2018. június 19., kedd

Lovász László MTA elnök garanciát szeretne arra, hogy az akadémia függetlensége nem csorbul

Azt írja az infostart, hogy a "jelenlegi formájában elfogadhatatlannak tartja a jövő évi költségvetési tervezetet és az MTA-törvény módosításait a Magyar Tudományos Akadémia. A rendkívüli elnökségi ülésen elfogadott határozat szerint a testület ragaszkodik a függetlenségéhez és a kutatás szabadságához. Az MTA elnöke azután hívta össze a tanácskozást, hogy a kormány tervei szerint az innovációs tárca koordinálná az állami intézmények kutatásra fordítható pénzeinek az elosztását. Ez alapján az akadémia éves költségvetésének mintegy fele, mintegy 28 milliárd forint kerülne a minisztérium kezelésébe. Az ülésen Palkovics László tárcavezető az egységes koordináció szükségességével indokolta a módosítást. Lovász László MTA elnök ezt nem vitatta, de azt mondta: szeretnének garanciát arra, hogy az akadémia függetlensége a jövőben sem csorbul. A tárgyalások hétfőn folytatódnak." 

A qubit.hu is említést tett a dicsőséges nagyurak kiakadásáról.

Palkovics László tárcavezető szerint az új költségvetési tervezet célja, hogy a magyar tudós közösség állapodjon meg abban, mely területeket tartja fontosnak, de legyenek olyanok, amelyek valamilyen módon a közösség érdekeit szolgálják
1. ábra. Finnugrista naplemente?


Nyilván sok dologban egyetértünk az elnök úrral, de ebben a most felmerült kérdésben bizonytalan vagyok. Félő, hogy nem vagyunk igazán egy oldalon. Az MTA és az általa valamiképpen képviselt és meghatározott akadémikus "tudomány" tevékenységében ugyanis mintha csorbulna a közösség érdekeinek szolgálata (a rovológiai téveszmék terjesztését, a forrás meghamisítását és az írásemlék megrongálását ugyanis aligha tekinthetjük a nemzet érdekében állónak). S ezt illik jelezni feléjük, ha maguktól nem akarják tudni.

Az lenne persze a szerencsés, ha szép hazánkban csupa boldog intézményvezető létezne s az MTA elnöke is közéjük tartozhatna. Ez azonban - mint tudjuk - csak egy gyermeteg ábránd, mert a világforradalom jelenlegi állapotában nem lehet mindenki felhőtlenül boldog. Néha valakiknek meg is kell szívniuk, hogy a világ kerek legyen. S nyilván akkor fordul jó irányba a világ, ha azok szívják meg, akik miatt a világ eddig nem volt igazán kerek. Ezért én ezt a pénzmegvonást hajlamos vagyok derék dolognak minősíteni és ünnepelni.2. ábra. Mi akadályozta meg eddig - a szakmai impotenciáján kívül - az akadémikus "tudományt" abban, hogy észrevegye a hun írás tényeit, például ezt a nagy ügy szár "nagy folyó úr" mondatot?


Nem ismerem igazán az akadémiát. Talán túlzás is ismeretségről beszélni, bár az szemet szúrt, hogy Hunfalvy képe ma is főhelyen lóg a székházukban. A kapcsolatunk laza s a minősítése azon áll, vagy bukik, hogy az MTA és az általa szimbolizált akadémikus "tudomány" segíti-e, vagy hátráltatja a magyar írástörténet kezdeteinek tisztázását. Nos, bevallhatom, nem vagyok igazán elégedett az akadémikus "tudomány" által az utóbbi száz évben e téren előadottakkal. A nagy mellényű képviselőik tudománytalannál tudománytalanabb téveszmékkel állhattak elő a székely írás eredeztetése terén - s nem történt semmi. Mindezt szabadon megtehették, sőt időnként busásan díjazták is az önellentmondó és komolyan vehető alátámasztást nélkülöző agyalmányaikat. 

Száz éven át hirdették az akadémikus áltudomány papjai a székely írás sohasem bizonyított ótürk eredetét, míg az első kötetünk, a Bronzkori magyar írásbeliség megjelenése után Róna-Tas Andrástól Sándor Kláráig és így tovább minden ismert kutató bevallotta, hogy a székely írás eredete ismeretlen, számukra "minden alapvető kérdés tisztázatlan".

Időközben felismertem ugyan a magyar hieroglif írás létét (azt, hogy a székely jelek a magyar népi jelkincsből alakultak ki), de erre Róna-Tas András professzor úr volt szíves azt kinyilatkoztatni az MTA dísztermében, hogy véletlen egyezésről lehet szó (ő ugyanis nem hajlandó ismerni az e tárgyban elvégzett valószínűségszámításunk eredményét, amely kizárja a véletlent). 

Az MTA most tiltakozó matematikus elnökének adtam egy lehetőséget arra, hogy ezt a valószínűségszámítást újra elvégezze és helyére tegye a székely írás akadémikus eredeztetését. Nem élt vele. A tudományos igényű előrelépés matematikai igazolása helyett inkább a tudományos fokozatok és beosztások vak tiszteletét, a további bekötött szemű botorkálást választotta. Sőt, még vállon is veregette az MTA dísztermében téveszméket terjesztő professzor urat. Vagyis az MTA - e példa alapján - alkalmatlannak tűnik a legegyszerűbb tudományos bizonyítások megértésére és elvégzésére is, ha az ellenkezik a prekoncepcióikkal(?). Az indokolatlan akadémikus gőg még a levelemre adott válaszban is megakadályozhatta az elnök urat. Fontosabbnak ítélhette a téveszme és a rosszul értelmezett mundérbecsület fenntartását a tudomány haladásánál és a nemzet ez általi szolgálatánál? 

Amikor az a kérdés, hogy továbbra is dönteni kell-e hozzájuk a közpénzt, akkor én nemmel szavaznék - amennyiben bárki megkérdezné a véleményemet.3. ábra. A rovásundorukon túl ugyan mi akadályozta meg az akadémikus "tudományt" abban, hogy észrevegyék: a fa ágai közé oda van írva a magyar hieroglif írás szójeleivel a jóságos ős mondat?


Pedig az MTA elnökeinek és elnökségeinek - ahogyan azt egy hozzám hasonló átlagpolgár elképzeli - jó keretet kellett volna teremtenie az írástörténeti kutatás számára is. Azonban nem ez történt. Nem volt itt semmiféle becsületes szabályrendszer, semmiféle tudományos minőségbiztosítás. Csak a Haynau óta divatos magyar- és tudományellenes prekoncepció kiszolgálása és a másként gondolkodók gyalázása folyt majdnem minden akadémikus csapból. Az elnök úr legfőbb gondja legutóbb is a tudománytalan jelző kiosztásának intézményesítése volt, pedig az MTA-nak sohasem volt és most sincs tévedhetetlen pápája (amint módszere sem a székely írás eredeztetésére).4. ábra. Az akadémikus áltudomány miért terjeszti folyamatosan az ősgeszta mesét, miért hallgat a honfoglalók könyvtárairól, a Quardusat-féle első magyar bibliafordításról és a IX. században az egyházi szertartásokon használt avar és magyar szent könyvekről?


Azt is jó lenne tudni, mit ért Lovász László elnök úr az MTA függetlensége alatt? Mitől akar továbbra is független lenni az akadémia? A társtudományok eredményeitől? A magyar értelmiség véleményétől? A hun hagyománytól, a tényektől és a becsülettől? A Nemetz Tibor matematikus segítségével elvégzett valószínűség-számításunk eredményétől, amely bizonyítja a hun és a magyar jelkincs rokonságát? Ezek a korántsem méltányolható függetlenségi törekvések nem képezhetnek igazi okot a korábbi apanázs fenntartására. 5. ábra. Az elnök úr azt a Róna-Tas Andrást tekinti a mérce felső fokának, aki a nikolsburgi ábécé jeleinek felsorolásakor a kisiskolás bakira alapozott Máté Zsolt-féle tévedést elfogadván kihagyta a jelsorból a "tprus" (tapar us "szabír ős") jelet, a hun-magyar azonosság bizonyítékát (MZs nem tudta, hogy a nikolsburgi ábécé sorvezetése jobbról balra halad)
  

Bevallom, nem vagyok igazán bánatos, sőt ünneplem a kormányzat régóta esedékes döntését, mert a kevesebb pénzből remélhetőleg nem fog olyan hatékonysággal működni az akadémikus reszelő, mint eddig. 

A Magyar Nemzeti Múzeum és az ELTE mikor kerül sorra?
6. ábra. Ami összetartozik, az egymás mellé is kerül: az akadémikus áltudomány által tagadott énlakai Egy Isten mondatjel és az MTA által gáncsolt Petőfi-temetés


Abból a szép Duna-parti épületből nem kellene ezt a társaságot az indokolatlanul nagy mellényével együtt egyszer s mindenkorra elzavarni? Nincs semmi ok arra, hogy Széchenyi István álmát a továbbiakban is zavartalanul megcsúfolják. Ezt a magyar- és tudományellenes tevékenységüket nem lehetne áthelyezni egy garázsba, vagy deszkabódéba, esetleg végleg abbahagyatni velük?


***„Mára a tudomány, jelentős hanyatlása következett be. Az akadémikusok sincsenek megvédve hibás prognózisoktól. Nálunk az Akadémia a rendszerváltás előtt nagy részben azonosult a kommunista ideológiával. A rendszerváltás után a helyzet semmiben sem változott, a kommunista ideológia helyére a tudományos igényesség nélküli, a kritikus szemlélet elvetése, a kutatási források megszerzése vált dominánssá, akár külföldi támogatások begyűjtése céljából is."
További blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: LyukónakA veleméri Szentháromság-templom, amelynek két  tanulságos rovológiai nevezetessége is vanHa Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése