2018. június 22., péntek

Hopi edény "jóságos, ragyogó úr" mondattal

Észak-Amerika délnyugati fennsíkjain élnek a hopik, az egyik legismertebb bennszülött indián törzs. Mai székhelyük a Grand Canyontól száz kilométerre fekvő Hotevilla, az USA Arizona államában. A többi indián néphez hasonlóan ők is a magyar hieroglif írás jeleit (a székely írás előzményét) használják edényeik elolvasható jelekkel való díszítésére.1. ábra. A hopi edény2. ábra. A hopi edény Jó Rá szár (mai magyarsággal: jóságos, ragyogó úr) mondata 


Azt talán mondanom sem kell: korántsem bizonyos, hogy az amerikai indiánok a 2. ábrán látható jeleket a Jó Rá szár alakban olvasták ki. Az tűnik valószínűbbnek, hogy az általam a magyar jelek alapján adott olvasatból semmi, vagy alig valami hangzik az indián olvasattal azonosan. Amint az is lehetséges, hogy az indiánok már nem értik és el sem tudják olvasni ezeket a jeleiket. Ezt a kérdést egy olyan kutatónak kellene megválaszolnia, aki ismeri az indián nyelveket és e népi jeleket is. A dolog nem reménytelen, csak a szükséges munkát valakinek el kellene végeznie (vagy azt nem ismerjük).  

A szöveg megértése és hangzósítása két dolog. 

Úgy vélem, hogy a jelek értelmét az eurázsiai párhuzamok és a képi tartalom alapján megközelítőleg ismerjük (l. a 3., 4. és 5. ábra aláírását!). 

A mondat értelmét - a szójelek többesélyes olvasata miatt - csak megközelítettük. Amit ebben a cikkben "jóságos, ragyogó úr" alakban adtunk vissza, az lehet "Rá, a jó úr", "Jó, a ragyogó úr", esetleg "Jóságos, ragyogó úr" stb. is. Úgy gondoljuk, hogy ezek a változatok lényegében egy körben mozognak s ebbe a körbe tartozik majd az esetleg feltáruló indián értelmezés is. 

A hangzósításban azonban ennyire sem lehetünk biztosak. Feltételezzük, hogy a magyarul beszélő hunok ősei és az indiánok Amerikába készülő ősei egykor Szibériában közös jelneveket használtak. Ezek a jelnevek eredetileg egy szótagos szavak lehettek, de a két nemzet különválása folytán mindegyik eltérő fejlődésen ment át. Mégis lehetségesnek gondoljuk, hogy az esetleg egyszer elkészülő indián olvasatban szerepelnek majd olyan szavak, amelyek emlékeztetnek a Jó Rá szár szavakra. Ezt azonban nem tekinthetjük bizonyosnak.3. ábra. A hopi kacskaringó az égig csapó hullámtaraj ábrázolása, a Tejút jelképe, a jele (balra) és a csukcs "jó" hieroglifa (jobbra, Diringer nyomán)


A 3. ábrán látható indián jel megfelelője a Diringer által közölt csukcs szójelek között a "jó" szójele. Ugyanez a magyar hieroglif írásban szintén a jele. A jó szó a régi magyar nyelvben "folyó" jelentést is hordozott. Az ősvallás által egykor a Tejúttal azonosított Isten állandó jelzői közé tartozik. 4. ábra. A /ragyogó jel


A 4. ábrán látható hopi szójel az egész világon elterjedten alkalmazott körbe zárt pont alakú napjelkép változata. Legkorábbi változata a 15-20 000 éves Mas d' Azil-i jelek között található meg. Az egyiptomi hieroglif írásban ez a körbe zárt pont jelöli Rá napisten nevét. Ezt a Rá szójelet elterjedten használhatták egész Eurázsiában. Ebből származik a székely írás "r" és "R" betűjének hangalakja. A Rá szótag megtalálható a mai magyar nyelv ragyogó, szikra és reggel szavaiban is. 

A kör alakú jel az írástechnológia változásának (a rovástechnológia bevezetésének) köszönhetően előbb szögletessé változott, a közepén lévő pontból pedig kis ferde vonal lett. Ezt tapasztaljuk a kínai írás "Nap" jele esetében is. Ezt követően a vízszintes vonalak elhagyásával a székely írás "R" betűjéhez hasonló alakú jellé változott (6. ábra) - mert vízszintes vonalakat nem lehet, vagy nem könnyű egy fapálcába róni. 

A fenti hopi jel (coclé és acoma párhuzamaival egyetemben) a vázolt jelfejlődési folyamat közepén helyezkedik el, ami arra utal, hogy egy rovástechnológiát alkalmazó írásból származik. Ennek megfelelően Eurázsiában a legközelebbi, még szabályos négyzet alakú párhuzama egy szarmata tükör hátoldalán látható (6. ábra). 5. ábra. A világoszlop (az égig érő fa) jelképe a hopi edényről, a szár "úr" jele6. ábra. A hopi edény jelei, valamint a jelek szkíta, szarmata és magyar párhuzama, a magyar jelek jelentése fentről lefelé: "j" (, jóságos), "r" (, ragyogó), "sz" (szár "úr")
Irodalom 

Indián-magyar jelpárhuzamokkal foglalkozó cikkekTovábbi cikkek

Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak


A magyar írástörténet kutatását támogatja, ha nálam nyaral a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházban, egy hiteles őrségi parasztházban 
veleméri Cserépmadár szállás kertjében, kávé mellett


Javaslom az olvasónak, hogy - amennyiben még nem tudja, hogy hol tölti el a nyaralásra szánt időt - akkor látogasson meg Veleméren és pihenjen nálam a Cserépmadár szállás és Csinyálóház nevű szálláson! Ez esetben módunk lenne néhány rovológiai tárgyú beszélgetést összekapcsolni az őrségi szálláson eltöltött hétvégével, vagy huzamosabb idejű nyaralással. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor nálunk megfelelő terepet talál. Nyilvánvaló, hogy különleges élményben lehet része. Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek csak itt és csak nálunk kaphatják meg ezt a legjobbaknak való szellemi csemegét. Volt szerencsém a milánói Boscolo-ban, egy ötcsillagos szállodában is eltölteni néhány napot és állíthatom, hogy az igen magas színvonalú kiszolgálásnak volt egy súlyos hibapontja: az alkalmazottak egy szót sem szóltak a magyar írástörténetről s a szállodai környezetben sem volt egyetlen rovásfelirat sem. Ha Ön ezt a nyaralási malőrt el szeretné kerülni, akkor - amennyiben javasolhatom - hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot!
Egy jellegzetes szobabelső a veleméri Cserépmadár szálláson


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése