2018. február 21., szerda

Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre

Az Őrség és környéke méltán kedvelt úticélja a turistáknak, mert rengeteg látnivaló akad a környéken a reneszánsz várkastélytól a fazekasfaluig, a tófürdőktől a go-kart-pályáig, wellness-központtól a barokk városig és fellegvárig, a kitűnő és olcsó éttermektől a múzeumokig, hogy a természeti szépségekről ne is beszéljünk. A szállásán helyet foglaló vendég azonban csak akkor találja meg könnyen azokat a szépségeket és érdekességeket, amelyek miatt ide érdemes jönni, ha segítséget kap néhány nevezetesség-jegyzék formájában. Erre teszünk kísérletet e cikkben, elérhetővé téve a látnivalók eddigi listáit. E cikkből ugyanis elérhetők a legfontosabb, általánosan keresett látnivaló-jegyzékek. 

Szolgálunk egy különlegességgel is: a rovológiai (magyar írástörténeti) érdekességekre hívjuk fel a kulturális csemegére kíváncsi látogató figyelmét.

Az őrségi és őrségközeli általános nevezetességek listája két csoportosításban is megtekinthető. Van egy települések szerinti lista is az őrségi és őrségközeli látnivalókról. Továbbá van egy téma szerinti csoportosítás is az őrségi és őrségközeli látnivalókról.  Ezt a két látnivaló-listát a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóház (egy igazi őrségi szálláshely) állította össze és tette fel a világhálóra a vendégei tájékoztatása végett. 

Van ezeken a településenkénti és témánkénti nevezetesség-listákon felül néhány további lista is az őrségi látnivalókról, mint például a velemér-környéke.hu ahol szintén megtekinthető néhány őrségi érdekesség.  Ilyen a veleméri cserépmadárka, a veleméri visszhang, a Velemérből induló őrségi túrák, a sárgaliliomos rét stb. Ajánlunk egy grátisz őrségi hieroglifakereső templomtúrát is, amivel a legnagyobb utazásszervező világcégek kínálatát is verjük, mert ilyesmivel ők sem szolgálhatnak.

Az őrségi lakosok, meg az őrségi szálláshelyeken pihenő vendégek, de a neten bolyongó vándor számára is hasznos lehet annak felmérése, hogy milyen írástörténeti nevezetességekkel találkozhat az Őrségben és a közelében. A jelen körültekintésünk összeállításakor nem ragaszkodtunk szigorúan az Őrség egyébként sem egyértelmű lehatárolásához. Az Őrség fogalma ugyanis koronként mást jelentett s nincs is sok okunk arra, hogy az őrségi települések egyik, vagy másik felsorolását kötelező érvényűnek tekintsük. Inkább azt vesszük figyelembe, hogy az Őrségben nyaraló vendégeink elérik-e autóval, vagy sem. 1. ábra. A veleméri Onogesius-szobor talapzatán olvasható az Őrség egyetlen rovásírásos szövege (a latinos Onogesius név magyarosan Hungyőző alakban van átírva, balról jobbra haladó sorvezetéssel)

2. ábra. A körmendi honfoglalás-emlékmű és rovásfelirata, amely - pukkadjanak bár a "szakértők" - szintén balról jobbra halad
3. ábra. A veleméri Cserépmadár szállás bejárata felett található az énlakai unitárius templom mennyezetkazettáinak sarkaiban lévő szójelekből összeállított hieroglifikus Egy isten mondatjel, amelynek árnyékát a Nap minden reggel a falra írja
4. ábra. A szentgyörgyvölgyi református templom mennyezetére rajzolt sugaras napjelkép a hettita (luviai) "Nap" szójel megfelelője; a rajzban ismétlődik a két koncentrikus körből álló Lyukó hieroglifa is, ami a napisten egyik magyar neve, egyúttal a kínai, meg egyiptomi "Nap" szójele is
5. ábra. Szentgyörgyvölgyi csupor, hasán az ismétlődő Négy jó (négy folyó) mondattal
6. ábra. A 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor a világ legkorábbi, jól elolvasható írásemléke, hiteles másolata megtekinthető a veleméri Sindümúzeumban


7. ábra. A világ egyetlen, a magyar jelkincsnek és írástörténetnek szentelt múzeuma a veleméri Sindümúzeum (a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóház, egy autentikus őrségi szállás portáján)
8. ábra. Szentgyörgyvölgyi pohár ötezer éves szárnyas nap mintával; a nyolcvanvalahány éves kitűnő Csótár Rezső fazekas mester ma is készít ilyeneket s az ősvallásból máig apáról-fiúra öröklődő piciny szertartással együtt készíti el és úgy adja át őket a vásárlóinak


9. ábra. A muraszombati Szapáry-kastélyban működö helytörténeti múzeumban van kiállítva ez a szép tejesköcsög, rajta az Istent jelképező égig érő fát ábrázoló szár "növényi szár, úr" hieroglifával (a székely írás "sz" betűjének képszerű előzményével)

10. ábra. A nagytótlaki kerektemplom mennyezetfreskója a magyar hieroglif írás "us" (ős) jelének keresztény megfelelője; az ősvallásban még a Tejút hasadékában kelő napistent ábrázolta, akinek helyébe a kereszténység Jézus Krisztust állította; Jézust ez a freskó a székely írás "sz" betűjének megfelelő függőleges egyenessel (a szár "úr" jellel) azonosítja
11. ábra. A mártonhelyi gótikus templom külső falára festett Szent Kristóf-freskó alján lévő kacskaringók segítettek tisztázni és megérteni a székely írás "j" (jó "folyó") jelének akrofóniáját (hogy milyen szó jeléből alakult is ki a székely "j" betű)
12. ábra. A veleméri Sindümúzeumban lehet megtekinteni a berekböszörményi hieroglifikus gyűrűt (amelyen a nagy szár ég "nagy úr az ég" mondat ismétlődik), az Árpád-kori gyűrűt a múzeum Méhes Sándortól kapta ajándékba, amiért itt is hálás köszönetet mondunk
13. ábra. Az égig érő fa rajza, tetején a Tejút hasadékában kelő napisten jelével, a székely írás "us" (ős) jelének veleméri előfordulásával14. ábra. A kercaszomori szobor a fenti veleméri sindü alapján az égig érő fa és az "us" (ős) rovásjel köztéri emlékműve, készítette Szerváciusz István szobrászművészVarga Géza

További cikkek

Alán amulett a "nagyságos Bél a magas kő" mondattal
A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak
A hunok magyar nyelvűségét alátámasztó "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvenció
Mikor keresztény a kereszt és mikor az ősvallás jelképe?
Szentgyörgyi Rudolf szerint a hun eredetnek nincs helye a nyelvtudományban
Pécsi avar szíjvég hieroglifikus felirattal
Mitől beavató korona a Szent Korona?
A Tolna megyei hun kori súly rovásfelirata
Az 523-as, Quardusat-féle magyar bibliafordítás
A hieroglifikus feliratot hordozó berekböszörményi gyűrű
Lovász László, az MTA elnöke nem vállalkozik tudományos igényű vitára a székely írás eredetéről
A Magyar Nemzeti Múzeumból irányítja valaki a wikipédiás rovásüldözést?
A hun jelvény rendeltetése
A budapesti hun jelvény kora
A budapesti hun jelvény jelei
A budapesti hun jelvény vascsapjának rögzítése
Múzeumi mese a reszelőnyomot hagyó folyadékról
A budapesti hun jelvényről Rezi Kató Gáborral 2010 09 08-án folytatott megbeszélés leírása
Akadémikus reszelő
A temporius-téveszme diadalútja
Horváth Iván: A rovásírás teljes tagadásának álláspontja kihalt
Egy kötelező finnugrász gúnyolódás: a Hun vót, hun nem vót formula
Varga Géza írástörténész életrajza
A székely írás harmadik k jele
A székely írás eredeztetéseA csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthetőA csempeszkopácsi templom kapubélletének Isten országa olvasatú hieroglifikus mondatjeleHa Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése