2018. június 3., vasárnap

La Tolita világmodell Jóma ligatúrákkal

A La Tolita "kis sírhalom" kultúra a Csendes óceán partján, Kolumbia és Equador határvidékén alakult ki a Kr. e.  III. évezredben és fénykorát a Kr. e. X. és IV. század között érte el. Ötvösművészeti tárgyakat (maszkokat, szobrocskákat, melldíszeket, fülbevalókat stb.)  és agyagedényeket hagytak maguk után. A leleteik sírokból származnak. Ebben a cikkben a kultúra egyik világmodelljét (1. ábra) mutatom be, amelynek egyértelmű eurázsiai (8. ábra) és magyar kapcsolatai vannak.


1. ábra. La Tolita világmodell Jóma ligatúrákkal


Az archaikus világmodellek a teremtett és rendezett világ szakrális jelekből alkotott térképei.  Jellegzetességük, hogy közepükön az Isten, a sarkain pedig az égbe vezető út valamilyen (a székely írás, pontosabban a magyar hieroglif írás rokonságába tartozó) jelképe található meg. E szabványnak ez a La Tolita világmodell (1. ábra) megfelel, mert a közepén a Napot, a sarkain pedig a Tejút jelképét találjuk. Az alább felsorolt jel-összetevői széles körben megtalálhatók, például a magyar hieroglif írás jelei között is. 

Az indián jelek olvasatát és értelmezését a magyar hieroglifák segítségével adom meg. Kötelességem figyelmeztetni az olvasót, hogy ezek az olvasatok és értelmezések nem szükségképpen azonosak a tényleges indián olvasatokkal és értelmezésekel (ha ezek egyáltalán ismertek), azonban - az eurázsiai párhuzamok alapján feltételezhetően - nem is állhatnak tőlük nagyon távol. Az bizonyos, hogy a világmodellek lényegében ugyanazt jelentették Amerikában is, mint Eurázsiában. A kérdés tisztázása, a magyarázat pontosítása érdekében az indián kultúrát és nyelveket ismerő kutatók barátságát keresem. 2. ábra. A La Tolita világmodell Jóma "jó magas, jó mágus" ligatúrája A Jóma ligatúra képi tartalma a hegyekből rakott lépcsőkkel ellátott, égig csapó hullámtaraj, egy Tejút-jelkép. Ezt a ligatúrát Eurázsiában több nép használta, például a hunok is. A Jóma hangalak eredetileg egy kőkori isten neve (vö. iráni Jima "egy özönvíz előtti isten neve", finn jumala "isten", magyar ima!). Az indián hangalak a penut yomi "sámán, doktor" szó bokrába tartozhat. 


3. ábra. A Nap (sugaras korong) és Lyukó (koncentrikus körök) hieroglifákból álló központi isten-jelkép is egy Eurázsiában széles körben használt ligatúra4. ábra. A La Tolita világmodellen több Lyukó szójel is található, amely az ábrán látható változatában pontosan azonos a magyar hieroglif írás Lyukó jelének és a székely írás "ly" betűjének egyik formájával

 
5. ábra. Kínai "kaptató, magasba vezető út" (Karlgren 1108 d jele, balra), a La Tolita világmodell "magasba vezető út" jele (középen) és a székely írás "m" (magas) jele (jobbra) 6. ábra. A székely írás "j" ("folyó") jele (balra). a La Tolita világmodell "jó" (Tejút) jele (középen) és a csukcs "jó" szójel (jobbra)


A magyar szó egykor "folyó" jelentést is hordozott. Az égi folyó (Tejút, égig érő fa) a magyar néphit szerint azonos az Istennel, ezért a magyarok Istenének máig használt állandó jelzője a

A pueblo fazekasok a kacskaringót azon út jelének tartják, amelyen őseik a jelenlegi lakóhelyükre jöttek. A magyar és indián értelmezést az a szibériai mítosz kapcsolja egybe, mely szerint a születendő gyermekek lelkei az égig érő fa ágain honolnak. 7. ábra. A La Tolita világmodell hullám alakú jele "folyó" jelentésű lehet és a székely írás Z alakú Ak "patak, Heraklész" jelével áll rokonságban8. ábra. Dagesztáni kaitag szőnyeg, sarkain Jóma ligatúrával, közepén kereszt alakú istenjelképpel, a most bemutatott La Tolita világmodell nyilvánvaló párhuzamaTovábbi blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak


A magyar írástörténet kutatását támogatja, ha nálam nyaral a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházban, egy hiteles őrségi parasztházban A nagytótlaki körtemplom a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháztól csak 15 km-re van


Tavaszonként el kell döntenünk, hová is menjünk majd nyaralni. Bevallani sem merjük magunknak, hogy szeretnénk egy jó ajánlatot kapni, amiben a szálláshoz valamilyen kulturális csemege is jár. Amennyiben Ön azon kitűnő elmék közé tartozik, akik szeretnének a szép szállás mellé valamiféle értelmiségi-vonzó szolgáltatást (például magyar írástani beszélgetéseket) is kapni, akkor nyert ügye van. Ha a kedves olvasó is a legjobbak, vagyis a rovológia iránt érdeklődők közé tartozik, akkor ajánlhatjuk magunkat. Ez az ajánlatunk nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi és megismételhetetlen (legfeljebb egy következő alkalommal, mint visszatérő vendég). Az általunk ajánlott őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról folytatott eszmecserére és a Sindümúzeumban díjtalan tárlatlátogatásra is van lehetőség az itt eltöltött nyaralás alkalmával. Ha Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek  aligha választhatnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van, másutt meg mutatóba sincs. Utángyártott, vagy gyanús csomagolású Cserépmadár szállást ne fogadjon el, ragaszkodjon az eredetihez! Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot az őrségi szállás lefoglalása végett!


A veleméri Cserépmadár szállás (egy igazi őrségi szállás) pajtája a korszerűsítés előtti pillanatokban egy kedves vendéggel és a szomszéd kutyájával

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése