2018. április 4., szerda

Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?

Annamária: Emlékeim szerint az egyiptomiaknak voltak hieroglif írásjelei.....nem a magyaroknak. Bár lehet, ez az április elseji tréfák közé tartozik??
Kezelés
1. ábra. A Magyar hieroglif írás c. kötet címlapja
Géza: Kedves Annamária! A kérdésed időszerű, mert minden hülye egyiptológusnak azonnal ez jut az eszébe. Vagyis éppen ideje tisztázni a kérdést. Eddig négy szakképzett barom bukott le, amikor a címet olvasva felböfögni méltóztattak a "tudománytalan" jelzőt. Mert ők is így tudták, mint te, de persze rosszul tudták. Három egyiptológus volt közülük. Az egyiknek mondtam is, hogy ha maga egyiptológus, akkor azt is tudnia kell, hogy a hieroglifa egy görög szó, ami nem azt jelenti, hogy "egyiptomi", hanem azt, hogy "szent véset". S hogy ezért ez egy írástani szakkifejezés, amit az írástörténészek használnak is. Például a hettita (újabban luviai) hieroglif írás esetében is, amelyiknek szintén semmi köze nincs sem az egyiptomi hieroglif íráshoz, sem Egyiptomhoz. Erre azt mondta a mi nagyképű és ostoba egyiptológusunk, hogy valóban, ez egy kései szó. Vagyis tanulta a seggfej, de a tanultakra nekem, tanulatlan suttyó parasztnak kellett emlékeztetnem. S nem a tudás, hanem a másként gondolkodók (vagy egyáltalán a gondolkodók) iránti olthatatlan gyűlölet bukik ki belőle, ha valami újat hall - mert elsősorban erre tanították az egyetemen. Mint a borjúból az elbődülés, ha meglátja az új kaput. De persze az eszébe sem jutott, hogy a közel 50 év kemény munkájával elvégzett eredményes és értékes munkám letudománytalanozása miatt bocsánatot kérjen. Becsületet nem lehet tanulni. Azt vagy hoz hazulról, vagy nyugodtan keresztet vethetünk rá.A negyedik történész volt. Ő azt mondta, hogy ha ilyen (mármint magyar hieroglif írás) lenne, akkor azt neki tanították volna az egyetemen. Amikor elmagyaráztam a húgyagyúnak, hogy vannak felfedezések is s ez az írás, amit felfedeztem, valójában nem teljesen ismeretlen a Tudomány előtt, mert például az X alakú hieroglifánkat a néprajzosok is nyilvántartják, mint apotropaikus, azaz óvó-védő jelet, csak azt nem tudják róla (mert a székely írást gyűlölik és nem hajlandók ismerni), hogy ez az X elolvasható. Ez a történész végül azt mondta, hogy olyan szavakat kellene használnom, amit a közönség ért és úgy kellene őket használnom, ahogyan a közönség érti. Erre az elképesztő baromságra azt válaszoltam, hogy én a hieroglifa szót a maga helyén és a megfelelő, szótárakban is olvasható jelentéssel használom, a közönségnek viszont nincs joga ezt rosszul ismerni. Nyilvánvalóan nem az a cél, hogy a tudatlansághoz igazodjunk, hanem az, hogy tanítsuk a szakképzetteket is, meg a szakképzetleneket is.Ha a szakképzettek is ennyire hülyék, akkor neked sincs miért szégyenkezned. Tanulnod azért kellene! Például javaslom a Magyar hieroglif írás c. könyvem elolvasását! Legolcsóbban a Püskinél kapható. Ha nincs pénzed a megvásárlására, akkor kiveheted könyvtárból is. Köszönöm az észrevételt!

Ki ez a Varga Géza és mi a tudományos fokozata?
Ez a gyakorikérdések.hu oldalán merült fel. 


Kérdező: Ki az a Varga Géza írástörténész? Mi a tudományos fokozata ebben a minőségben?

Mojjo: Életemben nem hallottam róla, de bő öt másodperc kitartó kutakodás után már elém is tárult ez:

Kérdező: Szóval nincs tudományos fokozata, vagyis írástörténészként. De sok a blogbejegyzés róla.

Tiszteletes úr: A kérdésekre válaszolva: úgy tudom, Magyarországon nem képeznek írástörténészeket. Tanítanak írástörténetet, de nem írástörténész diplomát adnak róla, hanem valami mást. Ezt egy ismert régész professzor mondta, nem tudom, hogy igaz-e, de elképzelhetőnek gondolom. Például az ELTÉ-n a történelem segédtudományai tantárgy keretében tanítanak írástörténetet, de történész diplomát adnak róla. Tehát téves az a magyarázat, miszerint én az írástörténész titulussal magamat valamilyen diploma birtokosának szerettem volna feltüntetni - ugyanis nincs ilyen diploma és ezt mindig is így tudtam. A tevékenységem és az eredményeim alapján azonban írástörténésznek határoztam meg magamat - ha megengeditek, ha nem, akkor is. Amiképpen Herodotosznak sem volt diplomája, mégis jár neki a történész jelző. Amint Hérodotosznak sem volt tudományos fokozata, úgy nekem sincs. Ezzel szemben közel 50 éves munkával sikerült megoldanom (vázlat szintjén) a székely írás eredeztetését. Ha ezt nem tudjátok megbocsátani, akkor így jártatok. Én dolgozom tovább. S szerintem az a tudós, aki tud.


Mojjo: Te, Géza, hova tűnt az a válaszod, amiben azt fejtegeted, hogy a tudománynak nem tiszte dilettánsokkal szóba állni? Épp egyetértésemnek akartam hangot adni, erre hűlt helye. A helyzet az, hogy minden tudományterület tele van önjelölt zsenikkel. Komolyan, Dunát lehet rekeszteni velük. Akármennyire úgy gondolod, hogy nem jó, ha a tudomány elzárkózik az "értelmiségtől", ahogy a köddé vált válaszodban írtad, sajnos nincs arra kapacitás, hogy minden téveszmés ember hülyeségét elkezdjék ízekre szedni - főleg, hogy aki mégis nekiveselkedett már ilyesminek, az pontosan tudja, hogy ezzel egy soha véget nem érő és teljesen terméketlen, sehova nem vezető körben kezd el járkálni. Ennél egy szösz pöckölgetése is hasznosabb. Az a tény, hogy sok reakciót a szakmától nem kaptál, csupán azt mutatja, hogy ennél mindenkinek van jobb dolga.

Tiszteletes úr: Az eltűnt szövegből vett idézet Róna-Tas Andrástól származik, rá jellemző és nem valamiféle törvény, vagy szabály. Nem tudom, hogy hová tűnt el és ki tüntette el.
Úgy tűnik, hogy te a tudományos igényű párbeszéd helyett inkább a jelzőosztogatásra vagy alkalmas és képes. Ez csak téged jellemez és az általad képviselt, téged kibocsátó társaságot. A tudományos igényű kritika, vagy értékelés azon alapszik, hogy előbb megismerem a tételt, amiről szó van és azt követően jobb választ dolgozok ki az alapkérdésre. Ezzel szemben a borjú, amikor hazamegy a legelőről és meglátja az új kaput, akkor elbődül. Ez a két fő típus létezik a kritikán belül és - bevallom - jól szórakozom azon, hogy a kritikusaim rendre az olcsóbbik megoldást választják, amelyik nem kíván sem tudást, sem munkabefektetést, csak őket magukat járatja le.


A wikipedia szerkesztői

A wikipédiának van egy Varga Géza (írástörténész) oldala, amit bárki szerkeszthet. Ezen tapasztalható egy ellenem irányuló indokolatlan elfogultság, ami a wikipedia magyargyűlölő szerkesztőinek köszönhető. Azért gondolom indokolatlannak, mert egyrészt én szerintem egy szeretetreméltó alak vagyok, másrészt a wikiszerkesztőknek nincs szakmai kifogásuk. Eddig legalább is tudományos igényű kritikával nem álltak elő, sőt az elől elzárkóznak, bevallva, hogy nem értenek hozzá, egyébként is a wikipédia nem a tudományos viták helyszíne. Ami persze nem akadályozza meg őket a súlyos hozzá nem értésről tanúskodó elfogult vagdalkozásban. Alább olvasható egy párbeszéd a fenti szócikk vitalapjáról, ugyanis a lapomat a "tudománytalan" kategóriába sorolták, ám minden forrásolás nélkül. A források megadásához csak olyan esetben ragaszkodnak, amikor valami nekik nemtetszőt ki akarnak törölni. Ilyen esetekben a többször felkínált forrás létezését sem hajlandók tudomásul venni.

Kedves kollégák! 

A bevezetőben szereplő és többször is kifogásolt (mert valótlan) állítás az újrafogalmazása után sem tökéletes. Két ok miatt is hibás. 

Ezekre gondolok: 

- "a magyar régész, történész szakma főáramlati, akadémiai képviselői". Mi az a főáramlat? Tudjuk, hogy az akadémiáknak nincs főáramlata és nincs hivatalos véleménye sem (ilyesminek a létezését nem kellene forrásolnotok? - nem fog menni). Ez csupán egy dilettánsokra jellemző remény, hogy ilyesmi létezne. 

Ne járassátok le magatokat azzal, hogy ilyen - a tudományos életben való járatlanságról és Varga-ellenes elfogultságotokról tanúskodó - szöveget tesztek ki, "természetesen" minden komolyan vehető forrásolás nélkül. Legutóbb Lovász László is csak a módszert és nem a véleményt tartotta képviselhetőnek. Azaz minden egyes tudományos igényű állítást a megfelelő tudományos módszerrel a tézis felállítóinak és vitatóinak tudományos igényű vitája során kell értékelnie. Azért van ez így, mert a tudomány halad és nem lehet egy régi (fővonali?) állítást bebetonozni, ha ellene komoly érvek hozhatók fel. Ugyanígy, egy felfedezés sem cáfolható csak jelzőosztogatással. A helyzet az, hogy a "fővonali"(?) kutatók hozzá sem szóltak Varga állításaihoz. Ez azt jelenti, hogy tudományos igénnyel nem cáfolták. A fanyalgásuk pedig nem számít, hiszen Sándor Klára 1996-ban megírta, hogy számukra minden alapvető kérdés tisztázatlan. Ugyanabban az évben Róna-Tas András is kijelentette, hogy a székely írás eredete ismeretlen. Őket gondoljátok fővonalinak? 

Mert ők semmivel sem vitatták Varga álláspontját, ők csupán a maguk részéről beismerték, hogy fogalmuk sincs a dologról. 

- "nem fogadják el". Vagyis azt állítjátok, hogy Varga nézeteit nem fogadják el a fővonalbeliek. Ez eleve hibás megközelítés, mert egyrészt nem kell elfogadni, attól (ha az alátámasztása kifogástalan) az még igaz és a tudomány legújabb álláspontja, akár vállon veregetik Vargát a nektek tetsző akadémikusok, akár nem. 

Másrészt az sem igaz, hogy nem fogadták el. Nemetz Tibor és Simon Péter miért ne számítana az akadémikus tudomány "fővonalához"? Volt valami baj a diplomájukkal, vagy a tudományos fokozatukkal, esetleg a beosztásukkal? Mert ezek minden szempontból "rendben vannak" a ti fogalmaitok szerint is. 

S ők, valamint rajtuk kívül mások is, nem csak elfogadták Varga álláspontját, hanem együtt is működtek vele. Ezt bizonyítja a Bronzkori magyar írásbeliség c. kötet, amit - ha elolvasnátok - akkor az akadémikus tudomány legjobb embereivel való együttműködés és egyetértés jeleként is értékelhetnétek. Az idézett megfogalmazás a szócikk elején (és a "tudománytalan" besorolás), amit forrásolás nélkül megpróbáltok fenntartani, csak titeket jellemez. Nem túl szerencsés módon. Biztos, hogy továbbra is ezt kell erőltetnetek? Ismételten elmondom: nem jelzőosztogatással, hanem csak a tudományos vita eszközeivel lehet cáfolni egy tézist (Róna-Tas András szerint is). Ahhoz persze azt a tézist előbb meg kell ismerni, majd - ha vannak - ki kell mutatni a hibáit, és el kell készíteni egy jobb magyarázatot a székely írás eredetére (azonban az elmúlt száz évben a legkülönfélébb, egymásnak is ellentmondó magyarázattal állt elő az akadémikus "tudomány", míg a végén feltette a kezét, hogy feladják, mert nem tudják mi fán termett). Ez a tudományos igényű cáfolat munkával jár és ész is kell hozzá - talán ezért nem állt elő senki eddig tudományos igényű cáfolattal. Mindenki leragadt a jelzőosztogatásnál. Ez azonban abba a vitakultúra-csoportba tartozik, amelyben a borjú elbődül az új kapu láttán.

Vince: Köszönöm, hogy jelezted, elláttam forrással a jelzett részt. A megadott forrásokban a cikkalany maga ír az akadémiával való hadakozásáról, és hogy az állításait nem fogadják el, vele vitába nem bocsátkoznak.


A fészbuk büntijében

Hónapokig voltam kirekesztve a fészbuk használatából. Az alábbi beszélgetés az utolsó büntetés lejárta után zajlott.

Hédy: Büntiben voltál? Nagyon sajnálom.

Géza Varga: Már harmadszor. S még azt is csak találgathatom, hogy miért. Gondolom, hogy itt is az akadémikus "tudomány" pribékjeihez van szerencsém, mint a wikipédián. Ezt a tudományos sikerem egyik elismeréseként fogadom el. Ennyi telik tőlük, ennyire lehet számítani az irányukból, mindössze ennyi a becsületük és a szakmai képességük. 


Amikor az ELTE ad elő az írás eredetéről
Géza Varga: Ha a székely írásról és a magyar hieroglif írásról egy szó sem esik a bemutatkozó szövegben ...

Laszlovszky András: Mivel az nem volt ott az írás születésénél.

Géza Varga: Akkor ezt mivel magyarázzátok? 15-20 ezer éves jelek a Pireneusokból. Mindegyik azonos egy székely jellel. 20 jelünk van a táblázatban.Géza Varga: A 6 ezer éves Tordos-Vincsa kultúra jelei közül 49 egyezik meg a székely írás és a magyar hieroglif írás jeleivel.

Géza Varga: S ezek nem véletlen egyezések. http://vargagezairastortenesz.blogspot.com/.../nemetz...

Géza Varga: A legkorábbi sumer jelek és a magyar jelkészlet egyezései.
Géza Varga: Nos, ott volt-e a székely/magyar hieroglif írás az írás születésénél, vagy sem? Igazat mondtak-e azon a reklámozott eseményen az írás születéséről, vagy inkább félrevezették a közönséget?

Sohasem kaptam érdemi választ erre a kérdésre, viszont kizártak a beszélgetésből.

***

Orban Dierich Zsuzsanna en azt hiszem, szivünk melyen mind tudjuk, hogy igenis nagyon nyomos oka van, ha nem foglalkoznak vele. Nagyobb dolog jönne ki belöle, mint gondolnank. Ki adná fel szabad akaratabol a sok indoeuropai dicsöseg, "elsöszülött" szerepet?


KezelésPéter László Bazsó Géza Bátyám! Ne csodálkozz, hiszen az Oxford kiadó által közre adott a világ ábc-it tartalmazó kötetből is kihagyták a rovást az összes többi anyját!


Kezelés

László Nemes Szerintem nem csodálkozik


Kezelés

Őrségi szállás Valóban. Már vagy 50 éve vitatkozom velük és vagy ezer eset alapján pontosan tudom, mire lehet számítani tőlük. Semmi szakszerűre és semmi becsületesre. Először is azzal kezdik, hogy lehülyéznek, bár az ő tudásuk alacsony szintű, ők nem tudják mi a kutatás és az írástudomány legújabb állása. Azután, amikor közlöd velük azt, ami porrá teszi az áltudományos tételeiket (esetünkben a táblázatokat mutattam meg nekik, amelyekben látszik, hogy a világ legkorábbi jelrendszereiben ott van a magyar hieroglif írás és a székely írás 20-50 jele), akkor mindenféle ostoba ürüggyel figyelmen kívül hagyják és leszólják - de az alapvető kérdésre érdemi választ nem adnak. Kitérnek, mint a kígyó, beléd harapnak és rágalmaznak, mint a legócskább repedtsarkú a sarokról. Például azt mondják, hogy én nem igazolhatom az állításomat a saját táblázatommal. Ezt csak akkor mondhatnák joggal, ha én többször lebuktam volna, mint történelemhamisító - de persze erről nincs szó, ez csak az ő prekoncepciójuk. A kiindulási axiómájuk szerint aki vitatja az akadémikus áltudomány téveszméit, az csak hazudhat. Nos, mondanom sem kell, hogy ez egy kifordított világ. Először is, a táblázataimban olyan jelek szerepelnek, amelyeket bárki ellenőrizhet néhány évtizedes munkával. A táblázataim minden jelét a megfelelő szakmunkákból fénymásoltam és tökéletesen hitelesek. A szakmunkák hozzáférhetőek bárki számára, csak ezeknek könnyebb mocskolódni, mint dolgozni és beismerni a tévedésüket. Ezekbe a vitákba csak azért megyek bele, hogy újra és újra bebizonyíthassák az alacsony szakmai és etikai szintjüket. Hogy én ismételten bebizonyíthassam, hogy akik ezeket az akadémikus téveszméket védelmezik, azok valójában egy ostoba aljanép (tisztelet a kivételnek!). A végső érvük a cenzúra, ám addig sohasem hajlandók, nem is tudnának, válaszolni az alapkérdésre: hogy ugyanis ott volt-e a székely írás (és elődje a magyar hieroglif írás) az írás kezdeteinél. Azért nem válaszolnak, mert születési okok miatt nem tudnak értelmes (szakmailag és etikailag is helyes) választ adni rá. Ebben az esetben is a kitiltásom volt a végső "érvük", mert udvariasan bár, de világossá tettem, hogy nem a tudományos tényekkel, hanem téveszmékkel traktálták azon az estén az ELTE nevében a közönséget.

Istvan Valovics A legnagyobb baj az hogy ezek az állintellektuális kultúrhiénák képezik a régészet és egyébb kutati munkák hivatalos téziseit!

Kezelés

 Nem egészen ez a helyzet. Tudományosan ugyanis (a székely írás eredete tárgykörben) az én könyveim képezik a tételt, a tudomány legújabb eredményeit, ha úgy tetszik a csúcsteljesítményt (legyen szerény az, aki nem dolgozott meg az eredményért). Ők csak a tömeget befolyásoló oktatást határozzák meg - ami nem azonos a tudományos teljesítménnyel. Ez utóbbit azonban ellensúlyozni lehet a megosztásokkal. Ha a nemzet többsége ráébred arra, hogy a közpénzen tartott "tudósok" hazudnak neki és gúnyt űznek a kultúrájából, akkor az politikai kérdéssé válik és befolyásolhatja a hatalom lépéseit is.
***
Gabriella K.: Érdekes megállapitás a tollazatbol kivett irás!De vajon kiknek alkotta a müvész ha idáig nem lehetett kiolvasni a benne rejlö tartalmat.És mi célbol?Egy egyszerü ember csak a szépséget látja benne.Azt hiszem amikor ez a remekmü készült nem mindenki volt nyelv és rovátka szakèrtö!Nem rendelkezett az akkori ember ekkora kulturális szakértelemmel hogy rejtjelesen ábrázoljon egy turul madarat.De manapság mindenbe bele lehet magyarázni mindent.A ”szakértök” másképp látják mint mi egyszerü laikusok.De ne felejtsük el ezek a disztárgyak egyszerü gondolkodásu nemes emberek részére készültek minden titokzatosság nélkül.Nem vitatom a cikk iró tudományos tudását de néha az a sok tudás tulzásokba vihet😉
Géza VargaAz elmúlt hónap során rajtad kívül 2 tag alkotta a legnagyobb aktivitást eredményező bejegyzéseket a Magyar Őstörténet csoportban. Kedves Gabriella! Az állatok testére tett írásjeleknek igen régi és nagy területen elterjedt hagyománya van. Az is észlelhető, hogy az írásemlék készítői úgy próbálták elhelyezni ezeket a jeleket, hogy az állatok testrészeihez idomították őket. A kecskének a szarvát, az oroszlánnak a bordáját, a sasnak meg a tollát lehet elolvasni. Közös jellemzője ezeknek, hogy mindig a magyar hieroglif írás jeleit tették (látták bele) az állatok testrészeibe. Ha ismernéd ezeket (a jel állaton ábrázolási konvenciót és a magyar hieroglifákat - de nem ismered), akkor másképpen állnál ehhez a kérdéshez. Nem én vagyok hülye, hanem te nem ismered ezt a témát. Azonban, ha komolyan érdekel ez a kérdés, akkor a szíves figyelmedbe ajánlom a Magyar hieroglif írás c. kötetemet. A bolti forgalomban legolcsóbban a Püskinél lehet megvásárolni. Ha nem szánsz rá pénzt, akkor javaslom a neten elérhető, 200-nál is több cikkem elolvasását. Ezek ismerete nélkül nem korrekt a magas lóról való hozzászólásod. Gondolj csak bele: vannak ilyen tollai bármelyik madárnak? Ugye, hogy nincsenek? S miért nem azon töprengsz el, hogy mi az oka ezeknek a különös alakú tollaknak? Ha ismernéd a hieroglifáinkat, akár magadtól is rájöhetnél, hogy azért, mert ezek elolvasható üzenetek, amelyek az ősvallási hagyománynak megfelelő módon vannak előadva. Nem etikus felcserélni a szerepeket. Én közel 50 éve foglalkozom ezekkel a jelekkel, te meg most szembesültél velük. Illene szerényebben előadnod magadat és nem kellene holmi tudós ítélőbíró szerepét magadra venned, mert ez a köpeny túl bő neked. S mások azért nem tudták eddig elolvasni ezeket, mert nem voltak elég intelligensek, kreatívak és nem szántak rá egy életet a székely írás eredetének feltárására, inkább a nők és a pénz után rohangáltak, vagy a tévé előtt sörözgettek. Köszönöm a figyelmedet!
***
Végszó

Ennyi fővonali akadémikus és mellékvonali nem akadémikus ostobaság után a nyájas olvasó nyilván vigasztalódásra szorul. Ezt elősegítendő közzéteszem azt a kitűnő zeneszámot, ami e cikk írása közben szórakoztatott. Hallgassa szeretettel és megnyugvással!


Joe Bonamassa & Beth Hart - I'LL TAKE CARE OF YOU
További cikkek


A csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthetőA csempeszkopácsi templom kapubélletének Isten országa olvasatú hieroglifikus mondatjeleHa Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése