2019. november 2., szombat

Orion csillagképet ábrázoló szkíta Nimród tamga Tiszavasvári Csárdapart lelőhelyről


Bevezető ábra. Magyar, szkíta és bolgár Nimród tamga változatok


Fehér Bence közli a Tiszavasvári Csárdapart lelőhelyen 1966-ban előkerült szkíta agyagedény (egy lassú korongon készült füles bögre) jeleit A Kárpát-medence első ókori feliratcsoportjának meghatározásához c. tanulmányában. Az ásató Lengyel Irina szerint a lelet a szkíta korból, a Kr. e. V-III. századból való. A jelen cikkben értékelt jelcsoport (egy Nimród tamga) a bögre hasán, a füllel átellenben lévő  oldalon van (1. ábra). Bár a három jel megfeleltethető latin betűknek is, meg rovásjeleknek is, nem ebben az irányban kell keresni a magyarázatot.

 1. ábra. A szkíta bögre Nimród tamgája Fehér Bence nyomán


A Nimród tamga jelcsoport az Orion csillagkép végsőkig leegyszerűsített ábrázolása. Ez a csillagkép Eurázsiában és Amerikában is az isteni ősatya (az isteni triász fiú tagjának) égi megjelenése. Ezzel összefüggésben egyes változatai az atya szójeleként szolgálnak. A homokóra alakú sumér megfelelő "Orion" és "atya" jelentést is hordoz. Megtalálható az egyik tatárlakai táblán is, ahol az Orion csillagkép jele. Az Oriont nagy vadásznak tekintik még a közép-amerikai indiánok is. A Jankovics Marcell által közölt lapp mítosz szerint a mögötte lévő Gemini "Ikrek" csillagképpel (a fiaival) az előlük a Tejúton a Sarkcsillag (a napisten palotája) felé menekülő csillagszarvast üldözik. Az eurázsiai mítoszvariációk szerint a szarvasünő egy boldogabb új hazába csalja őket s ott a feleségükké lesz. Könnyű ebben felismerni a hunok által is ismert csodaszarvas mondát. A Nimród tamga a sztyeppi uralkodók, közte a hun-magyar uralkodó dinasztia nemzetségjele. A Nimród tamga különféle módosulatokban fordul elő. A szkíta jeleknek megfelelő változat egy Árpád kori ezüstérmen is megjelenik (2. ábra), több példánya szerepel a bolgár jelkészletben (3. ábra) és szabír/obi-ugor előfordulása is ismert (4. ábra). A sztyeppi népek (szkíták, hunok, bolgárok, szabírok és magyarok) etnokulturális kapcsolatának és közös jelhasználatának bizonyítéka. 

2. ábra. XII. századi magyar érem Nimród tamgával
3. ábra. Bolgár Nimród tamga Preszlávból4. ábra. A Bolse Anyikovo-i obi-ugor szent ligetben talált, szabír készítésű ezüsttál hátoldalán lévő karcolat az Orion csillagképet ábrázolja, alatta egy Nimród tamgával5. ábra. A római kori Savariában, az Iseum területén talált, vakolatra festett Nimród tamga a város szabírhun lakosságának hagyatéka, a sztyeppi őstiszteletnek szentelt díszes helyiség maradéka 6. ábra. A Tusnád Vártető sziklájába vésett Nimród tamga a hun korban ott volt vár maradéka, amely Attila halála után a Csíki medencében elzárkózó székelyek (Csaba királyfi népének) államát védte


A "tudományos konszenzus" a magyar őskultúra és főként a magyar íráshagyomány (a székely írás és a magyar hieroglif írás) iránt érzett zsigeri ellenszenve és az ebből fakadó tarthatatlan prekoncepciói miatt a fenti jeltörténeti és mitológiai összefüggéseket nem kutatta, ezért nem is ismerhette fel. Akkor sem volt hajlandó figyelembe venni a létező és ismert bizonyítékokat, ha a körön kívüliek felhívták rá a figyelmet. Ez arra utal, hogy céljuk nem a múlt feltárása, hanem egy hazugság legyömöszölése a tágra nyílt tekintetű közönség torkán. Az akadémikus "tudomány" emberei kidolgoztak mindenféle elhárítási mechanizmusokat a tények tudomásul vétele ellenében, mint az elhallgatás, a letagadás, a mellébeszélés, a hazudozással egybekötött leletrongálás és a leginkább alkalmazott módszer: a jelzőosztogatás. Mindezt közpénzből és a magyar őskultúra letagadása, meghamisítása érdekében, álságosan a Tudomány papja szerepében tetszelegve. (1)7. ábra. A Zalavárott, "hiteles" ásatáson előkerült Nimród tamga a hun-avar-magyar műveltség és uralom bizonyítéka, bár a "tudományos konszenzus" a rég eltakarodott szovjet megszállók igényének engedelmeskedve szláv és frank emlékeket akar találni ott is, ahol ilyesmiről szó sincs (2)


Fehér Bence sem említi a szkíta Nimród tamga régen közzétett párhuzamait és magyarázatát. Szerinte ez a szkíta jel egy szöveget alkotó írás, amelynek feloldása nem lehetséges (tulajdonosjelzés?), a haladási iránya  bizonytalan. S állítja mindezt tudományos nézetként, holott a dolgozatából csak a tudáshiánya és a valóság letagadására irányuló igyekezete nyilvánvaló. 
8. ábra. Az Orion csillagképJegyzet

(1) Ha bármelyik kedves olvasóm túl szigorúnak gondolja ezt az ítéletet, akkor próbálja megválaszolni azt a kérdést (vagy tegye azt fel az illetékeseknek), hogy mit jelent ez a szkíta jelcsoport és miért nem volt hajlandó észrevenni ezt az elterjedt és fontos írástani jelenséget a "tudományos konszenzus"?


(2) Szőke Béla Miklós régész szerint ez a zalavári jel "Tengri" isten jelképe lenne, ám egy sztyeppi ősvallási írásemlék jelenléte egy hipotetikus frank keresztény központban kétségeket ébreszt. A "Tengri" értelmezésnek aligha van több alátámasztása a hunok és avarok török nyelvűségéről hangoztatott, ám sohasem dokumentált akadémikus prekoncepciónál. Az igaz, hogy egy isten jelképéről van szó, ám a jel jelentését és hangalakját csak a megfelelő módszer ismeretében lehet jobban megközelíteni. Ezt a módszert azonban az egyetemeken nem lehet megtanulni, mert az akadémikus "tudomány" érdemben nem foglalkozik a magyar írástörténettel s azt nem is ismeri.  

Tisztázni kell a jel képi tartalmát és a rokon (hettita/luviai, sumér, kínai stb.) írásrendszerek segítségével a hangalak megállapítása sem reménytelen. A sumér és a kínai rokon jelek "atya" jelentésűek. A székely írásban meglévő változat a "ty" jele, ami az atya szójeléből rövidült le az akrofónia során. A magyar krónikák megőrízték annak emlékét, hogy Attila (akinek a nevét leggyakrabban atyácskaként fordítják) Nimród leszármazottjának tekintette magát. Mindezt összevetve legvalószínűbbnek az atya jelentés és egy ehhez közelálló (ata, ada, apu?) hangalak tűnik. Lényeges, hogy ez a jel nem csak istenábrázolás, hanem egyúttal egy szkíta-hun-magyar uralmi jelkép is. 
Varga Géza: Szabír jelek az Iseumban

Varga Géza: Magyar hieroglif írás

Varga Géza: A független székely állam hun kori jelképei a tusnádi Vártetőn

Varga Géza: Az Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamga Czibor Imre tányérján

Varga Géza: Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán

Varga Géza: A rovológiában a "tudományos konszenzus" egy maffiaszerű csoportosulás blöffje

Varga Géza: A Magyarságkutató Intézetnek, Dr. Horváth-Lugossy Gábor főigazgató úrnak

Varga Géza: A hunok magyar nyelvéről és a székely írás hun eredetéről folyó ostoba vitáról

Varga Géza: Budapesti hun(?) jelvény bibliográfia


Varga Géza: A borjú elbődülése, a finnugrista jelzőosztogatás és a tudományos igényű kritikaA magyar írástörténet kutatását támogatja, ha nálam nyaral a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházban, egy hiteles őrségi parasztházban 
veleméri Cserépmadár szállás kertjében, kávé mellett


Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor nálunk megfelelő terepet talál. Nyilvánvaló, hogy különleges élményben lehet része. Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődők csak itt és csak nálunk kaphatják meg ezt a szellemi csemegét. Egy jellegzetes szobabelső a veleméri Cserépmadár szálláson


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése