2018. augusztus 2., csütörtök

Az új-mexikói Lobo kanyon magyar-azonos jelei

A magyar hieroglif írás és a székely írás jeleinek olyan közeli párhuzamait találjuk mindhárom Amerikában, hogy a sok hasonló emlék látása után is újra és újra elképedek. Az új-mexikói Lobo kanyon alábbi képen látható sziklarajza mintha segítene a magyar hieroglifák eredeti jelentésének és ősvallási összefüggésrendszerének tisztázásában. Ezt a kőkori eredetű jelhasználatot a nemrégen megjelent Magyar hieroglif írás c. kötetben írtam le.

Most sem tudtam visszatartani magamat a jelek értelmezésétől. Ezek az értelmezések a magyar hieroglif írás jelei segítségével születtek meg és ezért nem állíthatom, hogy az értelmezés minden részletében azonos lehet az indián olvasattal (ha ugyan létezik, vagy a jelek ismeretében valaha megszülethet az indián olvasat). Értelmezéseket mondok és nem olvasatot, mert a képjelek értelmét könnyebb tisztázni, mint az indián hangalakját. Ez utóbbihoz ismernem kellene az amerikai indián nyelveket, de sajnos ilyesmivel nem dicsekedhetek. Csak remélni tudom, hogy egyszer akad egy, vagy több kutató, aki ismeri az indián nyelveket, meg az indián jelmagyarázatokat is és segít az olvasat összeállításában.
1. ábra. A Lobo kanyon rajzos sziklafala magyar hieroglifák párhuzamaival2/a. ábra. Magasságos Óg köve olvasatú sziklarajz a Lobo kanyonból (balra), a hettita (luviai) hieroglif írás "ég" jele (jobbra)2/b. ábra. A sárrétudvari honfoglalás kori csüngőn hasonló csúcsos tetejű Óg jel ismerhető fel, amely azonban már átmeneti állapotot mutat a sar Óg (sarok) ligatúra felé 


2/c. ábra. A marosgombási honfoglalás kori veret sarkain a Lobo kanyonban ábrázolthoz hasonló Óg jel található


A 2/a. ábrán a Magasságos Óg köve mondat jelei alatt látható négyzet a Földre utalhat, a régiek ugyanis a Földet négyzet alakúnak gondolták. 

A négyzet Föld jelentésére enged következtetni az is, hogy a fölötte lévő Óg hieroglifa az ég jele. Óg égisten lehetett, mert a neve azonos gyökerűnek látszik az ég szóval s az Óg hieroglifa legközelebbi rokona a hettita "ég" szójel.

Azt is megtudjuk ebből a rajzból, hogy a Lobo kanyon régi rajzmesterei az igazi magas követ az égben lévőnek gondolták, a földön felépített piramisok ennek az égi kőnek csupán a makettjei. A magas kő tehát égi kő, a három jelből álló mondat Magas égi kő értelmezése is lehetséges. 

3. ábra. A Magas kő ábrázolása a Lobo kanyonban (balra) és egy hun piramisábrázolás az apahidai turulok egyikéről  (jobbra)
4. ábra. A Jóma "Jóságos, magasságos" ligatúra Lobo kanyonban lévő változata (középen), a székely írás "j" (jó) jele (balra) és "m" (magas) jele (jobbra)

5. ábra. A szójele a Lobo kanyonban (fent), a szentgyörgyvölgyi Négy jó mondatos cserépedényen (lent balra) és a Diringer által közölt csukcs szójegyzék szójele (lent jobbra) 
6. ábra. A Lobo kanyon kettős kereszt alakú jele az égig érő fa és a Tejút jelképe (balra), a székely írás "gy" (Egy) jele szintén (jobbra) 
7. ábra. A Lobo kanyon kettős kereszt alakú jele az Istennel azonos égig érő fát ábrázolja, amint a székely írás "tprus" (tapar us "szabír ős") jele is A 7. ábra jelein azért görbül lefelé az ágak vége, mert az égbolt súlya alatt meghajlik. Ezt a magyarázatot a Berze Nagy János által ismertetett szibériai mítoszok tartalmazzák, amelyek egyaránt nyomot hagytak a magyar és az indián ősvallás tételei között is. 


Irodalom 


Indián-magyar jelpárhuzamokkal foglalkozó cikkek
További blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak
A hunok magyar nyelvűségét alátámasztó "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióA veleméri műemléktemplom, amelynek két tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető


Ha Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra


Ne fogadjon el utángyártott, vagy gyanús csomagolású őrségi szállást! Valódi Cserépmadár szállás és Csinyálóház csak nálunk!Édes fiam! Ha egy biztonságos helyet keresel nyaralás céljára, ahol a török idők óta nem járt felfegyverzett iszlámhitű, akkor Velemért ajánlom, abban a békés, erdőkkel koszorúzott, termálstrandokkal és tavakkal körülvett gyönyörű völgyben! www.csinyalohaz.hu www.cserepmadar.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése