2018. március 10., szombat

64 Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa

Ahogyan az a magyar jelkincs történetének ismerői számára már megszokott lehet, a világ szinte minden táján, így az Indus-völgyi-kultúra jelei között is van húsznál több párhuzama a székely írásjeleknek (pontosabban a magyar hieroglif írás jeleinek, mert nem egyetlen hangot jelölő betűkről, hanem egyszótagos szavakat jelölő hieroglifákról lehet szó ebben az esetben). 1. ábra. A Harappa-kultúrához tartozó tál szarvasán több jelet is találunk


Tudjuk, hogy a magyar hieroglif írás, amelynek tankönyvszerű leírása nemrégen jelent meg, az egységesnek tűnő kőkori ősvallás jelképeiből alakult ki. E jelkép az ősvallás elméleti tételeit illusztrálták, illetve néhány szavát, vagy mondatát fonetikusan rögzítette is. Ennél többre, egy-két mondatnál hosszabb szövegek leírására, feltehetően nem is volt alkalmas ez a kőkori eredetű írás. Ezt a feladatát gyakran az ábrázolási konvenciók alkalmazásával oldotta meg. Ezek egyike a "jel állaton" ábrázolási konvenció, azaz jelekkel látta el az állatábrázolásokat. A különböző állatábrázolások egyezései alapján bepillanthatunk a kőkori eredetű ősvallás elméleti rendszerébe is. Mi magyarok szerencsések vagyunk, mert ezek a jelek fennmaradtak számunkra a magyar hieroglif írásban és modernebb változatában, a székely írásban, ezért kis szerencsével el is tudjuk olvasni ezeket a mai latin írásunkhoz képest szokatlannak tűnő ősvallási szövegeket.2. ábra. A Harappa tál jelei és magyar párhuzamaik

A szép Harappa-szarvason első pillantásra is feltűnik, hogy a szarva is, meg a farka is eltér a természetes szarvasagancstól és -faroktól Ezek inkább jelekre emlékeztetnek. Olyan jelekre, amelynek párhuzamait megtaláljuk a magyar jelek között.

A sztyeppi szarvasábrázolások esetében már megszoktuk, hogy a szarvasagancs az égbe vezető út jele, amiből nyilvánvaló, hogy a Harappa-kultúra embere ismerte az égi szarvasvadászat mítoszát, amely a magyar csodaszarvas-mondának is az alapja. Ott fent az égen ugyanis egy Cassiopeia, Auriga és Perseus csillagképek által alkotott csillagszarvas menekül a Tejúton az üldözői elől a Sarkcsillag felé. Három üldözője van. Az Orion csillagkép az atya, aki a két fiával, az Ikrek csillagképpel űzi a szarvast. Az ősvallási képzet elterjedtségére jellemző, hogy a mítoszt a lappok is ismerik, továbbá a közép-amerikai indiánok is vadásznak tartják az Oriont. 

A szarvas agancsa az égbolt tetőpontja, a Sarkcsillag felé mutat s a szarvasábrázolások szarva e miatt gyakran az égbe vezető út jelének felelnek meg.

Esetünkben a szarv lényege egy hullámvonal, amely a székely írás egyik "ü" betűjének felel meg, amely a magyar hieroglif írás ügy "folyó" szójeléből alakult ki az akrofónia során. Ez a folyó a Tejút, amelyik az északi saroktól a Sarkcsillagig vezet. Ez utóbbi helyen van, több régi vallás szerint, a napisten palotája. 

A szarv hullámvonalára két oldalon hegyekből rakott lépcső tapad, az egyik a magas, a másik a kő szójele. A szarv együttesen a magasságos folyó köve értelmet rögzíti. Vagyis egy olyan szikláról, esetleg épített lépcsős piramisról van szó, amelyiken a Tejúttal azonos istent tisztelték.

A szarvas farka a székely "zs" betű és a kínai sen "fiatal, zsenge növény, hajtás" jel megfelelője. A magyar hieroglif írásban ez a zsenge szójele.

A szarvas alatt látható függőleges hullámvonal a Tejút jele. A magyar hieroglif írásban ennek felel meg két hullám alakú hieroglifa: az Ak "patak, Heraklész" és az ügy "folyó".

A Harappa-tálon ezen túl még a körbe zárt pont alakú napjelkép is megtalálható több példányban. 

A tál mindegyik jele jól azonosítható és értelmezhető a magyar hieroglif írás jeleivel. Ez annak köszönhető, hogy a legkorábbi típusú írásemlékeket, az ábrázolási konvenciókat előírásszerűen a magyar hieroglif írás jeleinek a felhasználásával készítették. Ez a tál tehát az Indus-völgyi íráson belül is egy archaikus stílust képvisel. Az Indus-völgyi jelek között több magyar jel párhuzamát is megtaláljuk, azonban a legtöbb párhuzam a tálhoz hasonló archaikus jelhasználathoz kötődik. Ez azt is jelenti,hogy a kőkori eredetű és világszerte ismert magyar hieroglifák kiegészítésével, továbbfejlesztésével alakult ki az Indus-völgyi civilizáció írása.
3. ábra. Az Indus-völgyi írás néhány jele a magyar párhuzamokkalVarga Géza


veleméri Cserépmadár szállás kertjében, kávé mellett


További cikkek
Javaslom az olvasónak, hogy - amennyiben még nem tudja, hogy hol tölti el a nyaralásra szánt időt - akkor látogasson meg Veleméren és pihenjen nálam a Cserépmadár szállás és Csinyálóház nevű szálláson! Ez esetben módunk lenne néhány rovológiai tárgyú beszélgetést összekapcsolni az őrségi szálláson eltöltött hétvégével, vagy huzamosabb idejű nyaralással. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor nálunk megfelelő terepet talál. Nyilvánvaló, hogy különleges élményben lehet része. Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek csak itt és csak nálunk kaphatják meg ezt a legjobbaknak való szellemi csemegét. Volt szerencsém a milánói Boscolo-ban, egy ötcsillagos szállodában is eltölteni néhány napot és állíthatom, hogy az igen magas színvonalú kiszolgálásnak volt egy súlyos hibapontja: az alkalmazottak egy szót sem szóltak a magyar írástörténetről s a szállodai környezetben sem volt egyetlen rovásfelirat sem. Ha Ön ezt a nyaralási malőrt el szeretné kerülni, akkor - amennyiben javasolhatom - hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése