2018. június 17., vasárnap

Azeri szőnyeg az "us" (ős) rovásjel képszerű változatával

A kőkori ősvallás jelképei nem csak a székely írásban őrződtek meg, hanem a népművészet tárgyain is. Ezt tapasztaljuk a jelen cikkben tárgyalandó azeri szőnyeg esetében is. A székely jelek ismerői könnyen azonosíthatják is a székely írás "us" (ős) jelét, mint e keleti szőnyegmotívum magyar megfelelőjét.


1. ábra. Azeri szőnyeg a székely írás "us" (ős) jelének párhuzamával (középen), Czibor Imre tányérjáról az égig érő fa hasadékában kelő napisten jelképe (balra) és a székely írás "us" (ős) jele (jobbra)


Az azeri szőnyeg közepe a Tejút hasadékában születő napistent ábrázolja égig érő fa képében. Az ágak végén lévő virágok szintén ismert jelekre emlékeztetnek (2. ábra), amihez hasonló példát csak a gjunovkai szkíta nyeregdísz égig érő fáján tapasztalhattunk.  2. ábra. Az azeri szőnyeg égig érő fájának virágai székely jelekkel azonosíthatóak, balról jobbra: "ek" (koponya, kebel?), "s" (sarok), "tprus" (tapar us "szabír ős"), magas kő3. ábra. A gjunovkai szkíta nyeregdísz égig érő fájának virágai is székely jelekre hasonlítanak, a szkíta virág olvasata a magyar hieroglif írás szójelei segítségével: magas égi kő (s a virág valóban érintkezik az áttetsző kőből elképzelt égbolttal) 


Hasonló képszerkezetet (amikor a Tejút hasadékában egy fa jelenik meg) már bemutattunk Czibor Imre tányérjáról is, vagyis - e párhuzam alapján - a magyar népművészet hasonló jelképeket használ és hasonló gondolati konstrukciót követ, mint az azeri és a szkíta. Ez a szkíta és hun korszakban virágzó sztyeppi ősvallás jelképrendszerének maradéka. A magyar népművészet az azerihez hasonlóan megőrizte a sztyeppi ősvallás és jelhasználat elterjedten használt elemeit. A magyarság ebből az ősvallási jelkészletből alakította ki a székely írást.

Az 1. ábrán látható három jel nem pontosan egyforma. 

4. ábra. A nikolsburgi "tprus" (balra), a szentgyörgyvölgyi Ten (középen) és a nikolsburgi Ten hieroglifák arról ismerhetők meg, hogy az ágaik vége az égbolt súlya alatt visszahajlik, az előző két jel megfelelője szerepel az azeri szőnyeg közepén

Az 1. ábra első két példáján egy ágakkal rendelkező fa születik a hasadékban. Ezek a Ten "isten" szójel régi alakjára emlékeztetnek, amelyet a nikolsburgi ábécében már "tprus" (szabír ős) jelként ismerünk, mert a sok vonalas változat új jelnevet kapott a szabír korban (2. ábra). 
5. ábra. A szár hieroglifa egy magyarszombatfai tányérról (balra), a bajánsenyei tejesköcsögön (középen) és a székely írás "sz" betűje (jobbra), ez utóbbi jel szerepel a székely írás "us" jelének közepén


A székely "us" (ős) jel belsejében csak egy függőleges vonal van, ami a szár hieroglifából egyszerűsödött le "sz" rovásbetűvé (3. ábra) - azaz szintén egy faábrázolásra megy vissza. Hasonló (mert fát ábrázoló), de több ágpárral is rendelkező jelet találunk a 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor fenekén is (2. ábra). 

Ebből a székely írás eredeztetése számára az a logikus következtetés adódik, hogy a régmúltban több vonallal rajzolt szójeleket később, a mindennapi írás egy hangot jelölő betűi céljára leegyszerűsítették. Az azeri szőnyegen az égig érő fa és az "us" jel népi változata látható. 

Az is nyilvánvalóvá válik ezekből és a további, a Magyar hieroglif írás c. kötetben tárgyalt párhuzamokból, hogy az "us" (ős) jel egy ligatúra. A kerete azonos a "ly" (Lyukó) jel keretével, ami a Tejút hasadékának rajza lehet. A kereten belül pedig vagy a Ten jel régi, többvonalas alakja (azt illusztrálja az 1. ábra első két jele), vagy a szár hieroglifából kialakult "sz" rovásbetű szerepel (ez az 1. ábra. harmadik jelénél látható).
További blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: LyukónakHa Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése