2023. május 19., péntek

Neolitikus világmodellekből Árpád kori köriratok

 


2/a. ábra. A neolitikus Karanovo-kultúra pecsétnyomója Bulgáriából, középen a ragyogó hieroglifa, a kerületén meg ismétlődik a nagy és a szár szójel, együttes olvasatuk Ragyogó nagyúr (a nagyúrnak olvasott részlet második, nem valószínű lehetőségként esetleg ég hieroglifaként is olvasható)2/b. ábra. 
Meroving korong a rajta négyszer elolvasható Lyukó ég szár (mai magyarsággal a Lyukó az ég ura) mondattal (középen), lent balra a meroving hieroglifák, jobbra pedig a nékik megfelelő székely "ly" (Lyukó), "g" (ég) és "sz" (szár "úr") jelek

2/c. ábra. A berekböszörményi Árpád kori gyűrű negyedeiben három jel ismétlődik, ezek olvasata: Nagyságos úr az égbenNagy úr az ég, vagy az Ég ura nagy 
A 2/a. ábrán látható Karanovo pecsétnyomóhoz (a körirat sarkain lévő sarokjeleket illetően) hasonló a 2/b. ábrán lévő meroving korong (2/b. ábra) világmodellje. Az ezeken látható sarokjelek alakja szinte azonos. Mégis eltérően (nagy szár "nagyúr", vagy ég alakban) olvastam el őket. Ez természetesen magyarázatra szorul (1). Az ilyen felmerülő kérdések megválaszolása mindig előreviszi az írástörténeti kutatást. Ez esetben is erről van szó. A berekböszörményi gyűrű (2/c. ábra) szójeleivel együtt írástörténeti jelentőségű megfeleléseket találunk a Karanovo és meroving világmodelleken. Nem véletlen, hogy a berekböszörményi gyűrű negyedelt köriratában ugyanazok a nagyszár és ég hieroglifák olvashatók. Ez e jelek vallásos jelentőségével függenek össze. Az ősvallás jelképrendszerének fejlődése tette lehetővé a legkorábbi írások kialakulását. 

A Karanovo kultúra és a meroving korong világmodellje nyilvánvalóan összefügg az Árpád kori gyűrű köriratával. Egy összefüggő írásalkalmazási folyamat különböző fejlettségű állomásai ezek. Azt mutatja meg ez a három írásemlék, miképpen változik át az íráshasználat a neolitikus világmodellből középkori körirattá. 

Ugyanerre az átmenetre láttunk példát a szentgericei mennyezetkazetta világmodelljének és a karcagi csatkarika köriratának esetében is. Amiből következően nem véletlen egybeesésről van szó, hanem törvényszerű összefüggésekről. Ezek megértése nélkül a magyar őstörténet és az írás kialakulásának históriája nem tisztázható. 

A hasonló összefüggések segítik a magyar hieroglif írás megértését, a jelek fejlődésének feltárását.  Egyúttal rávilágítanak az etnokulturális folyamatok összefüggéseire, a magyar írás- és nyelvhasználat, valamint identitás  elterjedtségére is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése