2018. február 20., kedd

43 Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?

A székely írás "f" betűjének elődje, a Föld hieroglifa a Teremtés helyszínét, az Édent ábrázolja felülnézetben (1. ábra). Annak az őshazának a térképe ez, ahol eleink a székely írás ősét jelentő jelkészletet összeállították. Erről részletesebb elemzést is közreadtunk már Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak c. blogbejegyzésünkben. 

Az emberiség kollektív emlékezete megőrizte annak a helynek az emlékét, ahol öntudatára ébredt és kidolgozta a társadalmi együttélés legfontosabb szabályait, az őt körülvevő világ jelenségeinek magyarázatát. Ez a leírás - a kor lehetőségeinek megfelelve - vallásos köntösben jelent meg, s a vallásos emlékezet (például az Ószövetség teremtéstörténete) őrizte meg napjainkig. 

Az írás szülőföldje a Közel-Kelet (2. ábra). A genetikusok közelmúltbeli felismerése szerint itt élt a Homo sapiens sapiens azon csoportja, amelyik mintegy 45 000 évvel ezelőtt elindult Európa meg Ázsia belső területei és Amerika benépesítésére. S vitte magával nem csak az őshaza jelképekből összeállított térképét (a Föld hieroglifát), hanem véle együtt még vagy 20-50 további jelet is (a későbbi székely írás vázát). A legkorábbi jeleink képjelek, ami azt jelenti, hogy az írás szinte észrevétlenül, természetes úton alakult ki a világ fontosabb dolgainak lerajzolásával.  
1. ábra. A székely írás "f" (Föld) jele az Éden végletekig leegyszerűsített és lineáris jellé alakult térképe az egyetlen központi forrásból négyfelé szakadó szent folyókkal2. ábra. Az Éden valóságos térképe: kereszt alakú szárazföld, négy folyó, négy tenger, négy hegység és az Istennel azonos középső szent hegy, az Ararát3. ábra. Acoma indián edény körbe zárt kereszt alakú Föld jellel, a sarkaiban az elolvasható "magas sarok" mondattal, az égbe vezető négy szent hegység jelképével, amelyet a székely írás "m" (magas) és "s" (sarok) jelének párhuzamából állítottak össze
4. ábra. A székely írás "m" (magas) és "s" (sarok) jele


A következő évezredekben születő felülnézeti világmodellek (mandalák) ezt a tájat próbálják meg visszaadni a világ részeit ábrázoló jelképeikkel. Ezekből (az égig érő fa, a hegyek, az Orion csillagkép, a Nap, a forrás, a folyó és más dolgok rajzából) alakultak ki a székely írás jelei.
5. ábra. Magyarszombatfai tál (Czugh Zsuzsa fazekas magántulajdona) a Föld hieroglifa képszerű változatával (egy felülnézeti világmodellel)


E mandalák legegyszerűbbike a körbe zárt kereszt (a székely „f” betű), amely a kínai írásban meg az asztrológusok jelrendszerében is a Föld jele. Az Őrségtől Erdélyig, sőt a magyar nyelvterület határain túl is ismertek olyan archaikus díszítésű népi cserépedények és hímes tojások, amelyek az Éden képszerű térképét ábrázolják. Jellegzetességük, hogy világosan jelzik az egy forrásból fakadó négy folyót. Az Istennel azonos folyó ábrázolását esetenként más grafikai képű, de hasonló értelmű, az égbe vezető utat jelképező hieroglifával (például hegyekből rakott oszloppal, vagy az égig érő fával) helyettesítik.6. ábra. A Szent Korona felülnézete a Teremtés helyszínét ábrázolja, a Teremtő megbízásából uralkodót jelöli ki7. ábra. A Szent Korona keresztpántjai a jó "folyó" hieroglifákkal jelzik, hogy az Éden isteni középpontjából induló négy szent folyót jelképezik


E kép (a központi forrásból négy irányba futó szent folyók emléke) olyan erősen beleivódott a vallásos hagyományba, hogy nemcsak az Alhambra oroszlános udvarát és a Tadzs Mahal kertjét, hanem a III. Gyula pápa római villájának szökőkútját tervező mérnök képzeletét is megihlette. Ezt a képet találjuk az eurázsiai edények archaikus és elolvasható "díszítő" motívumaiban is (lásd erről az Éden és az edény szavunk rokonságáról írt alábbi cikket!).

A körbe zárt kereszt alakú jel azért terjedt el a világ minden tájára és azért jelenti mindenütt lényegében ugyanazt (vagy valami belőle levezethetőt, mint az egyiptomi niut „település” hieroglifa), mert a közös őshazából, a Közel-Keletről vitték magukkal mindenhová a Földet benépesítő eleink.

Amiből azonban az is következik, hogy a székely írás (és minden írás, amelyik tartalmazza ezt a jelet – ilyen pl. a kínai is) kb. 50 000 éves előzményekre, egy közös forrásra megy vissza.9. ábra. Kusnarenkovói edény, fenekén a Föld hieroglifával, a székely írás "f" betűjének előképével (1)
10. ábra. Zamárdi avar tál a VI. századból, az alján lévő kereszt az edényfenék peremével együtt Föld olvasatú (a perem nélkül Dana isten nevét rögzíti), a kereszt közepén látszik a központi forrásra utaló és Lyukó istent megnevező hieroglifa is, a jelek olvasata kb. Lyukó dana földje (mai magyarsággal: Lyukó isten földje)
Jegyzet

(1) A kusnarenkovói kultúra a Déli-Uráltól nyugatra fekvő területeken elterjedt, VI-VIII. századi régészeti műveltség. A lelőhelyek többsége a mai Baskíria területén került elő, a temetők főleg a Belaja folyó mentén csoportosulnak, de két lelőhely található a Káma jobb partján is. Ezt a régészeti kultúrát gyakran hozzák összefüggésbe az ugorokkal, a magyarok elődeivel, illetve azok uráli őshazájával, Magna Hungariával. Feltehető, hogy a kusnarenkovói népesség a Déli-Urál keleti oldalán található erdős sztyeppei területekről - az Iszety és a Tobol folyók közéből - költözött át a hegység nyugati oldalára, amit több szakember az avarok nyugatra történő vándorlásával azonosít.


Irodalom


Varga Géza: Magyar hieroglif írás


A veleméri Csinyálóház egy különleges őrségi szállás (2 háló, étkezőkonyha, fürdőszoba, 5 ágy, nagy terasz) 


Ha Ön azért szeretne egy őrségi szálláson pihenni, mert még nem tudja, hogyan lehet egyszerű, költség- és munkamentes eljárással ilyen aranyszínűvé változtatni a leánder levelét, akkor azt a foglalást követően rögvest eláruljuk. Csak növény- és természetvédőknek ne adja tovább!A magyar írástörténet kutatását támogatja, ha nálam nyaral a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházban, egy hiteles őrségi parasztházban 
veleméri Cserépmadár szállás kertjében, kávé mellett


Javaslom az olvasónak, hogy - amennyiben még nem tudja, hogy hol tölti el a nyaralásra szánt időt - akkor látogasson meg Veleméren és pihenjen nálam a Cserépmadár szállás és Csinyálóház nevű szálláson! Ez esetben módunk lenne néhány rovológiai tárgyú beszélgetést összekapcsolni az őrségi szálláson eltöltött hétvégével, vagy huzamosabb idejű nyaralással. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor nálunk megfelelő terepet talál. Nyilvánvaló, hogy különleges élményben lehet része. Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek csak itt és csak nálunk kaphatják meg ezt a legjobbaknak való szellemi csemegét. Volt szerencsém a milánói Boscolo-ban, egy ötcsillagos szállodában is eltölteni néhány napot és állíthatom, hogy az igen magas színvonalú kiszolgálásnak volt egy súlyos hibapontja: az alkalmazottak egy szót sem szóltak a magyar írástörténetről s a szállodai környezetben sem volt egyetlen rovásfelirat sem. Ha Ön ezt a nyaralási malőrt el szeretné kerülni, akkor - amennyiben javasolhatom - hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot!Egy jellegzetes szobabelső a veleméri Cserépmadár szálláson

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése