2019. szeptember 11., szerda

Párthus kori tál Armavirból magyar mondatokkal

Régóta őrizgetem a számítógépemben az armaviri tál rajzát. Az már az első pillantban is nyilvánvaló volt, hogy a magyar hieroglif írás jelei, vagy azzal rokon jelkészlet elemei láthatók rajta, de a hieroglifák kétségbeejtő szétszórtsága késleltette a tál leírását. 

Mivel a jelzőosztogatásban jeleskedő Sárközy Miklós cikke napirendre tűzte a Magyarul beszéltek-e a párthusok? kérdést, neki kellett veselkednem a feladat megoldásának, hiszen a nyelvről elsősorban az írásemlékek elolvasása tanúskodhat. Időközben a hieroglif szövegekkel kapcsolatos tudásunk gyarapodott. Nyilvánvalóvá vált, hogy egyes jelsorokat az isteni középpont felől kell nézni és olvasni. Így (a feje tetejéről a talpára állítva) kell olvasni a rakamazi honfoglalás kori turul és a párthus aranyoroszlán szövegeit is. Továbbá felbukkant néhány "sugár irányú mondat" is a hieroglifikus írásemlékek tengerében (például egy meroving bogláron és a kölkedi avar világmodellen). Ezért az armaviri tál egy lehetséges olvasatának elkészítése könnyebben ment, mint azt korábban gondoltam. Természetesen, az ellenőrzésre szükség lehet, mert a jelek társításának és értelmezésének lehetnek alternatívái. Erre az ellenőrzésre a múzeumok polcain porosodó további hieroglifikus írásemlékek elolvasása, a párhuzamok megismerése és az így remélhetően gyarapodó tudásunk lehetőséget nyújthat. 1. ábra. A párthus kori tál Armavirból (Kubán vidék)A tál szerkezete hasonló a felülnézeti világmodellek szerkezetéhez. A világmodellek sarkain szokásosan az égbe vezető út elolvasható jelképei szerepelnek. Az armaviri tál esetében a sarkokat az ország szójelek és a rájuk épülő hieroglifikus mondatok jelölik ki (1. és 5-7. ábra). A világmodellek közepén az Isten jelképe található s ezt (a sumer dingir "isten" jel megfelelőjét) találjuk az armaviri tál közepén is (2. ábra). 2. ábra. A Lyukó isten a ragyogó folyó mondat vége a köriratban ismétlődik, ami egy imaszöveg ismétlődő mondatairól tanúskodik (hasonló szerkezetű, ismétlődő mondatokat tartalmazó imát találunk a berekböszörményi gyűrűn és a karcagi csatkarikán és az Iseumban kiásott római kori hun világmodellen is)  


A 2. ábrán olvasható hieroglifikus Lyukó isten a ragyogó folyó mondat azt fejezi ki, hogy a tálat készítő eleink a Tejutat (az égig érő fát) azonosnak tartották az Istennel. Berze Nagy János Az égigérő fa című kötetében népmesék elemzése alapján megállapítja, hogy a magyar néphit szerint az égig érő fa (Tejút) azonos az Istennel. Ez a párhuzamos gondolat egyrészt hitelesíti az armaviri tál e mondatának olvasatát (az égi folyó azonos az Istennel), másrészt párhuzamot képez a magyar ősvallás és az armaviri tál világnézeti alapjai között. 

A szokásos világmodellek nem öt, hanem csak négy sugár irányú mondatot tartalmaznak. Az eltérést nem illik azzal magyarázni, hogy a fazekas eltévesztette a dolgát, mert csak abban lehetünk bizonyosak, hogy ő jobban értett ezekhez a hieroglifákhoz, mint mi, kései utódok. 

Amikor tisztázni akarjuk ezen eltérés magyarázatát, akkor körül kell néznünk a lehetséges párhuzamok (a világmodellek "sugár irányú mondatai") körében. Ilyeneket találunk többek között egy meroving tulajdonba került hun bogláron és a hasonló szerkezetű kölkedi avar világmodellen is. Ezeknek ráadásul azonos a mondanivalója is (egy-egy országot, vagy földet írnak le). 

Továbbá az emlékezetünkbe kell idézni, amit Götz László Keleten kél a Nap c. kötetében olvashattunk, hogy a párthus időkben a hun uralkodócsalád ágai öt országban is uralkodtak. A hun-magyar uralkodócsalád és nyomában a szép hazánkban uralkodó egyéb királyok a címeik felsorolásában az első világháborúig megőrízték mindazon országok nevét, amelyek valaha az uralmuk alá tartoztak. Hasonló országlistát (az országok jelmondatainak listáját) képezhetik az armaviri tál "sugár irányú mondatai" is, amelyek - ahogyan az rokon kultúrájú országok jelmondatai esetében elvárható - nem pontosan azonosak.  3. ábra. A meroving boglár sugár irányú, Lyukó Isten országa olvasatú mondata4. ábra. A kölkedi avar boglár sugár irányú mondatának olvasata: Nagyságos Ten úr földje, a szóhasználat eltérő (az ország szó helyett a földet használja), ám a gondolat lényege kétségen kívül azonos az armaviri mondatéval5. ábra. Az armaviri Atya országa mondat6. ábra. Az armaviri Magas folyó országa mondat7. ábra. Az armaviri Magasságos ország mondat


Az 5-7. ábrákon látható mondatokat az Isteni középpont felől nézve kell olvasni. A mondatok be vannak keretezve s a képszerű keretek is jelentést hordoznak. A keretek alja a sarok hegyét (a világoszlopot, a Tejutat) idézi, a felső része pedig a Tejút hasadékát, amelyben karácsonykor a Nap kél. A keret vonalai is elolvashatók, de nem biztos, hogy elolvasandók. Tartozhatnak jelentést aláfestő, ám az olvasatba nem tartozó képi elemek közé is. Az 5-6. ábra kerete az Ős sar (mai magyarsággal Ősúr), a 7. ábra kerete pedig a Nagy sar (mai magyarsággal Nagyúr) mondatot rögzíti.
6. ábra. A Magasságos ős köve mondat a párthus tálról (balra) és a Magasságos Ten köve mondat egy zalai hímes tojásról (jobbra)A veleméri műemléktemplom, amelynek két tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető


Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődők  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!


A szállásnak nevet adó veleméri cserépmadárka

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése