2019. január 28., hétfő

Garabonciális használati utasítás őrségi szállások kódisállásaihoz, gyanútlan szállóvendégeknek

Az Őrséget sok, mit sem sejtő városlakó keresi fel, azt remélvén, hogy a városi zaj után itt végre valami mást, egy kis megnyugvást talál. Nos, ami a mást illeti, a reményei teljesülhetnek, ám ahhoz, hogy elkerülje a nyugtalanító helyzeteket, érdemes megismernie e mesebeli táj évezredes illemszabályait is. Veleméren van lakásom, ahol az ősvallási hiedelmeknek oly sok titokzatos törmeléke és kelléke fennmaradt s ahol a néhai idősb Kolossa Elek szomszédomtól kapott tájékoztatás szerint - "nemrégen még baszorkányok is éltek"1. ábra. Néhai Antal József veleméri kódisállásos háza, amelynek tetőzetét az 1928-as rettentő égiháború - az ősvallási eredetű sindürajzoknak köszönhetően - megkímélteHozzátehetjük: az még hagyján lenne, hogy éltek boszorkányok, ám az korántsem bizonyos, hogy e különös lények ugyanúgy halandók, mint mi. Nem tudhatjuk, hogy az eltemetett és a veleméri temető pompásan virágzó hortenziabokrai alatt ezer éve nyugvó régiek holnap nem jönnek-e szembe velünk egy baljós forgószélben, nem kopogtatnak-e be a házba, ahol éppen nyaralunk. Úgy kell élnünk az Őrségben, mintha bármikor, akár békés borozgatás közben is felbukkanhatnának közöttünk - hiszen egyikünknek sincs szerződése arról, hogy mindörökre és visszavonhatatlanul eltűntek volna. Ezért aztán a gyanútlan és táltoshitben járatlan városiaknak elkelhet némi tájékoztató arról, miképpen is kell errefelé viselkedni, hogy a legpusztítóbb vészt elkerüljék. 2. ábra. Ez a veleméri rajzos sindü mentette meg a szomszédom, néhai Antal József házát az 1928-as nagy vihar idején, az égig érő fa csúcsán a székely írás "us" (ős), a hettita hieroglif írás "Isten" szójele látható (Sindümúzeum)Először is itt van az a bizonyos kódisállás, amiről az évszázados őrségi téglaházak nevezetesek. E házak jó része ma szálláshelyként működik s a városi népeknek legfeljebb az tűnik fel, hogy milyen különös neve van errefelé a tornácnak. Ha csak sejtenék, hogy mennyivel többről is van szó puszta esőbeállónál!
3. ábra. Antal József névbetűi egy veleméri rajzos sindün (Sindümúzeum)


A kódisállás a konyha előtti, három, vagy több oszlopon álló előtető, ahová a kódis behúzódhat az eső és a szél elől, amíg a gazdaasszony a konyhában keres neki valami ennivalót. Innen megsejthető az a szomorú helyzet, miszerint kétféle ember van. Az egyik fajta ember házban él és védve van az idő járásától, a konyhájában akad enni- és innivaló. Ideiglenesen ezek közé tartozik a turista is, aki a szabadidő eltöltése érdekében kibérel egy-egy hasonló kódisállásos házat. Ezzel szemben a másik emberfajta ki van téve az időjárás viszontagságainak, sőt - megsúgjuk - talán azonos is az idő borzalmaival, mert ő maga az Üdő (1). Az antropomorf alakban megjelenő jövevénynek látszólag nem nagyon van ennivalója, sorsa a viszontagság, a számkivetettség és a nélkülözés. E két ember- vagy lélekfajta világának az érintkezési - ha úgy tetszik: ütközési - pontja a kódisállás. Békés helynek látszik, de könnyen kiderülhet, hogy valójában egy frontvonal. Márpedig, ha az óvatlan városlakót a sorsa éppen ide, két világ határmezsgyéjére hozza, akkor illik ismernie a viselkedési normákat is, amelyek megvédik a határon bekövetkezhető rettenettől. 4. ábra. Tizenegyezer éves szibériai bálványok részlete magyar hieroglifákkal és baljós tekintettel5. ábra. Négy-ötezer éves Amur-menti sziklarajz magyar hieroglifákkal, középen az Isten szóval, amely akkor még az ősvallás hieroglifákat olvasni tudó fennvalóját jelölte
6. ábra. Darhat sámánköpeny hátának részlete magyar hieroglifákkal, egykor a varázslók még ehhez hasonló romantikus egyenruhát hordtak, amiről messziről fel lehetett őket ismerni, ma már azonban figyelni kell az egyéb ismertetőjegyekre is, mert nem ilyen egyszerű a helyzet

7. ábra. A veleméri Cserépmadár szállás biztonságos, ugyanis bejáratánál a reggeli Nap a falra rajzolja a több ezer éves Isten szójelet, ám ettől függetlenül is érdemes betartani a garabonciális óvatosság előírásait, hiszen az elképzelhetetlen szörnyűségek lehetőségét csak a legnagyobb biztonságra törekedve lehet megnyugtató módon csökkenteniA mendemondák szerint arra kell figyelni, hogy akad-e az égen olyan fekete felleg, amelyik leereszkedik valahol a láthatáron belül s aztán érkezik-e abból az irányból egy kódisnak tűnő vénember rongyos ruhában,  borostás arccal, ráncosan, fáradtan és éhesen.  Ha ez a jövevény - errefelé kerítés nem lévén - megáll a kódisállásban, vagy annak közelében és szóba elegyedünk vele, akkor nagyon kell figyelnünk a véle folytatott beszélgetés minden részletére. Különösen gyanússá teheti az érkezőt, ha annak idején foggal született, esetleg ma is több foga van a szabványosnál - ahogyan ez a táltosokra jellemző. Ezek persze nehezen ellenőrizhető körülmények, hiszen feltűnő és illetlen is lenne, ha minden érkezőt legelsőként a fogazata ellenőrzésével "igazoltatnánk". Van azonban olyan ismertetőjele is e titokzatos jövevénynek, amire könnyebben felfigyelhetünk: ugyanis rendszerint könyvet szorongat a hóna alatt. A fáma nem szól arról, hogy milyen is az a könyv. E sorok szerzője azonban úgy gondolja, hogy a legnagyobb valószínűség szerint olyan kötetről lehet szó, amelyben a magyar hieroglif írás ősvallási kötődésű jelei fel vannak sorolva. Ilyen ma csak egyetlen egy van, azt is én írtam (9. ábra), ám régebben lehetett több hasonló is, amit esetleg ki sem nyomtattak, csupán kézírásos kódexként forgott közkézen, vagy a viharosan kavargó szélvészben.8. ábra. Hagyományos őrségi tejesköcsög a rontáselhárító X alakú jellel (a magyarszombatfai Czugh Zsuzsa műhelyéből), Bél isten hieroglifájával, amiből a székely írás "b" betűje kialakult


Ez a sötét felhőkből érkező idegen tejet, vagy tojást kér a háziaktól, vagy akiket annak gondol - és itt kerülhetnek képbe a szállóvendégek, akik néhány napig valóban a sajátjukként használják a házat. A jövevény kérésének teljesítését nem szabad megtagadniuk, sőt kimérni sem lehet a tejet, vagy a tojást. Egész köcsög tejet kell elébe tenni, tehát ha lehet, akkor ne dobozban (mert az mérve van), hanem hagyományos tejesköcsögben (8. ábra). Nem érdemes azt sem füllenteni, hogy éppen elfogyott, azt meg pláne ne mondjuk, hogy vegyen a boltban magának. Az idegen nagyon jól tudja, hogy a hűtőben van három liter dobozos tejünk s azonnal a szemünkre is olvasná - ám akkor már kész a baj. Ez egy vizsga, amelyben emberségből vizsgázunk s amelyen oly könnyű elbuknia egy óvatlan nagyvárosinak. Ha elbuktunk, azt onnan tudjuk meg, hogy a kódisformájú elkezd fenyegetőzni: 

- Majd adnál még, de akkor már késő lesz! -  9. ábra. A Magyar hieroglif írás c. kötetem minden jobb garabonciásnak és városlakónak ajánlható olvasmány


A megbántott, visszautasított garabonciás, mert róla van szó (2) büntetésül vihart, jégverést okoz, majd a könyvét a hóna alól elővéve, "kiolvassa" belőle a sárkányt. Innen gondolom, hogy mégsem az én könyvem lehet a hóna alatt (9. ábra), mert abba nem írtam bele semmiféle sárkányt. (3) A sárkány a viharból alászállva hátára veszi a kódist és elrepül vele. Távoztában azonban pusztulást hagy maga után: a farkával lesöpri a házak tetejét, miközben tövestől dönti ki a legnagyobb fákat is. A szállóvendégeket ebből nyilván az érinti a legsúlyosabban, hogy a ház mellett álló autóikra is hullhat a tető gerendáiból és cserepeiből, sőt akár rá is dőlhet egy fa. Persze 5 km-re tőlünk, Szentgyörgyvölgyön van egy kitűnő autószerelő (Lengyel Gyula, telefonszáma a szerkesztőségben), de jobb a bajt elkerülni!

Amennyiben a kedves olvasó szeretne jobban megismerkedni e különleges és baljós határmezsgyével, akkor nálunk a helye! Meg kívánja ismerni a forgószéllel érkező táltosok világából ránk maradt jelképeket és eredetiben szeretné látni a valaha volt, sorsdöntő beszélgetések színhelyét: a kódisállásokat? E különleges kalandhoz Sindümúzeumot, hiteles őrségi szállást, valamint a fent bemutatott tejesköcsögben grátisz (laktózmentes) tejet biztosítunk. 

Várjuk szeretettel a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházban!


Jegyzet

(1) A napisten egyik régi magyar neve Üdő úr, a szkítáknál Oitoszür "Idő úr", a sumereknél Utu sar "Időkirály".
(2) A garabonciás, vagy garabonciás diák leírását itt olvashatja a nyájas olvasó.

(3) A könyveknek azonban különös sorsa van. Az írója csak egy könyvet írt, az mégis átváltozik, az olvasó kezébe jutván, ugyanis minden olvasója egy kicsit mást olvas ki belőle. Ki tudja, ez a fellegből érkezett csodalény talán sárkányt is kiolvashat a könyvemből.Javasolt olvasnivaló


Veleméri rajzos sindükEgy örségi szállás hieroglifakereső templomtúrája

Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával

"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
További blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: LyukónakA csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthetőA csempeszkopácsi templom kapubélletének Isten országa olvasatú hieroglifikus mondatjeleHa Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint feltehetően Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra2 megjegyzés:

 1. Gábor Kerner Szuper írás!!!
  Géza Varga Azért, mert én írtam. Köszönöm a figyelmedet!

  VálaszTörlés
 2. Henrik Rozsa ez a cikk minden hagyományt sorba szedö és roluk kedvesen ,de mégis lenézöen nyilatkozo jellegének ellenére , mégha ugymond kedves szarkazmussal átitatott stilusban irodott is akkor is undorito

  Géza Varga Sajnálom, hogy nem találtam el az ízlését! Köszönöm a figyelmét!

  Henrik Rozsa Géza Varga Én csak kritizáltam az mindig a legkönnyebb, de nem alkottam semmit, ezzel szemben ön igen, további sok sikert

  VálaszTörlés