2019. augusztus 6., kedd

A Kr. e. 4500 tájáról ránk maradt anaui pecsétnyomó magyargyanús jelei


1. ábra. A Kr. e. 4500 tájáról ránk maradt anaui pecsétnyomó (középen, fotógrafika) jeleinek székely megfelelői (balra fent) és egy kaitag szőnyeg zsen Ten (mai magyarsággal: zsendülő Isten) ligatúrája (jobbra fent)2. ábra. Az anaui pecsét egy lehetséges grafikai értelmezéseAnau egy város, Ahal tartomány fővárosa Türkmenisztánban, amely egykor a Selyemút pihenőhelye volt. E cikkben a kőrézkori (Kr. e. 4500 táján virágzott) Anau-kultúra egyik írással ellátott leletét mutatjuk be. 

A kissé sérült pecsétről nincs jó fényképem, ezért a jeleinek két grafikai értelmezését is bemutatom az 1. és 2. ábrán. Alább az egyes jelek magyar párhuzamait nézzük át. 


Az 1. hieroglifa

A kőből faragott pecsét balról első jele az 1. ábrán a szár "úr" hieroglifa, a 2. ábrán pedig a tengely jele (ez utóbbi esetben a hangalak rekonstrukciója még nem befejezett). 3. ábra. A székely írás "sz" (szár "úr") és "t" (tengely) jele, az Anau pecsét első jele a két elképzelés szerint vagy az egyikre, vagy a másikra hasonlít 


A 2. hieroglifa (ligatúra)

A második jel ligatúra lehet, aminek az értelmezését és elolvasását segíti egy kaitag (türkmén) szőnyeg hasonló jele (1. ábra). A kőkor és a bronzkor jelei a mai napig használatban vannak a népművészet tárgyain. A ligatúra alsó része a Ten, a felső része a zsen szójele (1. ábra). 4. ábra. Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester másolt edényének égig érő fája emlékeztet az anaui ligatúrára A 3. hieroglifa

A 3. hieroglifa a lenyúzott állatbőr alakjába öntött fém félkészöntvény rajza (amennyiben még az állatbőrnek a rajza, akkor a jelentés "felület", mennyiség" stb. lehet). Legkorábbi ismert formai párhuzama egy ismeretlen jelentésű urartui hieroglifa. A székely írásban az "u" (ushu "őskő") hieroglifa egyeztethető vele. A hurrita ushu "réz" a magyar vaske "vas" és az örmény waske "vas" rokona. E szavak eredetileg a magyar őskő "meteorvas" összetétel leszármazottai lehetnek (a meteorvasat az ősatya ajándékának tekinthették).4. ábra. A székely írás "u" betűje

A 4. hieroglifa

Az utolsó jel a székely írás Ak "patak, Heraklész" szójelének megfelelője.


5. ábra. A székely írás Ak (patak, Heraklész) szójele


Olvasat

A bizonytalan értelmű és hangalakú 3. hieroglifát nem tudjuk beilleszteni az olvasatba. E nélkül a következő mondat adódik, a jeleket a jobb alsó sarokból visszafelé olvasva: Ak zsen ten szár (mai magyarsággal Heraklész a zsendülő /is/Ten úr).


Konklúzió

A 6500 éves Anau kultúra tágabb környezetében korántsem egyedi ez a pecsétnyomó. A párhuzamain szintén a magyar hieroglif írás jeleit találjuk. Mindezeket és az Andronovo kultúra 4 ezer éves jelkészletét, valamint a kb. 6 ezer éves  Tepe Yahja-i jelkészletet együttesen értékelve az állapítható meg, hogy a sumer írás megszületésekor és azt évezredekkel megelőzően Közép-Ázsiában el voltak terjedve a székely írás előzményét jelentő magyar hieroglif írás jelei. Ez megfelel annak a képnek, amit a magyar hieroglifák kőkori széles körű elterjedtségéből leszűrhettünk. E szerint az Éden területén kb. 50 000 évvel ezelőtt kialakult magyarság előbb északra vonult (Irán és a Turáni Alföld területére),  majd onnan Kína és a Kárpát-medence felé vonult. Ezeken a területeken a szkíta-hun korszakig, sőt a népművészetben napjainkig használatban maradt a magyar hieroglif írás.


Irodalom

Varga Géza: Magyar hieroglif írás

Varga Géza: Közel harminc magyargyanús jel a sumért megelőző Tepe Yahja-i jelkészletben

Varga Géza: Andronovo tartalom

Varga Géza: Szkíta tartalom

Varga Géza: Hun és avar tartalom 
A csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthetőA csempeszkopácsi templom kapubélletének Isten országa olvasatú hieroglifikus mondatjeleHa Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint feltehetően Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra

2 megjegyzés:

  1. Varga Géza Íráskutató korszakos jelentőségű felfedezése a világ első hieroglif jelkészletét ismerte fel, és mutatja be a Föld 5 kontinenséről. Az MTA hiába támadja, a szkíta-hun nagyszámú bizonyítékot már nem lehet eltüntetni.

    VálaszTörlés