Az MTA rováskorpusza

Több éves munka eredményeképpen jelent meg 2021-ben az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja által kiadott rováskorpusz (1. ábra). A székely írás emlékei. Corpus Monumentorum Alphabeto Siculio Exaratorum című kötetet Benkő Elek, Sándor Klára és Vásáry István írtaköszöntőjét Fodor Pál, a BTK címzetes főigazgatója jegyzi. 

Elsősorban az elismerés és a köszönet illeti meg a szerzőket és a kiadót, mert sok forrás válik így elérhetőbbé s ez egy korpusz (az érdemi tudományos célokat eleve nem képviselő leltár) elsőrendű feladata. Azonban létezik egy második sor is a rováskorpusz hibáinak felsorolásával. Alább azon cikkeim címét sorolom fel, amelyek e rováskorpusz érdemeinek és hibáinak egy részét írják le s amelyekre kattintva az olvasó e cikkekhez eljut. Az olvasójuk meggyőződhet arról, hogy - a tudományos haladás szempontjait tekintve - a korpusz egy tendenciózus, magyar- és tudományellenes válogatás. A szerzők az előző átkos "tudományos konszenzusának" hazug prekoncepciója jegyében kizárták, a "futottak még" kategóriába sorolták, vagy tévesen mutatták be a székely írás legfontosabb, a tudomány fejlődését leginkább szolgáló emlékeit és irodalmát. A korpusz hibát követ el, amikor a feltárt tények ellenére tagadja a hun-magyar azonosságot és a székely írás hun eredetét, valamint amikor elhallgatja a ma ismert rovásemlékeink szójeleinek létét. Az olvasó mégis haszonnal forgathatja a kötet lapjait, ha átlát a történelemhamisító szándékokon és megelégszik egy súlyosan hiányos (pl. a népi, uralmi és vallási hieroglifáinkról mit sem tudó) korpusszal.


Az MTA rováskorpusza, a kötet borítója


MTA rováskorpusz kontra MKI: hamis-e a Somogyi-hagyaték?


Az MTA rováskorpusza a Bodrog-alsóbűi rovásírásos fúvókáról


Az MTA rováskorpusza Pray György véleményét idézi a székely írásról
Az MTA rováskorpusza idézi Bél Mátyást aki szerint a szkítáknak hieroglifikus írása volt

Irodalom
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése