2018. március 25., vasárnap

81 Indián-magyar kulturális kapcsolatok

Az indián-magyar kulturális kapcsolatok kutatásának az irodalma lassan már betöltene egy polcot. Vizsgálták már a népzenei, a nyelvi és a díszítőművészet terén létező összefüggéseket is, amihez hozzátehetjük az írástörténeti és az építészeti (a piramisépítés és -ábrázolás terén létező) párhuzamokat is. A magyar és az indián kultúrában feltárt hasonlóságok oly nagyszámúak, hogy az aligha magyarázható mással, mint a kultúra közös eredetével. 1. ábra. A totonák El Tajin piramis lépcsőjének korlátján ismétlődő ligatúra magyar olvasata: Jóma "jó magas (isten)", az indián olvasata pedig feltehetően Jomi aminek az eredeti jelentése "orvos, sámán, szakrális uralkodó, Isten" lehetett, csak devalválódott


Zenei párhuzamok

Ördögh László népzenekutató perui hangfelvételeit hallván volt olyan általa lejátszott indián dal, aminek azonnal énekelni tudtam (a párhuzamos magyar népdal alapján) a "magyar szövegét" is. Az általa feltárt zenei párhuzamokhoz más kutatók azt tették hozzá, hogy nem egy-két véletlen egyezésről van szó, hanem a magyar és az indián népzene azonos gyökereiről, mert az egész rendszer lényege egyezik. Valahol - talán Juhász Zoltántól - azt is olvastam, hogy a Középső-Andok népzenéjének a legközelebbi párhuzama a magyar népzene.


Juhász Zoltán népzenekutató A magyar népzene Eurázsia és Amerika zenei térképén című akadémiai székfoglaló előadásában 36 kultúra 36 000 dallamára kiterjedő vizsgálatukról számolt be. Elmondta, hogy kutatásuk során először meghatározták azokat a dallamvonal-típusokat, melyek változatai egyszerre több kultúrában is előfordulnak. Ezután először ezek között a dallamvonal-típusok között kerestek olyan csoportokat, melyek együtt, egyszerre több kultúrában is honosak.

Öt ilyen jellegzetes csoportot találtak. Ezek közül három csoport lényegében földrajzi közelségben és történelmileg igazolt kulturális kölcsönhatásban élő kultúrák közös zenei kincsének bizonyult, kettő azonban nagy földrajzi távolságban élő és egymással már igen régen biztosan nem kölcsönható kultúrák közös örökségének látszik. Pontosan e két csoportot lehetett kimutatni a magyar népzene dallamvonal-típusai között is, méghozzá olyan meghatározó számban, hogy népzenénket e feltételezhető zenei ősnyelv egyik legközelibb leszármazottjának kell tekinteni.

Ezután megváltoztatták vizsgálatuk kiindulópontját, és közös kultúrákban élő dallamvonalak helyett közös dallamvonalakkal rendelkező kultúrákat kerestek. Az így kapott, a kultúrák kapcsolatát mutató térképszerű hálózaton jól azonosíthatónak bizonyultak azok a kultúrkörök, amelyeket az első vizsgálati módszer kimutatott, így ebből az irányból is igazolást nyert az általuk kimutatott zenei nyelvcsaládok és zenei ősnyelv hipotézise.


„Jó lenne, ha ezeket a tisztán zenei adatokból levont következtetéseket más területek (nyelvészet, régészet, folklór és tárgyi népművészet, stb.) kutatói is érdemeseknek tartanák a saját eredményeikkel való összevetésre." - összegezte az előttünk álló feladatokat Juhász Zoltán.


Nyelvi párhuzamok


Többen is kutatták már az indián-magyar nyelvi kapcsolatokat és többször is szárnyra keltek magyarul, vagy a magyarral közeli rokonságban lévő nyelven beszélő indiánokról szóló ellenőrizetlen mendemondák. Ezek jórészt eltúlzott híradások, amelyeket el kell osztani tízzel. Vannak azonban jobban dokumentált kutatási eredmények is, mint például Csőke Sándor, vagy Otto von Sadovszky ismert dolgozatai. 


Csőke Sándor: 

PERUI AYMARÁ ÉS QUECHUA NYELVEK URALALTÁJI NYELVI ROKONSÁGA


Shamans and Cultures, eds. M. Hoppál, O. J. von Sadovszky and M. Hoppál, Istor 5 (Budapest and Los Angeles, 1993). “Linguistic Evidence for the Siberian Origin of the Central California Indian Shamanism,” in Hoppál and Sadovszky, pp. 165-184 (1993). 


Sadovszky Ottó állapította meg azt, hogy a penut indián nyelvek a magyar nyelv rokonai s ő kezdte el használni az erre utaló kalugor "kaliforniai ugor" kifejezést is. Jelpárhuzamok
2. ábra. Indián-magyar elemi jelpárhuzamok (ezeken felül 5-10 közös ligatúránk és ábrázolási konvenciónk is van

Az indián-magyar jelkészlet egyezései olyan nagyszámúak, hogy az bizonyosan egy közös kőkori kulturális azonosságra vezethető vissza. A Nemetz Tibor matematikus segítségével elvégzett valószínűségszámításunk alapján ilyen fokú véletlen egyezésről nem lehet szó, a jelek egyezése genetikus kapcsolatnak köszönhető. Ez tehát a tudomány jelenlegi állása. Ezt az eredményt eddig - nyilván a speciális felkészültséget igénylő feladatra való alkalmatlanság, az írástani ismeretek tragikusan alacsony szintje és az általános érdektelenség miatt - senki sem próbálta tudományos igénnyel vitatni. 

Arra a kérdésre, hogy a jelek genetikai kapcsolata miképpen magyarázható, a matematika már nem adott választ, ezért erre nekem kellett megtalálnom a magyarázatot. A jelek és az íráshasználat elemzése alapján az vált nyilvánvalóvá, hogy a magyar és az indián jelek is az ősvallás szolgálatában álltak. Az ősvallás elméleti tételeinek illusztrációi voltak és ebből fakad nak e hieroglifikus írásnak a korlátozott lehetőségei. Ezzel az Eurázsiában és Amerikában széles körben elterjedt írással, amit magyar hieroglif írásnak neveztem el, csak rövid, egy-két mondatos ősvallási szövegeket lehetett leírni. 

Az írást elsősorban ragozó nyelvű népek használták, a szójelek azonban nem adják vissza a szó alakját. Ez vezetett el előbb a vegyes jellegű alkalmazásokhoz, ahol a szó tövét egy szójellel rögzítették. A szó végződését ugyanazon jelekkel írták le, de itt a jelek már csak egyetlen hangot jelöltek. Az ilyen vegyes rendszerű írásra csak Eurázsiában találtam példát, Borbola János pedig az egyiptomi hieroglif írásnak a Holtak Könyvében tapasztalt gyakorlata alapján mutatta ki ugyanezt az íráshasználatot. Ez az eljárás ismeretlen Amerikában, ami arra utal, hogy az indiánok őseinek Amerikába költözése után alakult ki.    


Konklúzió


Az indián-magyar kulturális kapcsolatokat tanúsító bizonyítékok hosszú sorát nem lehet összeegyeztetni az akadémikus áltudomány megalapozatlan dogmáival. Ez tehát egy megoldatlan, megválaszolatlan kérdést jelent a tanult szakemberek számára. Aminek örvendenünk kell, mert a hasonló kérdések megoldása rejti a Tudomány előrelépésének lehetőségét. 

Ilyenkor elvileg két úton léphetünk tovább: vagy tovább tanítják egyetemeinken az akadémikus "tudomány" bukott dogmáit (amivel együtt jár az ellentmondások egyre szaporodó halmaza), vagy tovább folytatjuk az indián-magyar vonatkozások feltárását és komolyan vesszük az elért eredményeket (ami szükségszerűen vezet az ellentmondások csökkenéséhez, a tudásunk gyarapodásához). 

A világforradalom jelenlegi állása miatt sokan még úgy tudják, hogy az indián-magyar kulturális kapcsolatoknak a megemlítése is tudománytalan, ám - a fentiek alapján - ők tévednek.
A nagytótlaki körtemplom a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháztól csak 15 km-re van


Szeretne a szép szállás mellé valamiféle értelmiségi-vonzó szolgáltatást (például magyar írástani beszélgetéseket) is kapni? Ajánlhatjuk magunkat. Ez az ajánlatunk nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi és megismételhetetlen (legfeljebb egy következő alkalommal, mint visszatérő vendég). Az általunk ajánlott őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról folytatott eszmecserére és a Sindümúzeumban díjtalan tárlatlátogatásra is van lehetőség az itt eltöltött nyaralás alkalmával. Ha Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődők  aligha választhatnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van, másutt meg mutatóba sincs. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot az őrségi szállás lefoglalása végett!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése