. Csótár Rezső szentgyörgyvölgyi fazekas mester csuporja Nimród tamgával és a Tejútra utaló hullámvonalakkal
8. ábra. Zsohár Gyula magyarszombatfai fazekas csupra az Orion csillagképet ábrázoló (X alakra szerkesztett) Nimród tamga változattal és a Tejutat jelképező függőleges hullámvonallal


9. ábra. Magyar ezüstdénár Nimród tamgával10. ábra. Bolgár Nimród tamga
11. ábra. Bolse Anyikovo-i obi-ugor szent ligetben talált szabír ezüsttál hátoldalára karcolt jelenet az ősapa (Nimród) ábrázolása az Orion csillagképnek megfelelő tartásban
12. ábra. Bulgária, Sumeni körzet

13. ábra. Az Orion csillagképre utaló hieroglifa felvázolható az Orion öve csillaghármas feltüntetésével is, vagy csak egy X alakra épített jelformával
14. ábra. A sumer "atya" és "Orion csillagkép" jel (L128)15. ábra. A székely írás "ty" (atya) jel egyik változata, az X alakra épül és az Orion csillagképet ábrázolja
16. ábra. A kínai írás "atya" jele szintén az X alakra épül és az Orion csillagképet ábrázoljaA veleméri Csinyálóház egy különleges őrségi szállás (két háló, fürdőszoba, étkezőkonyha, 5 ágy, nagy terasz)  a kertjében lévő tóka tündérrózsái és a levelein napozó békák érdekes látnivalót kínálnak öregnek és fiatalnak 


További blogbejegyzések

A veleméri Szentháromság-templom, amelynek két rovológiai nevezetessége is megtekinthető


Ha Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. 


Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn keresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! 

Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!A veleméri Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) mellett várja a felújítást a százhúsz éves pajta

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése