2020. július 26., vasárnap

Kercsi hun diadém a "Nagyságos Khuar ősúr a ten" mondattal

A kercsi hun diadémot (1/a. és 1/b. ábra) már sokan emlegették, néhányan a jelentés kifejtésével is megpróbálkoztak. Pap Gábor szerint a központi pártadísz egy kétfejű sas ábrázolása (1)1/a. ábra. A kercsi hun diadém (középen), a diadém hieroglifái (fent) és a hun szójeleknek megfelelő székely rovásjelek (lent)


A székely írásjelek felhasználásával mutatkozik egy másik értelmezési lehetőség is, amely esetben a formai hasonlóságon túl párhuzam és magyarázat is a rendelkezésünkre áll. A sztyeppi népek a királyságot az égig érő fával azonos Istentől származónak gondolták. Ezért érthető, ha uralmuk legitimitásának igazolásaképpen az uralmi jelvényeiken az Istenre hivatkoztak. A magyar égig érő fa ábrázolásai közül a leggyakrabban használt a székely írás "nt/tn" (ten) szójele, amely ismételten előfordul a magyar hieroglifákkal írt Isten szóban (például az énlakai Egy Isten mondatjelben). Ez a ten hieroglifa jelenik meg a kercsi hun diadém aranydíszeként is (2. ábra). A sztyeppi hagyatékból ismerünk egy krími szkíta aranykoronát is, amelyiken hasonló helyzetben (az Isten szó részeként) szerepel a ten szójel (1/c. ábra). Ugyanezt - az Isten olvasatú fejdíszt - találjuk az avar nagyszentmiklósi kincsen is (1/d. ábra). A szkíták, a hunok és az avarok méltóságjelvényein azért hasonlóak a jelek, mert  egyaránt használták a magyar hieroglifákat és az Isten szót is.1/b. ábra. A kercsi hun diadém (fotógrafika)1/c. ábra. Krími szkíta aranykorona a hieroglifikus Isten szóval1/d. A nagyszentmiklósi kincs Isten olvasatú hieroglifikus fejdísze (László Gyula rajza)


Amennyiben figyelembe vesszük a pártán elhelyezett kövek alakjának eltéréseit (amelyeket a hieroglifákkal való azonosíthatóságuk és az olvasatuk miatt nem tulajdoníthatunk az ékszerész szeszélyének), akkor további szavakat olvashatunk el. 2/a. ábra. A kercsi hun pártadísz olvasata: Nagyságos Khuar ősúr a ten2/b. ábra. A székely írás "nt/tn" (Ten) jele3. ábra. A szimmetrikus Nagyságos Khuar ősúr mondatok jelei függőleges oszlopokat alkotnak


A 3. ábrán látható szimmetrikus mondatok a középen lévő Nagyságos Khuar szójel-párostól indulva olvashatók el és a két oldalon elhelyezett ős sar (mai magyarsággal: ősúr) szójel-párokkal lehet befejezni a mondatok olvasását. Hasonló szimmetrikus szövegek az egyiptomi és a hettita hieroglif írásokban is előfordulnak.

Khuar a kaukázusi hunok istenének forrásokban fennmaradt neve, amely azonos a Kura folyó oszét nevével. A hun istennévről az Ősmagyarok Azerbajdzsánban c. kötetükben Mübariz Helilov és Nyitray Szabolcs szerzők tájékoztatnak. Az istennév és a folyónév azonosságára Rátki Zoltán hívta fel a figyelmemet, amiért itt is köszönetet mondok. (2)
4. ábra. A szimmetrikus Lyukó sar (mai magyarsággal: Lyukó úr) mondatok5. ábra. A kercsi hun diadém minden jele egyeztethető a székely írás jeleivel


Az 5. ábrán összevetett kercsi hun és székely jelek közötti eltérések magyarázhatók és ismerősek is az eddig elolvasott hieroglifikus szövegekből. Például a kercsi hun nagy/nagyságos szójel egy talpán álló dombot ábrázol, amihez képest a székely "n" betű 90 fokos fordulattal az élére van állítva, mert egy fapálcába nem lehet vízszintes jelet róni. Hasonló nagy szójeleket a hun és avar szövegekben is találunk.Jegyzet

(1) A dolog (hogy a kercsi hun diadémon egy kétfejű sast ábrázoltak) nem lehetetlen, ám a Pap Gábor gondolatmenetét nem ismerő olvasónak az a gyanúja támadhat, hogy a szerzők csupán azért asszociálnak a kétfejű sasra, mert az osztrák és a hettita kétfejű sast már látták, annak jó az irodalma. Felmerülhet, hogy ezzel szemben a székely írás ten jelét a szerzők nem ismerik eléggé, ezért egyikük sem gondolt arra, hogy a hun diadémon a magyar nyelv ten szava lenne olvasható. 

Meggondolandó összefüggést említ a hozzászólások között a ketni nevet használó olvasóm: "ez a kétfejű ragadozó madár a kos jegy jele. Ez Pap Gábor asztala, de a Ten és a kos jegy annyiban kerülhet közös nevezőre, hogy a kos időszak az élet robbanás szerű kitörésének az időszaka. A tenyész időszak kezdete."

Ez a ten szerepel ugyanis a teng és tenyész szavaink tövében, valamint az isten (am. ős + ten) második felében is. Mindkét helyen "élet" jelentése van (vö. sumér tin "élet", etruszk Tin "a főisten neve"!). Rokona a kínai tien "isten, ég" szó is, ami azért érdekes, mert az első kínai dinasztia, a Xia, hun volt - vagyis ez a fontos szó közös több nyelvben s ezt a közös szókincset éppen a hunok ősei közvetíthették a sztyepp, Kína és a Kárpát-medence között. 

Amennyiben ketni magyarázata és Pap Gábor tézise helytálló (s ugyan mi okunk lenne kételkedni?), akkor ez a találkozás nagyszerű igazolása a két kutatás eredményének. Pap Gábor a csillagképek felől jutott el ugyanarra az eredményre, amelyhez engem a székely jelek vezettek el. 

Mi is lenne méltóbb a világ meghódítására készülő hun uralkodók koronájára a megfékezhetetlen, isteni eredetű életerő jelképénél?

CyrusCyrrhus or Corius (ancient Latin), Gur - Կուր (Armenian), 
Khuar - Къуар (Ossetic), Koera (Dutch), Kor - Кор (Avar), Koura 
(French), Kür (Azerbaijani), Kura (Turkish, Italian, Spanish), Kura 
Кура (Russian), Kyros - Κῦρος (ancient Greek), Mt'k'vari - მტკვარი 
(Georgian, Mingrelian), Mtkvari (alternative name in Western
European languages))

 
Irodalom

Mübariz Helilov - Nyitray Szabolcs: Ősmagyarok Azerbajdzsánban, Hun-idea Kiadó, 2008. 

Varga Géza: Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel


Varga Géza: Ten hieroglifa Somogyvárról
Bikini - Mielőtt végleg elmegyek. Jutalomzene azoknak, akik a veleméri Cserépmadár szálláson, vagy a Csinyálóházban szeretnének pihenni. S persze, okozzon örömet minden más olvasómnak is!Kétségtelen, hogy elfogult vagyok, mert teljes szívemből szeretem az Őrséget és a szállásunkat, de Ön is így járhat, ha egyszer nálunk nyaral! Hívja most a 06(20)534-2780-as telefonszámot!3 megjegyzés:

 1. Lehet egyszerre Ten és kétfejű ragadozó madár is.
  Nyilván nem ismeretlen előtted, hogy ez a kétfejű ragadozó madár a kos jegy jele.
  Ez Pap Gábor asztala, de Ten és a kos jegy annyiban kerülhet közös nevezőre, hogy a kos időszak az élet robbanás szerű kitörésének az időszaka. A tenyész időszak kezdete.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen, erről Pap Gábor bszélt s valóban lehet egyszerre ten és kétfejű sas is. Köszönöm!

   Törlés
 2. karacsony gergely emese almos atila szapolyai zsigmond manuel ''bizanczi'' stb
  Kigyo testu No , I.Geza s II.Geza stb

  https://szkitia.blogstar.hu/2020/07/23/hyperboreusokrol-szkitakrol-hunokrol-magyarokrol-forrasok-konyvek/98067/

  VálaszTörlés