2018. február 19., hétfő

41 Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé

Ellent kell mondanunk azoknak a "szakértőknek", akik mostanában hoztak egy magyar- és kultúraellenes döntést a mindannyiunk által csodált és szeretett koronázóvárosunk kulturális életéről. 
1. ábra. Ezt a színezüst kulcsdíszt egy székesfehérvári ötvös készítette nekem ajándékba vagy 10 évvel ezelőtt, egy előadásom meghallgatását követően, amelyben az énlakai "Egy isten" mondatjelről, a magyar hieroglif írás egyik nagyszerű, egyszerre pogány és keresztény emlékéről beszéltem; van másik olyan városa is e szép világnak, amelyben a polgári lakosságnak ugyanennyire fontos a kultúra?


Nem Brüsszel dönt arról, hogy Székesfehérvár jelképes kulturális főváros-e, vagy sem, hanem a város múltbeli és jelenlegi lakosságának a magyar és az egyetemes kultúra iránti rendíthetetlen elkötelezettsége meg áldozatkészsége. Az e téren elért kiválóságát Székesfehérvár könnyedén bizonyítja s ezáltal nem csak Európa, hanem a valódi kulturális értékekre büszke világ jelképes fővárosává válik. Legalább arra a két órára, ami alatt a világ legkorábbi írását Székesfehérvárott bemutatom (2. ábra), de inkább addig, amíg az 1. ábrán látható kedves ezüstékszer létezni fog. Mivel szeretettel óvjuk és vigyázunk rá, ezért akár évezredekig is tanúsítani fogja ezt.2. ábra. A pénteki előadás plakátjaMint azt a sajtó megírta, csütörtökön kiderült, hogy Székesfehérvár nem jutott be az Európa kulturális fővárosa címért indult magyar városok versenyében a második fordulóba. A brüsszeli véleményt képviselő "szakértők", akik között két magyarországi is volt, hiányolták a filmből a szegényeket és a migránsokat, sokallták a keresztet, a templomokat, továbbá azt a hozzáállást is hibának tekintették, hogy erre a város értékként tekint. Az egyik bizottsági tag, egy belga politikus kifogásolta, hogy a pályázat alapját, identitását a görög, a római és a keresztény-zsidó kultúrkör határozza meg. Egy szakértő megjegyzést tett például a Tele Élettel! című imázsfilmre, a „fehér, keresztény Európa propagandafilmjének” nevezve azt. 

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere úgy látta: az értékelés hat szempontja a meghallgatás során egyáltalán nem érvényesült. A bizottsági tagok nem foglalkoztak a fenntarthatóság kérdésével, a beruházásokkal, Fehérvár kulturális intézményeivel, a tartalmi és művészeti koncepcióval. Alapvetően értékvita zajlott, ezért a polgármester - hozzátehetjük: joggal - sem a testületet, sem a meghallgatást nem tekinti szakértőinek.3. ábra. A magyar hieroglif írás néhány szó- és mondatjele a több évezredes európai kultúra emléke


A szakmai bizottság javaslatáról Balogh Zoltán miniszternek kell végleges döntést hoznia. A történtek kapcsán Cser-Palkovics András azt kéri majd a fehérvári közgyűléstől: jelezzék a szakminisztérium irányába, hogy elfogadhatatlannak tartják ezt az eljárást. 
– Nem az eredményt vitatjuk, hanem az eljárást. Ezért jeleztük, hogy mi hozzájárulunk a prezentációnk és az egész meghallgatás nyilvánosságra hozatalához – tette hozzá a polgármester.


4. ábra. A Magyar hieroglif írás az emberi kultúra egyik meghatározó csúcsteljesítményének, a világ legkorábbi írásának tankönyvszerű leírása, ha ezt az ősírást Székesfehérvárott mutathatom be, akkor az a város kultúra iránti elkötelezettségét is tanúsítja

Messzemenően egyetértünk a polgármester úr álláspontjával. Bár úgy véljük, hogy Székesfehérvár a legméltóbb lett volna erre a feladatra és címre, az is igaz, hogy bármelyik versenyző magyar város is megérdemli ezt a kitüntető lehetőséget, ha azonos szellemiséget képvisel. 
Azt azonban hozzá kell tennünk, hogy e megmérettetésen nem Székesfehérvár, hanem a "szakértőket" gúzsba kötő "polkorrekt" eljárás bukott meg. Európa és a "szakértők" örök szégyene, hogy hazug politikai elvek alapján alulértékelték a legderekabb magyar és egyúttal európai város kultúráját. 


5. ábra. Az énlakai unitárius templom rovásírásos mennyezetkazettája, amely vagy egy évtizede alkotásra ösztönözte a mi derék székesfehérvári ötvösünket Látjuk tehát, hogy egyetlen fehérvári ember (egy kedves ötvösleány) évekkel ezelőtti áldozatos cselekedetének felidézése is semmivé zúzza a brüsszeli, dróton rángatott "szakértők" álságos véleményét. Ez a szép és kulturális emlékekkel teli város úgy érdemes a világ és Európa kulturális fővárosának címére, hogy közben szorosan kötődik nem csak a magyarság honfoglalás előtti kultúrájához (amelyet a rovásírás képvisel), hanem a nemzet keresztény történelméhez is (amelyet az énlakai templom mai felidézése jelent). Azt bizonyítja e szép ezüstékszer, hogy mindez a kulturális érzékenység és kultúra iránti áldozatkészség a fehérváriak lelkéből fakad, vérévé vált és beivódott a csontjaikba is. 
6. ábra. Az énlakai írásemlék jelentőségét az adja, hogy egymás mellett mutatja be a betűző székely írással és a szójeleket alkalmazó magyar hieroglif írással leírt Egy Isten mondatot, ami - a több más bizonyíték mellett - nyilvánvalóvá teszi mindenki előtt, hogy a magyarságnak valamikor volt egy szójeleket alkalmazó írása is
7. ábra. A szójelekből alkotott énlakai Egy Isten mondatjel felbontása (Egy + ős + ten)
Amennyiben a reménybeli utókor valamikor majd fel kívánja mérni, hogy az értelmiség legjobbjait az ókor óta izgató kérdés, az írás eredete milyen lépésekben tisztázódott, akkor talán valakinek az eszébe fog jutni, hogy Székesfehérvárott 2018-ban bejelentettük (be fogjuk jelenteni) és egy esti beszélgetéssel megünnepeltük (meg fogjuk ünnepelni) a magyar hieroglif írás felfedezését.  Nem lesz ez példa nélküli, mert a Fejér Szövetségnek hála már ismételten beszélgettünk itt erről a témáról. Felmutattuk a legkorábbi, kőkori írásjeleket, megértettük és esetenként el is olvastuk a legkorábbi írásemlékeket. Tisztáztuk, vagy inkább megsejtettük valamelyest a kőkor nyelvi viszonyait, az írás kialakulását sürgető valódi okokat és a szójelekből betűket kialakító akrofónia körülményeit, a távoli írásrendszerek rokonságának vizsgálati módszereit. Ha valaki erre kíváncsi az állandó rohanás közepette, akkor az egy kultúrtörténeti jelentőségű bejelentés részese lehet február 23-án.

Az utódaink, ha érdekel közülük bárkit is az írás eredete (amiben azért reménykedhetünk), akkor büszkék lehetnek majd rá: nem Párizs, London, vagy New York, netán Moszkva, Peking vagy Bécs az a város, ahol ezt a kérdést tisztázzuk, hanem az egyetemes kultúrát őrző kedves magyar város: Székesfehérvár.


S ugyan ki fog emlékezni akkor ezekre a "szakértőkre", akik most az európai kultúra elpusztításán serénykednek?


Varga Géza

A veleméri Cserépmadár szállás (egy igazi őrségi szállás) egyik fürdőszobájának részleteTovábbi cikkek


Alán amulett a "nagyságos Bél a magas kő" mondattal
A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak
A hunok magyar nyelvűségét alátámasztó "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvenció
Mikor keresztény a kereszt és mikor az ősvallás jelképe?
Szentgyörgyi Rudolf szerint a hun eredetnek nincs helye a nyelvtudományban
Pécsi avar szíjvég hieroglifikus felirattal
Mitől beavató korona a Szent Korona?
A Tolna megyei hun kori súly rovásfelirata
Az 523-as, Quardusat-féle magyar bibliafordítás
A hieroglifikus feliratot hordozó berekböszörményi gyűrű
Lovász László, az MTA elnöke nem vállalkozik tudományos igényű vitára a székely írás eredetéről
A Magyar Nemzeti Múzeumból irányítja valaki a wikipédiás rovásüldözést?
A hun jelvény rendeltetése
A budapesti hun jelvény kora
A budapesti hun jelvény jelei
A budapesti hun jelvény vascsapjának rögzítése
Múzeumi mese a reszelőnyomot hagyó folyadékról
A budapesti hun jelvényről Rezi Kató Gáborral 2010 09 08-án folytatott megbeszélés leírása
Akadémikus reszelő
A temporius-téveszme diadalútja
Horváth Iván: A rovásírás teljes tagadásának álláspontja kihalt
Egy kötelező finnugrász gúnyolódás: a Hun vót, hun nem vót formula
Varga Géza írástörténész életrajza
A székely írás harmadik k jele
A székely írás eredeztetéseA magyar írástörténet kutatását támogatja, ha nálam nyaral a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházban, egy hiteles őrségi parasztházban 
veleméri Cserépmadár szállás kertjében, kávé mellett


Javaslom az olvasónak, hogy - amennyiben még nem tudja, hogy hol tölti el a nyaralásra szánt időt - akkor látogasson meg Veleméren és pihenjen nálam a Cserépmadár szállás és Csinyálóház nevű szálláson! Ez esetben módunk lenne néhány rovológiai tárgyú beszélgetést összekapcsolni az őrségi szálláson eltöltött hétvégével, vagy huzamosabb idejű nyaralással. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor nálunk megfelelő terepet talál. Nyilvánvaló, hogy különleges élményben lehet része. Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek csak itt és csak nálunk kaphatják meg ezt a legjobbaknak való szellemi csemegét. Volt szerencsém a milánói Boscolo-ban, egy ötcsillagos szállodában is eltölteni néhány napot és állíthatom, hogy az igen magas színvonalú kiszolgálásnak volt egy súlyos hibapontja: az alkalmazottak egy szót sem szóltak a magyar írástörténetről s a szállodai környezetben sem volt egyetlen rovásfelirat sem. Ha Ön ezt a nyaralási malőrt el szeretné kerülni, akkor - amennyiben javasolhatom - hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot!Egy jellegzetes szobabelső a veleméri Cserépmadár szálláson

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése