2024. július 9., kedd

Őrségi és őrségközeli templomok hieroglifái

Bevezető

A veleméri rajzos sindük felbukkanása felvetette a székely írással összefüggő őrségi jelkészlet eredetének kérdését. A válasz megfogalmazásához ismerni kellene az Őrség jeltörténetét, ám ez még feldolgozásra vár. E cikkben az őrségi és őrségközeli Árpád kori templomokban eddig talált "rovásjeleket", pontosabban: magyar hieroglifákat (vallási kötődésű szójeleket) mutatom be. 


1. ábra. A csempeszkopácsi templom Isten országa és atyaisten ligatúráiA veleméri templom hieroglifái és mondatjelei2. ábra. A veleméri templom Egy ős mondatjele3. ábra. A veleméri templom Lyukó hieroglifája
4. ábra. A veleméri templom Egy sar (mai magyarsággal: Egy úr) mondatjele
5. ábra. A veleméri templom kereszt-ábrázolása a feliratos táblával együtt a kettős kereszt alakú Egy hieroglifa6. ábra. A veleméri templom diadalíve a nagy hieroglifát idézi, az égbolt ívét, amelynek tetőpontján trónol az Isten


A nagytótlaki körtemplom hieroglifái


7. ábra. A nagytótlaki körtemplom ős hieroglifája a kör alakú templomtér mennyezetének közepén8. ábra. A nagytótlaki körtemplom Dana sar (mai magyarsággal: Dana úr) mondatjele a templom csúcsán
9. ábra. A nagytótlaki körtemplom Dana "isten" hieroglifája az egyik freskónA domonkosfai templom ten hieroglifája

10. ábra. A domonkosfai templom eget tartó világfát ábrázoló Nagy ten képszerkezete (ábrázolási konvenciója)11. ábra. A domonkosfai templom szimmetrikus  szár ős ten (mai magyarsággal: Jóságos Úristen) mondatjele


A mártonhelyi gótikus templom hieroglifája


12. ábra. A mártonhelyi (Martjanci, Szlovénia) gótikus templom Szent Kristóf freskójának "folyó" hieroglifái


A csempeszkopácsi Isten országa és atyaisten mondatjel


13. ábra. A csempeszkopácsi templom kapubélletéből az Isten országa mondatjel14. ábra. A csempeszkopácsi templom freskórészlete az Atyaisten mondatjeleSzentgyörgyvölgyi református templom


15. ábra. A szentgyörgyvölgyi református templom mennyezetének napjelképe Lyukó hieroglifák és Lyukó szár magas kő (mai magyarsággal: Lyukó úr magas köve) mondatjelek sorával16. ábra. A szentgyörgyvölgyi református templom Lyukó szár magas kő (mai magyarsággal: Lyukó úr magas köve) mondatjele
Irodalom

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.

Varga Géza: A nagytótlaki körtemplom 

Varga Géza: A veleméri Szentháromság-templom ősvallásból örökölt jelei
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése