2023. március 22., szerda

Szabadtéri Sixtus-kápolna 12 000 éves, magyarul elolvasható hieroglifákkal Kolumbiában

Megjelent egy cikksorozat és benne néhány kép a közösségi hálón, amire az írástörténet iránt érdeklődőknek érdemes egy pillantást vetnie (1). A beautyofplanet.com-on olvasható első írás címe: Archeologists Discover “Sistine Chapel of the Ancients” With Thousands of Ice Age Rock Paintings, magyarul: A régészek több ezer jégkorszaki sziklafestményen fedezték fel az „ősök Sixtus-kápolnáját”. Az egymást követő három cikket Laura Geggel szerkesztette (2020. 12. 01.). A cikkekre Tóth István Braziliában élő honfitársunk hívta fel a figyelmemet, amiért itt is köszönetet mondok.

Azért gondolom hasznosnak e sziklarajzok áttekintését, mert a segítenek tisztázni a jelkészlet elterjedésének időrendjét. Az is újra dokumentálható, hogy jelen vannak-e az indián jelkészletben a magyar hieroglif írás jelei és milyen súllyal. E bejegyzésben az első cikk egyetlen képét kutatom át magyarazonos hieroglifák után. Ha a többi fényképről is betakarítom a magyarazonos jeleket, akkor nyilván pontosabb képet fogunk kapni. Ez tehát csak egy előzetes beszámoló e kolumbiai sziklarajzok jeleiről. 

Az így is megállapítható, hogy a magyarazonos jelek jelentős számban és jól azonosíthatóan képviseltetik magukat a kolumbiai sziklafalon. Nem csupán egyedi jelek sorát találjuk meg itt, hanem azok (pl. többszörözött, vagy "fejjel lefele lógó", esetleg kis formai módosulást képező) változatait is. E változatok megtalálhatók Eurázsiában is, ami egyértelművé teszi, hogy nem véletlen egyezésekről, hanem azonos rendszerről van szó. Előfordul néhány több jelből álló kompozíció is, amelyek szintén ismerősek és a magyar hieroglif írás segítségével elolvasható mondatot adnak. Mindezek alapján kétségtelen, hogy az eurázsiai kőkori ősvallás jelképrendszerét hozták magukkal Amerikába az Újvilágot benépesítő csoportok. Az amerikai indiánok a kezdet kezdetétől tudtak írni-olvasni egy kőkori eredetű, korlátozottan (csak néhány ősvallási jelentőségű mondat leírására) használható hieroglifikus írással. Mivel a ma is használt székely írás ugyanebből a kőkori írásból származik, ezért az amerikai indiánok rövid hieroglifikus szövegeit el tudjuk olvasni. Ez az elolvasás csak azt jelenti, hogy meg lehet közelíteni a jelentését, ám - egy sor szópárhuzam ellenére - sem lehetünk bizonyos abban, hogy az elolvasott magyar hangalak is azonos az indián hangalakkal. A korabeli indián hangzás még további kutatást igényel, lehetőleg a terepen mozgó, az indián nyelveket jól ismerő amerikai tudósok részvételével.1. ábra. A hieroglifákkal borított sziklafal első részlete Kolumbiából, alább e kép néhány hieroglifikus elemét emelem ki 
Szójelekből alkotott ligatúrák2/a. ábra. A sziklafal nehezen kivehető részlete, vagy egy kézlenyomat (ami a legkorábbi jelcsoportok jellemzője), vagy egy Jóma ligatúra (ami az amerikai indiánok leggyakrabban használt jelképe, ám ilyen korai példánya még nem került elő)2/b. ábra. A prekolumbián Jama Coaque kultúra (Ecuador) írásemléke azt bizonyítja, hogy a tenyérlenyomatot azonosították a Jóma ligatúrával (a képet Zinner Zoltánnak köszönöm) 

2/c. ábra. Egy afrászijábi tál IX-X. századi párhuzama: Jóma ligatúra2/d. ábra. Őrségi tál világmodellel, "sarkain" a Jóma ten (mai magyarsággal: Jóma isten), közepén a Jóma olvasatú ligatúrával2/e. ábra. Kaitag szőnyeg, sarkain Jóma ligatúrákkal2/f. ábra. A totonák El Tajin piramis lépcsőjének korlátján ismétlődő Jóma ligatúra 2/g. ábra. Azték tál Jóma ligatúrávalA 2/a-h. ábrákon látható Jóma ligatúra eurázsiai eredetű. A Tejúttal azonos kőkori isten nevét rögzíti. A jel kacskaringó alakú összetevője a "jó, isten, folyó" hieroglifa. A lépcsőket ábrázoló összetevője pedig a ma "magas" szójele. A ligatúra képi tartalma a magasba vezető folyóra, az Istennel azonos Tejútra utal.

Az isten neve az iráni mitológiában Jima alakban maradt fenn. Az íráni hagyomány szerint Jóma vízözön előtti korszak istene volt. A vízözön a jégkorszakkal azonosítható. Ez jól egyeztethető a kolumbiai sziklarajzok készítésének kb. 12 000 éves kezdetével, ám az ismert Jóma ligatúra előfordulások sem Eurázsiában, sem Amerikában nincsenek ilyen régiek, csak kb. 5-6000 évesek. Ha a 2/a. ábrán lévő jel csupán egy tenyérlenyomat és máshol sem kerül elő ilyen korai Jóma ligatúra, akkor lehetséges, hogy a Jóma ligatúra nem a jégkorszak végén, hanem egy későbbi (szkíta-hun előd) bevándorlással került Amerikába.  

A finn nyelvben a jumala "isten", a magyarban pedig az ima szavunk őrzi az emlékét. Az amerikai indiánok népi jelkészletének leggyakrabban használt eleme. A Jóma ligatúra az Őrségtől Amerikáig előfordul a magyarság tágabban értelmezett, etnokulturálisan rokon népeinél (szkítáknál, hunoknál, avaroknál, japánoknál) régészeti leleteken, vagy a népművészet alkotásain.
3/a. ábra. A sziklafal részlete egy "fejjel lefele lógó" ligatúrával, a nagy hegyen álló kettős kereszt alakú fával, az olvasata: Nagyságos Egy
3/b. ábra. A kínai írás wang "uralkodó" jele (Karlgren/1957)

3/c. ábra. A magyar királyok zászlaja a középkorban, a mondatjel olvasata: Egy országa (Képes Krónika)


A 3/a. ábrán lévő kolumbiai ligatúra a kínai wang "uralkodó" (3/b. ábra), a sumér nun "herceg" szójelek és a magyar címer királyságot jelentő, hármas halmon álló kettős keresztjének (3/c. ábra) párhuzama. A kolumbiai ligatúra azért "lóg fejjel lefele", mert ezáltal az égiek könnyebben el tudják olvasni.4/a. ábra. A sziklafal Bél ten (mai magyarsággal: Bél isten) olvasatú részlete az égig érő fával azonosítja Bél istent4/b. ábra. Az Aranka partján megtalált 
Árpád kori gyűrű az égig érő fával azonosítja Bél istent, a pecsétlap alatt és felett lévő vonalkák az istenidéző szertartás Ragyogj, ragyogj, ragyogj! illetve Ragyogtál, ragyogtál, ragyogtál alakú mondatai

 5/a. ábra. A sziklafal részlete négy szár "növényi szár, úr" hieroglifával5/b. ábra. Magyarszombatfai tányér világmodelljének sarkain a szár "növényi szár, úr" hieroglifával


6. ábra. A sziklafal részlete, egy felülnézeti világmodell (a Föld hieroglifa képszerűbb változata) 
7/a. ábra. A sziklafal részlete, az Ak ügy "Heraklész folyó" jelpár7/b. ábra. Makói avar kereszt az egy forrásból induló négy szent folyó térképével, ahol a folyók mindegyikében megjelenik az Ak ügy "Heraklész folyó" jelpár

8/a. ábra. A sziklafal részlete, egy Ragyogj, ragyogj, ragyogj jelentésű jelcsoport, amely istenidéző szertartások szövegkönyvében szokott előfordulni8/b. ábra. A Szent Korona pártáján lévő Krisztus-zománc hármas csoportba tagozódó jelei egy istenidéző szertartás három szakaszának szövegkönyvét rögzítik magyar hieroglifákkal, az alsó sorban láthatók a hieroglifáknak megfelelő székely jelek: balra az "r", "s", középen "f", "s". "ly", jobbra ismét az "r" és az "s" rovásbetűk láthatók
9/a. ábra. A sziklafal részlete, amely az elemi ügy "folyó" hieroglifa többszörözéséből áll9/b. ábra. A korondi gyertyatartó hasának bal oldalán egymás fölött ismétlődik a kacskaringó alakó "folyó" szójel, igazolva azt, hogy az effajta szójel-ismétlés egyformán szokás volt Eurázsiában és AmerikábanA 9/a. ábrán az ügy "folyó" szójel ismétlődik oszlopot alkotva. A szójeles írásokban a hasonló többszörözések a jelentés valamilyen árnyalatát jelzik. Tehát egy kitalált példával: az ügy "folyó" jele megkettőzve jelenthet csatornát is. A 9/a. ábrán függőlegesen ismétlődő ügy "folyó" jel és a 9/b. ábrán ismétlődő "folyó" jele is azt jelentheti, hogy az égi folyóról, a Tejútról van szó.10/a. ábra. Két, részben eltérő Föld hieroglifa egymás felett a kolumbiai sziklafalon10/b. ábra. A Nagyon nagy Lyukó ragyogó földje olvasatú hun ékszernek (British Musem) ugyanolyan Föld hieroglifája van, mint amilyet a 10/a. ábrán is láthatunk
Kőnig Adriennek köszönöm, hogy észrevette a 10/a. ábrán lévő részlet elolvashatóságát. Ő ezt Bél földje alakban olvasta el. Ez lehetséges, de - a keretek miatt - az is feltehető, hogy két Föld hieroglifát látunk egymás felett. A Föld szójel tulajdonképpen egy ligatúra: egy keret, amelynek a közepén vagy a kereszt alakú Dana, vagy az X alakú Bél szójel szerepel. Idővel az összetevők külön jelentése elhalványult és csak a Föld jelentés maradt meg. A két Föld hieroglifa együttes szerepeltetése esetleg annak köszönhető, hogy a felső ligatúra a Dana földje, az alsó pedig a Bél földje jelentést hordozza.Elemi szójelek
11. ábra. A sziklafal részlete, a napisten egyik nevét, vagy jelzőjét rögzítő lyuk/Lyukó hieroglifa
12. ábra. A sziklafal részlete a kőkori ten "isten, élet" szójel képszerű formájával, a későbbi székely "tprus" (szabír ős) mondatjel fejjel lefele lógó változatával
13. ábra. A sziklafal részlete, a székely írás Ak "patak, Heraklész" jelének párhuzama
14/a. ábra. A sziklafal részlete, a székely írás ügy "folyó" jelének párhuzama14/b. ábra. A sziklafal részlete, a székely írás "ü" (ügy "folyó") jelének pontos megfelelője
15. ábra. A sziklafal részlete, a székely írás "ty" (atya) jelének párhuzama, az Orion csillagkép leegyszerűsített rajza
16. ábra. A sziklafal részlete, a székely írás "f" (föld) jelének párhuzama, az Éden és négy szent folyójának térképe
17. ábra. A sziklafal részlete, a székely írás "b" (Bél) jelének párhuzama, a négy szent folyó térképe
18. ábra. A sziklafal részlete, a székely írás "d" (Dana) jelének párhuzama, az Éden kereszt alakú szárazföldjének térképe

19. ábra. A sziklafal részlete, a székely írás "gy" (Egy) jelének itt fejjel lefelé állított párhuzama
20. ábra. A sziklafal részlete, a székely írás "h" (hal, halál, háló) jelének párhuzama
21. ábra. A sziklafal részlete, a székely írás "n" (nagy) jelének két párhuzama, a fenti a feje tetejére van állítva
22. ábra. A sziklafal részlete, a székely írás "r" (ragyogó) jelének párhuzama
23. ábra. A sziklafal részlete, a magyar hieroglif írás kőkori ten "isten, élet" szójelének és a későbbi székely írás "tprus" (tapar us "szabír ős") jelének párhuzama
Összefoglalás

A kolumbiai sziklafal jelkészlete ugyanazt bizonyítja, mint amit eddig is tudtunk, hogy az amerikai indiánok népi jelkészlete a magyar hieroglif írás helyi változata mindhárom Amerikában. A korai datálása miatt segíthet az egyes rétegek elkülönítésében. Mivel az Újvilág benépesedésének időrendje egyelőre nyitott kérdés, ezért nem tudjuk megmondani, hogy ez a hieroglifikus jelkészlet mikor került át Amerikába. Csupán az bizonyos, hogy a szójeleket alkalmazó magyar hieroglif írás és a belőle kialakult, jobbára már betűző székely írás gyakorlatában napjainkig használjuk a közös jeleket. Ennek köszönhetően az amerikai indiánok népi írásemlékeinek jelentését gyakran megértjük, szerencsés esetekben lehet remény a hangalak megközelítésére is. 24. ábra. A Magyar hieroglif írás c. kötetben közölt, már korábban felismert indián-magyar jelpárhuzamok


Jegyzet

(1) Az okkerrel rajzolt műveket a kolumbiai Amazonas esőerdőjében fedezték fel. A 13 kilométer hosszú kőfal tele van jégkorszaki rajzokkal mastodonokról, óriás lajhárokról és más kihalt vadállatokról.  A rajzokat a legkorábbi emberek készítették, akik Nyugat-Amazóniában éltek. A Serranía La Lindosa régészeti lelőhelyén kezdhették el festeni ezeket az utolsó jégkorszak vége felé, körülbelül 12 600-11 800 évvel ezelőtt. Ez Mark Robinson, az Exeteri Egyetem régészének a véleménye, aki kolumbiai tudósokkal együtt elemezte a sziklafal művészetét a 2017-18-as kutatásaik alapján. Az eredményeket áprilisban tették közzé a Quaternary International folyóiratban. 

Ella Al-Shamahi régész és felfedező, aki egyben a Jungle Mystery házigazdája is.

Madeleine Muzdakis a My Modern Met munkatársa


Irodalom

Madeleine Muzdakis: Archeologists Discover “Sistine Chapel of the Ancients” With Thousands of Ice Age Rock Paintings

Madeleine Muzdakis: “Sistine Chapel of the Ancients”: Researchers Discover Thousands of Ice Age Rock Paintings in the Amazon

Madeleine Muzdakis: Sprawling 8-mile-long 'canvas' of ice age beasts discovered hidden in Amazon rainforest

Varga Géza: Az afrászijábi tál világmodelljének Jóma úr földje olvasatú hieroglifikus szövege

Varga Géza: Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival

Varga Géza: A Tarim múmiák hun- és indiánrokon genomja igazolja a Jóma ligatúrával kapcsolatos írástörténeti felismerést

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.

Varga Géza: Őrségi világmodellek

Varga Géza: Árpád kori bronzgyűrű hieroglifákkal az Aranka partjáról

Varga Géza: Istenidéző szertartás szövegkönyve a Szent Koronán 

Varga Géza: Amerikai indián népi írásemlékek elolvasása a magyar hieroglif írás segítségével


Kétségtelen, hogy elfogult vagyok, mert teljes szívemből szeretem az Őrséget és a szállásunkat, de Ön is így járhat, ha egyszer nálunk nyaral! Hívja most a 06(20)534-2780-as telefonszámot!


3 megjegyzés:

 1. Szekeres István:
  Kérném szépen idézni a 12 ezer éves, magyarul olvasható adataival olvasottakat...! Kezdve, nyelvünk korabeli hangtörténetével...

  Kőnig Adrienn:
  Megint kötekedni szeretne drága István ! Önnek pontosan tudnia illene - mivel együtt is dolgoztak a Gézával annak idején - hogy ő mire gondol és mivel támasztja alá az eredményeit. Cáfolja meg, ha gondolja, vagy olvassa át ! Isten áldja !

  Antal Csaba:
  Varga Géza sajnos mára teljesen elrugaszkodott a valóságtól. Cáfolni felesleges, mert a tudományos igényű érveléseket rendre elutasítja. Pl. az általa kitalált 'Lyukó Napisten' elméletéről is bebizonyosodott, hogy őrültség. Ilyen nevű Napisten egyetlen egy nép hitvilágában sem található meg. Számtalanszor felhívtam rá a figyelmet arra, hogy repedéseket, vaskapcsokat is magyarul olvassa, de mindig kimagyarázta ezeket a tévedéseit, melynek végül az lett a vége, hogy a vaskapcsokat és a repedéseket is el lehet olvasni nem más nyelven, mint magyarul.

  VálaszTörlés
 2. Kőnig Adrienn:
  A lyuk - mint “ Lyukó “ - megalapozott. Csak utána kellene olvasni, hogy miért is állítja ezt Géza. Amúgy sem azt mondja, hogy ennek a szónak pontosan így kellett hangoznia, hanem arról beszél, hogy a jelentése ennek a szónak a nap tiszteletével, az élet forrásával van kapcsolatban, ráadásul a világ nagy részén ugyanígy jelölik mindmáig a forrást is és sok helyen a napot is. S micsoda “ véletlen “ hogy ez éppen a magyar nyelvben pontosan a fizikai lyukat is jelenti. Ennek a jelnek - szójelnek - a tisztelete nyomon követhető eleink jelhasználatában. Mindegy is Csaba ! Aki nem akarja megérteni az úgysem fogja - ennyi !
  Géza soha nem állította azt , hogy ő tévedhetetlen lenne, de az biztos, hogy csip - csup érvelésekkel nem tudjátok őt befolyásolni, mert annál sokkal felkészültebb! Azonban sok sikert !

  Antal Csaba:
  Csakhogy az általa 'lyukó' jelentéssel felruházott szimbólumoknak (egy kör közepén egy ponttal) ismerjük a valódi szóértékeit. Egyik sem a magyar 'lyuk' szót jelöli. Itt van pl. a kínai Ku-wen 'tan' szóértékű piktogramja, melynek a jelentése 'hajnal'. ... A luvi írás 'sa' (sza) írásjegye, melynek jelentése valószínűleg 'tálka'. ...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Varga Géza:
   Ha a Lyukó a napisten neve, mint ahogyan én állítom, akkor ennek a jelnek a kínai írásban joggal lehet "Nap" a jelentése s az egyiptomiban is joggal jelöli a napisten nevét. Ez engem igazol. S a felülnézeti világmodellek közepén azért szerepel sokszor ez a jel, mert ott van az isten helye. Ez is engem igazol. Azt tanusítja, hogy ez a jel egy isten jele. Kiolvasni azonban, a rekonstruált akrofónia alapján csak lyuk/Lyukó alakban lehet. Tehát - tetszik, vagy sem - van, vagy volt egy Lyukó nevű istenünk. Ennek a neve igenis szerepelhet a mitológiában (Luca, vagy Ukko alakban). S a régészeti leleteken is a rokonnépek emlékein, valamint a magyar népi írásemlékeken is sorozatosan előfordul, hogy a "lyuk jel közepén van egy fizikai lyuk" is. Ez bizony korántsem véletlen, hanem etnikumjelző. Tehát ez az isten a mi istenünk (is) volt. A ku-ven 'tan' pedig egy összetett jel, amelynek csak a felső eleme ábrázolja a napistent, az alja valami más. Tehát komolyan nem várható el, hogy a ligatúra a hun napisten nevét rögzítse. Az alsó részével együtt nyilván eltérő a jelentése is, meg a hangalakja is. A Napnak egyébként köze van a hajnalhoz - mint tudjuk. S nincs olyan előírás, hogy a nap jelének a kínaiban is Lyukónak kell hangoznia. Ezzel a képjellel tehát semmit sem cáfoltál. Mellékelem Gelb táblázatát, amelyikben benne van a hettita hieroglif írás (újabb nevén luvi hieroglif, még újabb nevén anatóliai hieroglif írás) Sun, azaz Nap szójele, aminek te a sza hangalakot és a tál jelentést tulajdonítottad. Gelb táblázata szerint azonban ez a jelforma az egyiptomi, a hettita (luvi) és a kínai írásban egyaránt a "Nap" jele. A sumérben ez a jel "kút, forrrás" jelentésű, a székely írásban pedig a "ly" betű. Mivel a magyar nyelvben csak a lyuk szó kezdődik "ly"-vel, ebből is (meg a sumér jelpárhuzam jelentéséből, valamint a földrajzi neveinkből és a bodrog-alsóbűi rovásfeliratból) következően ez a jel a magyar hieroglif írásban lyuk/Lyukó jelentésű. Egy kazahsztáni lelet alapján világos, hogy a fizikai lyuk, a lyuk/Lyukó jel és a Nap között szoros szemantikai kapcsolat van. Mindezeket ismételten leírtam már, azonban csak intelligens emberektől várom a megértésüket.

   Törlés