2018. április 1., vasárnap

Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei

Ebben a cikkben egy régi panamai coclé cserépedény jeleit vesszük szemügyre. A Gran coclé egy Kolumbusz előtti régészeti kultúra és előfordulási övezetének elnevezése, amely terület nagyjából azonos Panama Coclé tartományával. A coclé kultúrának több, időben egymást követő szintje van. 

Nem titkolt célunk e cserépedény esetében is, hogy a magyar jelekkel azonosítható indián jeleket és azok alkalmazási körülményeit feltárjuk és  a szükséges magyarázatokkal egyetemben közreadjuk. Az összevetést nem lehet eleve tudománytalannak minősíteni, mint arra majdnem minden szakképzett elme gondol az összefüggések megismerése előtt. Ugyanis a Nemetz Tibor segítségével elvégzett valószínűségszámításunk azt mutatta ki, hogy a hasonlóság a jelek világában is a rokonság jele, vagyis az indián és a magyar jelek rokonságszerű kapcsolatban vannak egymással, egy közös ősi jelkészletből származnak. Szükség van az ehhez hasonló tényfeltáró cikkek megírására, mert a magyar értelmiség megérdemli, hogy a saját jelkészletének az eredetéről, rokonságáról és egykori használatáról hiteles tájékoztatást kapjon. Szükséges a párhuzamok feltárása és az akadémikus téveszmék bírálata is. A párhuzamok közül a legérdekesebbeket és legszebbeket vesszük a sor elejére. Bevalljuk, hogy ezek a régi indián edények nap mint nap lenyűgöznek és rabul ejtenek, nem csak a szépségükkel, hanem az általuk megismerhető írástani tanulságok miatt is.

Az értelmiség tájékoztatása elkerülhetetlen, mert hiába tudott dolog már néhány évtizede (közreadtuk A székely rovásírás eredete és a The origins of Hunnish Runic Writing c kötetekben), hogy az amerikai indiánok népi jelkészlete a magyar és a sztyeppi jelkészlet közeli rokona, az ok nélkül gúnyolódó szakképzett (valójában csak egy magyar- és tudományellenes prekoncepciót szolgáló agymosáson átesett) elmék számára ez még felfoghatatlan és elfogadhatatlan. Közrejátszik ebben az akadémikus "tudomány" cenzúrával és könyvégetéssel felérő hallgatása, tiltása, a vita elől való elzárkózása és téveszme-terjesztése is (például a fenti köteteimnek az 1999-es Frankfurti Nemzetközi Könyvkiállításon való bemutatását a Róna-Tas András és Bálint Csanád által adott nemleges "szakvélemény" hatására tagadták meg a kiállítás szervezői). Már pedig a tényeket egy becsületes világban illik megismerni, megérteni és vitatni, vagy elismerni. Álláspontunk szerint, ha az egyetemeken tanított magyar őstörténettel nincs összhangban a magyar-indián etnokulturális kapcsolatok valósága, akkor nem a fejünket kell a homokba dugni, hanem a téveszméket kell kiselejtezni a terjesztőikkel egyetemben. 


1. ábra. Régi panamai coclé cserépedény világmodellje, az archaikus cserépedények az Éden jelképekből alkotott térképét idézik elénk, a két negyedben is ábrázolt rákok(?) talán a Teremtés indián történetében játszottak szerepet Figyelmeztetnem kell az olvasót, hogy az 1. ábra aláírásában a rákok Teremtésben játszott szerepéről csupán egy feltételezésemet adtam közre. Ezt az alapján vélem előadhatónak, hogy az eurázsiai mítoszok némelyikében egy vízimadár hozza fel a tenger mélyéről az első iszapcsomót s egy kínai világmodellben vízimadarak láthatók. Az eurázsiai mítosz szerint a szárazföld ebből az iszapcsomóból keletkezett. Talán hasonló szerepet tulajdonítottak az indián elődök is a ráknak(?), de erről az amerikai indiánkutatóktól kellene egy tájékoztatás. Azaz a kutatás haladásához szükséges lenne az amerikai indiánkutatók együttműködése, azonban - tisztelet a kivételnek! - az ő gondolkodásukat is gúzsba kötheti az írástani, ősvallási és őstörténeti kérdések nem kielégítő szintű ismerete és az akadémikus pártfegyelem

Az Egyesült Államokban lezajlott kutatóexpedíciónk egyik tanulsága az volt, hogy értesültünk egy ott zajló vitáról, mely szerint ezeket az indián jeleket a használóik írásnak tekintik, az akadémikus kutatók pedig nem hajlandók ezt az indián népi jelkészletet írásnak elismerni. Nyilván az írás fogalmának kétféle értelmezéséről van szó ebben az esetben is. Ha "az írás a gondolat rögzítése jelekkel", akkor az indián cserépedényeken lévő ősvallási hieroglifák is írásnak minősülnek - csak a megértésükhöz szükségeltetik némi gondolati frissesség.2. ábra. A coclé cserépedény képszerkezetének lényege (a világmodelleknél szokásos módon) egy "Föld" hieroglifa (fent), alatta a székely írás "f" betűje (balra) és a kínai írás "Föld" jele (jobbra), az Éden egy forrásból négy irányba induló szent folyóit ábrázolja3. ábra. A coclé világmodell negyedeiben egy eurázsiai leletekről ismerős sarokmontázs látható, ezek eurázsiai párhuzamait a közelmúltban megjelent Magyar hieroglif írás c. kötetben mutatom be
 4. ábra. A coclé sarokmontázs eurázsiai párhuzamai, fent a tiszalöki bronzkori bögre jelei egy lépcsős piramisábrázolás ölében rögzíti "folyó" isten jelét (balra), a paziriki szkíta szőnyegen szintén egy lépcsős toronytemplom belsejében látjuk a Tejúttal azonos Jóma "magasba vezető folyó" isten jelét (jobbra), alattuk a veleméri világmodell negyedeiben látható az égi hegy alatt lévő (eget tartó)  "folyó" hieroglifa
5. ábra. A kacskaringó alakú jel egy égig csapó hullámtaraj ábrázolása, amivel a "folyó" szavunkat jelölik a magyar népi jelkészletben (például a mártonhelyi templom Szent Kristóf freskóján), ez a folyó elsősorban az istennel azonos Tejút (égig érő fa, égbe vezető út) jelképe
6. ábra. A székely írás "s" betűjének (a magyar hieroglif írás "sar, sarok" jelének) pontos megfelelője a coclé edényről, ezt a jelet Eurázsiában általában a magasba vezető út és a sarok istenének jeleként használják világmodellek sarkaiban, vagy az égig érő fa alatt


A coclé edény díszítése egy tipikus világmodell (mandala), ami egy világszerte elterjedt ábrázolási konvenció. A világmodell, vagy mandala kialakulása az 50 000 évvel ezelőtti közös őshazában történt. Ez az őshaza az Éden területe, amelynek emlékét megőrizték az emberiség vallásai. A szabályos földrajzi környezet (négy folyó, négy hegység, négy tenger, kereszt alakú szárazföld) azt sugallhatta az akkor ott élő Homo sapiens sapiens csoportoknak, amelyek itt ébredhettek a társadalmi együttélés terén az öntudatukra, hogy ez a Teremtés helyszíne. Itt alkották meg a világ leírását, az ősvallás lényeges elméleti tételeit és az ezeket illusztráló jelképeket is, amelyek közvetlen örököse többek között a magyar hieroglif írás és az indiánok népi jelkészlete is. Az ábrázolási konvenciók sorába tartozik a világmodell is, amelyet az őshazából szétvándorló népek szinte mindenütt elterjesztettek és máig megőriztek. Az a tény, hogy ez az indián edény az Éden térképét őrzi, egymagában is bizonyítja az indián és a magyar jelkészlet rokonságát - ám ez a bizonyíték korántsem áll magában.


További cikkek


A nagytótlaki körtemplom a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháztól csak 15 km-re vanTavasszal eggyel több a gondunk, mert el kellene döntenünk, hová is menjünk majd nyaralni. Bevallani sem merjük magunknak, hogy szeretnénk egy jó ajánlatot kapni, amiben nem csak szállás, hanem kulturális csemege is van. Szeretne a szép szállás mellé valamiféle értelmiségi-vonzó szolgáltatást (például magyar írástani beszélgetéseket) is kapni? Mert ha a kedves olvasó is a legjobbak, vagyis a rovológia iránt érdeklődők közé tartozik, akkor ajánlhatjuk magunkat. Ez az ajánlatunk nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi és megismételhetetlen (legfeljebb egy következő alkalommal, mint visszatérő vendég). Az általunk ajánlott őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról folytatott eszmecserére és a Sindümúzeumban díjtalan tárlatlátogatásra is van lehetőség az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a múzeum) teljesen ingyenes. Ha Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az olyan, írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha választhatnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van, másutt meg mutatóba sincs. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot az őrségi szállás lefoglalása végett!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése