2018. szeptember 3., hétfő

A Pokotia monolit jelei

Tóth István Braziliába szakadt honfitársunktól kaptam hírt a Boliviában, Tivanaku (Tihuanaco) közelében talált preinka Pokotia monoliton lévő jelekről (1. és 3. ábra). Megkért arra, hogy tisztázzam, hány jel közös ezekből a székely írással, mert a készülő könyvében szeretne említést tenni róla. A könyvben egyébként a penut indiánok nyelvét fogja a magyar nyelvvel összehasonlítani, amit nagyon időszerű feladatnak gondolok én is. Nos, két-három cikk található a világhálón a Pokotia monolitról. A bennük olvashatónál többet, sajnos, nem tudok erről az írásemlékről. 

Azt azonban ismételten tapasztaltam, hogy a székely írás és a magyar hieroglif írás jelei megtalálhatók Amerikában, vagyis a hasonló indián-magyar jelpárhuzamok léte korántsem meglepő az  amerikai indiánok népi jelkészletét és a magyar jelkincset ismerő számára.  1. ábra. A Pokotia monolit a Titicaca-tó vidékéről


A szobron található jeleket C. A. Winters hangzósította. Erről ennyit ír: "A Pokotia feliratokat sumér nyelven írták. A jelek a proto-sumér íráshoz kapcsolódnak. A jelek fonetikus értékei a hasonló írásjelek fonetikai értékei. A Vai írás hangjeleit az Olmec- írás és az Indus-völgyi írás értelmezésére is használják."2. ábra. A szobron található különös írásmezők egyike

  
Mivel a jelek fonetikai értékének megállapításáról nem sokat közöl, azt nem lehet ellenőrizni sem - bár ezen múlhat az olvasat elfogadhatósága. Ugyanis a hasonló jelformák a különböző írásokban általában eltérő hangot rögzítenek, ezért ez a hangzósítási eljárás sok hibalehetőséget rejt magában. Az rokonszenves és elfogadható a megfejtő eljárásában, hogy a jeleket - nyilván a jelszám alapján - szótagjeleknek tartja. 

A megfejtő szerint a szobor jeleinek párhuzamai a korai sumer írásban találhatók meg és a szöveg is sumer nyelvű. Olvasatának alátámasztására felhozza a sumer urudu "réz" és az aymara ouri "arany" párhuzamot. Amihez hozzátehetjük a magyar arany szót is, amelynek a hangalakja is, meg a jelentése is közelebb áll az aymara szóhoz a sumérnél. 

A jelek formai azonosítása is hasonló eredményre vezet, mert a jelek jó része megtalálható a többnyire egyszótagos szójeleket használó magyar hieroglif írásban és a belőle kialakult, jobbára már alfabetikus székely írásban is (3. és 4. ábra). 3. ábra. A Pokotia monolit szótagjeleinek C. A. Winters által összeállított táblázata a feltételezett hangértékekkel4. ábra. A Pokotia monolit és a magyar jelkincs jelformáinak összehasonlító táblázata


A Pokotia monoliton sok magyar jel pontos, vagy megközelítő párhuzama található meg. A Nemetz Tibor által elvégzett valószínűségszámításunk alapján ez az egyezés nem tekinthető a véletlen egyezés következményének, hanem csak a genetikai kapcsolatnak, vagyis az írásrendszerek rokonságának. 

A C. A. Winters által feltételezett amerikai sumer jelenlét az időrendi ellentmondások miatt problematikus. Az indiánok ősei ugyanis - az általában hangoztatott népesedéstörténeti hipotézisek szerint - még a kőkorban, legkésőbb 12 000 évvel ezelőtt vándoroltak át Amerikába, amikor a sumerek még nem léteztek. Azt követően a tengerek szintje megemelkedett és a sumerek csak hajóval mehettek volna át Amerikába, ami eléggé valószínűtlen. 

A sumerek ősei és a sumer írás őse azonban átmehetett Amerikába még a kőkorban. Mintegy 50 000 évvel ezelőtt ugyanis a magyarok, a sumerek és az indiánok ősei egy közös őshazában éltek és közösen használták a magyar hieroglif írás korabeli változatát. Ez magyarázza meg a figyelemre méltó jelhasonlóságokat.5. ábra. A Pokotia szobor ak jele (balra) és a székely írás Ak jele (jobbra) azonos, aminek a jel mitológiai vonatkozásai adják a magyarázatát (a Tejúttal azonos isten jele őrződött meg Eurázsiában is, meg Amerikában is, vö. Heraklész, patak!)
6. ábra. A Pokotia szobor eg jele (balra) és a székely írás Egy szójele között sem sok különbség mutatkozik


A megfejtő eljárását látszik támogatni, hogy az általa a Pokotia-jelekhez rendelt hangalakok némelyike a magyarban is megtalálható. Például a székely Ak szótagjel a Pokotia jelszótár szerint is az ak hangalakot rögzíti, az indián eg szótagjelnek pedig a magyar hieroglif írás Egy szójele felel meg. Bár nem tagadhatjuk az olvasatot cáfolni látszó eltérések jelentőségét sem, ez a két egyezés is igen nagy eredménynek számít. 

A székely írás és az ótürk írás között sincs több ilyen fokú  (formai és tartalmi) egyezés s az akadémikus "tudomány" száz éven át arra alapozta a székely írás eredeztetését. Ilyen alapon akár újabb száz év téveszme-terjesztés is alapozható lenne erre a két indián jelre - valójában csak további kutatást indokolnak e párhuzamok. Feltehető, hogy mindkét jel egy-egy isten neve, vagy az Isten két jelzője volt s az került át Amerikába - ennek megválaszolásához azonban indián nyelveket ismerő kutatókra lenne szükség.


Irodalom 


Indián-magyar jelpárhuzamokkal foglalkozó cikkekTovábbi blogbejegyzések
A veleméri műemléktemplom, amelynek két tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető


Ha Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállásmedencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállások Őriszentpéteren, netán az őrségi szállások Szalafőn keresőkulcsok mentén keres magának egy őrségilakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!A szállásnak nevet adó veleméri cserépmadárka

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése