2019. január 31., csütörtök

Levél a Magyarságkutató Intézet főigazgatójának


1. ábra. A karcagi csatkarika, a magyar hieroglif írás leghosszabb emléke, amellyel a "szakma" nem tud mit kezdeni (Hakan Aydemir maga is háromféle megoldást javasolt az egyik részletre, amit - az egész szöveghezhez hasonlóan - tökéletesen félreértett) 


Tisztelt Dr Horváth-Lugossy Gábor főigazgató úr!

A köszönettel vettem levelét, amelyben egyrészt arról tájékoztat, hogy örömükre szolgál a Magyarságkutató Intézet célkitűzéseinek támogatását célzó megkeresésem, másrészt a türelmemet kéri, amíg tájékozódik a budapesti hun(?) jelvénnyel történtekkel kapcsolatban. 

- A Dr. Kásler Miklós miniszter úrnak küldött levelemben felajánlott támogatásom azonban 
nem általában a történeti örökséggel, hanem a magyar írástörténet kezdeteivel kapcsolatos, mert ezzel foglalkozom, itt tudok segíteni. Az Intézetnek (és az akadémikus "tudománynak") ugyanakkor e téren - a legjobb tudomásom szerint - nincsenek komolyan vehető eredményei és szakértői sem (ám a sajtóban az Intézethez közelinek minősített Bíró András Zsolt kitiltotta a Lezsák Sándor által támogatott köteteimet a Kurultájról). 

Kérem ezért, hogy az írástan figyelembe vételére tett javaslatomra vonatkozóan legyen szíves pontosítani a válaszát és tegye lehetővé egy konkrét terv kialakítását, ami az Intézetben a magyar írástörténet adatainak felhasználását eredményezné! A magyar őstörténet kutatását ugyanis (a genetika mellett) az írástani adatok segítségével lehet a leghamarabb előre mozdítani. Ezzel szemben - a "szakértők" hiányával, vagy tragikus tájékozatlanságával összefüggésben - az írástan rendszerint megemlítésre sem kerül, amikor az őstörténeti kutatásokhoz felhasználható tudományágakat sorolják fel. 

Egy mai példa a szerzők körében uralkodó elképesztő zavarra és tévedésekre: 
A székely településtörténet és a magyar hieroglif írás 

A miniszter úrnak írt másik levelemben ( https://vargagezairastortenesz.blogspot.com/2019/01/level-kasler-miklos-miniszter-urnak.html ) pontosabban is megfogalmaztam a javaslatomat: "az Intézet fő feladatai között szerepeljen a magyar írástan kutatása! ... Fel kell mérni a világ összes írás- és jelrendszerének ismérveit s azokat össze kell hasonlítani a magyar jelhasználat körülményeivel. ... Javaslom, hogy a minisztérium rendelje el a közgyűjteményekben lévő rovásírásos, vagy az eddig díszítésnek vélt hieroglifikus írásemlékek közzétételét a neten és a nagyközönség ellenőrzése, hozzászólása és értékelése mellett végzett leírásukat! Az akadémikus „tudomány” e téren száz év alatt előadott szégyenletes teljesítménye nem ad kellő alapot az arisztokratikus elzárkózásukhoz. Nem túlzás, hogy a rovásírással foglalkozó netes rovatokban többet tudnak a magyar írásokról, jobban ismerik az írásrendszerek összehasonlításának módszertanát és inkább mondanak igazat, veszik figyelembe a tényeket, mint az MTA-ban, az egyetemeinken vagy a múzeumainkban (vagy ezek nem a mi intézményeink, hanem egy arctalan ellenségé?). Az egyetemek vegyenek részt a múzeumok leletleíró munkájában és oktassák a magyar írástörténetet! Amelyik intézmény nem hajlandó elvégezni ezt a feladatot, ott az állami apanázs csökkentése mellett a vezetői helyekre új pályázatot kellene kiírni. Egyúttal pályázatot kellene hirdetni a székely írás leírására, különös tekintettel az eredet, a magyar szó- és mondatjelek, valamint a világ összes jelrendszerével fennálló kapcsolat és hasonlóságok kérdésére (a klasszikus írásrendszereket a kőkori monogenezis miatt ősrokonság fűzi egymáshoz, ahogyan azt a Nemetz Tibor matematikus segítségével elvégzett valószínűségszámításunk is kimutatta). A munka alakulását a sajtó folyamatosan közvetítse a nagyközönség felé!"     

Javaslom és kérem a magyar hieroglif írás államilag szervezett, méltó bemutatását is, mert nem minden évszázadban fedezünk fel új magyar írást!

Tudom, hogy nem az én dolgom az Intézet munkaprogramjának meghatározása, ám az én dolgom a magyar írástörténeti adatok felhasználásának elérése. Kérem, főigazgató úr, legyen szíves tájékoztatni arról, hogy miként tervezik a székely írás meg a magyar hieroglif írás adatainak az őstörténeti kutatásokban való felhasználása terén az előre lépést!  Van-e olyan munkatársa, akinek feladata a már egy évvel ezelőtt is elküldött kötetem elolvasása és az arra történő válaszadás, meg a tennivalók megszervezése?

- A másik téma, a budapesti hun(?) jelvény barbár lereszelése és az elmaradt tudományos igényű leírás pótlása témájában az alábbi cikkem és az abból elérhető továbbiak megtekintését ajánlom az Ön és szakértői szíves figyelmébe! Kérem egyúttal a személyes igénybevételemet is, mert az államtitkár úr által szervezett előző vizsgálat a Magyar Nemzeti Múzeumból származó valótlan állítás miatt tévútra futott! 
Budapesti hun(?) jelvény bibliográfia 

A figyelmét megköszönve tisztelettel üdvözli: Varga Géza írástörténész

Tájékoztatás végett kapja: Dr. Kásler Miklós miniszter úr és a közvélemény


***További blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: LyukónakA csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthetőA csempeszkopácsi templom kapubélletének Isten országa olvasatú hieroglifikus mondatjeleHa Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint feltehetően Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése