2019. szeptember 22., vasárnap

A csempeszkopácsi Árpád kori templom hieroglifikus mondatai

Korai templomainkban feltűnően sok hieroglifát, vagy hieroglifikus mondatot találunk. Néha úgy tűnik, mintha a magyar kereszténység többet használt volna fel az ősvallási eredetű jelképekből, mint más nemzetek kereszténysége. Ennek egyik oka lehet az avar korban az Al Duna mentén élő hun keresztények évszázadokon át megmaradó hatása is. Az avar korra utal a kunbábonyi avar kagáni sír Ten országa mondatjele is, mert a szó- és jelhasználat folyamatossága etnokulturális kapcsolatok jele lehet. 

E cikkben a csempeszkopácsi templom két hieroglifikus mondatát mutatom be. Az egyik kőbe van faragva a kültéren, a másikat a beltér freskói között találjuk meg.
1. ábra. A csempeszkopácsi Árpád kori templom és a két hieroglifikus mondata
 2. ábra. A templom délre néző bejárata feletti kapubéllet domborműve a hiroglifikus Isten országa mondattal2/a. ábra. Az Isten országa mondat
2/b. ábra. Az énlakai unitárius templom Isten (ős + ten) ligatúrája (ez a tulipánhoz hasonló, Isten alakban elolvasható jelszerű virág magyarázza meg, miért a tulipán a magyar nép kedvenc virága)
2/c. ábra. Hármas halom a Képes Krónikából, a heraldika megőrízte az ország jelentését3/a. ábra. A virágcsokorra emlékeztető Atyaisten mondat az Istennel azonos égig érő fát idézi, a tulipánról tudjuk, hogy Isten olvasatú, az edényen pedig az atya szójelét látjuk
3/b. ábra. A székely írás "ty" betűje az Orion csillagkép egyfajta rajza, az atya szójeléből rövidült le az akrofónia (1) során, megfelelője a kínai írásban "atya", a sumér írásban "atya" és "Orion" jelentésűJegyzet

(1) Az akrofónia az a folyamat, amikor egy szójelből betű alakul ki. A betű a továbbiakban a szó első hangját, vagy az első másssalhangzóját jelöli. Például a szójeléből "j" betű, az atya szójeléből "ty" betű keletkezett.4. ábra. Példa az akrofóniára: a  hieroglifája eredetileg kacskaringó alakú volt (Minuszinszki-medence, Kr. e. VIII. szd., balra) és a székely írás ebből a jelformából kialakult "j" betűje (jobbra), a jelforma egyszerűsödését a mindennapi alkalmazás és a rovástechnológia igénye érte elIrodalom

Varga Géza: Egy örségi szállás hieroglifakereső templomtúrája


Ne fogadjon el utángyártott, lejárt szavatosságú, vagy sérült csomagolású őrségi szállást! Rovológus által vezetett eredeti hangulatú őrségi szállás csak nálunk! A néprajzilag hiteles, de a modern kor eszközeivel ellátott, elbűvölő természeti táj közepén (erdő és patak között) található őrségi szállás a csendre és békére vágyó igényeseknek való. A szállás lefoglalásához hívja most a 06(20)534-2780-as telefonszámot! Cserépmadár szállás és Csinyálóház (azaz kitűnő őrségi szállás) Veleméren is csak egy van.A veleméri Cserépmadár szállás (egy 3 szobás, 11 férőhelyes őrségi szállás) Belső szobájaOnogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra, "Inkább vagyok itthon Etele szolgája, mint vagyonos ember idegenben"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése