2018. július 2., hétfő

A gyulai honfoglalás kori aranyozott bronz jelvény "Ragyogó, ősi Isten" mondata

Szerencsésnek mondhatja magát Gyula városa, mert ismételten olyan honfoglalás kori lelet került elő a földjéből, amely bizonyítja a honfoglalók (hieroglifákkal való) írni-olvasni tudását. Régen foglalkoztatja a kérdés az akadémikus "tudományt", hogy Árpád népe használta-e az írást, de a választ nem sikerült kidolgoznia. A múzeumok polcain százszámra hevernek elolvasatlanul a szó- és mondatjelekkel írt írásemlékek a szkíta, hun, avar mellett a honfoglalás korából is. Az elolvasásukra azonban nem vállalkoznak, mert az beleütközik a prekoncepciókba, ami szerint ugyanis a sztyeppi magyarság nem rendelkezhetett saját fejlesztésű írással, legfeljebb uraktól levetettel. S egyes szerzők ehhez tartják magukat, ha cigánygyerekek potyognak is az égből.

A régész, történész és nyelvész társadalom meghatározó része, meg nyomukban egy sor dilettáns, az írástani ismerethiány miatt sem képes a magyar nép több évezred alatt kialakított hieroglifikus írásának felismerésére. Nem sikerül megérteniük a székely írásnak egy hieroglifikus (ősvallási vonatkozású szójeleket használó) írásból való kialakulását sem. Valljuk be, a magyar hieroglif írás (amelybe a jelen cikkben bemutatott írásemlék is tartozik) valóban nem hasonlít a latin írásra. S aki nem tud elszakadni ettől a kályhától, az dermedten áll előtte. Vagy akár el is bődül és osztogatja a finnugrista jelzőkészletet (a dilettánstól az elmebetegig). Pedig csak a szakismeret szorul erősítésre.   

Számukra a székely írás alfabetikus, azaz szerintük  a székely jelek csak egyetlen hangot jelölnek. A rovásbetűkön túl létező szótag-, szó- és mondatjelekkel nem törődnek, pedig erről hiteles forrásokkal is rendelkezünk, például az 1500-as években Veit Gailel is említést tett a székelyek szó- és mondatjeleiről. Ilyen jeleink száz éve ismertek a "tudomány" számára (a hímes tojások és az archaikus díszítésű fazekasedényeink készítői ma is használják őket, a címereinkben is szerepelnek), de mintha nem is léteznének. 

Vásáry István az ELTÉ-n tartott előadása után hozzá intézett kérdésemre (hány jele is van a székely írásnak) azt válaszolta, hogy lehet vagy 30-40. Amikor visszakérdeztem, hogy akkor Thelegdi János az 1500-as években miért közölt 65 rovásjelet, akkor azt az épületes választ kaptam a professzor úrtól, hogy a többi nem számít. Nos, innen lenne szép a győzelem. Az akadémikus "tudomány" azonban az elmúlt száz évben kudarcot kudarcra halmozott a székely írás eredeztetése terén.


A gyulai aranyozott bronzjelvényen a magyar hieroglif írás egyik jellegzetes, gondolatgazdag írásmutatványát csodálhatjuk meg. Ilyen szövegekkel fejezték ki eleink a világnézeti hovatartozásukat s e cél érdekében évezredek alatt tökélyre vitt, kifinomult jelmontázsokat eszeltek ki, amelyek nem csak szépek, hanem el is lehet őket olvasni. A vallásos tartalomhoz méltó ez az aranyozott és szellemesen megkomponált jelcsoport. Hozzánk meg az méltó, ha el tudjuk olvasni azt, amit őseink üzennek a hasonló jelvényeik által.1/a. ábra. A gyulai honfoglalás kori aranyozott bronz jelvény egy szokásos sugaras napjelkép (fotógrafika)1/b. ábra. Szarmata napjelkép Oroszországból a gyulai jelvény peremén látható "napsugarak"-hoz hasonló fogazással, a szarmata jelvény lényegét a koncentrikus körök alkotják, ami egy kőkor óta széles körben ismert napjelkép, az egyiptomi és a kínai írásban is a "Nap" jele


 1/c. ábra. Czibor Imre alsópáhoki fazekas napjelképének peremén szintén megtalálhatók a gyulai jelvény "napsugarainak" megfelelői


1/d. ábra. Sárrétudvari Hízóföld, honfoglalás kori napjelkép (fotógrafika)2. ábra. A jelvény közepén lévő nyolcágú csillag elemi jelekből van összeállítva


3. ábra. A nyolcágú csillag alakú jel változatai: a sumer "Isten" jel (balra), a gyulai "Isten" hieroglifa (középen) és a magyar számrovás ezer "ősúr" jele (jobbra) formailag pontosan megegyeznek, a jelentések pedig összefüggenek


A jelvény központi helyén lévő nyolcágú csillag (3. ábra) értelmét a két párhuzam alapján Isten, vagy ezer "ősúr" szerint is lehetségesnek kell tartanunk. Ezeket azonban nehéz egyúttal olvasatnak is tekinteni, mert mindkettővel szemben felhozhatók ellenérvek. A sumer jel "Isten" jelentésének egyszerű átvétele a világforradalom jelenlegi állása mellett istenkísértésnek számít a sok sumer-magyar jelpárhuzam ellenére és azonnali kiátkozást von maga után. Azonban a számjelként való elolvasása sem lehetséges, mert a mondat értelmébe és a képszerkezetbe nehezen lenne beleilleszthető egy szám. Az ezer eredeti "ősúr" jelentése és a sumer "isten" jelentéssel való összecsengése azonban már megfontolandó, mert a hasonló jelvények, például világmodellek közepén jellemzően az Isten valamilyen jelképe szerepel. A konkrét ősúr kifejezést mégsem tulajdoníthatjuk a nyolcágú csillag olvasatának, mert a jelmontázsban már szerepel az ős jel s nem gondoljuk, hogy az ismétlődés elfogadható lenne. Az ősúr szó egyébként is két szótagos, amit kerülendőnek gondolunk, feltételezve, hogy a jeleinknek eredetileg egyszótagos jelentése volt. Ugyanez persze elmondható az Isten szóról is. Ezért az Isten olvasatot csak jobb híján ajánljuk. A jel értelme "Isten" lehet, amit a jelvény napjelkép volta is lehetővé tesz, azt azonban lehetségesnek tartjuk, hogy a honfoglalás korában az Isten szó helyett egy egyszótagos szót olvastak ki.
4. ábra. A nyolcágú csillag a Ragyogó ős mondatot rögzítő egységekből áll (a székely írás "r" és "us" jeleivel rokoníthatók ezek a hieroglifák)5. ábra. A sumer Samas "a napisten neve" szójel (balra), gyulai ős hieroglifa (középen) és a székely írás "us" (ős) jele (jobbra
6. ábra. A hettita (luviai) ra szótagjel Gelb nyomán (balra), a gyulai ragyogó hieroglifa (2.), egy Szergej Botalov által közölt kazahsztáni ogur/szabír lelet a ragyogó hieroglifákkal telehintett világoszlop jelképével (3.) és a székely írás "r" betűje (jobbra)A magyar írástörténet kutatását támogatja, ha nálam nyaral a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházban, egy hiteles őrségi parasztházban 


További blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak
A hunok magyar nyelvűségét alátámasztó "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióA veleméri műemléktemplom, amelynek két tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető


Ha Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásraÉdes fiam! Ha egy biztonságos helyet keresel nyaralás céljára, ahol a török idők óta nem járt felfegyverzett iszlámhitű, akkor Velemért ajánlom, abban a békés, erdőkkel koszorúzott, termálstrandokkal és tavakkal körülvett gyönyörű völgyben! www.csinyalohaz.hu www.cserepmadar.hu

5 megjegyzés:

 1. Kéretik visszatanulni Őseink tudását!

  VálaszTörlés
 2. Megpróbálok segíteni benne. Köszönöm a figyelmét!

  VálaszTörlés
 3. Kedves Varga Géza, remélem és bizakodom, hogy vezetésével közelebb jutunk szakrális múltunk megértéséhez. Megtette az első lépéseket, de roppant türelemre van szükség, mert Tamási Áronnal szólva, ilyen esett népnek a gödör alján, mindent előröl kell kezdenie.

  VálaszTörlés
 4. Kedves Alex! Köszönöm az elismerését! Folytatom a munkát. Egyrészt, mert olyan lebilincselően érdekes, hogy nem lehet abbahagyni, másrészt azért, mert vannak olyanok, mint Ön is, akiket szintén érdekel a múltunk.

  VálaszTörlés
 5. Kovács László a fészbuk Magyar őstörténet rovatában: "T Varga Géza ha megengedi kicsit kiegészíteném az ön írását.A nyolc ágú csillag értelmezése kapcsán.Nyilvánvaló hogy az ősmagyarok közt élő regősök látó emberek voltak akik látták népük jövőjét. látták érezték, hogy a legmagyarabb vallás a ránk kényszerített keresztény felekezetek közül a református, ezért a kálvin-csillag előképét a nyolcágú csillagot vésették az aranykorongra. Következésképp a helvét hitvallás is magyar gyökerű. És még hiányolom a párhuzamok közül a hottentotta és maja képeket a nap korongról. Ha esetleg baromságnak tűnik, nem kisebb mint amit maga írt. Jó lenne ha néha pihenne és nem szórná tele azt a honlapot a rendkívül zavaros agymenéseivel."

  Géza Varga: Kedves Kovács László! Mivel én 50 éve kutatom ezt a szakterületet, érthető, hogy talál ebben a rövid cikkben (amelyben nem tudom minden korábbi eredményemet elmesélni a maga kedvéért) olyasmit, amit nem ért. Vannak egyébként olyanok is, akiknek hiába is mondanám el, nem esik le nekik. Hiába, a tudáshoz ép elme és tanulás is szükséges. Ahol mindkettőnek szűkében vannak, ott marad a jelzőosztogatás. Ez egyébként nagyon kényelmes megoldás, nem szükséges hozzá a szakirodalom ismerete, sőt még tisztesség sem a munkát végzőkkel szemben. Én azonban gondoltam azokra is, akik a jelzőosztogatásnál megrekedtek s megírtam egy ezzel foglalkozó cikket is. Ajánlom a nagybecsű figyelmébe!

  A borjú elbődülése, a finnugrista jelzőosztogatás és a tudományos igényű kritika
  https://vargagezairastortenesz.blogspot.com/2018/12/a-borju-elbodulese-finnugrista.html

  VálaszTörlés