2019. július 15., hétfő

Andronovo edény az "Ak laka" mondattal

E cikkben egy Andronovo edény jeleit mutatom be. A jelek a magyar hieroglif írás jelei, amelyekből később a székely írásjelek kialakultak. Ez a széles körben elterjedt jelkészlet az ősvallás jelképrendszereként szolgált a kőkortól, ezért nem lepődhetünk meg rajta, hogy ezen az edényen is ősvallási tartalmat rögzítenek. 1. ábra. Andronovo edény a magyar hieroglif írás jeleivel


Az edény nyakán a székely írás "l" betűjének megfelelője látható,  a derekán az Ak "patak, Heraklész" hieroglifa ismétlődik, az edény alján pedig egy vízszintes hullámvonal, a tenger jelképe fut körbe. (1)


2/a. ábra. Az Andronovo lak(?) hieroglifa2/b. ábra. A székely "l" rovásbetű két alakja2/c. ábra. A hettita "város, település" szójel (balra) és a filipovkai szarmata szarvas hieroglifája (jobbra), több településrétegből felmagasodott lakódombot ábrázolhatnak


A legfelső (székely "l"-hez hasonló) jelnek két alakváltozata is van (2. ábra). Az eltérést az írástechnológia okozta, ugyanis vízszintes vonalakat kőbe is lehet vésni és aranyból is meg lehet formálni, ám a rovástechnológia ezek helyett ferde vonalakat követel meg (mert egy pálcába nem lehet vízszintes vonalakat róni).  

Az "l" rovásbetű akrofóniáját még nem sikerült megnyugtatóan tisztázni, azaz nem tudjuk, hogy milyen szójelből keletkezett. A hettita hieroglif írásban megtalálható párhuzama "város, település" jelentésű, tehát olyan szót kereshetünk, aminek a jelentése "település", ám a hangalakja "l" hanggal kezdődik, vagy az első mássalhangzója "l".  Kézenfekvő arra gondolni, hogy az egymással rokonságban lévő magyar falu és görög polisz szavak második szótagja rejti a magyarázatot, de ez is további kutatást igényel.

Az eddigi rekonstrukciók alapján azt is várjuk, hogy a keresett szó egyszótagos és vallási jelentőséggel bír. 

Az eddigi dolgozatokban felmerült a ló, élő, lélek, lak szó is, mint kiinduló szójel (2). A kutatás a rendelkezésünkre álló leleteken lévő hieroglifikus szövegek elolvasásával léphet előre, mert a sok szövegből esetleg leszűrhetők további tapasztalatok. Azt is tudjuk, hogy az archaikus díszítésű edények a Teremtésre, meg a Teremtőre emlékeztetnek és az Édent idézik fel.

A fentiek alapján a fent felsorolt szavak közül kiselejtezhetjük a -t. Nehéz ugyanis olyan értelmes mondatot elolvasni ezen az edényen, ahol a  ezeknek az összefüggéseknek megfelelne. Azaz a megmaradt élő, lélek és lak szavak közül választhatunk

Az edény és az Éden szavak genetikus kapcsolatban vannak egymással. Az Éden ugyanakkor az isten lakhelye is volt, ezért kézenfekvőnek tűnik az edényen is hasonló értelmű mondat feltételezése (amely szerint az Isten - képletesen - az edényben lakik, az edény az Isten jelképe). Ennek az Ak él, vagy az Ak laka  mondatok felelnek meg a leginkább. A hettita "város, település" szójel figyelembevételével az utóbbi tűnik a leginkább megfelelőnek.   
3/a. ábra. Az Andronovo edény Ak (patak, Heraklész) hieroglifája azért függőleges hullám alakú, mert vizre utal, az égi patakot ábrázolja3/b. A székely írás Ak szójele


Jegyzet

(1) Az ősvallási teremtéstörténet szerint a Teremtéskor a víz és az ég elvált egymástól, mert a világoszlop kiemelkedett a tengerből és azóta is tartja a fejünk felett az eget. Az edényen lévő Ak hieroglifa a Tejúttal (égig érő fával) azonos isten jelképe, akit a görögök Heraklész (her Ak) néven tiszteltek s akiről azt állították, hogy tőle származnak a szkíták. 

(2) E szavakat rokonságban lévőnek, egy közös ősből kialakultnak is gondolhatjuk. Azaz a felsorolt szavak nem feltétlenül zárják ki egymást. A nyelvészet eszközeivel - sajnos - nem lehet olyan időbeli mélységekbe bepillantani, mint amilyen régen ezek a szójelek keletkeztek. A nyelvészeti módszerek nem teszik lehetővé a 4-6 ezer évnél korábbi nyelvi viszonyok rekonstruálását. Addig is csak bizonytalan (inkább politikai, mint tudományos) alapozású axiómákra épített következtetésláncokkal, prekoncepciókkal és dogmákkal "jut el". Ezzel szemben a magyar hieroglif írás jelkészlete kb. 50 000 évvel ezelőtt alakult ki és már a kőkorban el volt terjedve a Pireneusoktól Dél-Amerikáig. Nagyot léphetne előre a régmúlt kutatása, ha sikerülne őket elolvasnunk, vagy megértenünk. 


Irodalom

Horváth Csaba Barnabás: Finnugor és szkíta eredet - egy és ugyanaz? International Relations Quarterly, ISSN 2062-1973, Vol. 10. No. 3-4. (2019) 9 p. 

Benkő István: Az eurázsiai sztyeppövezet és a magyarok

Varga Géza: A filipovkai szarmata szarvas jelei


Varga Géza: Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak? 

Varga Géza: Magyar hieroglif írás

Varga Géza: Andronovo tartalom


Varga Géza: Szkíta tartalom

Varga Géza: Őrségi világmodellek
A csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthetőMagyarszombatfai csupor a kereszt alakú virágkompozícióvá vált Dana és alatta a két kacskaringó és a tengely által alkotott ten szójelekkel, az együttes olvasatuk: Dana ten (mai magyarsággal: Dana isten


Ha Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn keresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint feltehetően Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra, "Inkább vagyok itthon Etele szolgája, mint vagyonos ember idegenben"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése