2018. június 22., péntek

Hopi edény "jóságos, ragyogó úr" mondattal

Észak-Amerika délnyugati fennsíkjain élnek a hopik, az egyik legismertebb bennszülött indián törzs. Mai székhelyük a Grand Canyontól száz kilométerre fekvő Hotevilla, az USA Arizona államában. A többi indián néphez hasonlóan ők is a magyar hieroglif írás jeleit (a székely írás előzményét) használják edényeik elolvasható jelekkel való díszítésére.1. ábra. A hopi edény2. ábra. A hopi edény Jó Rá szár (mai magyarsággal: jóságos, ragyogó úr) mondata 


Azt talán mondanom sem kell: korántsem bizonyos, hogy az amerikai indiánok a 2. ábrán látható jeleket a Jó Rá szár alakban olvasták ki. Az tűnik valószínűbbnek, hogy az általam a magyar jelek alapján adott olvasatból semmi, vagy alig valami hangzik az indián olvasattal azonosan. Amint az is lehetséges, hogy az indiánok már nem értik és el sem tudják olvasni ezeket a jeleiket. Ezt a kérdést egy olyan kutatónak kellene megválaszolnia, aki ismeri az indián nyelveket és e népi jeleket is. A dolog nem reménytelen, csak a szükséges munkát valakinek el kellene végeznie (vagy azt nem ismerjük).  

A szöveg megértése és hangzósítása két dolog. 

Úgy vélem, hogy a jelek értelmét az eurázsiai párhuzamok és a képi tartalom alapján megközelítőleg ismerjük (l. a 3., 4. és 5. ábra aláírását!). 

A mondat értelmét - a szójelek többesélyes olvasata miatt - csak megközelítettük. Amit ebben a cikkben "jóságos, ragyogó úr" alakban adtunk vissza, az lehet "Rá, a jó úr", "Jó, a ragyogó úr", esetleg "Jóságos, ragyogó úr" stb. is. Úgy gondoljuk, hogy ezek a változatok lényegében egy körben mozognak s ebbe a körbe tartozik majd az esetleg feltáruló indián értelmezés is. 

A hangzósításban azonban ennyire sem lehetünk biztosak. Feltételezzük, hogy a magyarul beszélő hunok ősei és az indiánok Amerikába készülő ősei egykor Szibériában közös jelneveket használtak. Ezek a jelnevek eredetileg egy szótagos szavak lehettek, de a két nemzet különválása folytán mindegyik eltérő fejlődésen ment át. Mégis lehetségesnek gondoljuk, hogy az esetleg egyszer elkészülő indián olvasatban szerepelnek majd olyan szavak, amelyek emlékeztetnek a Jó Rá szár szavakra. Ezt azonban nem tekinthetjük bizonyosnak.3. ábra. A kacskaringó az égig csapó hullámtaraj ábrázolása, a Tejút jelképe, a jele


A 3. ábrán látható indián jel megfelelője a Diringer által közölt csukcs szójelek között a "jó" szójele. Ugyanez a magyar hieroglif írásban szintén a jele. A jó szó a régi magyar nyelvben "folyó" jelentést is hordozott. Az ősvallás által egykor a Tejúttal azonosított Isten állandó jelzői közé tartozik. 4. ábra. A /ragyogó jel


A 4. ábrán látható hopi szójel az egész világon elterjedten alkalmazott körbe zárt pont alakú napjelkép változata. Legkorábbi változata a 15-20 000 éves Mas d' Azil-i jelek között található meg. Az egyiptomi hieroglif írásban ez a körbe zárt pont jelöli Rá napisten nevét. Ezt a Rá szójelet elterjedten használhatták egész Eurázsiában. Ebből származik a székely írás "r" és "R" betűjének hangalakja. A Rá szótag megtalálható a mai magyar nyelv ragyogó, szikra és reggel szavaiban is. 

A kör alakú jel az írástechnológia változásának (a rovástechnológia bevezetésének) köszönhetően előbb szögletessé változott, a közepén lévő pontból pedig kis ferde vonal lett. Ezt tapasztaljuk a kínai írás "Nap" jele esetében is. Ezt követően a vízszintes vonalak elhagyásával a székely írás "R" betűjéhez hasonló alakú jellé változott (6. ábra) - mert vízszintes vonalakat nem lehet, vagy nem könnyű egy fapálcába róni. 

A fenti hopi jel (coclé és acoma párhuzamaival egyetemben) a vázolt jelfejlődési folyamat közepén helyezkedik el, ami arra utal, hogy egy rovástechnológiát alkalmazó írásból származik. Ennek megfelelően Eurázsiában a legközelebbi, még szabályos négyzet alakú párhuzama egy szarmata tükör hátoldalán látható (6. ábra). 5. ábra. A világoszlop (az égig érő fa) jelképe a hopi edényről, a szár "úr" jele6. ábra. A hopi edény jelei, valamint a jelek szkíta, szarmata és magyar párhuzama, a magyar jelek jelentése fentről lefelé: "j" (, jóságos), "r" (, ragyogó), "sz" (szár "úr")


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése