2018. február 22., csütörtök

51 Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról


A magyar jelek eredetileg ősvallási jelképek voltak, amit a rekonstruált akrofónia és a képi tartalom is alátámaszt. Az egyes jelek ősvallási jelentősége a távoli földrajzi tájakon is ugyanaz, vagy hasonló. Azért, mert az Éden területén kialakult vallási nézeteket (világmagyarázatokat) az onnan szétrajzó népek (a Homo sapiens sapiens hordái) a vallási jelképekkel együtt vitték el Eurázsia és Amerika tájaira. S a magyar hieroglifák ezekből az ősvallási jelképekből alakultak ki. Amikor tehát az Éden területén kb. 50 000 évvel ezelőtt már kialakult ősvallás szétszóródott nyomait azonosítjuk a világ különböző pontjain, egyúttal a székely írás (pontosabban az elődjét képező magyar hieroglif írás) kialakulásának körülményeit is jobban megérthetjük. 

Az akrofónia-rekonstrukciók során nyilvánvalóvá vált jeleink ősvallási jelentősége, a rekonstrukció során nyert szavak vallásos szerepe. Például a székely írás "ty" betűje (a magyar hieroglif írás atya jele, 1. és 2. ábra) az Orion csillagképet ábrázolja s e jelnek rokona a kínai "atya" jel, meg a sumer "atya, Orion" jel is, nem is beszélve az indián megfelelőkről. Az Orion jelentősége ismert, például a sumerek Ninurta isten égi alakját tisztelték benne, a Közép-Amerikai indiánok nagy vadásznak tartották, a magyar mitológiában pedig Nimród ősapánknak felel meg, aki a fiaival (az Ikrek csillagképpel, azaz Hunorral és Magorral) űzi a Tejúton előle menekülő csillagszarvast.  1. ábra. Indián edény a magyar hieroglif írás "atya" jelének megfelelőjével (balra), Zsohár Gyula őrségi fazekas mester pohara az Orion csillagképet ábrázoló atya és a Tejútat jelképező Ak (patak, Heraklész) jelével, a két edény között a székely írás "ty" betűje, az utóbbi edény a veleméri Sindümúzeum kiállításán megtekinthető, jobbra lent a kínai írás fu "atya" jele
2. ábra. Fent balra az Orion csillagkép, középen a tatárlakai "atya" szójel, fent jobbra a székely írás "ty" (atya) jel; a sumer L128 "atya, Orion" szójel így adja vissza az X alakú csillagképet (lent)


Hasonló tanulság kínálkozott a székely írás jelsorrendje alapján is (mert a jelek sorrendjét azok ősvallási jelentősége határozta meg). Eddig ez az egyetlen alátámasztott magyarázat arra, hogy az ábécé jelei miért az adott sorrendben követik egymást. Mosolyt fakaszt, hogy az akadémikus áltudomány nagy tekintélyű professzorai nem tudnak választ adni erre a kérdésre (hogy miért éppen ez a latinos sorrendű ábécék jelsorrendje), de az általam már megválaszolt és évekkel ezelőtt nyomtatásban is kiadott, sőt a jobbaknak a kezébe is nyomott magyarázatról nem hajlandók tudomást venni. Ez ugyanis nyilvános beismerése lenne, hogy nem a végzettségük és a beosztásuk jelentős, hanem a tudásuk és a becsületük deficitje.

A székely jelek segítségével érthetővé válik egyes – Eurázsiában és Amerikában egyaránt elterjedt – ősvallási jelképek képi tartalma. Például nyilvánvaló, hogy az indián svasztika is négy „folyó” jelből alkotott ligatúra – vagyis az Éden négy szent folyójának térképe. Ez nemcsak a vallási képzetek, hanem a hozzájuk tartozó jelek korára és közös forrásból való származására is utal.

Ugyanez derül ki az Eurázsia és Amerika archaikus edénydíszeinek tanulmányozása által. Ezek az archaikus edények leggyakrabban az Éden térképét ábrázolják, "természetesen" mindig a székely jelek megfelelőiből alkotva meg az elolvasható díszeket. Ezáltal a jeleink keletkezését a Homo sapiens sapiens 50 000 évvel ezelőtti közös őshazájához, az Ararát "Uru atri, Úr atya" központú Közel-Kelethez köti. 
A székely jelek segítségével elolvashatóvá vált Jóma – egy kőkori isten – neve (vö. finn jumala „isten”, iráni Jima istennév, japán Jimmu tenno császár neve, penut indián yomi „sámán”, magyar ima!). A Jóma ligatúra előfordulásai az Őrségtől és a csángóktól a Turáni-Alföldön, az alucsajdengi hun jelvényen és a japán jomon kerámiákon át Amerikáig követhetők. Az iráni mitológia megőrizte annak ismeretét, hogy Jima a vízözön (azaz a jégkorszak) előtti kor uralkodója volt. Mindezekből következően a Jóma hieroglifa széles körű elterjedtsége ugyanúgy az őskőkori népvándorlásnak köszönhető, mint a hozzá tartozó vallási képzeté.
4. ábra. Magyarszombatfai tál Jóma ten "Jóma isten" ligatúrákkal


5. ábra. Azték tollpajzs Jóma ligatúrával


Azaz a jeleink szétválaszthatatlanul egybe vannak forrva azokkal az egész világon elterjedt mítoszokkal (ősvallási törmelékekkel), amelyek szülőföldjeként az 50 000 évvel ezelőtti Édent azonosíthatjuk. Ebből következően a székely írás (és az elődje, a magyar hieroglif írás) az ősvallás jelképeiként kialakult legkorábbi jelrendszer egyenes leszármazottja. A veleméri Cserépmadár szállás (egy parasztházból kialakított őrségi szálláshely) bejárata


További cikkek

Alán amulett a "nagyságos Bél a magas kő" mondattal
A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak
A hunok magyar nyelvűségét alátámasztó "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvenció
Mikor keresztény a kereszt és mikor az ősvallás jelképe?
Szentgyörgyi Rudolf szerint a hun eredetnek nincs helye a nyelvtudományban
Pécsi avar szíjvég hieroglifikus felirattal
Mitől beavató korona a Szent Korona?
A Tolna megyei hun kori súly rovásfelirata
Az 523-as, Quardusat-féle magyar bibliafordítás
A hieroglifikus feliratot hordozó berekböszörményi gyűrű
Lovász László, az MTA elnöke nem vállalkozik tudományos igényű vitára a székely írás eredetéről
A Magyar Nemzeti Múzeumból irányítja valaki a wikipédiás rovásüldözést?
A hun jelvény rendeltetése
A budapesti hun jelvény kora
A budapesti hun jelvény jelei
A budapesti hun jelvény vascsapjának rögzítése
Múzeumi mese a reszelőnyomot hagyó folyadékról
A budapesti hun jelvényről Rezi Kató Gáborral 2010 09 08-án folytatott megbeszélés leírása
Akadémikus reszelő
A temporius-téveszme diadalútja
Horváth Iván: A rovásírás teljes tagadásának álláspontja kihalt
Egy kötelező finnugrász gúnyolódás: a Hun vót, hun nem vót formula
Varga Géza írástörténész életrajza
A székely írás harmadik k jele
A székely írás eredeztetéseA nagytótlaki körtemplom a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháztól csak 15 km-re van


Tavasszal eggyel több a gondunk, mert el kellene döntenünk, hová is menjünk majd nyaralni. Bevallani sem merjük magunknak, hogy szeretnénk egy jó ajánlatot kapni, amiben nem csak szállás, hanem kulturális csemege is van. Szeretne a szép szállás mellé valamiféle értelmiségi-vonzó szolgáltatást (például magyar írástani beszélgetéseket) is kapni? Mert ha a kedves olvasó is a legjobbak, vagyis a rovológia iránt érdeklődők közé tartozik, akkor ajánlhatjuk magunkat. Ez az ajánlatunk nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi és megismételhetetlen (legfeljebb egy következő alkalommal, mint visszatérő vendég). Az általunk ajánlott őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról folytatott eszmecserére és a Sindümúzeumban díjtalan tárlatlátogatásra is van lehetőség az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a múzeum) teljesen ingyenes. Ha Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az olyan, írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha választhatnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van, másutt meg mutatóba sincs. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot az őrségi szállás lefoglalása végett!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése