2019. szeptember 17., kedd

Párthus tál a "Lyukó a Bél isten" mondattal

Tudjuk, hogy az archaikus díszítésű edények jelei az Édent, a Teremtés helyszínét és a Teremtőt jelképezik. Ebben a cikkben egy párthus tál "díszítését" elemezzük és olvassuk el (1). 
1/a. ábra. A párthus tál (középen) és hieroglifái (balra), valamint ezek megfelelői a székely írásban és a magyar jelkészletben (jobbra), a magyar jelek fentről lefelé a következők: a székely írás "ly" és "b" rovásbetűje, a gyulai ruhadísz Isten jele, valamint a székely írás "us" (ős) hieroglifája


1/b. ábra. A párthus tál, közepén a Lyukó a Bél isten mondattal (fotógrafika)2/a. ábra. A párthus tál közepén lévő nyolcágú csillag Isten jelentésű

2/b. A gyulai honfoglalás kori aranyozott bronz ruhadísz közepén is egy hasonló nyolcágú csillag jelképezi és rögzíti az IstentA most elemzett párthus tálon megfigyelhetjük a "sugár irányú mondat" jelenségét is, amit eddig csak párthus, hun, avar, honfoglaló magyar és meroving tárgyakon észleltünk (2. ábra). Ez egy Ázsiából kiinduló és Nyugat-Európáig eljutó etnokulturális hatás bizonyítéka. 

3. ábra. "Sugár irányú mondatok" a párthus tálról (balra) és a gyulai honfoglalás kori ruhadíszről (jobbra)A párthus tál és a magyar ruhadísz nyolcágú csillagának sugara egy-egy elolvasható mondat (3. ábra), amelyekben egyaránt szerepel az ős szójel, a Tejút hasadékában kelő Nap jelképe. A párthus mondat Lyukó ős, a magyar mondat Ragyogó ős olvasatú. 

E kulturális jelenséghez a magyar hieroglif írás jelei társulnak s általuk magyar mondatokat tudunk elolvasni. A hun-szkíta világnézet, ősvallás és állameszme páratlan szépségű illusztrációi aligha értelmezhetők másképpen, mint hogy a párthusok, avarok, hunok és honfoglaló magyarok egyaránt magyarul beszéltek. A hun-avar hatást a meroving és frank világnézet még további évszázadokig tükrözte.


Jegyzetek

(1) Az olvasóban a hasonló írásemlékek megismerésekor felmerülhet a gondolat, hogy tévesen ítélem meg ezeknek a jeleknek az együttesét, hiszen szemmel láthatóan díszítésről van szó, amit talán indokolatlan írásként kezelni. Bár ezt a kérdést már tisztáztam a Magyar hieroglif írás c. kötetben, mégis szükség lehet az ismétlésre. Több dolgot is meg kell fontolni. 
- Egyrészt azt, hogy egy díszítés is lehet elolvasható, tehát az írásemlék díszes jellege nem zárja ki annak írás voltát. 
- Másrészt, hogy a régiek számára fontos műfaj volt a világmodell, ahol a jelek nem alkottak sorokat. S e tál "díszítése" is világmodell. 
- Harmadrészt, hogy a jelek egy részét talán nem is kell mondatba rendezve kiolvasni, mert a szerepük csak a környezet jellemzése, egy gondolati kép felidézése volt.
- A magyar hieroglif írás, amelynek a jeleit e párthus tálon látjuka modern írásokhoz képest csak korlátozottan használható. Regényeket nem lehet írni vele, ám kifejezetten erős a díszítő hatása. Ez nem azt jelenti, hogy nem írás, hanem azt, hogy másfajta írás, amelynek saját céljai és szabályai voltak. Nem azért jött létre, hogy szerelmes levelet, történeti krónikát, vagy adóbevallást lehessen írni vele, hanem azért, hogy az edényeken a Teremtőre és a Teremtésre emlékeztesse a halandót. Ezzel azt mondta el a környezetének, hogy az étel és az ital, amit magához vesznek belőle, az Isten ajándéka. Erre a célra pontosan elegendő volt a fent látható, díszítésnek tűnő jelrendszer. Ha az írás a gondolat rögzítése jelekkel, akkor ez a tál ennek a definíciónak megfelel. Szent mondanivalóhoz szent jelek illenek s ilyeneket látunk az edényen.  


Irodalom

Varga Géza: Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?

Varga Géza: Párthus tartalom

Varga Géza: Magyar hieroglif írás

Ne fogadjon el utángyártott, lejárt szavatosságú, vagy sérült csomagolású őrségi szállást! Rovológus által vezetett eredeti hangulatú őrségi szállás csak nálunk! A néprajzilag hiteles, de a modern kor eszközeivel ellátott, elbűvölő természeti táj közepén (erdő és patak között) található őrségi szállás az igényeseknek való. A szállás lefoglalásához hívja most a 06(20)534-2780-as telefonszámot! Cserépmadár szállás és Csinyálóház (azaz kitűnő őrségi szállás) Veleméren is csak egy van.A veleméri Cserépmadár szállás (egy 3 szobás, 11 férőhelyes őrségi szállás) Belső szobája
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra, "Inkább vagyok itthon Etele szolgája, mint vagyonos ember idegenben"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése