2018. április 27., péntek

Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán

Erre a törött fülű szentgyörgyvölgyi csuporra, az őrségi fazekasság e jellegzetes termékére (1. ábra) fekete mázzal rajzoltak egy vízszintes és egy függőleges hullámvonalat, amelyek az óceánt és a Tejutat jelképezik. Van még rajta egy fehérrel rajzolt Nimród tamga is, az Orion csillagkép egyfajta megjelenítése. Ez utóbbi fehér jel sok fejtörést okozott, mert bár a jelet elég gyakran láttam a fazekasedényeken, de mindegyik előfordulás eltért a másiktól, ezért nem volt könnyű megérteni. Nyilvánvaló volt, hogy egyre inkább csak megszokásból, értelmét vesztett díszítésként alkalmazták az egymást váltó generációk. A gyakorisága azonban a jelentés egykori fontosságára utalt. A jel megértéséhez végül egy másik őrségi cserépedény díszítése vezetett el (2. ábra). Azon is szerepelt a függőleges hullámvonal alakú Tejút-jelkép, de a mellette lévő atya jelről már tudtam, hogy az Orion csillagképpel azonosított Nimród apánk jelképes ábrázolása. 1. ábra. A szentgyörgyvölgyi Nimród tamgás csupor, a fehér jelnek egy vízszintes és három függőleges vonalból kellene állnia2. ábra. Zsohár Gyula őriszentpéteri fazekas mester csupra szintén az Orion csillagképpel azonosított ősatyát idézi fel a függőleges hullámvonal mellett, azonban Nimród apánknak másik (a székely írás "ts" betűjével azonos) jelét alkalmazta Az Őrségi népi jelkészlet lényegében azonos a magyar jelkészlettel. Mindkét edényen megtalálható a függőleges hullámvonal (a Tejút jelképe), de a mellettük lévő másik két jel már nem hasonlít egymásra. Szerencsére azt már tudtam a korábbi kutatásaim alapján, hogy az Oriont ábrázoló Nimród tamga változatok két csoportba oszthatók: az egyik típus X alapra épül (2. ábra), a másik típuson pedig felismerhető az Orion övének vízszintes vonala (1. ábra). Azért alakult ki ez sok változat, mert az Orion csillagképet (amiben egy felemelt karú férfit láttak) többféleképpen is le lehet rajzolni, de a rajzok lényege mégis csak az X alak és az Orion öve csillaghármasa lehet.
3. ábra. Az Orion csillagkép


Mivel az X alapú jel azonos a székely írás "ty" betűjével (2. ábra), ami a kínai írás "atya" jelével is rokon, kézenfekvő volt, hogy ez a jelünk az isteni ősatya jelképe. Hosszas töprengések után azt is sikerült felismerni, hogy a jel grafikai alakja az Orion csillagképet ábrázolja, akiben Árpád népe Nimródot látta (Bonfini szerint ez a név a zsidó krónikákból került a magyar évkönyvekbe, azaz korábban - az X alak alapján - Bél lehetett a fiúisten neve). A megértést az segítette, hogy az Orion csillagkép a lapp mítoszok szerint a Tejúton előle az Sarkcsillag felé menekülő csillagszarvasra vadászik. Csak be kellett helyettesíteni a csillagok között zajló jelenetbe a magyar csodaszarva-monda szereplőit. Ezek szerint a Gemini (Ikrek) csillagkép Nimród két fiával, Hunorral és Magorral azonos. Ezt a megfejtést a sumer írás "atya" jele megerősítette, mert az egyúttal az Orion csillagképet is jelöli. A legkorábbi előfordulása ennek az "atya" hieroglifának a tatárlakai táblákon található, ahol az X alak homokóra alakúvá vált (4. ábra). Hasonló a sumer írás "atya" jele is (5. ábra).4. ábra. A tatárlakai táblák "atya, Orion" jele5. ábra. A sumer írás "atya, Orion" jele (L128) 


A székely írás "ty" (atya), a magyar hieroglif írás atya és a kínai írás "atya" jelének a lényege már egy X alakzat (6. és 7. ábra), amely azonban a homokóra alaktól nem áll távol. 6. ábra. A koronázó palást hieroglifákkal írt magasságos atya mondatában már az X alapra kidolgozott jel szerepel
7. ábra. A kínai "atya" szójel lényege is egy X
8. ábra. Az X alapra épített jelek (a ciprusi "a" és a székely "ty" egyik változata) is megfeleltethetők az Orion csillagkép szerkezetének9. ábra. A kínai banpo kultúra (Kr. e. 4800-4300) kerámiájának ismeretlen jelentésű jele feltehetően szintén az Orion csillagképet ábrázolja, de ezen már felismerhető az Orion öve csillaghármasa
10. ábra. Az Árpád-kori magyar ezüstgyűrű Nimród tamgája majdnem pontosan megegyezik a fenti kínai banpo jellel (magántulajdon)11. ábra. Árpád-kori ezüstdénár, közepén a Nimród tamgával, amely jelzi az Orion öv három csillagának a helyét
12. ábra. Óbolgár Nimród tamga, rokona a fenti magyar tamgának, de a változások miatt az Orion öve csak sejthető
13. ábra. Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester tányéra (egy régi másolata), a madár szájában lévő növény töve ugyanabba a népi jelsorozatba tartozik, mint az 1. ábra szentgyörgyvölgyi csuporjának Nimród tamgája, itt elegendő lett volna egyetlen vízszintes vonal az Orion öve jelzésére
14. ábra. Az Iseum területén végzett hiteles ásatáson egy gödör feltöltéséből előkerült vakolatdarabokon több példányban megmaradt jel a Nimród tamga kitűnő előfordulása, amelyen világosan látszik az Orion övének csillaghármasára utaló vízszintes vonal Az Iseumban előkerült vakolatdarabokon két jel ismétlődik. Az egyik az ogur népnév legkorábbi előfordulása, amely az Ószövetségben is emlegetett, Heraklésszel azonos Óg király (a vakolatdarabon Óg sar, azaz mai magyarsággal Óg úr) neve. A másik jelkép a Nimród tamga (14. ábra). A magyar krónikákban is nyoma maradt, hogy Attila Nimródot tekintette az ősapjának. 

A fent tárgyalt jelek arra utalnak, hogy a római korban az Iseumban, vagy a környékén volt egy díszes terem, amely a hun őstiszteletet szolgálta. Ez az őstisztelet megmaradt és kimutatható napjaink népművészetében is. Persze a fazekasok ma már nem értik ezt a jelet és csupán díszítő motívumként használják, különféle rontott változatokban. A jelek összefüggése azonban világos, ami a hun kori lakosság és kultúrájának továbbéléséről tanúskodik.
További blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak
A hunok magyar nyelvűségét alátámasztó "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióA veleméri műemléktemplom, amelynek két tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető


Ha Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra


Ne fogadjon el utángyártott, vagy gyanús csomagolású őrségi szállást! Valódi Cserépmadár szállás és Csinyálóház csak nálunk!Édes fiam! Ha egy biztonságos helyet keresel nyaralás céljára, ahol a török idők óta nem járt felfegyverzett iszlámhitű, akkor Velemért ajánlom, abban a békés, erdőkkel koszorúzott, termálstrandokkal és tavakkal körülvett gyönyörű völgyben! www.csinyalohaz.hu www.cserepmadar.hu
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése