2018. június 1., péntek

Alán amulett "nagy ős" olvasattal

Ebben a cikkben mutatom be azt az alán amulettet, ami ráterelte a figyelmemet e fontos emlékcsoportra. Azért fontosak, mert a segítségükkel tisztázható, hogy az antropomorf alán amulettek (és ezek kiszombori, honfoglalás-kori párhuzamai) miért dermedtek torz pózba és némelyikük testrészei helyén miért vannak szójelek. Nos, azért, mert ezekkel az elolvasható amulettekkel az ősvallás egy-egy elméleti tételét rögzítették és illusztrálták. Egyúttal az ősvallás istenének az oltalmába is ajánlották a viselőjét, kifejezvén a világnézeti hovatartozását is. A jeltörténeti párhuzamok alapján ezeknek az amuletteknek az eredete (elterjedtsége) és jelentése is tisztázható valamelyest.
1. ábra. Az alán amulett olvasata: nagy ős, jobbra fent az alán jelek székely megfelelői: az "n" és az "us" ős 


A minden bizonnyal hegyet, talán a jégből, vagy üvegből elképzelt égi hegyet ábrázoló alán nagy hieroglifa még a talpán áll, a székely "n" betű azonban már az "élére van állítva" (1. ábra). A székely "n" a rovástechnológia igényeinek megfelelve fordult el 90 fokkal, mert vízszintes jelet nem lehetne könnyen pálcába róni.


 
2. ábra. Az alán nagy szójel (középen) egy nagy hegyet ábrázol, balra fent a hettita (luviai) hieroglif írás "nagy" szójele, jobbra fent a ni szótagjele


A bemutatott leletek és jelformák alapján kétségtelen a hettita, alán és székely jelkészlet genetikus kapcsolata. Sőt nem csak a jelformák rokonsága egyértelmű, hanem az "n" hanghoz kötődő hangalakjuk és a jelentésük is. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a Tejúttal (égig érő fával) azonos isteni ős antropomorf ábrázolására való törekvés azonos kulturális hagyományból ered. Tehát a magyar őshagyomány szervesen kötődik az 5-6 ezer évvel ezelőtti anatóliai hagyományhoz. A székely "n" pontos (formai és tartalmi) párhuzama megtalálható az ótürk írásban is, ez azonban az ótürk írásban magyar eredetű lehet, mert a török nyelvekben az ulu jelenti a nagy-ot, amiből az "n" rovásbetű nem vezethető le. 

Mindezek az összefüggések megkérdőjelezik az alán amulett alánságát, de ennek eldöntése maradjon a régészek dolga.
3. ábra. Anatóliai antropomorf idol Kr. e. 3500 tájáról (balra fent), alán amulett részlete (középen) és a hettita hieroglif írás "isten" jele (jobbra fent) 


A 3. ábrán látható anatóliai idol azt bizonyítja, hogy ezen a tájon (Anatóliától az Urálig és a Kárpát-medencéig) ősidők óta élt az igény az Istennel azonosított Tejút (az égig érő fa) hasadékának antropomorf ábrázolására. Ez összefügg Berze Nagy János magyar népmesék alapján tett megállapításával, miszerint a magyar néphit az égig érő fát azonosnak tartja az Istennel. A fenti alán amulett ezt a legalább 5-6 ezer éves és Eurázsia nagy részén (vagy inkább egészén) elterjedt mítoszt és a hozzá kötődő ábrázolási, jelhasználati hagyományt is dokumentálja. Érthetővé teszi a székely "us" jel ős jelentését és felmérhetővé a jel kialakulásának korszakát és területét is. 

Emlékeztetnünk kell azonban arra is, hogy a székely jelek párhuzamai (közöttük az "us" jel párhuzama is) megtalálható a 15-20 ezer éves Mas d' Azil-i jelek között a Pireneusokban, valamint a feltehetően 12 ezer évvel ezelőtt Amerikába vándorolt indiánok jelkészletében is. Azaz a jelen cikk adataira - bármilyen csábító lenne is - nem lehet a székely jelek 5-6000 évvel ezelőtti anatóliai eredeztetését alapozni, mert a jeleink már évezredekkel korábban el voltak terjedve szinte az egész világon.

Az "us" (ős/isten) jelünk antropomorf ábrázolásának divatja valóban ezen az úton terjedhetett el. Azonban az amerikai változatok ez esetben is arra intenek, hogy a kezdetek korát a fenti példákból sejthető 5-6 ezer évnél jóval megelőző időkbe, a kőkor mélyébe kell tennünk. Amiből az írásunk kőkori eredete és ősvallási alapozása nyilvánvaló. Bővebben erről a Magyar hieroglif írás c. kötetemben olvashat az olvasó. Varga Géza

További blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak
A csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthetőA csempeszkopácsi templom kapubélletének Isten országa olvasatú hieroglifikus mondatjeleHa Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése