2018. február 24., szombat

53 Hieroglifikus-birtokjeleink

A Magyar Néprajzi Lexikonban régóta szerepelnek elolvasatlanul és megértetlenül a néprajzkutatók által áldozatos munkával összeszedett, a magyarság múltjáról és életéről elsőrangú fontosságú ismereteket őrző birtok- és nemzetségjelek. Amikor ezek hieroglifikus  jellegét és elolvashatóságát a Magyar hieroglif írás c. kötetem kéziratának írása közben felfedeztem, 2017-ben elküldtem egy erről írt, Hieroglifikus birtokjeleink c. tanulmányt a Néprajzi Társaság pályázatára. 
1. ábra. A Hieroglifikus birtokjeleink c. tanulmány címlapja


A Magyar Néprajzi Múzeum egyik nagy tiszteletben álló szaktekintélye azzal a megdöbbentő érveléssel utasította el a tanulmány értékelését, hogy a néprajztudománynak nem feladata annak latolgatása, hogy ez írás-e, vagy sem, sőt a birtok- és nemzetségjelek megértése sem. 
2. ábra az égigérő fát jelképező zsenge/zsendülő hieroglifa és párhuzama egy honfoglalás-kori tartsolylemezről (balra) és a kínai írásból (jobbra)


Hozzátehetem: a válasz egyrészt azért nem fogadható el, mert nincs szükség arra, hogy a néprajztudomány a birtok- és nemzetségjeleink írás voltának eldöntésén törje a fejét (ha nem hajlandó rá). Ugyanis a birtok- és nemzetségjeleink elolvasható és megérthető voltát már megállapítottam az említett Hieroglifikus birtokjeleink c. tanulmányban és azt kellőképpen alá is támasztottam. 3. ábra. Ez az ország Lyukó napisten országa - hirdeti a magyar birtokjel - tőle indul ki az életet adó folyó


Mindaddig, amíg a tanulmányomnak nem születik tudományos igényű cáfolata (a hozzá nem értők fanyalgása, sőt a jelzőosztogatása vagy a körükben tartott népszavazás sem tudományos igényű cáfolat), addig ez a tanulmányom az írástudomány legújabb álláspontja. Tudományos igényű cáfolatra, hozzászólásra, vagy kiegészítésre - sajnos - nem is számíthatunk. Egyrészt, mert a tanulmányom kellően alá van támasztva, nehéz rajta fogást találni. Másrészt, mert senki sem ért a magyar hieroglif íráshoz és nem is foglalkozik sem a hieroglifikus írásunkkal, sem a birtok- és nemzetségjeleink elolvashatóságával. A puszta elbődülés az új kapu láttán csupán a borjú szakmai és etikai szintjét jellemezheti. Ez a siralmas helyzet az akadémikus áltudomány és a dilettánsok körére egyaránt jellemző s csupán reménykedhetünk a változásban.4. ábra. A tulajdonos az égig érő fával azonos nagyságos (is)ten


Mivel a néprajztudomány az írástörténethez nem ért és nem akar érteni, egyébként sem sokra mennénk a töprengésükkel és a válaszukkal. Az azonban megdöbbentő, hogy a Néprajzi Társaság és a közpénzen fenntartott Magyar Néprajzi Múzeum nem hajlandó megérteni sem, tárgyalni sem a Magyar Néprajzi Lexikonban felsorolt birtok- és nemzetségjeleinket. Ugyan miért nem érzik ezt a feladatuknak? Netán attól rettegnek, hogy kiderül: a magyar nép igen régi klasszikus kultúra képviselőjeként képes volt a saját nemzeti jel- és írásrendszer megteremtésére s nem kellett azt sem a sémi, sem a török népektől átvennie? 5. ábra. A "hegyen folyó" ábrázolási konvenció egyik előfordulását jelentő birtokjel a sarok hegyén álló égi folyót, az istennel azonos Tejutat (égig érő fát) ábrázolja; párhuzama a Szent Koronán, egy horezmi érmen és a nagyszentmiklósi kincsen is megtalálható


Áll néma csend. Az akadémikus áltudomány halovány kussban, fülét-farkát behúzva próbálja meg átvészelni a kérdés felmerülését. Ha senki sem osztja meg ezt a cikket a neten, akkor ez sikerülhet is nekik.
A tudás, aminek az említésétől is retteg az akadémikus áltudomány
További cikkek

Alán amulett a "nagyságos Bél a magas kő" mondattal
A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak
A hunok magyar nyelvűségét alátámasztó "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvenció
Mikor keresztény a kereszt és mikor az ősvallás jelképe?
Szentgyörgyi Rudolf szerint a hun eredetnek nincs helye a nyelvtudományban
Pécsi avar szíjvég hieroglifikus felirattal
Mitől beavató korona a Szent Korona?
A Tolna megyei hun kori súly rovásfelirata
Az 523-as, Quardusat-féle magyar bibliafordítás
A hieroglifikus feliratot hordozó berekböszörményi gyűrű
Lovász László, az MTA elnöke nem vállalkozik tudományos igényű vitára a székely írás eredetéről
A Magyar Nemzeti Múzeumból irányítja valaki a wikipédiás rovásüldözést?
A hun jelvény rendeltetése
A budapesti hun jelvény kora
A budapesti hun jelvény jelei
A budapesti hun jelvény vascsapjának rögzítése
Múzeumi mese a reszelőnyomot hagyó folyadékról
A budapesti hun jelvényről Rezi Kató Gáborral 2010 09 08-án folytatott megbeszélés leírása
Akadémikus reszelő
A temporius-téveszme diadalútja
Horváth Iván: A rovásírás teljes tagadásának álláspontja kihalt
Egy kötelező finnugrász gúnyolódás: a Hun vót, hun nem vót formula
Varga Géza írástörténész életrajza
A székely írás harmadik k jele
A székely írás eredeztetése


Nyáron többen is gondolkodóba eshetünk, hogy ugyan hová is kellene mennünk nyaralni, ahol némi értelmiségi-vonzó terven felüli szolgáltatást (például magyar írástörténeti tárgyú beszélgetéseket) is kapni a szállás mellé. A kedves olvasónak nem kell komoly búnak eresztenie a fejét, mert ha ilyet keres, akkor máris megtalálta! Az általunk ajánlott őrségi szálláson írástani eszmecserére is van lehetőség az itt eltöltött nyaraláson. Ha Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn jeligével keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet a rovológia mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek aligha választhatnak jobban, mint a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházat, e jellegzetes őrségi szálláshelyeket, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van.

2 megjegyzés: