2019. október 13., vasárnap

Új hun rovásjelek a Selyemút mellékéről, Terezinből

A régészek újabb és újabb bizonyítékait tárják fel annak, hogy a hunok magyarul beszéltek és a székely írás elődjét használták. Sorra dőlnek meg a székely írás eredetéről alkotott magyar- és tudományellenes finnugrista hipotézisek. E cikkben az Ufa környéki Terezinnél feltárt hun (hun-szkíta?) sírokból mutatunk be néhány székelyazonos jelet és egy belőlük kiolvasható magyar mondatot. 1/a. ábra. A terezini hun "u" és "v" rovásjel Kr. e. 200 tájáról egy falakatról (fotógrafika), a jelek eredetileg az állatbőr alakjába öntött bronz félkészöntvény, a keftiu alakját utánozták s ezzel függhet össze a két jelnév is: "u" (hurrita ushu "réz"), "v" (magyar vaske "vas")  
1/b. ábra. A terezini hun "u" és "v" rovásjel grafikai megerősítés nélkül1/c. ábra. A székely írás "u" és "v" betűje
1/d. ábra. Inka palást részlete a székely "u" párhuzamával (fotógrafika), világossá teszi, hogy a jelforma aligha magyarázható latin hatással


Róna-Tas András professzor úr és nyomában Sándor Klára is a székely írásra gyakorolt latin hatás bizonyítékának tekintette, hogy a latin ábécé "u" és "v" betűje, meg a székely írás "u" és "v" betűje kölcsönösen hasonlítanak egymásra. Kétségtelen, hogy ezek a párhuzamok a két írás rokonságának a jelei. Ám a szerzők nem gondoltak arra, hogy a dolog fordítva is történhetett (a székely írás hathatott a latinra). A haynauista-hunfalvysta szabály alapján lehetőleg minden kultúrjavunkat a környező szláv, germán népektől, esetleg a sémi és latin kultúrából kell eredeztetni (1).   

A kölcsönadót és a kölcsönvevőt úgy határozhatjuk meg, hogy a jelforma fejlődését (folyamatos egyszerűsödését) nyomon követve besoroljuk az időrendbe rakott változatok közé a latin és a székely formákat is. Nos, ezzel az eljárással egyértelműen megállapítható, hogy az egyszerűbb latin jelformák későiek, a több vonalból álló hun-székely változatok pedig korábbiak. Mindezt már megírtam a Magyar hieroglif írás c. kötetben, amelyből némelyik professzor példánnyal is rendelkezik, de nem sietnek módosítani a lejárt szavatosságú elméleteiket. 

Ez a terezini lelet most újfent megerősíti azt, hogy nem a latinoktól, hanem hun őseinktől kaptuk a székely írást és ezen belül az "u" és "v" betűinket is. Nehéz is lenne elképzelni, hogy a latin írás már Kr. e. 200 táján hatást gyakorolt a Tuva vidékén élő hunokra, meg az amerikai indiánok népi jelkészletére is. Nyilván ez a terezini lelet sem lépi át a "szakértők" ingerküszöbét és ugyanúgy lapítanak tovább a "tudományos konszenzus" kerítése mögött, mint az a bizonyos tehénlepény a tágas tuvai sztyeppén. 
2/a. ábra. A terezini hun falakat (fából készült lakat) másik végére balról jobbra haladó sorvezetéssel a Ragyogó nagy ős mondatot karcolta a gazdája (fotógrafika, a jobb szélső hieroglifa alakjának azonosítása bizonytalan) 2/b. ábra. A terezini hun "lakat", amelynek bal alsó és jobb felső sarkából a fenti két szöveget kiemeltem3/a. ábra. A másik terezini hun falakaton egy ég szójelet találunk3/b. ábra. Kínai neolitikus tál az ég hieroglifát is alkalmazó világmodellel3/c. ábra. Szentgyörgyvölgyi korsó ég jeles világmodellel
4/a. ábra. Egy terezini hun bőrtárgyon az ügy "folyó" hieroglifa olvasható4/b. ábra. Az énlakai unitárius templom rovásírásos mennyezetkazettája egy patakokkal (Ak) és folyókkal (ügy) keretezett világmodell, amelynek jobb szélén egy ügy "folyó" hieroglifát látunk4/c. ábra. Kájoni János "ü" (ügy) rovásjele


Jegyzet

(1) E féloldalas elképzelésnek egy - a finnugrizmus alapító atyái által kötött és a "tudományos konszenzus" által életben tartott - nem publikus megállapodás képezheti az alapját. E szerint a magyarság nem származhat a szkíta-hun népességből, mert az a világ legrégebbi népe és az egyik legmagasabb kultúra hordozója, amit ezért indoeurópainak kell minősíteni. Nekünk az Urál vidékét jelölték ki, ahonnan rövid úton kerültünk be a Kárpát-medencébe s a mese szerint minden kultúrjavunkat e rövid úton szedtük össze. Róna-Tas András professzor úr meg is határozta azokat a földrajzi szélességi és hosszúsági paramétereket, amelyek között a magyar őstörténet kutatható. Nos, ezek a terezini leletek és általában a magyar hieroglif írás párhuzamainak előkerülési helyei kívül esnek az engedélyezett kutatási terület határain.


Irodalom

veleméri Cserépmadár szállás kertjében jólesik a reggeli kávé


Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor nálunk megfelelő terepet talál. Volt szerencsém a milánói Boscolo-ban, egy ötcsillagos szállodában is eltölteni néhány napot és állíthatom, hogy az igen magas színvonalú kiszolgálásnak volt egy súlyos hibapontja: az alkalmazottak egy szót sem szóltak a magyar írástörténetről s a szállodai környezetben sem volt egyetlen rovásfelirat sem. Ha Ön ezt a nyaralási malőrt el szeretné kerülni, akkor - amennyiben javasolhatom - hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot!
veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóház (egy igazi őrségi szállás) kertjében lévő Lugasvég a reggelizések, sörözések és beszélgetések kitűnő terepe, a wifinek köszönhetően a digitális nomádok is kiélhetik itt a munkamániájukatHa a kedves olvasó azt gondolná e veleméri képek láttán, hogy az Őrség maga a földi paradicsom, akkor találkozik a véleményünk. Én ugyan kétségkívül elfogult vagyok, de ezt senki se irigyelje tőlem, mert mindenki az lehet, ha nálunk nyaral.4 megjegyzés:

 1. A finnugrász kontinuitás ma is biztosított. A tv Reguly Antal jeles finnugor kutatót méltatta, és bemutatta múzeumát. Szegény Magyarország, - asztalánál jól tartják a Habsburg trónörökös Györgyöt, az orosz és török ellenségeinket, és 1919 örököseit egyaránt.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Sajnos, igazad van. Mintha egy idegen megszállás alatt görnyedő ország lennénk ...

   Törlés
 2. https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/orban-viktor-lezsak-sandor-a-magyar-nemzeti-kultura-szoszoloja-3350776/
  A lánya Lezsák Andrea meg valalhol Szibériába kutatja a Szkíta-Hun elődeinket.

  VálaszTörlés