2018. július 28., szombat

Nagykörűi honfoglalás kori veret "Isten" hieroglifával

Amikor a MOGY-on 2018 augusztus 17-én tartandó előadásom kedvéért számba veszem a honfoglalók írásemlékeit, akkor különleges szerep jut a jelen cikkben bemutatandó nagykörűi veretnek. Ezen ugyanis egy könnyen elolvasható, jó párhuzamokkal rendelkező magyar szöveg, az ős és a ten szójeléből összeillesztett Isten hieroglifa olvasható. Ez az elolvashatóság persze csak azok számára nyílik meg, akik ismerik a székely jeleket és meg tudják emészteni azt, amit Veit Gailel az 1500-as években már lejegyzett, hogy a székelyeknek szó- és mondatjelei is vannak Ez a nagykörűi lelet most azt bizonyítja ország-világ és a "szakma" előtt, hogy már a honfoglalók is rendelkeztek szó- és mondatjelekkel.1. ábra. A nagykörűi honfoglalás kori veret (középen), a székely írás "us" (ős) jele (balra) és "nt/tn" (Ten) jele (jobbra)


A nagykörűi vereten az "eget tartó fa" ábrázolási konvenció egyik megvalósítása látható. Ez a rajzi hagyomány végső soron az 50 000 éve kialakult kőkori ősvallási jelkészletből eredeztethető, amint a székely írás jelkészlete is. 2. ábra. A 15-20 ezer éves Mas d' Azil-i "eget tartó fa" jelképek a székely írás "g" (ég) jelének és a kínai lolo írás "égbolt" jelének pontos megfelelői 2. ábra. Hettita ruhadísz Tell Halafból az "eget tartó fa" kompozíció képszerűbb, de még mindig jelszerű ábrázolásával 


A Tell Halaf-i égig érő fa törzse kettős kereszt alakú (ami a székely írásban a "gy", a magyar hieroglif írásban pedig az Egy szójele), a csúcsán a tar/sar/sarok "úr", valamint a nagy és a sugarakkal jelzett Nap hieroglifa utal a napisten palotájára. Ezek együttesen az "Egy a nagy tar/sar, a Nap" mondatot rögzítik (mai magyarsággal kb. Egy a nagyúr, a Nap). Eleink ezt a napisteni palotát a fa tetején képzeltek el (obi-ugor mítoszok szerint, amikor a napisten hazamegy, a lovát az égig érő fa csúcsához köti). 3. ábra. A gjunovkai szkíta nyeregdíszen az elolvasható virágú égig érő fa tartja az eget4. ábra. Nesztoriánus kereszt Indiából, Madras környékéről5. ábra. A szomolyai kaptárkő egyik fülkéje az "eget tartó fa" ábrázolási konvenció egyik változatával


A 4. ábrán látható indiai nesztoriánus ábrázolás áll a legközelebb a nagykörűi veret ábrázolásához. A nesztoriánus vallás az India északnyugati részét hódoltató heftalitákhoz és a közülük nyugatra vándorolt szabírokhoz kötődik a leginkább. E nesztoriánus ábrázolás rokona a nagykörűi vereten és a szomolyai kaptárkő fülkéjében látható "eget tartó fa" ábrázolási konvenció (5. ábra). A nesztoriánusok és a szomolyai sziklafaragók ugyan a fa helyére a fát szimbolizáló keresztet tették, de ez csak annak a jele, hogy a gondolatgazdag alkotók a keresztet ugyanúgy istenjelképnek tekintették, amint elődeik az égig érő fát.6. ábra. A nagykörűi veret eget tartó fája azonos az Isten hieroglifával7. ábra. Az énlakai Egy Isten mondatjel8. ábra. Az énlakai rovásírásos mennyezetkazetta hieroglifikus és betűző írásmóddal is tartalmazza az Isten szavunkat, azaz egyfajta bilingvisként garantálja a nagykörűi jelek elolvashatóságát


A nagykörűi hieroglifa elolvashatóságát beláthatóvá teszi az énlakai Egy Isten mondatjel (7. és 8. ábra). Ez három szójelből áll, azonban a szójelek sorrendje nem folyamatos. Ha alulról felfelé olvassuk őket, akkor az Egy ten ős sorrendben következnek a mondat szavai, felülről lefelé meg az Ős ten egy sorrend adódik, s egyik sem felel meg a magyar nyelv megkívánta Egy Isten sorrendnek. Ez a sorrendi eltérés azt bizonyítja, hogy a mondatjel felső részén lévő Isten szójel korán önállósodott. Ezt az önálló Isten szójelet látjuk a nagykörűi vereten és egy krími szkíta koronán is.


9. ábra. A krími szkíta korona Isten szójele a nagykörűi Isten szójel előképe

További blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak
A hunok magyar nyelvűségét alátámasztó "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióA veleméri műemléktemplom, amelynek két tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető


Ha Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn keresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásraÉdes fiam! Ha egy biztonságos helyet keresel nyaralás céljára, ahol a török idők óta nem járt felfegyverzett iszlámhitű, akkor Velemért ajánlom, abban a békés, erdőkkel koszorúzott, termálstrandokkal és tavakkal körülvett gyönyörű völgyben! www.csinyalohaz.hu www.cserepmadar.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése