2018. február 1., csütörtök

A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat

A tálat Czibor Imre fazekasmester készítette egy régi magyar edény másolataként Alsópáhokon. A régi edényt Kresz Mária Magyar fazekasművészet c. könyvében találta (ott a 302. kép). Hasonló edényeket egy erdélyi útján fényképezett a Barcaságban.

Az edény felülnézete az archaikus díszítések sablonjának megfelelve az Édent idézi (1. ábra). Egy fazekasjelekből alkotott felülnézeti világmodell látható a belsejében, amelynek közepe szokás szerint az Istenre utal (ez egy elolvasható mondatjel, 2. ábra), a keretben pedig négyszer jelenik meg az égbe vezető út valamilyen jelképe (esetünkben a sarok, vagy a nagy hieroglifán álló égig érő fa látható).

Ez a világmodell egy szarmata előkép meglehetősen pontos magyar népi változata. Nyilván többször is lemásolták és eközben az egyszerű kép egyre gazdagodott. A bonyolultabb mintát is lehetővé tevő fazekas technológia már sokkal részletgazdagabb rajzot engedett meg, mint a szarmata tükör hátoldala. Lényeges, hogy az eredeti jeleket értő kiegészítésekkel látta el valaki az utóbbi évezredben (a szarmata napjelkép köré kerek mondatot kanyarított), ami az írásrendszer folyamatos fennmaradását bizonyítja a szarmata kortól a magyar népművészet koráig. 1. ábra. Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester tésztagyúró tálja
2. ábra. A hieroglifákból álló, jóságos, ragyogó Isten mondat
3. ábra. Az alsópáhoki tál hieroglifái és a nekik megfelelő székely jelek (a székely jelek közül az első az énlakai egy isten ligatúra részlete)


Az alsópáhoki ragyogó hieroglifa igen közeli rokonságban van egy szarmata napjelképpel (4. ábra). Az alsópáhoki jel valójában nem is a székely "r" betűkkel egyezik meg, hanem egy közbülső állapot a szarmata és a székely "nagy R" betű között. Az alsópáhoki és a szarmata jelek világossá teszik, hogy a székely írás "kis r" és "nagy R" jele egyaránt egy napjelképből alakult ki, amelynek eredetileg körbe zárt pont alakja volt. Mivel ez az egyiptomi hieroglif írásban Rá napisten jele, ebből következően az "r" hangalak is megmagyarázható Rá napisten nevéből, vagy a nevét tartalmazó magyar szavakból (pl. ragyogó, szikra stb.). A székely "r" betűknek közeli párhuzamai vannak a hettita (luviai) hieroglif írásban is, meg az ótürk jelek között is, amelyek segítségével ez a grafikai egyszerűsödés jól rekonstruálható. Erről bővebben a Magyar hieroglif írás c. kötetben lehet olvasni.4. ábra. Szarmata tükör hátoldala az Éden jelképekből kialakított térképével, körben négy égig érő fa (a székely írás "zs" betűjének megfelelőjével, ami itt a zsenge hieroglifa), középen pedig (ragyogó) napisten jelképe
5/a. ábra. A Czibor Imre edényén lévő magyar mondatjel elképesztően közeli megfelelője egy hopi indián edényen5/b. ábra. A hopi edény jóságos ragyogó szár (mai magyarsággal: jóságos ragyogó úr) mondatjele


5/c. ábra. A hopi edény mondatjelének elemi szójelei (fentről lefele: jó, ragyogó, szár) és azok párhuzamai (a jobb oldali oszlopban fentről lefele: a "j", "R" és "sz" rovásbetűk)


Varga Géza


További cikkek

Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak


A magyar írástörténet kutatását támogatja, ha nálam nyaral a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházban, egy hiteles őrségi parasztházban 
veleméri Cserépmadár szállás kertjében, kávé mellett


Javaslom az olvasónak, hogy - amennyiben még nem tudja, hogy hol tölti el a nyaralásra szánt időt - akkor látogasson meg Veleméren és pihenjen nálam a Cserépmadár szállás és Csinyálóház nevű szálláson! Ez esetben módunk lenne néhány rovológiai tárgyú beszélgetést összekapcsolni az őrségi szálláson eltöltött hétvégével, vagy huzamosabb idejű nyaralással. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor nálunk megfelelő terepet talál. Nyilvánvaló, hogy különleges élményben lehet része. Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek csak itt és csak nálunk kaphatják meg ezt a legjobbaknak való szellemi csemegét. Volt szerencsém a milánói Boscolo-ban, egy ötcsillagos szállodában is eltölteni néhány napot és állíthatom, hogy az igen magas színvonalú kiszolgálásnak volt egy súlyos hibapontja: az alkalmazottak egy szót sem szóltak a magyar írástörténetről s a szállodai környezetben sem volt egyetlen rovásfelirat sem. Ha Ön ezt a nyaralási malőrt el szeretné kerülni, akkor - amennyiben javasolhatom - hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot!
Egy jellegzetes szobabelső a veleméri Cserépmadár szálláson


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése